Toekenningen 2014

Werkbijdrage Jong Talent – €18.000 voor 1 jaar
Werkbijdrage Jong Talent plus Opdrachtgever
Werkbijdrage Bewezen Talent – €36.000 voor minimaal 2 jaar
Werkbijdrage Bewezen Talent plus Opdrachtgever
Bijdrage Talentontwikkeling in Internationale Context
Vrije Beurs Praktijkverdieping
Beurzen Praktijkverdieping sundaymorning@ekwc 2014-2015
Beurzen Praktijkverdieping, Ateliers 2014-2015
Beurzen Praktijkverdieping, Rijksakademie 2014-2015
Beurzen Praktijkverdieping, Jan van Eyck Academie 2014-2015
Bijdrage Gast- en Buitenlandateliers
Projectinvesteringen beeldend kunstenaars en bemiddelaars
Bijdrage Opdrachtgeverschap
Bijdrage Presentatie Buitenland
Bijdrage Kunstbeurzen
Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen
Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen
Projectinvestering Erfgoed‑ en Beeldende Kunstinstellingen
Bijdrage Incidentele Aankopen
Aankoopfonds Volkenkundige Musea
Bijdrage Samenwerking Musea
Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen
Bijdrage Veiligheidszorg
Mobiel Erfgoed Lening
Bijdrage Jaarlijkse Herdenking Slavernijverleden
KunstKoop
Bijdrage Collectiemobiliteit

Werkbijdrage Jong Talent – €18.000 voor 1 jaar

Bijdrage aan het opzetten van de beroepspraktijk en het ontwikkelen van nieuw werk. Het komende jaar zullen de gehonoreerde aanvragers onder andere werken aan de volgende plannen.

Emmanuel Adjei, Utrecht
Hij werkt veelal samen met Marleen Özgür. Zij willen het komende jaar een grootschalig autonoom audiovisueel project realiseren op basis van een gezamenlijk gerealiseerd script. Het betreft een film over het ophouden van een rookgordijn en zorg voor familie.  Daarnaast zullen zij een experimentele film maken over de eerste en tweede feministische golf in Nederland.

Goeun Bae, Amstelveen
Voor een onderzoek naar het lichaam in de choreografie van performances wil zij een training bij Health Space BODLABOT in Amsterdam volgen. Daarnaast wil zij onder andere een onderzoek naar Koreaanse kranten uitwerken met als uitgangspunt de relatie tussen persoonlijke geschiedenissen en sociaal-politieke omstandigheden en een installatie maken op basis van een door haar geschreven scenario.

Silvia Bakker, Den Haag
Onder andere voor de productie van nieuw werk in de vorm van performances, maar ook via de publicatie ‘Meneer Jan’ over de collectie giften van een onbekende. Verder wil zij haar kennis over het menselijk handelen uitbreiden door een cursus Neuro Linguistisch Programmeren te volgen. Ook zal zij op zoek gaan naar mogelijkheden om haar werk te presenteren.

Sohrab Bayat, Amsterdam
Om door te werken aan nieuw sculpturaal werk en dit te tonen in Nederland en in het buitenland, onder andere in Londen. Ook wil hij samenwerken met vakspecialisten om zijn technische bekwaamheden uit te breiden.

Maarten Boswijk, Utrecht
Om verder te werken aan zijn praktijk als documentair fotograaf, onder andere door het uitwerken van nieuwe projecten over ‘Fernweh’ of ‘Wanderlust’. Verder zal hij in de werkperiode Technische Camera workshops geven, op zoek gaan naar nieuwe opdrachten en samenwerkingen, feedback‑gesprekken voeren met collega’s en meedoen aan portfolio-reviews bij internationale fotografiefestivals.

Kim David Bots, Amsterdam
Tijdens deze periode zal hij onder andere deelnemen aan exposities bij Concordia in Enschede, Lab111, Helicotrema recorded audio festival in Rome en een tentoonstelling en publicatie van werk wat tot stand kwam tijdens een residentie in het Ampelhaus (Duitsland). Verder wil hij zijn netwerk verbreden op het gebied van residencies, kunstenaarsuitgaven, uitgeverijen, galerieën en presentatiemogelijkheden voor kunstenaarsuitgaven.

Deniz Buga, Amsterdam
Hij zal historisch onderzoek doen en een visuele database aanmaken over het verdwijnen van vakbonden in Turkije tussen 1970 en 1982. Op basis hiervan zal hij aan een tentoonstelling en een kunstenaarsboek werken.

Valentina Desideri, Amsterdam
Voor het maken van nieuw werk, het uitzetten van lange termijn onderzoeken, het presenteren van nieuw werk zoals het project rond Charlotte Wolff bij Kunstverein Amsterdam en het benaderen van tentoonstellingsplekken om werk in het buitenland te tonen.

Doris Denekamp, Rotterdam
Voor verdieping van haar werk waarbij zij wil werken aan nieuwe projecten met het collectief ‘informal strategies’, waaronder het langlopende ‘project Our Swedish Neighbour’ en een publicatie binnen dit project. Ook wil zij samenwerken met muzikant en componist Matthijs van Wageningen, een residency bij het Goethe Instituut in Dresden volgen en nieuw werk maken voor onder andere tentoonstellingsruimte Bautzner 69 in Dresden.

Miriam Donkers, Den Haag
Om onder meer te werken aan het project ‘Zienzucht’  waarin ze beeldmateriaal verzamelt dat gemaakt is door visueel gehandicapte ouders die hun kind een aandenken willen meegeven voor later. Dit zal resulteren in een publicatie.

Tanja Engelberts, Den Haag
Om nieuw werk te maken vanuit het thema de relatie tussen mens en omgeving. Zij zal onder andere werken aan een sculptuur voor de Clifford Chance Sculpture Award in Londen en aan een nieuw project over de praktijk van psychiater professor Bastiaans in relatie tot haar eigen familiegeschiedenis. Hiervoor zal zij onder andere samenwerken met mensen uit andere disciplines, een auteur, een filmmaker en een editor.

Anne Geene, Den Haag
Het komende jaar wil zij zich vooral richten op het maken van een nieuwe publicatie. Ook zal ze een heruitgave van haar boek Perceel nr. 235 uitbrengen. Daarnaast zal ze zich onder meer richten op een tentoonstelling in Fotodok, Utrecht.

Dimitar Genchev, Amsterdam
Voor het maken van nieuwe schilderijen waarbij hij volgens een rationeel plan een hoge mate van realisme wil bereiken. Zijn intentie is om complexere werken met meer detail te schilderen.

Theun Govers, Den Haag
Om nieuwe schilderijen te maken, ook in groter formaat, en bijvoorbeeld ook gebruik te maken van een drukpers in zijn atelier. Daarnaast zal hij zijn website professioneel laten updaten en actief op zoek gaan naar feedback en mogelijkheden om zijn werk te presenteren.

Sarah Grothus, Enschede
Zij zal de bijdrage gebruiken voor het maken van nieuwe schilderijen waarin haar interesse in muziek en dans samenkomt.

Meinke ten Have, Amsterdam
Zij zal de periode gebruiken om nieuw werk te maken en zich in te zetten voor mogelijkheden deze te publiceren in fotografie‑ en kunstmagazines, bij fotobeurzen en een galerie. Ook zal zij haar website vernieuwen in de vorm van een actueel blog.

Susan van Hengstum, Amsterdam
De bijdrage zal zij onder meer gebruiken voor deelname aan twee residencies waar zij haar fotografische werk inhoudelijk wil ontwikkelen rondom het thema waarneming, specifiek hoe deze wordt beïnvloed door rechthoekige kaders.

Susanna Inglada Heredero, Rotterdam
Zij zal de bijdrage onder andere gebruiken voor het produceren van nieuw werk, het uitbreiden van haar netwerk, het organiseren van artists talks en studiobezoeken; het maken van een blog; het benaderen van galeries en expositieruimten die geschikt zijn voor het maken van grote installaties en voor onderzoek naar materialen.

Menno Hiele, Utrecht
Om zijn hydrosculpturen verder te ontwikkelen, onder andere door onderzoek naar de mogelijkheden van elektronica en andere materiaal binnen zijn werk en naar het gebruik van natuurlijke energiebronnen.

Michiel Hilbrink, Amsterdam
Voor een gefundeerd onderzoek naar de administratie van functionele objecten, vanuit een theorie die het verschil tussen subject en object opheft. In zijn eigen studio zal hij de praktijk van onderzoek en studiovisits die hij ervoer bij de Jan van Eyck Academie voortzetten. Daarbij zal hij op zoek gaan naar mogelijkheden om de uitkomsten te presenteren. Daarnaast is hij deel van het Collectief Ondergrond waarmee hij verschillende activiteiten organiseert.

Roos Holleman, Aarhus
Zij zal de bijdrage gebruiken voor het ontwikkelen en stabiliseren van haar beroepspraktijk; het benutten van haar professionele netwerk om de mogelijkheden voor projecten in binnen en buitenland te creëren; het stimuleren van verkoop met aankomende projecten en door meer professionele contacten aan te boren; nieuwe materialen te kopen; meer ruimte en tijd te creëren voor een onderzoekende houding tegenover het werk en nieuw onderzoek te gebruiken voor het creëren van authentiek nieuw werk.

Anne Huijnen, Amsterdam
Om haar artistieke handschrift verder te ontwikkelen.  Samen met Anna de Jong zal zij op het Station Rai in  Amsterdam een werk maken voor de openbare ruimte. Samen met andere fotografen heeft zij een alter ego gecreëerd onder de naam ‘Polly’s Picture Show’. Gezamenlijk zullen ze verschillende projecten uitvoeren, onder andere in Felix & Foam, Amsterdam.

Alexandra Hunts, Amsterdam
Voor de verdere uitwerking van haar project over kosmische ruimte in samenwerking met onder andere universiteiten in Amsterdam en Leiden. Het zal leiden tot video, foto’s en driedimensionaal werk met als onderwerp het beeld dat in de media van de ruimte wordt geschapen. Tevens zal zij onder andere aan een project werken dat voortkomt uit haar nominatie voor de ING New Talent Photography Award, wil zij nieuwe 3D‑technieken onderzoeken en nieuwe projecten op de grens van kunst en wetenschap ontwikkelen.

Thijs Jansen, Groningen
Hij zal de bijdrage gebruiken om zijn werk verder te ontwikkelen en nieuwe serie schilderijen te maken waarbij hij zijn experimentele aanpak wil doorzetten. Daarnaast zal hij deelnemen aan verschillende tentoonstellingen.

Paul de Jong, Den Haag
Hij wil met de bijdrage zijn werk verdiepen, zich oriënteren op artist in residencies, aan exposities meedoen, samenwerkingen aangaan met andere kunstenaars en een solopresentatie organiseren. Ook wil hij experimenteren met manieren om zijn werk te presenteren.

Jakob de Jonge, Den Haag
Voor het maken van nieuw werk voor diverse tentoonstellingen onder andere bij Galerie Helder en bij Galerie Nasty Alice. Ook zal hij deelnemen aan onder andere de Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst en wil hij met de bijdrage een verblijf bij verschillende residencies financieren en in eigen beheer een boek uitgeven.

Catinka Kersten, Den Haag
Om nieuw werk te maken voor diverse tentoonstellingen bij Galery Mint in Londen, Het Langhuis in Zwolle, Galery 6mas1 in Madride en Biënnale Saint‑Etienne en voor opdrachten. Ook zal zij een nieuwe website bouwen, verder onderzoek doen, haar kennis over het gebruik van beton verdiepen en een cursus glasblazen in het glasatelier van het Nationaal Glasmuseum volgen.

Ingmar König, Utrecht
Om nieuwe samenwerkingen aan te gaan en nieuw werk te maken waarbij hij streeft naar werken die niet op kunst lijken en zich begeven in de randgebieden.

Susan Kooi, Amsterdam
Zij zal tijdens de werkperiode verschillende projecten uitvoeren, al dan niet vanuit kunstenaarsinitiatief beyoncé. Ook zal ze een publicatie maken in het verlengde van haar scriptie ‘Human Complexity’, over de positie van de mens ten opzichte van tijd en ruimte en hoe zich dat verhoudt tot het maken van kunst.

Maurits Koster, Zaandam
Om verder te werken aan een project over de grenzen van de Europese Unie, met als vertrekpunt de visie van de Griekse Middenklasse op Europa.  Daarnaast zal hij verder werken aan een tweede film met Kaspar Jacobs over indianisme in Duitsland. Ook zal hij met een architect samenwerken aan een project over het globale karakter van lokale initiatieven.

Peter de Krom, Hoek van Holland
Voor de afronding en presentatie van zijn documentaire fotoseries ‘Scootrangers’ en ‘Stokstaartjes’. Ook wil hij in deze periode beginnen met nieuwe projecten in en over Hoek van Holland, zal hij verder experimenteren met het gebruik van video en op zoek gaan naar mogelijkheden om zijn werk te presenteren en te bundelen.

Charl Landvreugd, Rotterdam
Voor de ontwikkeling van nieuw werk, het vergroten van zijn netwerk en bekendheid onder andere door tentoonstellingen in de VS en het Caribische gebied. Ook zal hij gastredacteur zijn voor ARC Magazine en zal hij deelnemen aan de DAKAR biënnale. Daarnaast staan exposities op stapel voor V2_ en diverse screenings van zijn performances op videokanalen.

Johannes Langkamp, Rotterdam
Hij zal zijn onderzoek voor het werk ‘The Analoog Sun Tracker’ voortzetten. Hiervoor zal hij de perceptie van schijnbare bewegingen in het heelal onderzoeken op verschillende (internationale) locaties en op verschillende momenten. Daarnaast zal hij verder werken aan verschillende andere werken.

Olha Lanko, Amsterdam
Voor deelname aan diverse presentaties en de ontwikkeling van nieuwe concepten. Zij zal nieuw werk maken voor Breda Photo en wil proberen haar project ‘DAY’ te presenteren bij een museum. Verder zal zij onderzoek doen naar onder andere filosofische, historische en sociale thema’s als onderlegger voor nieuw werk.

Pia Louwerens, Den Haag
Zij zal verder werken aan haar project ‘Presentatie For L.A.’ over de relatie tussen kunst en toeschouwers. Verder wil zij tijdens een werkperiode bij een residency experimenteren met het uitoefenen van controle tijdens haar performances, of juist het loslaten van de regie en het presenteren van werk buiten de context van de kunstwereld. Ook vanuit het Holls Collectief zal zij thema’s onderzoeken en proberen een performance‑expositie te entameren.

Jonas Lund, Amsterdam
Voor onderzoek en nieuw werk over de werking van de kunstwereld. De database die hij hiervoor aanlegt wil hij verder uitwerken. Op basis van de algoritmes en analyses die voortkomen uit de database zal nieuw werk ontstaan.

Silvia Martes, Amsterdam
Voor het verder ontwikkelen van artistieke en experimentele films, zoals ‘As Things Go’. Daarnaast wil zij een Engelstalig blog bijhouden over haar onderzoek naar de wijze waarop geschiedenis haar visie beïnvloedt; een publicatie online zetten op haar website en deze in fysieke vorm publiceren; onderzoek doen naar de positie van vrouwelijke kunstenaars en de representatie van vrouwen in de kunst.

Lana Mesic, Nuenen
Voor de productie van nieuw werk, waaronder de ongoing projects ‘Clever Eyes’ en ‘Calma’ met als gemeenschappelijke deler het in beeld brengen van de onzichtbare krachten die ons leven bepalen. Hij zal hiervoor verder onderzoek doen naar diverse thema’s waaronder het werk van Italo Calvino en Marco Polo. Daarnaast zal hij werken aan presentaties voor diverse exposities.

Kaweh Modiri, Amsterdam
Hij zal in deze periode verder werken aan zijn plan voor een documentaire over Mixed Martial Arts en het fysieke geweld in deze vechtsport. Daarnaast voor de research en ontwikkeling van een fictieve film over verraad en verzet tijdens de Islamitische revolutie in Iran.

Malou van der Molen, Amsterdam
Voor haar project M2: dessinontwerpen, gebaseerd op vierkante meters van natuur in Amsterdam. Lokale planten zal zij gebruiken in verschillende textieltechnieken zoals zeefdrukken, woodblock‑printen, schilderen, bleken, sun‑dyeing en lasercutting. Het resultaat wil zij exposeren in een natuurhuisje in Amsterdam en ook zal zij het Textielmuseum benaderen.

Natalia Ossef, Utrecht
Als artist in residency zal zij verblijven bij het Leipziges Internationale Atelierprogrmma en daar nieuw werk maken, haar netwerk uitbreiden en internationale contacten zoeken om nieuwe projecten en exposities mee te realiseren. Daarnaast zal zij de bijdrage onder andere gebruiken voor het kopen van nieuw materiaal en het updaten van haar website.

Marleen Özgür, Utrecht
Zie Emmanuel Adjei.

