Resultaten evaluatie Bezoekersprogramma en Oriëntatiereis

In opdracht van het Mondriaan Fonds voerde Gottschalk Cultureel Advies een evaluatie uit naar de effecten van het Bezoekersprogramma en de Oriëntatiereis over de periode 2009-2013. Uit dit onderzoek blijkt dat het bezoekersprogramma een blijvend positief effect heeft op de kennis van de Nederlandse kunstwereld, de netwerken en de internationale uitwisseling van kunst en ideeën. De oriëntatiereizen dragen bij aan een genuanceerder beeld, scherpen het referentiekader, tonen alternatieve (kunst)praktijken en maken bewust van lokale context en cross culturele samenwerking.

Het onderzoek werd uitgevoerd op basis van bureauonderzoek, een e-mail enquête en interviews onder de deelnemers.

Bezoekersprogramma
Het Mondriaan Fonds nodigt jaarlijks buitenlandse gasten uit zich te oriënteren op de actuele ontwikkelingen in de kunst in Nederland. In de periode 2009-2013 brachten 150 internationale kunstprofessionals uit vijftig landen een bezoek aan Nederland, van directeuren van biënnales tot onafhankelijke critici en curatoren. Deze bezoeken hebben ruim 300 concrete projecten tot gevolg gehad.

Uit het onderzoek blijkt dat 90 procent van de buitenlandse gasten en circa 70 procent van de hosts in Nederland blijvende contacten onderhoudt die waardevol zijn voor de huidige beroepspraktijk. Volgens de respondenten vergroot het bezoekersprogramma hun kennis van de Nederlandse kunstwereld; geeft hen inzicht in de kwaliteit van de kunst, kunstenaars, bemiddelaars en instellingen in Nederland en de mogelijkheden voor ondersteuning van de fondsen. Omgekeerd brengen de bezoekers ook nieuwe kennis over kunst uit bekende en onbekende regio’s naar Nederland. Via de diverse presentaties en een discursief programma in Nederland wordt deze kennis breder verspreid.

Klik hier voor de Evaluatie Internationaal Bezoekersprogramma 2009-2013.

Oriëntatiereizen
Sinds 2004 organiseert het Mondriaan Fonds jaarlijkse oriëntatiereizen. Een internationale groep kunstenaars en kunstprofessionals maakt tijdens de reis intensief kennis met een minder bekende maar interessante regio, met als doel de verruiming van het internationale blikveld, kennisvermeerdering, visieverbreding, netwerkvorming en uitwisseling binnen de culturele sector. In de periode 2009-2013 namen in totaal 84 professionals aan de reizen deel.

Ruim 60 procent van de deelnemers realiseert naar aanleiding van de reizen concrete resultaten. Het gaat om zo’n 80 samenwerkingsprojecten. Gegeven de relatief onbekende, nieuw te ontginnen regio’s is dat een aanzienlijke score. Meest voorkomende resultaten zijn tentoonstellingen en projecten met zowel de doellanden als reisgenoten.

Interessant resultaat van de reizen is de blog waarop de bezochte landen, locaties en deelnemers staan vermeld. De statistieken laten zien dat de blog met 68.000 views uit meer dan 90 landen over de hele wereld gebruikt wordt als bron van informatie over beeldende kunst in de bezochte gebieden.

Klik hier voor de Evaluatie oriëntatiereizen 2009-2013.