Governance Code Cultuur

Maandag 14 oktober 2013 heeft minister Jet Bussemaker het eerste exemplaar van de Governance Code Cultuur in ontvangst genomen. De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

De code omvat het gehele besturingsproces: beleid, uitvoering, toezicht en verantwoording. De code helpt bestuurders en toezichthouders bewust te reflecteren op de vraag: ‘Hoe doen we het eigenlijk?’ en ‘Waarom doen we het zo?’. Het gaat er niet om of we alle regels kunnen afvinken, maar of er sprake is van bewust handelen. Daarom bestaat de code uit 9 principes die algemeen gesteld maar ook verplichtend zijn.

Meer informatie over de Code vindt u op www.governancecodecultuur.nl.