Jaya Pelupessy, Utrecht
Om zich op zijn werk te focussen, contacten te leggen met instellingen en zijn netwerk te verbreden. Zijn plan is nieuw werk, een publicatie en tentoonstellingen te maken en verdieping te zoeken in de relatie tussen het beeld als eindproduct en het beeld als proces. Hij wil daarbij samenwerkingen creëren binnen en buiten de fotografie, onderzoek uitbreiden en samenwerken met platform Mt. Figure.

Willem Popelier, Utrecht
Voor het maken van nieuw werk en de verdere professionalisering van zijn fotografiepraktijk, zoals het bekostigen van zijn atelierruimte en het uitbreiden van zijn netwerk. Verder zal hij de mogelijkheden van een publicatie bij een internationale uitgever onderzoeken en voert hij verkennende gesprekken over de mogelijkheden van (internationale) tentoonstellingen.

Pieter van der Schaaf, Parijs
Voor het realiseren van nieuw werk rondom het thema duplicatie/representatie. Ook wil hij een aantal onderzoeksreizen maken voor een schilderijenserie over de transformatie van landschappen op basis van ansichtkaarten. Hij zal hiervoor ook experimenteren met nieuw materiaal en het werken op grotere schaal.

Nicoline Timmer, Amsterdam
Met de bijdrage zal zij nieuw werk maken, ontmoetingen in de vorm van performances, debat en presentaties van werk organiseren en haar eigen website maken. Verder wil zij een platform in de vorm van ‘salon‑avonden’ creëren: informele avonden met een gerichte, inhoudelijke insteek waarbij haar netwerk in gesprek gaat met bijvoorbeeld wetenschappers, mensen die heel ambachtelijk werken, thuis zijn in de commerciële kunstwereld of juist heel autonoom werken.

Diego Tonus, Amsterdam
Voor de productie van nieuw werk voor het project ‘Processing Authorities’ en voor een project in De Vleeshal in Middelburg. Ook wil hij een publicatie maken en zijn netwerk verder uitbreiden.

Sarka Vancurova, Woerden
Voor het maken van nieuwe fotoseries over jonge mensen in achterstandswijken in Amsterdam, Parijs en Kosice. Daarbij komen ook thema’s als sociale en raciale verschillen aan bod. Het resultaat wil zij presenteren in een boek en via tijdschriften.

Dieke Venema, Hoevelaken
Om buiten de keramiek onderzoek te doen naar andere materialen die zij zal gebruiken voor haar sculpturen. Zij zal een plek bij een geschikte werkplaats zoeken om met brons en aluminium te werken, nieuw werk maken en onderzoek doen naar nieuwe tentoonstellingsmogelijkheden.

Loek van Vliet, Den Haag
Hij zal de bijdrage gebruiken voor een boek en tentoonstelling van het project ‘Heilige Gronden’, een fotoserie over de ervaring van stilte in het landschap. Daarnaast zal hij onder andere door het maken van beeldmontages werken aan het project ‘Het Europese Landschap door de eeuwen heen’ over de landschapsbeleving in verschillende tijdsperiodes.

Jiska de Vries, Breda
Onder andere voor het voorzetten van de weblog thecyclingphotograph.com, het realiseren van een experimentele documentaire die zij zelf wil filmen, regisseren en produceren en het ontwikkelen van een eclectisch project over troost. Hiervoor zal zij ook apparatuur kopen.

Marleine van der Werf, Rotterdam
Om tijd vrij te maken om haar autonome werk verder te ontwikkelen en te werken aan het plan voor een experimentele documentaire met als werktitel ‘De zetel van de ziel’. Daarnaast zal ze onderzoek doen naar verschillende narratieve vertelvormen binnen haar werk, onder andere door de realisatie van de interactieve holografische filminstallatie ‘Portals’.

Ran Zhang, Amsterdam
Voor onderzoek en de productie van nieuw werk rondom de invloed van het beeld op onze beleving van de werkelijkheid. Hij zal de bijdrage daarnaast gebruiken voor studiohuur, materiaalexperiment, het uitbreiden van zijn netwerk, het zoeken van presentatieplekken en volgen van speciale technische workshops.

Corine Zomer, Amersfoort
Zij zal de bijdrage gebruiken voor het maken van nieuwe sculpturen die onder andere zijn te zien op een groepstentoonstelling in Kunsthal KaDe, voor de aanschaf van materialen en apparatuur, voor het organiseren van een groepstentoonstelling in Das Spectrum in Utrecht en voor de aanschaf van literatuur.

Marjolijn Zwakman, Den Haag
Voor een serie onderzoeksprojecten op openbare locaties binnen de gezondheidszorg en de bankensector. De projecten voert zij vaak uit in samenwerking met anderen. Het betreft onder andere een performance en zorgsymposium in samenwerking met GGZ Altrecht Den Dolder en een onderzoek in de bankensector binnen denktank Sustainable Finance Lab.

Werkbijdrage Jong Talent plus Opdrachtgever

Voor instellingen en andere opdrachtgevers met plannen voor samenwerking met startende beeldend kunstenaars.

Stichting Kinderkunsthal, Villa Zebra, Rotterdam + Birgit Verwer
Kinderkunsthal Villa Zebra gaat een langdurige samenwerking aan het met kunstenaar Birgit Verwer voor het tentoonstellingsproject ZELF! Dit is een semipermanente kunsttentoonstelling met installaties van kunstenaars, speciaal gemaakt voor jonge kinderen. Verwer wil voor Villa Zebra een aantal installaties maken die zijn samengesteld uit gevonden en verzamelde materialen. Ze wil met haar werk kinderen prikkelen en laten verwonderen en ze aanzetten om dingen zelf te doen, te maken. Jonge kinderen worden zo spelenderwijs met hedendaagse beeldende kunst in aanraking gebracht. De kunstenaar wil de ervaringen van het project gebruiken om nieuwe invalshoeken, ideeën en mogelijkheden te onderzoeken binnen haar eigen werk.

Werkbijdrage Bewezen Talent – €36.000 voor minimaal 2 jaar

Bijdrage aan het voortzetten van de beroepspraktijk en het ontwikkelen van nieuw werk. De komende jaren zullen de gehonoreerde aanvragers onder andere werken aan de volgende plannen.

Laurence Aëgerter, Amsterdam
Om de komende jaren meer omvangrijke projecten te ontwikkelen voor een aantal tentoonstellingen die zij in het vooruitzicht heeft. Zij zal werken aan een aantal nieuwe projecten, deels ook in samenwerking met instellingen waar zij eerder heeft geëxposeerd. In Arles zal zij een project ontwikkelen rondom ‘de afwezigheid van Van Gogh’ en in Florence een onderzoeksproject starten naar de David van Michelangelo en zijn reproducties.

Marijn Akkermans, Amsterdam
Om na een jaar van experiment en onderzoek zijn werk verder te ontwikkelen. Hij is binnen zijn oeuvre een figuratie aan het ontwikkelen waarin recente ondervindingen samenvallen met elementen uit zijn vroegere werken en series. Dit werk wil hij de komende tijd voortzetten en blijven onderzoeken. Verder heeft hij de opdracht gekregen om het decorontwerp maken voor een landelijk toerende theatervoorstelling.

Annesas Appel, Haarlem
Voor de verdere ontwikkeling van haar werk, waarbij zij zich richt zich op onderliggende systemen, structuren en ordening van voorwerpen en onderwerpen. De afgelopen jaren heeft zij haar werk voornamelijk op papier, in boek en ook in geweven vorm gepresenteerd. Tijdens de aankomende jaren wil ze hiervoor nieuwe presentatievormen onderzoeken.

Tim Ayres, Amsterdam
Om zijn praktijk en werk verder te ontwikkelen. Zo wil hij verder werken aan zijn schilderijen waarin hij kleur, tekst en beeld verdiept. Daarnaast gaat hij een nieuwe serie werken maken in relatie tot de 14 stadia in de kruisweg van Christus.

Feiko Beckers, Witmarsum
Voor de ontwikkeling van nieuwe werken waarmee hij zoekt naar nieuwe manieren om performatieve acties te laten zien in de context van een tentoonstellingsruimte. Waar voorheen video en performance altijd de meest vanzelfsprekende verschijningsvormen van zijn werk waren, wil hij in de komende jaren ook werken ontwikkelen die louter uit sculpturen of audio‑opnames bestaan.

Justin Bennett, Den Haag
Om zijn praktijk voort te zetten en nieuw werk te ontwikkelen, waarbij hij verschillende media gebruikt, die in diverse contexten worden getoond. Zijn doel voor de komende jaren is om van een praktijk geleid door opdrachten te groeien naar een duurzame onderzoekspraktijk waar verschillende projecten uit voortkomen. Zijn projecten zullen deels gerelateerd zijn aan zijn onderzoek naar ‘Spectrale Analysis’, maar ook zal hij onder andere aan een nieuwe filmprojecten en een geluidswandeling werken .

Herman van den Boom, Amsterdam
Om de komende jaren zijn fotografieprojecten voort te zetten en zijn internationale netwerk te onderhouden en uit te breiden. Het werk zal de komende jaren in de lijn liggen met eerder gerealiseerde projecten als ‘Arcadia revisited’.

Kim Boske, Amsterdam
Om zich de komende jaren te richten op onderzoek naar de combinatie van bewegend beeld en fotografie. Zij wil graag experimenteren met een installatie waarbij video op fotografie wordt geprojecteerd en wil haar technische vaardigheden op het gebied van video uitbreiden. Daarnaast wil zij onderzoek doen naar een samenwerking met een geluidskunstenaar.

Persijn Broersen, Amsterdam
Om zich ook de komende jaren te richten op nieuw werk, zowel in opdracht als vrij werk voor exposities. Ondertussen wil hij onderzoek doen om deze werken in een constante stroom door te kunnen ontwikkelen. Ook wil hij zich richten op het vinden van goede samenwerkingsverbanden met technisch vaardige ambachtslieden, zowel in de digitale als in de fysieke wereld, die hem kunnen helpen zijn ideeën te verwezenlijken.

Gerbrand Burger, Amsterdam
Om in zijn atelier nieuw werk te kunnen maken. Daarnaast zal hij met acteursgroep Wunderbaum samenwerken aan een film over The New Forest, wil hij verder experimenteren met nieuwe technieken in de wisselwerking tussen tekeningen en ruimtelijk werk en werkt hij samen met een theatermaker aan een onderzoeksproject over architect Herman Haan.

Crystal Campbell, Amsterdam
Om haar werk de komende twee jaar verder te kunnen ontwikkelen. Daarnaast wil zij samenwerkingen aangaan met wetenschappers, geluidstechnici en producers. Ook wil zij bijvoorbeeld workshops volgen en heeft zij verschillende projectplannen die zij de komende jaren wil uitwerken.

Ronald Cornelissen, Rotterdam
Om nieuwe werken te realiseren in de vorm van installaties, sculpturen en tekeningen. Hij werkt momenteel aan een monografie over zijn werk. Ook wil hij op zoek gaan naar een nieuw atelier omdat de ontwikkelingen in zijn werk vragen om een groter atelier.

Willehad Eilers, Amsterdam
Voor de productie van nieuw werk waaronder tekeningen en videowerken. Daarnaast wil hij investeren in de kwaliteit van de materialen die hij gebruikt en zal hij doorgaan met het geven van workshops en performances en zal hij zijn netwerken blijven uitbreiden.

Martijn Engelbregt, Bergen
Om diverse langlopende projecten op het grensgebied van gezondheidszorg, wetenschap en kunst verder uit te breiden en het procesmatige karakter te verankeren in blijvende resultaten. Daarnaast zal hij vanuit Circus Engelbregt nieuwe projecten opzetten, zowel op eigen initiatief als in opdracht en daar (maatschappelijke) partners bij zoeken.

Bojan Fajfric, Amsterdam
Onder andere om de komende tijd te werken aan een nieuw project en onderzoek naar de ‘Black Wave’ periode uit de Joegoslavische filmgeschiedenis. Ook wil hij Nederlandse stromingen uit die tijd in het onderzoek betrekken. Zijn idee is een experimentele videocollage  te ontwikkelen waarin tegengestelde narratieven samenkomen. Hij werkt voor dit project samen met EYE en de Europese Joris Ivens Stichting.

Wapke Feenstra, Rotterdam
Om zich de komende jaren te richten op de representatie van de dynamiek tussen het vreemde en het bekende, waarbij de interactie tussen het urbane en het rurale een urgent  thema voor haar blijft. Zij wil zich richten op fotografie, is bezig met een documentaire en ook wil zij zich richten op een serie tekeningen en deze bundelen in een publicatie. Daarnaast wil zij werken aan een project over de haven van Rotterdam als schakel in de primaire industrie en als voedseloverslag.

Marianne Flotron, Amsterdam
Om haar werk de komende jaren verder te ontwikkelen en aan een aantal projecten te werken. Ze zal onder andere onderzoek doen naar de taal van rechtspraak en advocatuur, wat zal bijdragen aan de ontwikkeling van nieuw werk.

Annie van Gemert, Nijmegen
Om haar werk en praktijk te kunnen blijven ontwikkelen. Zij wil werken aan twee fotoprojecten: over het veranderende boerenleven in Nederland en over interieurs. Uiteindelijk moeten beide projecten resulteren in een publicatie.

Eric Giraudet de Boudemange, Amsterdam
Om zijn werk de komende jaren verder te ontwikkelen in de richting die hij met installaties en performances is ingegaan na zijn werkperiode op de Rijksakademie. Hij zal nieuw werk ontwikkelen voor een tentoonstelling bij Centre Pompidou in Parijs en, onder andere in Zuid-Amerika, onderzoek doen naar het ontwikkelen van nieuw werk.

Lon Godin, Amsterdam
Om de komende vier jaar nieuwe schilderijen en fotowerken te maken en animaties die voortkomen uit de fotoreeksen. Verder zal zij een nieuwe website maken waarin ook de bezoeker verschillende media kan combineren.

Maarten Janssen, Rotterdam
Voor de ontwikkeling van een serie werken die hij baseert op kaartspelen en de afronding en presentatie van zijn serie verfmolens. Ook wil hij werken aan de realisatie van een publicatie. Verder is hij met anderen bezig aan het opzetten van een podium in Berlijn voor Nederlandse kunstenaars en curatoren.

Remy Jungerman, Amsterdam
Om nieuw werk te ontwikkelen dat hij zal presenteren tijdens verschillende tentoonstellingen. Zijn (muur)installaties verwijzen naar Afro-religieuze rituelen en altaren in relatie tot het modernisme. Daarbij speelt de transformatie van traditionele materialen en voorwerpen en de plaatsing in nieuwe contexten een belangrijke rol.

Natasja van Kampen, Den Haag
Om nieuw werk te maken met als thema de zoektocht en het verlangen naar het onbekende dat van afstand gezien wordt als het paradijs. Hiervoor zal zij onderzoek doen op gevangen-eilanden die zij met ruimtelijke tekeningen in kaart wil brengen. Ook wil zij grote tekeningen maken in de gebieden bij grensafsluitingen die zijn gerelateerd aan bijvoorbeeld oorlogen en vluchtelingenstromen.

Natasja Kensmil, Amsterdam
Om de komende jaren te werken aan een nieuwe serie tekeningen en schilderijen, waarbij zij zich wil verdiepen in anatomische wetenschap, heilige manuscripten en miniaturen. Daarbij wil zij het lichaam van historische religieuze figuren en oude wereldleiders ‘ontleden’. Zij wil daarbij experimenteren met realistische en abstracte verhaalvertellingen.

Esther Kokmeijer, Rotterdam
Om aan een reeks projecten en tentoonstellingen in onder andere Mongolië en Jakarta te werken. Verder wil zij de komende jaren werken aan een trilogie over de menselijke vermogens om de natuur  te controleren en ermee samen te werken. Naast filmische essays, is zij ook van plan om installaties en interventies te maken.

Aukje Koks, Amsterdam
Voor de verdere ontwikkeling van haar werk waarin zij schilderijen met sculpturen en andere voorwerpen tot één installatie combineert. Terugkerende thema’s zijn de fascinatie voor herhaling en voor ‘echt en onecht’.

Philipp Kremer, Amsterdam
Om zijn praktijk voort te zetten en nieuwe schilderijen te maken. Zo gaat hij de komende jaren werken aan een serie over sex en de celebratie van het menselijk lichaam en een serie over (bos)landschappen zoals die gebruikt worden in animaties. Hij wil zich kunnen concentreren op de intensieve processen die nodig zijn voor de ontwikkeling van het werk en tegelijkertijd zorgen dat het werk via tentoonstellingen en andere kanalen naar buiten wordt gebracht.

Gabrielle van de Laak, Heerewaarden
Om verder te werken aan haar projecten waarvoor zij sculpturen bouwt met Meccano en ijzer in combinatie met glas. Deze objecten sluiten aan bij haar schilderijen. Daarbij wil zij werk maken voor diverse exposities en opdrachten.

David Lindberg, Amsterdam
Om nieuw werk te ontwikkelen in het verlengde van zijn oeuvre. Zo wil hij onder andere een nieuwe serie hangende sculpturen maken.

