NGA onderzoek 2014

De Nederlandse Galerie Associatie heeft in samenwerking met het Mondriaan Fonds en het ministerie van OCW een vervolgonderzoek laten uitvoeren naar de hedendaagse kunstmarkt. Motivaction onderzocht de vraagzijde van de markt en Panteia/EIM de aanbodzijde.