Second Opinion. Over beeldende kunstsubsidie in Nederland

Met deze bundel over beeldende kunstsubsidies in Nederland willen het voormalig Fonds BKVB en de voormalige Mondriaan Stichting een discussie op gang brengen over de betekenis en werking van subsidies voor kunstenaars en kunstinstellingen in Nederland. Aangezien het beleid op dit terrein de afgelopen decennia weinig veranderd is, lijkt de tijd rijp de uitgangspunten en de consequenties van subsidiëring te heroverwegen en mogelijk te herijken.

redactie Lex ter Braak, Gitta Luiten, Taco de Neef, Steven van Teeseling
vormgeving Thonik, Amsterdam
2007 / ISBN 978-90-5662-525-2 / 248 pagina´s / € 17,50

bestel