Jan Koen Lomans, Utrecht
Om zich de komende jaren te richten op zijn presentatievormen en het verder ontwikkelen van de technieken die hij toepast in zijn smeltschilderijen. Hiervoor zal hij onder andere naar Wales gaan, om daar gebruik te maken van specialistische machines die in Nederland niet beschikbaar zijn.

David Maroto, Rotterdam
Om twee richtingen in zijn werk verder verdiepen: verhalen en spellen in de hybride vorm van een gamebook. Deze dienen als basis voor experimenten met nieuwe vormen van publieksparticipatie. Daarnaast wil hij verder werken aan ‘The Book Lovers’, een langlopend onderzoeksproject naar kunstenaarsromans.

Beatrice McMahon, Amsterdam
Zij werkt zowel met bewegend en stilstaand beeld en maakt installaties en performances. Ze onderzoekt representatie en manipulatie van regels en ideeën over tijd, ruimte, gebeurtenissen en materie. Dit werk wil zij verder ontwikkelen.

Ronald van der Meijs, Amsterdam
Om zijn praktijk voort te zetten en nieuw werk te ontwikkelen. Zo gaat hij de komende jaren onderzoek doen naar nieuwe manieren om natuurlijke elementen te combineren met technologie en mechanica en om deze principes te testen met modellen, zowel voor installaties als werken in de openbare ruimte.

Geert Mul, Rotterdam
Voor de verdere ontwikkeling van zijn onderzoeksprojecten waarin hij beelden uit de massacultuur via zelfgebouwde software verwerkt in nieuwe installaties. De projecten zijn op verschillende internationale locaties te zien. Ook zijn conceptueel en theoretisch onderzoek zal Mul verder verdiepen.

Joep Neefjes, Hoorn
De fotograaf en oprichter van het gefingeerde persbureau Loodwicks Press Images (LPI) zal de komende jaren verschillende projecten uitwerken. Zo wil hij vormgeven aan zijn idee ‘De Alzheimer Fotograaf’ en zal hij zijn LPI‑archief gaan openbreken. Daarnaast gaat hij aan de slag met een project over identiteit en samenzucht.

Saskia Noor van Imhoff, Amsterdam
Om verder onderzoek te doen naar de discrepantie tussen het organische leven en de wereld van de kunst. Ook wil zij haar fascinatie voor oude en hedendaagse restauratietechnieken verwerken in installaties. Zij wil samenwerkingen aangaan met curatoren en andere kunstenaars en zich richten op het maken van een kunstenaarsboek. Tot slot wil zij de komende periode opdrachten in de openbare ruimte realiseren.

Rob Nypels, Amsterdam
Om de komende jaren te kunnen werken aan het realiseren van nieuw werk onder andere voor twee tentoonstellingen. Daarnaast wil hij vooronderzoek doen naar de uitvoering van ruimtelijke filmische installaties op led-schermen. Ook heeft hij plannen een publicatie.

Fahrettin Örenli, Amsterdam
Om zijn werk, dat bestaat uit vier verschillende stadia, de komende jaren verder te ontwikkelen. De projecten waar hij de komende jaren aan zal werken hebben als werktitels: Money without Nationality, The earth cities, Atta en Silent Witnesses.

Hester Oerlemans, Berlijn
Om de komende jaren aan diverse projecten te werken waaronder een kunstenaarsboek, het presenteren van haar tekeningen en het verder ontwikkelen van haar ballonsculpturen, waarbij zij de vergankelijkheid van de ballon ook wil proberen te vangen in materiaal dat voor de eeuwigheid is gemaakt.

Ronald Ophuis, Amsterdam
Zijn werk bestaat uit het bedenken en schilderen van fictieve getuigenissen. Hiervoor ensceneert hij in zijn atelier dramatische gebeurtenissen die hij verwerkt in schilderijen. Met de bijdrage zal hij nieuwe thema’s uitwerken en aan nieuwe series werken.

Peter Otto, Arnhem
Om de komende jaren nieuw werk te ontwikkelen en te experimenteren. Doel is om werk te maken voor drie tentoonstellingen die reeds gepland staan bij het Glasmuseum in Leerdam, Nieuw Dakota in Amsterdam en het Anatomisch Museum in Nijmegen. Hij zal hiervoor onder andere glassculpturen maken en deze combineren met tekeningen. Daarnaast zal hij zijn ervaringen overdragen via lezingen en symposia.

Erica Overmeer, Amsterdam
Voor de ontwikkeling van nieuw werk, onder andere over de wijze waarop waarneming wordt beïnvloed door nieuwe sociale ontwikkelingen. Het beeldonderzoek hiervoor zal onder andere plaatsvinden in Miami en Mexico-City, grootstedelijke omgevingen waar deze fenomenen en het ontstaan van nieuwe sociale structuren zich op bijzondere wijze manifesteren.

Pim Palsgraaf, Rotterdam
Om zich de komende jaren te verdiepen in nieuw werk en zijn beroepspraktijk te professionaliseren. Hij wil diverse nieuwe projecten uitvoeren, ruimte creëren voor reflectie en experimenteren met nieuwe materialen en vormen. Ook wil hij onderzoek doen naar bewegend beeld en geluid in combinatie met sculpturen en installaties.

Rune Peitersen, Amsterdam
Om zijn praktijk voort te zetten en werk te blijven ontwikkelen. Hij wil de komende vier jaar nieuwe werkwijzen onderzoeken, zoals het vinden van een manier waarin het fotografisch element in een beeld bewaard blijft. Daarnaast wil hij  werken aan bepaalde series, bijvoorbeeld gebaseerd op de onrusten in Athene, Rio de Janeiro, Madrid en Kiev en om de onderwerpen verder uit te breiden naar bijvoorbeeld filmbeelden van oorlogen en vroege fotografie.

Marian Plug, Amsterdam
Om de komende vier jaar haar praktijk verder te blijven ontwikkelen en nieuw werk te produceren. Zij maakt voornamelijk olieverfschilderijen van landschappen die zonder schetsen of foto’s volledig in de studio totstandkomen. Haar landschappen balanceren tussen figuratie en abstractie.

Carla van de Puttelaar, Amsterdam
De laatste jaren heeft zij zich toegelegd op het fotograferen van bloemen. De komende jaren wil zij hier verder aan werken. Een andere recente ontwikkeling in haar werk is film, een medium waarmee zij de komende jaren verder wil gaan.

Andrei Roiter, Amsterdam
Voor de ontwikkeling van nieuw werk, veelal (ruimtevullende) installaties die bestaan uit tekeningen, schilderijen, foto’s en sculpturen. De komende jaren wil hij een nieuwe reeks werken maken, waarbij hij gebruik zal maken van zowel traditionele technieken als hedendaagse media.

Stefan Ruitenbeek, Berlijn
Om in zijn studio intensief te werken aan nieuwe fotoseries. Ook wil hij experimenteren met het presenteren van zijn werk als installatie. Hij zal de bijdrage ook gebruiken om afdrukken van zijn werk te maken waardoor hij spontaner mee kan doen aan exposities.

Joseph Semah, Amsterdam
Om de komende jaren aan een aantal projecten te werken, onder andere een vervolgonderzoek en project met als uitgangspunt de Divina Commedia. Het project zal getoond worden in  Museum Beelden aan Zee en Galerie Nouvelles Images in Den Haag. Daarnaast is hij bezig met een schilderijenreeks, een onderzoek naar het begrip eeuwige vrede en zal hij deelnemen aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland.

Roland Sohier, Utrecht
Om nieuw werk te maken op de weg die hij onlangs insloeg door te werken met gouache en tempera en door op zoek te gaan naar de ruimtelijke mogelijkheden van tweedimensionaal werk, onder andere op kamerschermen. Hij zal dit uitwerken in werk wat onder andere te zien zal zijn in Museum Boijmans van Beuningen.

Mounira Al Solh, Zutphen
Om haar werk de komende jaren verder te ontwikkelen en voort te zetten. Ze wil verschillende projecten maken, zoals NOA magazine, Ila Al Abad/Forever en nieuwe projecten opstarten, zoals Suspended Spaces, I strongly believe in our right to be frivolous. Het betreft zowel kort- als langlopende projecten.

William Speakman, Netersel
Om zijn werk verder te ontwikkelen in de recent ingeslagen richting, namelijk het bouwen en construeren van installaties op locatie. Daarbij is sprake van een interactie met bewoners uit de buurt en werkt hij uitsluitend met de materialen die voorhanden zijn. Hij wil zich ook concentreren op het ontwikkelen van meer permanente werken in de openbare ruimte en hiervoor een architectonische website opzetten.

Renie Spoelstra, Rotterdam
Om tijdens werkreizen in Noord-Amerikaanse natuurgebieden archiefmateriaal te verzamelen dat zij daarna in haar atelier zal uitwerken. Daarbij wil zij verder experimenteren met het vertalen van filmische gegevens naar getekend beeld. Ook wil zij een publicatie uitbrengen en actief opzoek gaan naar alternatieve locaties om haar werk in de VS tentoon te stellen.

Ajla Steinvåg, Eindhoven
Om zich te richten op het ontwikkelen van nieuw werk vanuit onderzoek naar het menselijk lichaam. Zij wil haar werkgebied uitbreiden tot performance en interventies en een serie sculpturen en installaties maken. De afgelopen jaren heeft zij veel ervaring opgedaan met lifecasting van het menselijk lichaam. Ook hierin wil zij zich verder ontwikkelen.

Ola Vasiljeva, Amsterdam
Om verder te kunnen gaan met de ontwikkeling van haar werk en nieuwe installaties te maken voor verschillende internationale tentoonstellingen, waaronder een solotentoonstelling bij Art in General in New York. Uitgangspunten zijn de relaties tussen taal, theorie, objecten, geluid en performance. Ook wil zij de faciliteiten van haar eigen studio uitbreiden om minder afhankelijk te zijn van derden.

Stijn Verhoeff, Amsterdam
Hij zal de komende jaren doorwerken aan diverse projecten en plannen die hij zal uitwerken in diverse disciplines en die waarschijnlijk ook weer leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden. Hij wil onder meer gaan werken aan een theaterstuk en een boek.

Rob Voerman, Arnhem
Om zich inhoudelijk en artistiek verder te ontwikkelen, waarbij ideeën over het Modernisme en Bauhaus een belangrijke rol spelen. Ook zal hij combinaties met houtskooltekeningen en aquarel maken. Naast grafisch werk wil hij de komende tijd verder werken met sculpturen en objecten.

Anne de Vries, Amsterdam
Om nieuw werk te maken waarmee hij kan ingaan op uitnodigingen voor tentoonstellingen. Hij wil onder andere een videowerk realiseren, een aantal kleine sculpturale werken en een grootschalig ruimtelijk werk gebaseerd op webcam streams.

Leo Vroegindeweij, Amsterdam
Om zijn beeldend onderzoek de komende jaren verder te ontwikkelen in de totstandkoming van nieuwe sculpturen. Voor tijdelijke projecten en nieuwe installaties zal hij partners zoeken en proberen de bestaande samenwerkingen voort te zetten.

Mariken Wessels, Amsterdam
Voor de realisatie van een veelomvattend samenwerkingsproject, bestaande uit een installatie en een kunstenaarsboek. Daarnaast wil zij werken aan een aantal kleinere projecten, haar international contacten uitbreiden en aan internationale tentoonstellingen meedoen. Ook zal zij een residentie doen bij Het Vijfde Seizoen in Den Dolder.

Lam de Wolf, Amstelveen
Om haar beroepspraktijk ook de komende vier jaar voort te zetten en haar werk te blijven ontwikkelen. Zij zal nieuw werk maken, zowel toegepast als autonoom, gebruikmakend van textiel, keramiek en haar fascinatie voor woorden. Haar werk zal te zien zijn tijdens verschillende tentoonstellingen, waaronder een overzichtstentoonstelling bij het CODA Museum in Apeldoorn.

Witho Worms, Amsterdam
Om zijn praktijk en werk te kunnen blijven ontwikkelen in het verlengde van zijn werk van de afgelopen tien jaar waarin hij het landschap voornamelijk fotografisch vastlegde. De komende jaren wil hij onder meer zijn foto’s uit de serie over het bos afdrukken,  zijn serie over het polderland uitbreiden en een grote tentoonstelling voorbereiden. Daarnaast ziet hij mogelijkheden om een serie kunstenaarsboeken te realiseren.

Mels van Zutphen, Rotterdam
Om naar aanleiding van het onderzoek ‘Level’ de komende jaren een serie videowerken te maken waarin verbeelding van wetenschappelijk onderzoek en vertaling van wetenschappelijke waarnemingen een rol spelen. De vorm zal zich ontwikkelen en steeds anders zijn al naar gelang het onderwerp.

Werkbijdrage Bewezen Talent plus Opdrachtgever

Voor instellingen en andere opdrachtgevers met plannen voor samenwerking met beeldend kunstenaars die minimaal zes jaar professioneel werkzaam zijn.

Don’t Hit Mama, Amsterdam + Michiel Voet, Amsterdam
Don’t Hit Mama is een urban dansgezelschap waarin hiphop en aanverwante sociale danskunsten vertrekpunt en inspiratiebron zijn. Het gezelschap gaat samenwerken met beeldend kunstenaar/scenograaf Michiel Voet. Voet gaat twee autonome beeldende installaties en twee scenografiën maken voor de producties ‘Poppin’ Java’ en ‘Big Town’ die in 2015 en 2016 worden gemaakt en uitgevoerd. In ‘Poppin’Java’  worden Javaanse hofdans en technieken uit de hiphop bij elkaar gebracht. ‘Big Town’ is een clubevent waarin dansers en publiek samen op de vloer staan. De uitwisseling tussen de bezoekers en dansers zijn een belangrijk onderdeel van het event. Tevens wordt Voet betrokken bij verschillende jubileumprojecten rondom het tienjarig bestaan van Don’t Hit Mama.

Drents Museum, Assen + Daniëlle Kwaaitaal, Amsterdam
Bij het ontzamelplan van het Drents Museum rijst de vraag of de geselecteerde objecten werkelijk geen waarde hebben voor Drenthe en zijn erfgoed. Het Drents Museum gaat daarom een samenwerking aan met Daniëlle Kwaaitaal. Kwaaitaal creëert nieuwe waarde door met de restanten van de ontzamelde objecten een nieuw kunstwerk te maken en daarmee de Erfgoedcollectie van het Drents Museum een nieuwe impuls te geven. Zo wil zij zichtbaar maken dat museumstukken met een nieuwe gedaante hun museale status terug kunnen krijgen.

Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur, Maastricht + Levi van Veluw, Arnhem
Marres start een langdurige samenwerking met de kunstenaar Levi van Veluw met als doel de verdieping van het werk van de kunstenaar. Voor het eerst in zijn carrière brengt Van Veluw de verschillende media waarmee hij werkt samen in een totaalinstallatie die het hele huis van Marres zal vullen. Een tweede doel van de samenwerking is de uitbreiding van het onderzoek naar de werking van de zintuigen in de context van de beeldende kunsten dat het speerpunt vormt van Marres’ meerjarige programma. De samenwerking biedt daarmee een meerwaarde voor zowel kunstenaar als instelling.

Pompestichting, Zeeland (N.Br) + Henk Hage
De Pompestichting, een Long Stay TBS kliniek, heeft kunstenaar Henk Hage gevraagd om 88 portretten te maken van de patiënten. De geportretteerde mannen worden uit het zicht van de samenleving begeleid en behandeld. Het Ministerie van Justitie stelt als voorwaarde dat de portretten niet herkenbaar mogen zijn. Hage maakt meerdere abstracte portretten: een voor de publieke presentatie en een voor de bewoner zelf. De 88 portretten worden getoond in Museum Het Valkhof in Nijmegen. Tevens verschijnen een boek, een blog en een film.

Stichting Mediamatic, Amsterdam + Zeger Reyers
Mediamatic is verhuisd naar een nieuwe locatie in Amsterdam waar onder andere een moestuin, een haven, een bio‑lab, een testkeuken, een tentoonstellingsruimte, een broedplaats voor bio kunstenaars en ontwerpers en een restaurant gaat komen onder de noemer: Mediamatic Biotoop Dijksgracht. Mediamatic heeft beeldend kunstenaar Zeger Reyers gevraagd om hen vier jaar te begeleiden bij de ontwikkeling van deze biotoop. Reyers gebruikt biotopen voor andere doeleinden dan waarvoor deze ontworpen zijn en creëert hiermee een vervreemdend effect. Hij krijgt een eigen werkplek bij Mediamatic. Elke maand houdt hij een dag spreekuur voor iedereen die hem persoonlijk wil peilen over zijn of haar werk. Verder zal hij naast zijn adviesfunctie bij de ontwikkeling van de biotoop de komende presentaties geven voor een groot publiek, een masterclass geven aan collega’s en elk jaar een installatie maken bij Mediamatic.

