Splitsen of knopen? Over Volkscultuur in Nederland

Met Splitsen of knopen? Over volkscultuur in Nederland willen het Fonds voor Cultuurparticipatie, de voormalige Mondriaan Stichting, Erfgoed Nederland, het Meertens Instituut en het Nederlands Centrum voor  Volkscultuur de discussie over volkscultuur in Nederland stimuleren.

Volkscultuur is de verzamelterm voor al die gebruiken, tradities en rituelen die mensen als wezenlijk ervaren voor de identiteit van hun eigen groep of van andere groepen. Volkscultuur onderscheidt mensen, maar verbindt ook. Splitsen of knopen dus.
De behoefte aan identiteitsvorming door volkscultuur wordt opgepakt door de commercie, die streekproducten introduceert en allerlei lokale tradities exploiteert. Wat is de waarde van tradities in een commerciele context? En als commercie volkscultuur in stand houdt, waarom zou de overheid zich er dan mee moeten bemoeien?
Gevestigden en nieuwkomers koesteren ieder hun eigen volkscultuur, maar vinden ook samen nieuwe vormen van volkscultuur uit. Het vreemde blijkt soms niet zo ongewoon, en tradities van vroeger niet zo oud. Volkscultuur lijkt statisch, maar kan verrassend dynamisch zijn. Hoe moeten wij daar mee omgaan?

Deze en andere vragen zijn voorgelegd aan ruim twintig experts en beleidsmakers: Simon Bronner, Hester Dibbits, Sophie Elpers, Charles Esche, Pieter-Matthijs Gijsbers/Ad de Jong, Marc Jacobs, Jan Jaap Knol, Liane van der Linden, Gitta Luiten/Joost Vrieler, Hielke S. van der Meulen, Els van der Plas, Bart Pors, Stijn Reijnders, Frans Schouten, Wasif Shadid, Mirjam Shatanawi, Alexander van Slobbe, Rieks Smeets, Bart Jan Spruyt, Angelo Tromp, Willem Velthoven en Albert van der Zeijden.

Redactie: Hester Dibbits, Richard Hermans, Jan Jaap Knol, Gitta Luiten, Taco de Neef, Ineke Strouken
Vormgeving: Thonik
ISBN 978-90-5662-729-4
Prijs: 19,50

Splitsen of knopen? wordt uitgegeven bij NAi publishers en is verkrijgbaar bij de boekhandel of te bestellen via NAi Publishers.