WBT: vooral ingezet voor praktijkgericht onderzoek

Resultaten Meetmethode effecten Werkbijdrage Bewezen Talent
Januari 2016

Het Mondriaan Fonds beschouwt de Werkbijdrage Bewezen Talent (WBT, ook bekend als het voormalig Basisstipendium) als een centrale pijler van het beleid. Om beter voor het voetlicht te krijgen in welke mate het doel van de WBT wordt behaald en om exacter zicht te krijgen op de resultaten van de regeling, ontwikkelde het Mondriaan Fonds voor de WBT een specifieke meetmethode. Deze brengt voorafgaand, gedurende en na afloop van de bijdrage de beoogde en de waargemaakte resultaten in kaart.

Het Mondriaan Fonds stuurde eind 2015 een serie vragen aan 545 aanvragers die de afgelopen vier jaar een WBT ontvingen. De aanvragers ontvingen een vragenlijst met dertien meerkeuzevragen en twee open vragen over de bestemmingen van de bijdrage. Van de ruim vijfhonderd benaderde kunstenaars gaf bijna zestig procent aan de oproep gehoor, een uitzonderlijk hoge respons.

Gevraagd naar de effecten van de bijdrage, geven 305 (95%) kunstenaars aan dat de bijdrage onmiddellijk verder helpt in de carrière. Ook vinden 296 (92%) respondenten dat de bijdrage direct de artistiek-inhoudelijke ontwikkeling een impuls geeft en menen 258 (80%) respondenten dat de bijdrage onmiddellijk bijdraagt aan de eigen technisch-ambachtelijke ontwikkeling:
‘De wijze waarop het geld besteed kan worden is onmisbaar voor de praktijk ontwikkeling. Het biedt de mogelijkheden om zaken af te ronden en nieuwe te starten. Dit is een kans die voor het gehele oeuvre van betekenis blijft.’

De WBT blijkt vooral te worden ingezet voor praktijkgericht onderzoek. Daarnaast wordt de bijdrage gebruikt voor materialen, presentaties en de huur of inrichting van een atelier. In mindere mate noemen de respondenten het doen van theoretisch onderzoek, de opbouw van een netwerk en het inhuren van begeleiding.

De resultaten van de enquête sluiten goed aan op de doelstellingen van de regeling, die mikt op het stimuleren van het oeuvre, het cultureel ondernemerschap en de zichtbaarheid zodat werk ontstaat dat een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan de hedendaagse beeldende kunst in Nederland:
‘De Werkbijdrage Bewezen Talent is voornamelijk belangrijk door het langdurige perspectief die het geeft. Het maakt dat je plannen op een andere manier inzet en dat je langere en grotere plannen voor jezelf maakt voor het opbouwen van netwerken, het doorontwikkelen van bepaalde aspecten van het werk of samenwerkingen in tijd uitdiept.’ ‘Ik was zonder deze bijdrage nooit een goede kunstenaar geworden.’

Daarnaast laten deze uitkomsten zien dat de bijdrage maar zeer gedeeltelijk overlapt met andere mogelijkheden bij het fonds die meer gericht zijn op netwerkvorming, artistieke uitwisseling of technische en/of zakelijke begeleiding, zoals de Bijdrage Gast- en Buitenlandateliers, de Assistentiebijdrage of de Vrije Beurs Praktijkverdieping.

Gevraagd naar tips over het aanvraagproces geven veel aanvragers complimenten over de helderheid en zorgvuldigheid van de procedure en over de ondersteuning door het bureau. Hoewel een aantal aanvragers moeite heeft met het digitale aanvraagsysteem, ervaart het merendeel dit als positief. Wel zouden sommigen nog meer documentatie willen kunnen aanleveren. Ook vraagt een aantal aanvragers het fonds na te denken over de hoogte van de bijdrage die geïndexeerd zou mogen worden.

Vind hier de analyse van de uitkomsten van de enquête.