Bijdrage Talentontwikkeling in Internationale Context

Voor veelbelovende kunstenaars en bemiddelaars die een stage of leerplek willen volgen bij een gerenommeerde kunstenaar of culturele instelling in het buitenland.

Christiane Berndes, Eindhoven
Pilot Talentontwikkeling in Internationale Context
€ 13.400
Curator Christiane Berndes van het Van Abbemuseum gaat drie werkbezoeken afleggen aan Reina Sofia in  Madrid, Moderna Galerija in Ljubliana en SALT in Istanbul om zo nieuwe verzamelstrategieën te ontwikkelen en onderzoeken. Dit doet zij samen met twee mentoren die goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen de kunst in Oost-Europa: de Duitse curator Barbara Steiner en het Sloveense kunstenaarscollectief IRWIN.

Marijn van Kreij, Amsterdam
Pilot Talentontwikkeling in Internationale Context
€ 3.000
Marijn van Kreij kreeg een bijdrage voor een studieperiode in Glasgow; een stad met een bijzondere kunst- en muziekcultuur. Hij gaat zich bij kunstenaar Richard Wright verdiepen in diens werkwijze en de kritische positie die hij inneemt ten aanzien van zijn eigen kunstproductie en de kunstmarkt.

Yasmine Ostendorf, Amsterdam
Artists and and the ability to respond
€ 9.250
Curator Yasmine Ostendorf gaat onder begeleiding van internationale experts op het gebied van duurzaamheid en interculturele uitwisseling onderzoek doen naar kennisuitwisseling tussen kunstenaars die werk maken dat bijdraagt aan de vorming van een rechtvaardige en duurzame maatschappij. Het onderzoek moet de basis leggen voor een kennisalliantie, waarin verschillende Aziatische culturele organisaties kunstenaars faciliteren om kennis uit te wisselen op het gebied van duurzaamheid en de rol van kunst daar bij.

Freek Lomme, Eindhoven
P!, New York
€ 12.550
Bemiddelaar Freek Lomme financiert met de bijdrage een leerplek bij P!, een multidisciplinaire tentoonstellingsruimte in New York. Door hier onderzoek te doen naar de productie en presentatie van ‘horizontal global curating’ wil Lomme zijn eigen bemiddelaarspraktijk verdiepen. De uitkomst zal een expositie zijn, die zowel in de Verenigde Staten als in Nederland wordt getoond.

Vrije Beurs Praktijkverdieping

Jan Adriaans, Rotterdam
€ 1.699
Voor een verblijf bij SeMa Nanji Residency in Seoul. Adriaans ontwikkelde een conceptplan waarin de spanning tussen de snel voortschrijdende modernisering en de rol van tradities, Oosterse godsdienst en geneeskunde centraal staat.

Pedro Bakker, Schettens
€ 17.053
Voor een verblijf  bij Chongqing Air in China om een internationaal vervolg te geven aan zijn project To Draw Politically. Hij zal een serie tekeningen op groot formaat maken en een muzikale performance uitvoeren.

Marc Bijl, Berlijn
€ 9.216
Voor het uitvoeren van het project Black Opaque bij Plaatsmaken om de mogelijkheden van de zeefdruk binnen  zijn schilderwerk nader te verkennen.

Irina Birger, Amsterdam
€ 4.154
Voor een verblijf bij Meet Factory in Praag om zich meer toe te leggen op het tekenen.

Georg Bohle, Rotterdam
€ 4.451
Voor deelname aan het residency programma The Universe and Other Systems van Banff Centre. Naast het uitwisselen ideeën wil hij zijn tekenwerk gaan verdiepen.

Egle Budvytyte, Amsterdam
€ 495
Voor het bijwonen van het seminar Elsewhere & Otherwise ter verdieping van haar kennis over performances ten behoeve het werk The Conference Piece dat eind 2014 bij WIELS gepresenteerd wordt.

Francisco Camacho Herrera, Amsterdam
€ 4.455
Voor een residency bij het Geyonggi Art Center in Korea ten behoeve van onderzoek naar de overeenkomsten in archeologische objecten aan weerszijden van de Stille Oceaan (China en Zuid Amerika).

Yael Davids, Amsterdam
€ 9.608
Voor deelname aan een cursus van het Instituto de Formazione Feldenkrais. Met de methode Feldenkrais wil Davids haar praktijk als performance verder verdiepen.

Rosalind Heinrich, Amsterdam
€ 26.676
Voor een verblijf bij SIM residency te Reyykjavic in IJsland om nieuw werk te ontwikkelen: Crash Analysis. Deze film gaat over de psychologische en sociale gebeurtenissen van en de gevolgen rondom de financiële crisis verteld vanuit een menselijk perspectief.

Bas Hendrikx, Amsterdam
€ 20.700
Voor deelname aan het Curatorial Programme van de Appel arts centre in Amsterdam.

Sarah Mei Herman, Amsterdam
€ 13.270
Voor een residency bij CEAC Residency in Xiamen om onderzoek te doen naar de rol van intimiteit en vriendschappen in de Chinese samenleving alsmede het werken met video en de mogelijke combinatie daarvan met fotografie.

Patricia Kaersenhout, Amsterdam
€ 17.468
Voor onderzoek naar permanente kleuren op stoffen en digitale printtechniek bij Grafisch Atelier Amsterdam om te experimenten met het gegeven van verdwijnen en verschijnen.

Wytske van Keulen, Amsterdam
€ 9.762
Voor een verblijf bij het Kamiyama Artist in Residence (KAIR) Program in Japan om een serie persoonlijke portretten van leeftijdsgenoten in hun directe leefomgeving te maken. Aansluitend zal zij een project starten rondom een jonge Amerikaanse folk zanger/muzikant

Irene Kopelman, Amsterdam
On Forms and Patterns
€ 27.098
Voor een verblijf in Colombia bij Flora, een ruimte voor hedendaagse kunst in Bogotá. Kopelman gaat onderzoek doen naar het vertalen van vormen en patronen zoals die in de geologische bodem voorkomen.

Tamara Kuselman , Amsterdam
Shut down the door and throw the keys into the gutter
€ 3.773
Voor een residency bij Banff in Canada waar zij gaat deelnemen aan het programma Confuse the Cat, ter verdieping van haar (performance) praktijk. Tijdens de residency werkt zij aan een video installatie; een performance/choreografie uitgevoerd door 2 mensen en een 3D animatie.

Margit Lukács, Amsterdam (samen met Persijn Broersen, Amsterdam)
€ 8.673
Voor het aangaan van een nauwe samenwerking met een aantal ervaren 3Dmodellers/animators ten behoeve van de realisatie van twee nieuwe 3D films.

Hermen Maat en Hermen Maat, Amsterdam
€ 17.600
Voor een verdere uitwerking van het werk Synesthetic EEG kiss bij Digital Synesthesia Group in Wenen.

Vesna Madzoski, Amsterdam
Centre Pompidou Summer University (Bibliothèque Kandinsky)
€ 1.488,00
Voor deelname aan een Summer University waar het archief van de tentoonstelling Magiciens de la terre (fotografische documenten, reisdagboeken, catalogi en films) zal worden onderzocht en gepresenteerd.

Domenico Mangano, Amsterdam
€ 7.500
Voor een verblijf bij het Vijfde Seizoen om onderzoek te doen naar de Nederlandse verstandelijk‑gehandicaptenzorg Nieuw Dennendal in de jaren zestig van de vorige eeuw. De video die hij tijdens zijn verblijf wil gaan maken maakt deel uit van een trilogie waarin de ”outsider” centraal staan.

Janneke van der Putten, Rotterdam
€ 15.781
Een bijdrage voor praktijkverdieping en om nieuw werk te ontwikkelen voor het project All Begins With A: inspired by the Sunrise bij residencies in Peru en Lima.

Margré Steensma, Nij Altoenae
€ 10.769
Voor een verblijf bij Many studio’s in Glasgow om te onderzoeken hoe een object multifunctioneel kan zijn zonder een echte functie te hebben en om objecten zo te maken dat ze makkelijker te transporteren zijn.

Leonid Tsvetkov, Amsterdam
€ 7.453
Voor een residency bij Very Real Time 3 in Kaapstad, Zuid‑Afrika. Tsvetkov neemt sinds 2012 deel aan een project met Claire Harvey, Kianoosh Motallebi en Milena Bonilla.

Christel Vesters, Amsterdam
€ 19.434
Voor het onderzoekstraject Art and Curating as Alternative Knowledge Systems bij het Royal College of Art.

Dieke Venema, Hoevelaken
€ 28.170
Voor een verblijf bij productiewerkplaats Beeldenstorm om technisch onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het werken met brons en aluminium.

Wieske Wester, Amsterdam
€ 18.905
Voor een werkperiode aan het HISK te Gent om te zoeken naar een manier om de mens gestalte te geven zonder dat het beeld overheersend is aan de manier van schilderen.

Hans Wilschut, Rotterdam
€ 17.626
Voor een verblijf bij Joburg Now waar hij een vervolg wil geven aan zijn project Johannesburg.

Beurzen Praktijkverdieping sundaymorning@ekwc 2014-2015

€ 20.000 per deelnemer
Crystal Campbell, Amsterdam
Eiko Ishizawa, Amsterdam
Femke Dekkers, Breda
Paulien Follings, Heerlen
Nina Fránková, Amsterdam
Kim Habers, Zwolle
Damian Kapojos, Zwolle
Joris Kuipers, Rotterdam
Frank Mandersloot, Amsterdam
Robbert Christiaan Pauwels, Leiden
Suzanne Posthumus, Amsterdam
Ian Paul de Ruiter, Amsterdam
Koen Taselaar, Rotterdam

Beurzen Praktijkverdieping, Ateliers 2014-2015

€ 50.000 per deelnemer
Brendan Jaks, Amsterdam
Tim Mathijsen, Amsterdam
Simon van Til, Amsterdam
Evita Vasiljeva, Amsterdam
Charlott Weise, Amsterdam

Beurzen Praktijkverdieping, Rijksakademie 2014-2015

€ 50.000 per deelnemer
Kareem Abdelrahman, Amsterdam
Julian Andeweg, Den Haag
Johann Arens, Amsterdam (voor 1e jaar)
Josefin Arnell, Amsterdam
Maria Mercedes Azpilicueta, Rotterdam
Esin Belit Sag, Amsterdam (voor 1e jaar)
Nickel van Duijvenboden, Amsterdam (voor 1e jaar)
Anna Olivia Dunbar, Amsterdam (voor 1e jaar)
Koen Doodeman, Utrecht
Alex Farrar, Amsterdam
Marije Gertenbach, Beverwijk
Young Kim, Amsterdam (voor 1e jaar)
Aimee Zito Lema, Amsterdam
Matthijs Munnik, Den Haag
Ruta Butkute de Roo, Amsterdam (voor 1e jaar)
Sam Salehi Samiee, Amsterdam (voor 1e jaar)
Eva Spierenburg, Utrecht
Fraser Stewart, Amsterdam (voor 1e jaar)
Jay Tan, Amsterdam (voor 1e jaar)
Wouter Venema, Rotterdam (voor 1e jaar)
Robbert Weide, Amstelveen

Beurzen Praktijkverdieping, Jan van Eyck Academie 2014-2015

€ 50.000 per deelnemer
Dario D’Aronco, Rotterdam
Alexis Blake, Amsterdam
Francois Dey, Amsterdam
Andrea Di Serego, Amsterdam
Ilke Gers, Arnhem
Niek Hendrix, Maastricht
Mathew Kneebone, Arnhem
Joris Lindhout, Rotterdam
Pieter Paul Pothoven, Amsterdam
Anton Stuckardt, Amsterdam
Kym Ward, Rotterdam

Bijdrage Gast- en Buitenlandateliers

Voor beeldend kunstenaars en bemiddelaars voor een werkperiode in een van de binnen- of buitenlandateliers die het Mondriaan Fonds aanbiedt.

Wiels Brussel, België
Jonathan van Doornum, Zwolle
€ 11.250
Jonathan van Doornum onderzoekt de authenticiteit van architectuur. Dit onderzoek zal hij voortzetten in Wiels. Het is zijn intentie dat het onderzoek resulteert in verschillende sculpturen en objecten.

Olha Lanko, Amsterdam
€ 11.250
Olha Lanko wil bepaalde thema’s in Wiels verder ontwikkelen en uitwerken. De invloed van cultuur op onze perceptie en rol van religie als een belangrijke factor in het begrijpen van conceptuele kunst zijn twee voorbeelden van thema’s waarmee ze verder wil werken en over in dialoog wil gaan met de begeleiders en andere recensenten van Wiels.

Capacete, Rio de Janeiro, Brazalië
Tanja Baudoin, Amsterdam
€ 6.500
Capacete biedt kunstenaars en bemiddelaars een sterk netwerk in Zuid‑Amerika. Baudoin zal de periode in Brazilië gebruiken om haar positie als curator te herijken en zich te verdiepen in de Latijns‑Amerikaanse en lokale context, meer specifiek op het gebied van de geschiedenis van het Braziliaans theater en de raakvlakken tussen beeldende kunst, performance en theater.

Projectstudio China, Beijing
Charlott Markus, Amsterdam
€ 7.830
Charlotte Markus wil tijdens haar werkperiode onderzoek doen naar de Chinese filmtaal. Eén van de belangrijkste uitgangspunten in haar werk is dislocatie: het niet weten waar je je thuis voelt. In deze werkperiode hoopt zij ‘film stillevens’ te kunnen maken waarbij kleur, symbolen en beeldspraken uit de westerse wereld zich vermengen met de complexe en symbolische Chinese tradities.

Michiel Hilbrink, Amsterdam
€ 7.830
Michiel Hilbrink wil tijdens zijn werkonderzoek doen naar zijn functionele omgeving. Op een plek waar beperkte toegang is tot de lokale cultuur en waar men de taal niet spreekt of begrijpt, worden de fysieke aspecten van groter belang. Uiteindelijk zal er een verzameling werken ontstaan die op een uiteenlopende wijze een vertaling zijn van de persoonlijke relaties die hij met de omgeving ontwikkelt. Zijn materiaalgebruik en structuur‑achtige vormen sluiten goed aan bij het stadslandschap van Chinese steden.

Instituto Buena Bista, Curaçao
Bart Stuart, Amsterdam
€ 5.900
Het duo Bart Stuart en Klaar van der Lippe gaan op Curaçao in dialoog met de lokale bevolking, kunstenaars en studenten op zoek naar een nieuwe alledaagse cultuur die uniek voor het eiland is. Specifieke onderwerpen als kolonialisme, toerisme en gastarbeid spelen een prominente rol.

Frans van de Vooren, Amsterdam
€ 5.900
Het duo Franciscus & Franciscus wil tijdens de werkperiode een nieuwe reeks bewerkte portretfoto’s maken van karakteristieke Curaçaoënaars. Hun lesprogramma staat in het teken van filosofie, oude kunst maar ook van fotobewerking en organisatie van culturele evenementen.

Kaleb de Groot, Amsterdam
€ 8.200
Kaleb de Groot wil op Curaçao een serie monumentale sculpturen produceren met materiaal afkomstig van het eiland. Daarbij laat hij zich leiden door de specifieke eiland‑identiteit van Curaçao binnen de Antilliaanse archipel.

Klaar van der Lippe, Rotterdam
€ 5.900
Het duo Bart Stuart en Klaar van der Lippe gaan op Curaçao in dialoog met de lokale bevolking, kunstenaars en studenten op zoek naar een nieuwe alledaagse cultuur die uniek voor het eiland is. Specifieke onderwerpen als kolonialisme, toerisme en gastarbeid spelen een prominente rol.

Rienus Gundel, Amsterdam
€ 5.900
Het duo Franciscus & Franciscus wil tijdens de werkperiode een nieuwe reeks bewerkte portretfoto’s maken van karakteristieke Curaçaoënaars. Hun lesprogramma staat in het teken van filosofie, oude kunst maar ook van fotobewerking en organisatie van culturele evenementen.

AIR Berlin Alexanderplatz, Duitsland
Michiel Huijsman, Amsterdam
€ 5.940
Soundtrackcity zal gezamenlijk in AIR Berlin Alexanderplatz werken aan nieuwe geluidsprojecten en onderzoek doen naar nieuwe locaties voor deze projecten. In het kader van de salonavonden zullen zij bezoekers de stad in meenemen en een programma informele wandelingen opzetten.

Elian Somers, Rotterdam
€ 9.000
Voor het uitwerken van het project The Moscow Project. Hiervoor gaat zij onderzoek doen naar de grotere historische en geopolitieke context rondom de Koude oorlog. Tijdens salonavonden gaat zij in discussie met theoretici uit de politieke wetenschap, geschiedkundigen, stedenbouwkundigen en architecten en vindt er inhoudelijke reflectie plaats.

