Herhalingsonderzoek kunstkopers 2017

De Nederlandse Galerie Associatie heeft in samenwerking met het Mondriaan Fonds en het ministerie van OCW een vervolgonderzoek laten uitvoeren naar de hedendaagse kunstmarkt. Motivaction voerde het onderzoek uit.