Rapport Initiatieven 2014

In 2014 onderzocht Maaike Lauwaert in opdracht van het Mondriaan Fonds de rol en positie van de kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven in Nederland. Via een digitale enquête, onderzoek en interviews, bracht zij in kaart hoeveel initiatieven Nederland kent, hoe ze werken en waar hun behoeftes en kansen voor de toekomst liggen. Dit onderzoek kwam voort uit de vraag van het Mondriaan Fonds om te onderzoeken of, en op welke manier de hybride praktijk van deze kunstinitiatieven ondersteund kan worden. Klik hier voor het rapport.

Bij wijze van pilot project werd in 2015 via een open oproep een werkbijdrage beschikbaar gesteld voor de kunstinitiatieven, rekening houdend met hun kracht en behoefte en aansluitend bij de doelstellingen en het instrumentarium van het Mondriaan Fonds (klik hier voor de uitkomsten). Op advies van de commissie en naar aanleiding van een vervolgonderzoek besloot het Mondriaan Fonds de regeling ook in 2016 beschikbaar te stellen (klik hier voor de uitkomsten).