Peter Taylor, Rotterdam
€ 9.000
Voor het opzetten van een programma rond experimentele en artistieke films met als onderzoeksthema’s: fictie en mythes, de bioscoopervaring en de suggestie van ‘escaping’ of Wilhelm Hein (filmregisseur uit de jaren ’60). De salonavonden zullen gecentreerd zijn rond deze thematiek. Hij wil hiervoor een jonge generatie videokunstenaars en filmmakers uitnodigen.

Renate Zentschnig, Amsterdam
€ 5.940
Soundtrackcity zal gezamenlijk in AIR Berlin Alexanderplatz werken aan nieuwe geluidsprojecten en onderzoek doen naar nieuwe locaties voor deze projecten. In het kader van de salonavonden zullen zij de bezoekers de stad in meenemen en een programma informele wandelingen opzetten.

Projectstudio Berlijn, Duitsland
Elisabeth Tonnard, Leerdam
€ 9.000
Tonnard wil een project uitwerken gebaseerd op onderzoek naar verspreide identiteit. Op semi‑wetenschappelijke wijze en met gebruikmaking van diverse media, zal zij plattegronden aanleggen en registraties maken van wat waar gebeurt op welke tijdstippen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar pleinen, hoeken en kruisingen, plekken waar diverse richtingen/impulsen samenkomen en botsen. Berlijn is bij uitstek geschikt voor dit onderzoek. Het is een plek waar vele identiteiten bijeen komen die elkaar voortdurend beïnvloeden.

lorian Göttke, Amsterdam
€ 9.000
Voor het verder uitwerken van het project Löwen und Adler met als doel een tentoonstelling en een publicatie van het project te realiseren. Beginpunt van het project is een foto van een apenverblijf in de Oost‑Berlijnse dierentuin Friedrichsfelde uit 2006. Dit dierenverblijf in de vorm van een tempelruïne werd in 1979 uit puin van Berlijnse huizen uit de tweede wereldoorlog gemaakt, met een fragment van een Duitse rijksadelaar prominent zichtbaar op een achtermuur. Het project draait om een van de gevoeligste zaken in Duitsland: het omgaan met de recente geschiedenis in het centrum van de hoofdstad.

Sabina Timmermans, Tilburg
€ 9.000
Voor haar onderzoek neemt zij de Botanischer Garten in Berlin‑Dahlem als uitgangspunt. Zij wil een serie nieuw werk ontwikkelen onder de werktitel Wanderlust. Het artistieke plan bestaat uit het in kaart brengen van de verschillende percepties op de botanische tuin, zowel visueel, wetenschappelijk, historisch, metaforisch als in de context van de stad Berlijn. Dit onderzoek moet leiden tot scherpe keuzes en een duidelijke richting in de ontwikkelingen van haar werk.

Schloss Ringenberg, Hamminkeln, Duitsland
Angela Jerardi, Amsterdam
€ 7.500
Angela Jerardi zal gedurende een werkperiode van zes maanden samen met een Duitse curator twee tentoonstellingen maken. Ze zal onderzoek doen naar de verschillende stijlen en vormen die worden gebruikt in geschreven teksten in de hedendaagse beeldende kunst en haar eigen schriftelijke vaardigheden verder ontwikkelen.

Petra Ponte, Amsterdam
€ 7.500
Petra Ponte zal gedurende zes maanden samen met een Duitse curator twee tentoonstellingen maken. Ze zal onder meer onderzoek doen naar de theorieën van Mieke Bal en Jacques Rancière.

Atelier Holsboer, Parijs, Frankrijk
Daniëlle van Ark, Amsterdam
€ 11.250
Voor onderzoek naar obelisken en fonteinen en het realiseren van nieuw werk in natuursteen. Place de la Concorde wil ze als startpunt gebruiken.

Martijn in ’t Veld, Strijen
€ 11.250
Voor het verder ontwikkelen van nieuw werk waarbij het alledaagse leven van Parijs als materiaal wordt gebruikt. Binnen het werk van In t Veld speelt het observeren van alledaagse voorwerpen een centrale rol. Dit is een meditatief proces dat als contrast het beste werkt binnen een levendige en dynamische omgeving. Daarnaast wil hij de nieuwe omgeving benaderen via het gedachtengoed van verschillende Franse schrijvers en denkers.

Cemeti Art House, Indonesië
Lidwien van de Ven, Rotterdam
€ 2.700
Lidwien van de Ven wil zich verdiepen in het historische aspect van het koloniaal verleden en zoekt de verbinding met het heden en de huidige problematiek van identiteit, nationaliteit en globalisering. Een belangrijk startpunt is de Bandung Conferentie die in 1955 plaatsvond, precies 60 jaar geleden. Deze residency is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Projectstudio Rome, Italië
Falke Pisano, Berlijn
€ 6.750
Falke Pisano won in 2013 de Prix de Rome. Een werkperiode in de American Academy in Rome is onderdeel van de prijs. Pisano zal onderzoek doen naar de Azejulos (Portugese keramische tegels) in de Irgeja de São Francisco, een 18e eeuwse kerk en 17e eeuws klooster in de Braziliaanse stad Salvador. In deze tegels komen de koloniale geschiedenis van Portugal en Nederland samen in taferelen die zijn terug te leiden tot de laatste jaren van de Romeinse Republiek.

Maaike Schoorel, Amsterdam
€ 6.750
Maaike Schoorel is geselecteerd voor de residency in Rome, zij gaat 15 september tot 15 december 2015 naar Rome.

Arts Initiative Tokyo, Japan
Elodie Hiryczuk, Amsterdam
€ 7.740
Voor een onderzoek naar het idee van de ‘detached gaze’ in de Japanse kunst en in de fotografie in het bijzonder. Dit idee verwijst naar de Japanse term ‘riken no ken’ wat betekent kijken met een vrijstaande blik of  kijken op een onbevangen manier. Deze manier van kijken is vrij van identificatie en romantiek. Ook wil zij het begrip ‘Ma’ of ‘in between’ onderzoeken; het pure, essentiële tussen alle dingen.

Trankat, Marokko
Mirjam Linschooten, Apeldoorn
€ 5.400
Mirjam Linschoten wil haar bestaande contacten in Marokko en de Magreb verder uitdiepen en samen met lokale ambachtslieden nieuw werk produceren met materialen die zij ter plekke verzamelt. Ook zal zij workshops geven en een presentatie van het werk dat in Trankat is ontstaan in de vorm van een publieke lezing en indien mogelijk een tentoonstelling. Haar ervaringen tijdens deze werkperiode zijn op haar website te volgen.

Het Koetshuis ‑ Museum van Loon, Amsterdam, Nederland
Jasmijn Visser, Utrecht
€ 6.000
Jasmijn Visser zal drie maanden werken in het nieuwe gastatelier van Museum van Loon. Zij is uitgenodigd om in Het Koetshuis te komen wonen, er onderzoek te doen en site specifiek werk te maken en te presenteren. Visser zal hierbij met name ingaan op de geschiedenis van de familie Van Loon, haar betrekking tot de VOC en de bekende Atlas Van Loon.

Het Vijfde Seizoen, Den Dolder, Nederland (i.s.m. Museum Het Dolhuys in Haarlem)
Doris Denekamp, Rotterdam
€ 4.500
Beeldend kunstenaars Doris Denekamp & Geert van Mil verblijven drie maanden in het gastatelier van Het Vijfde Seizoen, op het terrein van de psychiatrischeinstelling van Altrecht ggz in Den Dolder. Tijdens de werkperiode maken zij nieuw werk dat zich verhoudt tot psychiatrie en de patiënten van de instelling. De resultaten worden getoond in Museum Het Dolhuys in Haarlem.

Geert van Mil, Schiedam
€ 4.500
Beeldend kunstenaars Doris Denekamp & Geert van Mil verblijven drie maanden in het gastatelier van Het Vijfde Seizoen, op het terrein van de psychiatrischeinstelling van Altrecht ggz in Den Dolder. Tijdens de werkperiode maken zijn nieuw werk dat zich verhoudt tot psychiatrie en de patiënten van de instelling. De resultaten worden getoond in Museum Het Dolhuys in Haarlem.

IK Paviljoen, Oost‑Souburg, Nederland
Jean‑Marc Spaans, Rotterdam
€ 4.000
Jean‑Marc Spaans werkt twee maanden in het IK Paviljoen in Oost‑Souburg in Zeeland. Hij zal er nieuw werk maken, op basis van onderzoek naar de natuur, het strand, het licht, het water en de allesbepalende horizon.
Op het ‘IK‑eiland’ van oprichter en beeldhouwer Jan van Munster staat een paviljoen bestaande uit de door Van Munster architecturaal vormgegeven letters ’I’ en ‘K’. Deze hebben de functie van respectievelijk woon/werkatelier en tentoonstellingsruimte voor gastkunstenaars.

Tanya Long, Eindhoven
€ 4.000
Tanya Long zal twee maanden lang in het IK Paviljoen nieuw werk maken en presenteren. Ze wil zich daarbij laten inspireren door de mogelijkheden en beperkingen van de architectuur.

KiK Kolderveen, Nederland (i.s.m. Drenthe Biënnale)
Edwin Stolk, Bodegraven
€ 4.000
Edwin Stolk werkt voor een periode van acht weken bij gastatelier KiK dat is gevestigd in de voormalige zuivelfabriek ‘De Venen’. Binnen‑ en buitenlandse gastkunstenaars uit verschillende disciplines wonen en werken er. Daarnaast organiseert KiK, gekoppeld aan het werk van de gastkunstenaars, tentoonstellingen, workshops en lezingen. De resultaten worden getoond in samenwerking met de Drenthe Biënnale in 2015, dat als onderwerp ‘het Drentse Landschap’ heeft.

Sharon Houkema, Amsterdam
€ 4.000
Sharon Houkema werkt voor een periode van acht weken bij gastatelier KiK dat is gevestigd in de voormalige zuivelfabriek ‘De Venen’. Binnen‑ en buitenlandse gastkunstenaars uit verschillende disciplines wonen en werken er. Daarnaast organiseert KiK, gekoppeld aan het werk van de gastkunstenaars, tentoonstellingen, workshops en lezingen. De resultaten worden getoond in samenwerking met de Drenthe Biënnale in 2015, dat als onderwerp ‘het Drentse Landschap’ heeft.

Pompgemaal Den Helder, Nederland
Bojan Fajfric, Amsterdam
€ 4.000
Voor het ontwikkelen van een nieuwe werkmethode waarbij het Pompgemaal wordt ingezet als een laboratorium voor kennisproductie en een plek waar nieuwe formats worden getest voor het maken van films en het vermengen van de verschillende rollen van regisseur, kunstenaar, performer, deelnemer en publiek. Er wordt samenwerking gezocht met kunstenaars, theoretici, historici, acteurs. Het proces wordt inzichtelijk gemaakt via lezingen en discussie‑bijeenkomsten. Aan het eind van de werkperiode wordt een performance‑event en een filmscreening georganiseerd.

Kianoosh Motallebi, Delft
€ 4.000
Kianoosh Motallebi heeft in het Pompgemaal een nieuw werk ontwikkeld om de ontbrekende kleuren uit het zonnespectrum te interpreteren. In het laatste weekend was het Pompgemaal open voor een publieke presentatie van het werk dat ook online te volgen is.

Maria Pask, Amsterdam
Pompgemaal Den Helder
€ 6.000
Beeldend kunstenaar Maria Pask wil samen met curator Frederique Bergholtz hun praktijk herijken en concreet met het ‘maken’ bezig zijn. Ze zoeken een meer rechtstreekse toegang tot materialen met klei als onderzoeksmateriaal. Door samen te werken willen ze gedeelde interesses als kunstenaar en curator onderzoeken en specifieke kennis en vaardigheden uitwisselen, als basis van een mogelijk nieuwe werkmethode. Ook de vraag naar auteurschap wordt onder de loep genomen. Het resultaat wordt ter plekke gepresenteerd, in samenwerking met galerist Ellen de Bruijne en studenten van de Koninklijke Academie in Den Haag en het Dutch Art Institute in Arnhem.

Marjolijn Guldemond, Rotterdam
€ 4.000
Guldemond heeft een project geformuleerd dat bestaat uit een reeks van drie gastateliers rondom het thema ‘water‑bodem‑mens’, met het Pompgemaal als eerste in de rij. Het verblijf in Den Helder moet leiden tot nieuw werk rondom het thema water. Het verhaal van het Helderse waterlandschap wordt vervolgens op andere plekken in het land voortverteld en verweven in nieuwe werkperiodes. Guldemond gaat in dit proces nadrukkelijk op zoek naar een voor haar nieuw netwerk van partijen binnen het veld van het water‑ en landschapsbeheer.

Pieter Paul Pothoven, Amsterdam
€ 6.000
Pothoven zal in deze periode werken aan een kunstenaarsboek, dat hij vervolgens op locatie zal presenteren. Ook zal hij in het Pompgemaal verschillende werken maken en tonen van zijn project Wim, een onderzoek dat gaat over een Nederlandse verzetsstrijder en over de manier waarop mannelijkheid wordt verbeeld in films en musea. Pothoven schrijft een online column voor tijdschrift De Gids over zijn werkperiode in DenHelder.

Sanne Kabalt, Amsterdam
€ 4.000
Sanne Kabalt wil haar werk gedurende deze periode verder ontwikkelen en onderzoek doen naar de natuur in de omgeving van het atelier: de duinen en de zee. De werkperiode wordt afgesloten met een kleine presentatie. Zij wil met nadruk ook werken in de buitenruimte tonen, in verschillende contexten van de stad Den Helder en de omringende duinen. Kabalt deelt het maakproces via een blog en een website.

Project Probe, Arnhem, Nederland  (i.s.m. St. SLAK)
Sjoerd Tim, Amsterdam
€ 3.000
Sjoerd Tim zal voor een periode van zes weken een project uitvoeren bij Project Probe, een raamloze museumzaal op schaal: de expositieruimte meet twee bij drie meter en is ruim één meter hoog. Omdat de ruimte zo klein is, wordt de kunstenaar genoodzaakt op schaal te gaan werken. Op die manier kan er ‘groots’ in de ruimte ingegrepen worden op klein formaat. De expositie is te bezichtigen via de website vanuit tien verschillende vaste posities.

Susan van Hengstum, Amsterdam
Project Probe te Arnhem (i.s.m. Stichting Atelierbeheer SLAK)
€ 3.000
Susan van Hengstum zal voor een periode van zes weken onderzoek doen naar licht, architectuur en fotografie, bij Project Probe, een raamloze museumzaal op schaal: de expositieruimte meet twee bij drie meter en is ruim één meter hoog. Omdat de ruimte zo klein is, wordt de kunstenaar genoodzaakt op schaal te gaan werken. Op die manier kan er ‘groots’ in de ruimte ingegrepen worden op klein formaat. De expositie is te bezichtigen via de website vanuit tien verschillende vaste posities.

AIR Laboratory Warschau, Polen
Sander Breure, Waddinxveen
€ 3.690
Breure & Van Hulzen gaan tijdens hun gezamenlijke residency een vervolg geven aan hun onderzoek door een script te schrijven, dat kan fungeren als werk op zichzelf, kunstenaarsboek of als basis voor videowerk of performance.

Witte van Hulzen, Amsterdam
€ 3.690
Breure & Van Hulzen gaan tijdens hun gezamenlijke residency een vervolg geven aan hun onderzoek door een script te schrijven, dat kan fungeren als werk op zichzelf, kunstenaarsboek of als basis voor videowerk of performance.

Tembe Art Studio, Moengo, Suriname
Karolien Helweg, Amsterdam
€ 6.390
Helweg & La Cruz zullen tijdens hun verblijf in Moengo stof beschilderen met deelnemers. Door middel van betekenisvolle patronen willen ze ‘gespreksstof’ creëren. Met de senioren van Moengo, willen ze proberen hun herinneringen, het erfgoed van Suriname, Marowijne en Moengo te onderzoeken. Met jongeren willen ze erachter komen wat ze zouden willen veranderen aan de hand van opdrachten.

Lonnie van Brummelen, Amsterdam
The Other Community
€ 6.390
In Tembe Art Studio zal samen met de lokale bevolking een korte film worden gemaakt die de Marron kosmologie presenteert. Op basis van gesprekken en lokatiebezoeken met deelnemers in Moengo zullen Van Brummelen en De Haan samen met de deelnemers een script schrijven voor een ge-ensceneerde scène die in een passende omgeving wordt opgevoerd door de deelnemers.

Ruben La Cruz, Den Haag
€ 6.390
Helweg & La Cruz zullen tijdens hun verblijf in Moengo stof beschilderen met deelnemers. Door middel van betekenisvolle patronen willen ze ‘gespreksstof’ creëren. Met de senioren van Moengo, willen ze proberen hun herinneringen, het erfgoed van Suriname, Marowijne en Moengo te onderzoeken. Met jongeren willen ze erachter komen wat ze zouden willen veranderen aan de hand van opdrachten.

Siebren de Haan, Amsterdam
The Other Community
€ 6.390,00
In Tembe Art Studio zal samen met de lokale bevolking een korte film worden gemaakt die de Marron kosmologie presenteert. Op basis van gesprekken en lokatiebezoeken met deelnemers in Moengo zullen Van Brummelen en De Haan samen met de deelnemers een script schrijven voor een ge‑ensceneerde scène die in een passende omgeving wordt opgevoerd door de deelnemers.

CCS Bard, Annandale‑on‑Hudson, Verenigde Staten
Arnisa Zeqo, Amsterdam
€ 9.550
Zij zal daar een tweeledig onderzoek uitvoeren naar de relatie tussen kunstinstellingen en toenemende aantal presentaties in performance art. Enerzijds zal zij gebruik maken van het archief van Bard en de Hessel collectie, anderzijds zal zij in gesprek gaan met studenten, mentoren, bezoekers, kunstenaars over alternatieve presentatievormen in het cureren van performance art.

ISCP New York, Verenigde Staten
Saskia Janssen, Amsterdam
€ 31.500
Saskia Janssen is geselecteerd voor een werkperiode van een jaar in 2015 bij ISCP New York. Zij zal daar met twee groepen mensen gaan werken: de eerste generatie immigranten uit Oost‑Tibet en de New Yorkers die vanwege de ‘credit‑crunch’ in tenten buiten de stad wonen. Dit vanwege haar belangstelling voor mensen die uit niets ‘iets’ kunnen realiseren. Haar werk in New York heeft de voorlopige titel Making (Something from Nothing).

Joburg Now, Johannesburg, Zuid Afrika
Marjan Teeuwen, Amsterdam
€ 9.075
Marjan Teeuwen gaat tijdens haar werkperiode onderzoek doen naar de mogelijkheden om een architectonische installatie te realiseren in Johannesburg. In samenwerking met Joburg NOW en andere instellingen worden een locatie en financiële middelen gezocht om het project ten uitvoer te brengen. Tegelijkertijd wil zij als curator onderzoeken of het haalbaar is een nieuwe KW14 tentoonstelling, zoals zij die eerder in Rusland en Nederland heeft gemaakt, naar Johannesburg

Projectinvesteringen beeldend kunstenaars en bemiddelaars


Projectinvestering bemiddelaar

Voor bemiddelaars die plannen willen realiseren die in tijd begrensd zijn en/of leiden tot een artistiek/inhoudelijk resultaat.

Lipika Bansal en Ruud Lanfermeijer,Amsterdam
€ 14.255 (2x)
Voor De Textiel Factorij, een onderzoeksproject naar het gedeeld erfgoed tussen Nederland en India. Het onderzoek richt zich op de geschiedenis van de textielhandel tussen de twee landen tijdens de Gouden Eeuw. Daarbij zullen zij ook een link leggen met hedendaagse tendensen.

Maria‑Rosa Boezem
€ 10.800
Voor een inventarisatie van het archiefmateriaal van stichting Forum, dat van 1977 tot 1987 belangrijke internationale kunstenaars en theoretici van uiteenlopende disciplines naar Middelburg bracht. Dit zal uitmonden in een documentaire tentoonstelling bij De Vleeshal.

Lucy Cotter, Amsterdam
€ 9.792
Voor de voorbereiding van de publicatie Art Knowledge: Between the Known and the Unknown. Hiermee wil zij een nadere blik op de complexe relatie tussen kunst en kennis werpen.

Bernie Deekens, Amsterdam
€ 3.360
Voor het (voor)onderzoek voor een seminar over C/artografie, benaderd vanuit de beeldende kunst en de wetenschap.

Nathanja van Dijk, Amsterdam
€ 9.140
Voor Van de Piramide naar het Plein, een onderzoek naar de mogelijkheid tot het opnieuw verwoorden van de verhouding van kunst tot de maatschappij.

Maarten Doorman, Amsterdam
€ 10.065
Voor een onderzoek met als titel Het hedendaags kunstdiscours. Autonomie en engagement over de veranderde rol van het autonomieconcept en de toenemende rol van het engagemen Dit zal resulteren in een publicatie die wat in de kunst gaande is voor een breder publiek inzichtelijk moet maken en waarmee hij een bijdrage wil leveren aan het debat over de urgentie van de hedendaagse beeldende kunsten.

Nathalie Faber, Amsterdam
€ 14.400
Om een plan te ontwikkelen voor ‘Het Grote Kunst voor Kleine Mensen Museum’ in Amsterdam. Dit moet een toegankelijk en kwalitatief hoogstaand museum worden voor kinderen van 4 tot 14 jaar.

Corinne Groot,
€ 9.630
Voor onderzoek naar In‑Out Center in Amsterdam, het eerste onafhankelijke kunstenaarsinitiatief  in Nederland en een van de eerste in Europa. In‑Out Center heeft maar kort bestaan, van 1972 tot 1974, maar haar invloed was groot. Het collectief en de individuele kunstenaars functioneerden als katalysator voor initiatieven als De Appel, Other Books en Time Based Arts/Montevideo. Het onderzoek zal uitmonden in een tentoonstelling in samenwerking met Tineke Reijnders.

Mirjam Kars, Amsterdam
€ 17.442
Voor een onderzoek naar de ontsluiting van de Merovingische grafvelden Obbicht en Stein (c.450‑750 AD) met een wetenschappelijke publicatie en een informatief webproject voor een breed publiek. Deze twee Limburgse grafvelden die in de jaren ‘30 van de vorige eeuw werden opgegraven, zijn exemplarisch voor het rijke, maar toch relatief onbekende Merovingische erfgoed van Nederland. De centrale vraagstelling bij dit project is, hoe de uitwerking van de twee grafvelden kan bijdragen aan het beeld van de gemeenschappen die in de Merovingische periode in de omgeving van Obbicht en Stein leefden en daar hun doden begroeven.

Eric Kluitenberg, Amsterdam
€ 8.480
Voor een onderzoek en de redactionele voorbereiding van een internationale anthologie rond het fenomeen Tactische Media. Het begrip vloeit voort uit een serie festivals/conferenties die tussen 1993 en 2003 vier keer in Amsterdam plaatsvonden, de Next 5 Minutes festivals, en waarvan het fysieke archief wordt bewaard door het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. Kluitenberg zal hiervoor samenwerken met kunstenaar David Garcia en een internationale expertmeeting organiseren. Doel is om een deugdelijk overzichtswerk van het fenomeen Tactische Media te realiseren.

Vesna Madzoski, Amsterdam
€ 17.200
Voor een onderzoek naar de relatie tussen antropologie en kunstgeschiedenis onder de titel Les Magiciens sans Terre: Kunst Tussen Identiteitspolitiek en Identiteit Esthetiek. Madzoski  is geselecteerd als deelnemer van de Summer University in Centre Pompidou, waar het uitgebreide archief van de tentoonstelling Magiciens de la terre wordt onderzocht en gepresenteerd. De aanvraag betreft het voortzetten van dit onderzoek na de tiendaagse workshop en het schrijven van een serie essays hierover.

Bahram Sadeghi, Amsterdam
€ 8.640
Voor het onderzoeksproject De hoofddoek, de keppel en de Zwarte Kousen, wat zal uitmonden in een publicatie, een tentoonstelling, ontworpen door Aziz Bekkaoui, en een serie debatten bij MOTI in Breda. Het onderzoek gaat over religieuze kleding, van Amish en Sikhs tot Moslims en Mormonen.

Camiel van Winkel en Joke Robaard, Amsterdam
€ 9.560 en € 13.660
Voor het onderzoeksproject Montage dat zij gezamenlijk uitvoeren. Het beeldarchief van Robaard levert het materiaal voor een beschouwend onderzoek naar de representatie van het geklede lichaam in gedrukte media vanaf 1980. Het onderzoek richt zich niet op mode of modefotografie als zodanig maar op principes van montage en appropriatie (toe‑eigening) die zich daarbij voordoen als gevolg van maatschappelijke, economische en politieke tendensen, ook als makers zich daar bewust aan proberen te ontworstelen.

Brenda Zwart, Amsterdam
€ 19.200
Voor een inventarisatie van het oeuvre van de Zuid‑Afrikaanse, Cobra‑ en avantgarde kunstenaar Ernest Mancoba (Johannesburg 1904 ‑ Frankrijk 2002) en een beschouwend onderzoek waarbij actuele vraagstukken aangesneden worden over traditionele kunst, primitivisme en modernisme.

Projectinvestering kunstenaar
Voor kunstenaars die plannen willen realiseren die in tijd begrensd zijn en/of leiden tot een artistiek/inhoudelijk resultaat.

Olga Balema, Amsterdam
€ 6.236
Voor de productie van nieuw werk bij Kunstvereniging Diepenheim. Het gaat om foto’s, sculpturen en wandinstallaties.

Christiaan Bastiaans, Amsterdam
€ 52.490
Bijdrage voor onderzoek, ontwikkeling en uitwerking van het filmproject ‘Pharmacy Deux Milles’ over imperfectie en over het toekennen van waarde aan imperfectie.

Sema Bekirovic, Amsterdam
€ 11.474
Voor een nieuw werk waarbij vingerafdrukken op voorwerpen die we aanraken worden vastgelegd. Het werk wordt getoond  in een groepstentoonstelling van Rencontres d’Arles en een solotentoonstelling bij Stigter/Van Doesburg.

Kristina Benjocki, Amsterdam
€ 17.627
Voor nieuw werk voor de tentoonstelling This is the Time bij Stedelijk Museum Bureau Amsterdam die daarna verder zal reizen naar Beiroet, in samenwerking met 98 weeks en AUB Gallery.

Nico Bick, Amsterdam
€ 40.190
Voor het fotografieproject waarbij hij foto’s maakt van de parlementen van de 28 Europese lidstaten en twee Europese parlementen. Met deze serie wil hij weergeven in welke ruimtes de democratie zich afspeelt. Daarbij legt hij de nadruk op de functie, de omvang en de betekenis van de ruimtes, wil de overeenkomsten en verschillen binnen deze parlementen naar voren brengen en de toeschouwer helpen om zich af te vragen welke betekenis deze ruimtes hebben voor de invulling van het begrip democratie.

Liesbeth Bik en Jos van der Pol / Bik van der Pol, Rotterdam
€ 17.725 (2x)
Voor ‘Turning a blind eye’ een project met als uitgangspunt recente ontwikkelingen rondom eigendom van het publieke domein, toegang tot en eigendom van informatie, privacy en omgang van overheden, bedrijven, instanties en individuele personen met deze en aanverwante onderwerpen. Bik van der Pol maken op de São Paulo Biënnale een semi‑openbare ruimte waarin deze onderwerpen in een soort ‘school’ aan bod komen via uiteenlopende sprekers uit Brazilië zoals wetenschappers, kunstenaars en activisten.

Martijn van Boven en Gert‑Jan Prins, Amsterdam
€ 12.560 en € 12.012
Voor het project ‘Ruis & Materie’, bestaande uit het reeds geproduceerde werk ‘Walzkörpersperre’ en de nog te produceren werken ‘Black Smoking Mirror’ en ‘Deep Space Ceramics’. Het betreft een trilogie waarmee zij met technologische basismiddelen conflictzones tot uiting brengen door rudimentaire elementen van licht, elektronische frequenties en chemische transformaties via verhitting en bewerking in media op te slaan. Door trillingen en frequenties worden sporen zichtbaar, hoorbaar en ingegraveerd in film, performance en keramiek of aardoppervlak.

Harold de Bree, Den Haag
€ 17.942
Voor de productie van het nieuwe werk ‘Loving Grace’, onderdeel van de randprogrammering van de 56ste biënnale van Venetië. De tentoonstelling heet ‘Jump into the Unknown’ en wordt georganiseerd door Nine Dragon Heads. Met behulp van onder andere een beveiligingssysteem en beveiligingsmedewerkers die performances uitvoeren zal De Bree een spel spelen met het ongemakkelijke gevoel dat de steeds nadrukkelijker aanwezige beveiligingstechnologie ‑ ook in Venetië ‑ bij het publiek kan oproepen.

Egle Budvytyte en Bart Groenendaal, Amsterdam
€ 11.160 (2x)
Beiden ontvingen een bijdrage voor de productie van een korte film voor de groepstentoonstelling ‘Moderna Exhibition 2014′ in Moderna Museet in Malmö Zweden.

Tamar Vasili Chabashvili, Amsterdam
€ 7.235
‘Supra’s of her Own’ is een campagne waarmee Chabashvili de onderdrukking van vrouwen aan de orde  wil stellen. ‘Supra’ is een Georgiaans feest en de term ‘Tamada’ wordt hierbij gebruikt om een toast uit te brengen op een bepaald thema. In dit geval gebruikt Chabashvili de Supra‑traditie als ‘tool’ om vrouwenervaringen onder de aandacht te brengen. De campagne vindt plaats in Georgië.

Charlotte Dumas, Amsterdam
€ 8.555
Voor de ontwikkeling van een nieuw videowerk met als titel ‘Drawing Kind’, het derde deel in een videotrilogie die eind 2015 tijdens een solotentoonstelling getoond wordt in Museum de Pont in Tilburg. Het onderwerp van de nieuwe video zijn paarden die in Lapland worden ingezet bij het wegslepen van boomstammen.

Jeroen Eisinga, Den Haag
€ 75.259
Als metafoor voor een ingrijpende gebeurtenis ensceneert en filmt Eisinga een treinongeluk met een passieve camera die 40 minuten lang dezelfde bosrand in beeld brengt voor, tijdens en na de crash. De film zal worden getoond in het Stedelijk Museum en de wrakstukken bij de Verbeke Foundation.

Peter Fengler, Rotterdam
€ 3.700
Voor de materiaalkosten voor ‘Cassette, a democratic compilation of defective pieces’, een project waarbij hij 500 platen zal snijden. Elke plaat wordt een unicum met origineel geluid. Het werk wordt gepresenteerd bij een tentoonstelling, This is the Time bij Stedelijk Museum Bureau Amsterdam die daarna verder zal reizen naar Beiroet, in samenwerking met 98 weeks en AUB Gallery.

Zachary Formwalt, Amsterdam
€ 12.322
Voor een film over verleden, heden en toekomst van de Graanbeurs in de Amsterdamse Beurs van Berlage. In de filosofie van Berlage en zijn assistent Verwey diende de Beurs een plek te zijn waar de samenleving, economie en kunst bijeenkwamen. Formwalt gaat in zijn film op zoek naar een manier om dit te realiseren.

Christian Friedrich, Amsterdam
€ 35.500
Voor de productie van nieuwe werk voor een solotentoonstelling bij De Hallen Haarlem en vervolgens bij de Grazer Kunstverein. De tentoonstelling zal bestaan uit bestaande objecten, tekeningen, video’s en installaties tussen 2002 en 2012 en daarnaast nieuw werk uit 2014.

Raviv Ganchrow, Amsterdam
€ 15.616
Voor ‘Long Wave Synthesis’, een 1‑kilometerlange klanksculptuur, gericht op de eigenschappen van geluid in de lagere menselijke gehoordrempel. Het project onderzoekt op welke manier lange geluidsgolven interacteren met topografie en atmosferische condities aan de ene kant, en aan de andere kant de manier waarop landschappen ons via trillingen de omgeving gewaar kunnen laten worden. De eerste installatie zal plaatsvinden op de grens tussen Noorwegen en Rusland, gevolgd door presentaties in Nederland en Oostenrijk.

Lotte Geeven, Amsterdam
€ 19.550
Voor de productie van twee films en een installatie voor een solotentoonstelling bij Mayspace in New Orleans. Deze tentoonstelling zal bestaan uit drie werken: Sovereign (2012), Revolt (2014) en Scanner (2014). Scanner wil ze in samenwerking met een schrijver in New Orleans maken.

Noortje Haegens, Breda
€ 2.417
Voor een onderzoek naar het verstilde landschap van Lapland. Tijdens een huttentocht observeert zij het landschap en maakt zij videowerk dat getoond wordt in de Willem II‑fabriek in Den Bosch.

Rumiko Hagiwara, Amsterdam
€ 4.175
Voor het project ‘Laziness’, een onderzoek naar luiheid. De onderzoeksperiode, de discussies, geënsceneerde gesprekken en scènes en overige aan het onderwerp gerelateerde activiteiten tijdens de onderzoeksperiode worden op video vastgelegd, wat uiteindelijk resulteert in de presentatie van een gezamenlijk videowerk.

Nicoline van Harskamp,  Amsterdam
€ 31.283
Voor een project waarin zij zich een jaar lang bezighoudt met taalvariaties van het Engels als tweede taal, door haar genoemd ‘Englishes’. Zij voert experimenten en onderzoek uit bij onder andere het Baltic Art Centry (Visby, Zweden) en bij Barcelona Art recidency. Het geheel zal resulteren in een gemonteerde registratie/collage van de verschillende onderdelen en (op langere termijn) een fictiefilm waarvoor zij het script schrijft.

Geert‑Jan Hobijn, Amsterdam
€ 23.010
Voor een nieuw te ontwikkelen geluidskunstwerk voor een tentoonstelling in het kader van de Witteveen+Bos Kunst‑Techniekprijs 2014, die aan hem is toegekend.

Arnoud Holleman, Amsterdam
€ 13.500
Voor het project ‘Radio Balzac’ haalt hij Rodin’s sculptuur van Honoré de Balzac uit de voortuin van het Van Abbemuseum en plaatst het op een draaiplateau in het museum. Daarbij ontwikkelt Holleman de zender Radio Balzac, waarbij de Balzac van Rodin weer een gesprekspartner wordt in het nadenken over de rol en de plek van de kunstenaar vandaag en nu. Het project past in een langlopend onderzoek naar het werk van Rodin.

Hedwig Houben, Schaarbeek
€ 15.570
Voor de ontwikkeling van nieuwe performance die voortbouwt op haar vorige project getiteld ‘The Hand, the Eye, and It’. Het onderzoek voor deze nieuwe performance richt zich op de rol van intuïtie en op die van het concept in de beeldende kunst, in het bijzonder op het moment waarop deze twee elkaar ontmoeten. In deze onderzoeksperiode richt ze zich op de ontwikkeling van een script, het maken van objecten en op de documentatie van de performance via fotografie en video.

Patricia Kaersenhout, Amsterdam
€ 3.052
Voor ‘Violent paradoxes of black female bodies’, een combinatie van werk op stof, performance en video voor de tentoonstelling Possesion in de NewShelter Plan Gallery in Kopenhagen.

Robert Knoth, Muiderberg
€ 11.690
Voor de voortzetting van het nieuwe project ‘Under the Cherry Blossom Tree’, dat hij samen met Antoinette de Jong uitvoert. Het betreft een fotoserie over de rurale landschappen in Japan die zijn verlaten door de ramp met de kerncentrale in Fukushima. Hij zal nieuwe foto’s maken die in 2016 zullen resulteren in een presentatie en een fotoboek.

Irene Kopelman, Amsterdam
€ 17.797
Voor een fase in haar langlopende project ‘Vertical Landscape’, dat zij uitvoert bij en in samenwerking met het Smithsonian Tropical Research Institute in Panama. Het project richt zich op representatie van de manier waarop kunst-ecosystemen reageren op menselijk handelen, door middel van tekeningen. Dankzij een meerjarige samenwerking met het STRI heeft Kopelman een wetenschappelijke methodologie kunnen ontwikkelen voor de representatie van haar onderwerpen en is zij benoemd tot ‘fellow’ van het STRI, hetgeen haar toegang verschaft tot de kennis, medewerking en het laboratorium van het instituut. Het werk zal leiden tot een expositie in Panana‑Stad en onderdeel uitmaken van een kunstenaarsboek. Daarnaast is zij uitgenodigd om te exposeren op de vierde Trienal Poli/Gráfica in San Juan, Puerto Rico en bij Galeria Labor in Mexico‑Stad.

Sarah van Lamsweerde, Amsterdam
€ 21.000
Voor een tentoonstellings- en performance project met als werktitel ‘Paper is a leaf that will destroy us in its fall’ (werktitel). Ideografie is het uitgangspunt, meer specifiek de mutanga: het spreekwoordenkoord van de Lega. Zij ontwikkelt het project onder andere samen met Onomatopee in Eindhoven.

Dana Lixenberg, Amsterdam
€ 26.550
Voor een project over ‘Imperial Courts’, een sociaal woningbouwproject in Watts, Los Angeles.

Annaleen Louwes, Amsterdam
€ 13.000
Voor de uitvoering van een project op de psychiatrische afdeling van het Kings County Hospital in Brooklyn NY, een zusterorganisatie van Het Vijfde Seizoen in Den Dolder. Op uitnodiging van Beautifull Distress zal zij daar drie maanden als artist in residence doorbrengen.

Thomas Manneke, Amsterdam
€ 14.547
Voor een fotografieproject over de stad Amsterdam in de serie die hij eerder maakte over Vilnius, Odessa en Liège. De foto’s zullen gepresenteerd worden in een fotoboek.

Sachi Miyachi, Amsterdam en Hiromi Nishimoto, Den Haag
€ 8.340 en € 5.980
Voor het gezamenlijke project ‘Uchinokoto’ bij Akiba Tamabi in Tokio en bij het CBK in Amsterdam.

Aernout Mik, Amsterdam
€ 50.000
Voor de video-installatie ‘Ice Cream Hill’, vernoemd naar de Zuid‑Koreaanse heuvel vlakbij de Demilitarized Zone die veel wordt gebruikt als militaire uitkijkpost door het Zuid‑Koreaanse leger. Op deze plek zal Aernout Mik opnames maken van een groep jongens en meisjes die vlak na het afsluiten van hun dienstplicht hun herinneringen heropvoeren. De installatie wordt gemaakt op uitnodiging van Samuso in Seoul.

Melvin Moti, Rotterdam
€ 32.000
Voor het project ‘Cosmism’, dat bestaat uit een kunstenaarsboek met reproducties van aquarellen van Alexander Chizhevsky en een korte film. Uitgangspunt van het project is het Kosmisme, een beweging van Russische denkers aan het eind van de negentiende en vroege twintigste eeuw die onderwerpen uit de occulte en esoterische literatuur synthetiseerden met ruimtewetenschap.

Mayumi Nakazaki, Amsterdam
€ 9.360
Voor het visuele onderzoek voor haar film ‘Lovers and Coffins’.

Saskia Olde Wolbers, Londen
€ 15.739
Voor een project met als basis het huis waar Vincent van Gogh 2 jaar heeft gewoond in Brixton London. In de film combineert zij beelden van haar set met beelden van acteurs, archieffoto’s van latere bewoners en levensgrote interieurs.

Marc Oosting, Amsterdam
€ 4.378
Voor het ontwikkelen van een site‑specific installatie voor zijn werk ‘The Drawings of Ed Ruscha’, in voor een tentoonstelling bij Common Center in Seoul, Zuid‑Korea. De werken die gepresenteerd worden zijn een film en een kunstenaarsboek over de ruim 1500 frottages die Oosting maakte van een cover van een catalogus van Ruscha. De installatie bestaat uit een interieur van hout dat uit een stuk opgebouwd wordt. Vloer, plafond, wanden, leestafel, sokkel en vitrine worden de drager van een tekening, die accenten van de constructie zal benadrukken.

Maarten Overdijk, Leiden
€ 8.255
Voor het onderzoek voor en het realiseren van ‘The Holding Environment’, een ruimtelijke installatie in de vorm van een maquette. The Holding Environment is een strategie uit de psychoanalyse waarbij ruimtelijke omgeving en de objecten die zich daarin bevinden worden gebruikt om het zelf in de omgeving te ‘verankeren’ als een therapeutische setting. De installatie wordt uitgewerkt op verschillende schalen en bestaat uit materialen als hout, pvc, keramiek en glas.

Jan van der Ploeg, Amsterdam
€ 13.040
Een bijdrage voor een site‑specific werk, een muurschildering op een 130 meter lang schoolgebouw in San Giovanni a Tedeccio, een achterstandswijk in Napels. Hij maakt deze muurschildering op uitnodiging van het Color Project in Napels.

Paloma Polo, Amsterdam
€ 26.150
Voor een onderzoek in de Filippijnen naar landjepik van de arme bevolking door rijke industriëlen en de overheid. De bevindingen en conclusies van het onderzoek leiden tot wetenschappelijke publicaties en tot een script voor een speelfilm en andere, aanverwante kunstwerken zoals tekeningen, schetsen, foto’s en 3D‑modellen.

Ronald Rietveld, Amsterdam
€ 29.500
Voor het project ‘The End of Sitting’, een grote beeldende installatie op het snijvlak van kunst en wetenschap, dat het startschot vormt van een testfase die de mogelijkheden voor een radiale verandering van de werkomgeving verkent. Het gaat om een grote totaalinstallatie die bezoekers in staat stelt fysiek te zien en ervaren hoe een toekomstige wereld, waarin staand werken niet langer een uitzondering maar de norm is, er uit kan zien.

Ibrahim Samir Quraishi, Amsterdam
€ 13.000
Een bijdrage voor het werk ‘Lost Codes’, bestaande uit een live performance, een video en een serie foto’s over de relatie van migratie, de opleving van religies en de economische crisis en de aanwezigheid en afwezigheid van menselijke objecten.

Tomo Savic‑Gecan, Amsterdam
€ 16.622
Voor een onderzoeks‑ en ontwikkelingsproces dat onder meer bestaat uit onderzoek naar de huidige stand van zaken op het gebied van interactiviteit en perceptie, het ontwikkelen van een manier om de processen in het lichaam van de bezoeker te registeren, publieke presentatie en werken aan de zichtbaarheid van het concept en het ontwikkelen van ideeën en toepassingen van het concept voor de toekomst.

Floris Schönfeld, Den Haag
€ 14.040
Voor twee videowerken die hij zal realiseren binnen het kader van zijn langlopende The Damagomi Project, een historisch archief dat de geschiedenis van de Damagomi groep weergeeft, een tecnho‑spirituele beweging die bestond in Noord Californië van 1920 tot 1970. Voor ‘3 Field Experiments’ betrekt hij amateur re‑enactors en natuurliefhebbers, voor ‘The Experts’ interviewt hij een aantal hedendaagse onderzoekers.

Anami Schrijvers, Amsterdam
€ 3.500
Voor het maken van een sculptuur op basis van vulkanisch lava van Hawaii, de enige plek waar onder de veiligste omstandigheden de juiste typen gietbare lava kan worden gevonden. Voor dit project, met als werktitel No Such Power, zal zij samenwerken met het U.S. Gleological Survey op Hawaii en ook begeleid worden door andere vulkanologen. Het werk zal getoond worden in de Service Garage in Amsterdam.

Mounira Al Solh, Zutphen
€ 4.175
Voor het project ‘Laziness’, een onderzoek naar luiheid. De onderzoeksperiode, de discussies, geënsceneerde gesprekken en scènes en overige aan het onderwerp gerelateerde activiteiten tijdens de onderzoeksperiode worden op video vastgelegd, wat uiteindelijk resulteert in de presentatie van een gezamenlijk videowerk.

Elian Somers, Rotterdam
€ 16.700
Voor het project ‘One and another State of Yellow’ zal zij verschillende werkelijkheden rond wat zij noemt het ‘economische controlelandschap’ onderzoeken. Het resultaat zal bestaan uit een serie foto’s, (carto)grafisch werk en tekst.

Jonas Staal, Rotterdam
€ 49.747
Bijdrage voor de vierde editie van het langlopende project ´New World Summit´. Ditmaal wordt in de schouwburg een alternatief parlement gebouwd waar statenloze organisaties gedurende drie dagen zullen debatteren over thema´s als de repressieve staat, de progressieve staat, de mondiale staat, de nieuwe staat en de stateloze staat.

Teresa van Twuijver, Amsterdam
€ 4.000
Voor het project ‘Statis’, een time‑based media‑installatie met digitale age‑progressed foto’s van overledenen en digitale videoportretten van hun nabestaanden. Daarnaast wordt met Statis een real‑time videoregistratie gemaakt van bezoekers die een ‘laatste beeld’ van zichzelf kunnen ontdekken en bekijken in een naastgelegen ruimte. De installatie is onderdeel van de tentoonstelling The Last Image van het Nederlands Uitvaartmuseum Museum Tot Zover.

Levi Van Veluw, Arnhem
€ 28.933
Voor de verfilming van zijn tekeningen ‘Archive’, ‘Spheres’  en ‘Room II’: kasten met geometrische vormen die omvallen, gefilmd met high‑speed technieken. Voor het eerst in zijn werk geeft hij onvoorspelbaarheid een rol.

Dan Walwin, Den Haag
€ 23.915
Voor onderzoek ter voorbereiding van nieuw werk. Het onderzoek zal zich toespitsen op een aantal landschappen in het zuiden van de Verenigde Staten en in Engeland. Van deze plaatsen wil hij in zijn studio een meta-versie creëren, resulterend in een soort eigen ‘landschap’; waarbij hij ook de techniek van ‘motion control’ wil gebruiken.

Dan Walwin
€ 13.697
Voor het ontwikkelen van nieuw werk voor een solotentoonstelling bij P/////AKT in Amsterdam. Hiervoor wil hij audio- en videowerk combineren in installaties over landschappen met natuurlijke en fysieke elementen.

Bijdrage Opdrachtgeverschap

Voor publiek-private opdrachtgevers die openbare beeldende kunstprojecten willen realiseren.

A Tale of a Tub, Rotterdam
Modern Elevations (Nicoline Timmer)
€ 2.000
Tijdens Art Rotterdam realiseert A Tale of a Tub binnen ‘Intersections’ een presentatie met nieuw werk van Nicoline Timmer. Zij maakt sinds 2012 een ‘opera’ bestaande uit werken die allerlei vormen aan kunnen nemen, van video en ballet tot choreografie en een roman. Tijdens de beurs zal Timmer een hoofdstuk uit haar roman als uitgangspunt nemen waarin de hoofdpersoon naar Noorwegen reist op zoek naar aantekeningen van Wittgenstein.

de Appel arts centre, Amsterdam
De Vrijheid (Jan van de Pavert)
€ 10.721
Als onderdeel van de tentoonstelling When Elephants Come Marching In, over de doorwerking van de sixties in de kunst van nu, heeft de Appel arts centre aan beeldend kunstenaar Jan van de Pavert de opdracht gegeven een wandvullende schildering te maken. Van de Pavert maakte in de foyer een hommage aan de vrijheid die in de jaren zestig bevochten werd in politiek en kunst.

De Cultuurwerf, Vlissingen
Landvaart (Peter Zegveld)
€ 9.000
Voor het interdisciplinaire zomerfestival Onderstroom in Vlissingen heeft beeldend kunstenaar Peter Zegveld een interactieve beeldenroute ontworpen die geïnspireerd is op het maritieme verleden van de stad en tegelijk reflecteert op het fenomeen beeldenroute als toeristische attractie. Een mobiele sculptuur legt meerdere malen per dag een route af langs een aantal installaties zoals enkele schijnbaar brandende panden in de oude binnenstad.

DordtYart, Dordrecht
DordtYart 2014
€ 51.500
DordtYart, een centrum voor hedendaagse kunst en gevestigd op een voormalige scheepswerf in Dordrecht, wil ontmoetingen tussen kunstenaars, bezoekers en jongeren van het plaatselijke leerwerk‑bedrijf realiseren. Voor 2014 heeft de organisatie tien (inter)nationale kunstenaars uitgenodigd nieuw werk te maken. Voor acht opdrachten is een bijdrage aangevraagd: Anja de Jong, Joost Rekveld, Giny Vos, Paul Segers, Ajla Steinvag, Thomas Bakker, Paul Devens en Jonas Wijtenburg.

FE‑Fundacion Eterno, Oranjestad
Playa Caballos & Changa (Osaira Muyale & Ryan Oduber)
€ 17.806
De Arubaanse overheid realiseert in samenwerking met Fundacion Eterno in de publieke ruimte van Oranjestad en San Nicolas twee prominente werken van Osaira Muyale en Ryan Oduber die verwijzen naar de geschiedenis (paardenhandel) en cultuur (de populariteit van het dominiospel) van het eiland. Muyale realiseert de installatie ‘Playa Caballos’, een route van blauw gekleurde paardsculpturen naar het historische centrum van Oranjestad. Oduber maakt een installatie van vergrote dominostenen op een rotonde in San Nicolas.

Gemeente Amersfoort, Amersfoort
Alles wat ik zie is van mij (Peter Stel)
€ 42.643
Als onderdeel van een renovatie van de binnenstad van Amersfoort is het nieuwe Eemplein ontstaan. De gemeente geeft aan Peter Stel de opdracht voor de realisatie van het werk ‘Alles wat ik zie is van mij’, een ronde sculptuur die langzaam ronddraait. De bedoeling is om de bezoeker van het plein, de omgeving op een andere manier waar te laten nemen en er humoristisch commentaar op te leveren.

Gemeente Zwolle, Zwolle
Portal (Ram Katzir, Hertog Nadler)
€ 95.000
Gemeente Zwolle geeft de opdracht voor het ontwerp van een kunstroute tussen het station en het stadscentrum: Portal. Het project bestaat uit een panoramische video‑installatie met (fictieve) personages uit Zwolle en scènes en personages uit het heden, verleden en de toekomst, een blauw kronkelend lichtpad naar de binnenstad, spots die verwijzen naar verhalen over ondergrondse tunnels die Zwolle omringen, en een aantal optische illusies die de omgeving op een andere manier ontsluiten.

Gemeentemuseum Den Haag, Den Haag
Nude Animal Cigar (Paul Kooiker)
€ 20.000
Nude Animal Cigar is een opdracht van het Fotomuseum aan beeldend kunstenaar Paul Kooiker voor het maken van een nieuwe installatie annex kunstenaarsboek. Het werk maakt deel uit van een solotentoonstelling die in het museum te zien zal zijn. De fictieve fotoverzamelingen zijn in een monumentale, museale setting ‘lijfelijk’ te ervaren voor het publiek. De tentoonstelling wordt daarmee meer dan een chronologisch overzicht van twintig jaar werk.

Kunsthal, Rotterdam
Kunsthal Light # (Thera Clazing, Tim Hollander, Aura Rendon Benger e.a.)
€ 21.900
De Kunsthal in Rotterdam geeft opdracht aan vier jonge beeldend kunstenaars om gedurende een periode van acht weken de passage naar hun hand te zetten. Thera Clazing gaat muurschilderingen maken, Tim Hollander een conceptueel werk dat reflecteert op het maken van kunst, en Rendon Benger een installatie waardoor de beschouwer van buitenaf kijkt naar een performance, uitgevoerd door bezoekers die naar de uitgang lopen.

Kunstvereniging Diepenheim, Diepenheim
Monomet (Lucas Lenglet)
€ 39.820
Monomet is een opdracht van Kunstvereniging Diepenheim aan Lucas Lenglet voor een permanent kunstwerk in de openbare ruimte. Het werk moet zich verhouden tot een ander kunstwerk, Het Gazebo van Urbain Mulkers, en wordt daarmee een ‘kunstwerk in een kunstwerk’. Het nieuwe werk functioneert tevens als uitkijkplatform: vanaf het werk van Lenglet kan het publiek ‘Het Gazebo’, een tuin uit 1998 bekijken.

Mediamatic, Amsterdam
De Realiteit van de Theorie (Jasmin Moeller)
€ 35.000
Jasmin Moeller krijgt de opdracht om nieuw werk te realiseren voor de tuin rondom het nieuwe pand van Mediamatic. Zij ontwikkelde een wandeltocht en een app waarbij deelnemers vragen moeten beantwoorden gebaseerd op het kunsttheoretisch discours zoals Moeller dat reconstrueerde. Op basis van de antwoorden komen zaden vrij, waardoor een bloementuin zal ontstaan. Aan het eind van de route wordt het kaartje uitgelezen waarna een persoonlijke lichtsculptuur ontstaat.

Museum De Lakenhal, Leiden
Verwoest Huis Leiden (Marjan Teeuwen)
€ 75.000
Voor een uitbreiding van de Lakenhal zullen enkele panden van rond 1900 aan de achterzijde van het Museum worden gesloopt. De Lakenhal heeft Marjan Teeuwen gevraagd er als laatste eerbetoon een architectonische installatie van te maken. Naast de opdracht wordt (in samenwerking met Rijnlands Architectuur Platform) een lezing‑/discussieprogramma opgesteld en er wordt een publicatie over het werk van Marjan Teeuwen ontwikkeld.

Museum Jan Cunen, Oss
Harmonie, Toekomst, Groot Theater, Zekerheid (Gijs Assmann)
€ 12.500
Museum Jan Cunen in Oss organiseert begin 2015 een solotentoonstelling van Gijs Assmann: Desalniettemin, de liefde. Binnen de tentoonstelling zal het idee van een processie de samenhang opleveren waarin de afzonderlijke werken worden getoond. De opdracht aan Assmann behelst vier nieuwe werken. Het betreft vier menselijke figuren die in een assemblagetechniek uit diverse materialen zijn opgebouwd zoals in Assmanns eerdere reeks vanitasbeelden.

Nationaal Glasmuseum, Leerdam
Point Blank (Peter Otto)
€ 17.500
Schilder en beeldhouwer Peter Otto produceert in opdracht van het Nationaal Glasmuseum een nieuwe serie glaswerk met als titel Point Blank, waarvan een deel uiteindelijk ook door het museum zal worden aangekocht. Het werk is gemaakt in de Glasblazerij van het museum.

Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam
De grenzen van het Koninkrijk (Hans van der Meer)
€ 25.000
Het Rijksmuseum Amsterdam is al enkele jaren opdrachtgever van de documentaire fotografie opdracht Document Nederland. Voor de editie 2014‑2015 is Hans van der Meer gevraagd een fotoserie te maken over De Grenzen van het Koninkrijk. Van der Meer legt zijn aandacht op de grens tussen Nederland en België: niet zozeer om een uitspraak te doen over de culturele verschillen met België, maar om iets duidelijk maken over Nederland.

St. Diaconaal Centrum Pauluskerk, Rotterdam
Mystiek en Verzet (Marieke van der Lippe)
€ 10.276
Marieke van der Lippe kreeg een opdracht van de Pauluskerk om voor het ‘Kerkplein’, een verlenging van de openbare ruimte, de videotriptiek Mystiek en Verzet te ontwikkelen, over de relatie tussen de religieuze ervaring en het maatschappelijk verzet. Op drie monitoren draaien parallel verschillende loops: interviews met bezoekers, alledaagse beelden die verwonderen, en een portret van Rotterdam als grote stad.

Stadsdeel West Amsterdam, Amsterdam
Kunstontwerp De Stam (Atelier van Lieshout)
€ 65.000
Stadsdeel West geeft opdracht aan Atelier van Lieshout voor het realiseren van een werk in het plantsoen van de Frederik Hendrikbuurt. Atelier van Lieshout heeft hiervoor het werk De Stam ontwikkeld. Hiermee haakt het ontwerp in op het verleden van de buurt: er lag een industrieterrein waar met behulp van windmolens boomstammen werden verzaagd.

Stichting Almeerse Theaters (Schouwburg Almere), Almere
Affection is the Best Protection (Rory Pilgrim)
€ 21.000
Voor het project Land Art Live geeft Schouwburg Almere een opdracht aan beeldend kunstenaar Rory Pilgrim. De opdrachtgever wil onderzoeken wat de sociale betekenis is van bestaande landschapskunstwerken in de provincie Flevoland. Pilgrim reageert op een werk van Daniël Libeskind: Polderland Garden of Love and Fire. Hij gaat voor zijn ‘interventie’ specifiek in op het ‘gebruik’ van deze plekken als cruiseplek voor heimelijke seksuele contacten.

Stichting Fabriek Magnifique, Veghel
CHV tuin & Wiebenga silo’s (Jop Vissers)
€ 8.735
Stichting Fabriek Magnifique ontvangt een bijdrage om Jop Vissers zijn werken CHV‑tuin en Wiebenga’s silo’s te laten uitvoeren. Het proces van de totstandkoming van deze werken zal zichtbaar zijn tijdens de 2014‑editie van het festival van Fabriek Magnifique en de periode daaromheen.

Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo Haarlem, Haarlem
Glas‑in‑loodramen (Jan Dibbets)
€ 137.918
Jan Dibbets ontwierp glas‑in‑loodramen in het middenschip van de kathedraal. Dibbets verwerkte in het ontwerp zowel het bekende Latijnse kruis, een Grieks kruis, een Patriarchenkruis als een Russisch‑Orthodox kruis. Daarnaast verwijst een Hebreeuwse tekst naar het wrange lot van de Haarlemse joden die in de Tweede Wereldoorlog nabij de Sint Bavo werden samengebracht alvorens op transport te worden gezet naar de Duitse concentratie‑ en vernietigingskampen.

Stichting KerS, Haarlem
Kusje! (Lily van der Stokker)
€ 24.000
Stichting Kunst en Recreatie Spaarnwoude (KerS) verstrekt een opdracht aan Lily van der Stokker voor de realisatie van een beeld in het recreatiegebied Spaarnwoude. Van der Stokker ontwierp het beeld Kusje!, bestaande uit twee delen. Een drie meter hoog gedeelte van 15 centimeter dik beton opgebouwd uit bloemen in verschillende kleuren waarin het woord ‘kusje’ is opgenomen. Het tweede deel is een grote stoel.

Stichting Kunst op de Koffie , Arnhem
Mijn domein: Velperweg (Teun Castelein, Simon Kentgens, Sachi Miyachi, Jordi Colomer, Alphons ter Avest, Lola Bezemer, Heidi Linck)
€ 50.000
Kunst op de Koffie realiseert een manifestatie met pop‑up galeries, tentoonstellingen en installaties in de openbare ruimte. Zeven kunstenaar krijgen de opdracht om ingrepen te doen in het gebied rondom de Velperweg, voorheen een stadsallee, in Arnhem. De interventies moeten de beschouwer aanzetten tot meer dan een kort moment van kijken en reflecteren op de verhouding van de bewoner, bezoeker, passant en gebruiker tot het gebied.

Stichting Memorial 2015 voor Damslachtoffers 7 Mei 1945, Alkmaar
Memorial 2015 (Studio Moniker: Luna Maurer, Jonathan Puckey, Roel Wouters)
€ 27.816
Stichting Memorial 2015 spant zich in voor de identificatie van de Damslachtoffers die op 7 mei vielen en het oprichten van een herdenkingsmonument. Studio Moniker krijgt opdracht om een gedenkteken te realiseren dat zowel digitaal als analoog is. Via een online platform kunnen bezoekers deelnemen aan het ontwerpproces. Alle bijdrages worden verwerkt tot één definitief ontwerp dat op de Dam zal worden gerealiseerd.

Stichting Nederlandse Cultuur‑ & Erfgoed Initiatieven, Amsterdam
Palace in Wonderland (Ingrid Mol, Sharon Houkema, Reinier Lagendijk, Zoro Feigl, Arnoud Holleman, John Körmeling)
€ 45.500
In 2015 wordt rondom Paleis Soestdijk de manifestatie Palace in Wonderland gehouden. Voor deze tentoonstelling maken zes kunstenaars nieuw locatiespecifiek werk op plekken in het park zoals het Wilhelminachalet, de watertoren, het glazen paviljoen of in de plantenkassen. Het plan refereert aan Alice in Wonderland, de bezoeker zal een vergelijkbare verwondering krijgen bij de ontmoeting van de werken.

Van Abbemuseum, Eindhoven
Reverb (Ahmet Ögüt)
€ 18.500
Het Van Abbemuseum organiseert in 2015 een grote solotentoonstelling van Ahmet Ögüt. Onderdeel is een opdracht aan Ögüt voor het nieuwe audiovisuele werk Reverb, dat wordt uitgevoerd als live‑performance in Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven. Het werk dient vervolgens als soundtrack bij de tentoonstelling. Ook zal Ögüt een video produceren waarin de muziek en elementen van de performance worden verwerkt.

Viewmaster Projects, Maastricht
360° BRNDWR (Erwin Driessen & Maria Verstappen, Persijn Broersen & Margit Lukács)
€ 17.000
Viewmaster wil samen met wijkontwikkelingsmaatschappij Belvédère in Maastricht twee locatie‑specifieke kunstwerken realiseren. Op de glazen bovenverdieping van een voormalige brandweerkazerne in het centrum van de stad komen twee videokunstwerken; van het kunstenaarsduo Erwin Driessens & Maria Verstappen, en van het duo Persijn Broersen & Margit Lukács. De werken zullen een jaar lang zichtbaar zijn aan vier zijden van de 25 meter hoge toren.

Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam
The Part In The Story Where A Part Becomes A Part Of Something Else (Lucas Lenglet, Bik Van der Pol en Praneet Soi)
€ 8.000
In opdracht van Witte de With en als onderdeel van de expositie The Part In The Story maken Lucas Lenglet, Bik Van der Pol en Praneet Soi nieuw werk voor een groepstentoonstelling waaraan meer dan veertig internationale kunstenaars deelnemen. Het centrale onderwerp van de tentoonstelling is de wisselwerking tussen objecten, situaties en verhalen. Dit wordt zichtbaar gemaakt volgens principes als spanning, zwaartekracht en momentum.

Z33, Hasselt
De Unie Hasselt‑Genk (Erik Odijk, Krijn de Koning, Leonid Tsvetkov, Nicole Maurer en Marc Maurer)
€ 65.942
Z33 ontvangt een bijdrage voor een opdracht voor Erik Odijk en Krijn de Koning voor het project De Unie Hasselt‑Genk. Beiden zullen een semi‑permanent nieuw werk maken. De Unie is een kunstroute met werk van nationale en internationale kunstenaars. Tom van Gestel is curator.

Bijdrage Presentatie Buitenland

Voor buitenlandse instellingen en/of kunstenaars uit Nederland om werk van kunstenaars uit Nederland te tonen en/of voor een bijdrage in de productie van nieuw werk.

Argentinië
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Buenos Aires
Habitat Sequences (Gabriel Lester)
€ 3.200
Het Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA) ontvangt een bijdrage voor een solotentoonstelling van Gabriel Lester. Zijn eerste solo in Argentinië. Hij maakt daar een herproductie van zijn bestaande werk Habitat sequences. Curator is Victoria Noorthoorn (tevens directeur).

Australië
Australian Centre for Photography, Paddington
Poppy‑Trails of Afghan Heroin ( Robert Knoth and Antoinette de Jong)
€ 9.240
Australian Centre for Photography ontvangt een bijdrage voor de presentatie van de bestaande fotoserie Poppy‑Trails of Afghan Heroin door Robert Knoth en Antoinette de Jong.

België
AGB Erfgoed ‑ STAM, Gent
Maquettes. Verbeelding op schaal (Edwin Zwakman)
€ 5.720,00
Het Stadsmuseum van Gent ontvangt een bijdrage in de productie en presentatie van een nieuwe installatie van Edwin Zwakman binnen de groepstentoonstelling Maquettes. Verbeelding op schaal. De internationale zichtbaarheid die STAM voor beeldende kunst uit Nederland biedt is betrekkelijk beperkt, maar dit wordt gecompenseerd door de doordachte combinatie van platform en project en met name de publieksvriendelijke presentatie.

Contact, Toronto Photography Festival, Toronto, Ontario
The Sochi Project: At Atlas of War And Tourism in the Caucasus (Rob Hornstra)
€ 3.412
Contact Photography Festival ontvangt een bijdrage voor deelname van Rob Hornstra met The Sochi Project aan de 2014 editie van Contact. Het project wordt in de Contact Gallery gepresenteerd als Primary Exhibition. Contact is één van de grootste fotografiefestivals ter wereld.

Extra City Center for Contemporary Art, Antwerpen ‑ Berchem
Allegory of the Cave Painting (Alon Levin, Lonnie van Brummelen, Siebren de Haan, Hans van Houwelingen)
€ 7.100
Extra City in Antwerpen ontvangt een bijdrage voor de deelname van Alon Levin, Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan, Hans van Houwelingen  aan de groepstentoonstelling Allegory of the Cave Drawing die het 10‑jarig bestaan van Extra City zal memoreren.

KIOSK (vzw Kunstensite), Gent
14 meter Gent (Katja Mater)
€ 3.640
KIOSK ontvangt een bijdrage voor een solotentoonstelling met Katja Mater. In de programmering legt KIOSK sterk de nadruk op monografische presentaties waarin de autonomie van het oeuvre wordt benadrukt. Ook hier gaat het om een duopresentatie, samen met Katinka Bock. Voor de tentoonstelling realiseert Mater een nieuw in‑situ werk, het werk treedt in dialoog met de architectuur van de tentoonstellingsruimte. Er is een groeiende internationale belangstelling voor de activiteiten van KIOSK.

MuHKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, Antwerpen
Who I am? Art After Identity Politics (Katja Novitskova & Hedwig Houben)
€ 7.775
Katja Novitskova en Hedwig Houben nemen deel aan de groepstentoonstelling Who I am? Art After Identity Politics in MuHKA waarvoor Novitskova nieuw werk maakt. 30 internationale jonge kunstenaars zijn door curatoren Anders Kreuger en Nav Haq voor dit project geselecteerd.

S.M.A.K., Stedelijk Museum voor Actuele Kunst Gent, Gent
David Bade (Solotentoonstelling en Summerschool)
€ 16.460,00
SMAK ontvangt een bijdrage voor David Bade voor een tentoonstellingsproject en een participatieproject (summerschool) in de openbare ruimte met het Instituto Buena Bista IBB op Curaçao als uitgangspunt. Het museum heeft twee belangrijke installaties van Bade in zijn collectie. Deze zullen getoond worden, tezamen met nieuw te maken werk dat ernaar zal verwijzen. Daarnaast zal aan de hand van een documentair verhaal IBB zichtbaar worden gemaakt. De summerschool wordt opgezet met kansarme groepen en psychiatrische inrichtingen, met als projectpartners de Dienst Cultuurparticipaten en het Psychiatrisch Centrum & Museum Dr. Guislain.

STUK Kunstencentrum VZW, Leuven
Artefact festival 2014 ‑ De Prehistorie van het Beeld (Gabor Ösz, Kianoosh Motallebi, Guy Königstein, Geert Mul)
€ 10.280
STUK Kunstencentrum ontvangt een bijdrage voor vier kunstenaars uit Nederland: Gabor Ösz, Kianoosh Motallebi, Guy Königstein (allen presentatie van bestaand werk) en Geert Mul (productie nieuw werk) voor het Artefact kunstenfestival. Het thema van deze editie is De Prehistorie van het Beeld. Curator van de editie in 2014 is Hicham Khalidi. Het festival vond plaats tussen 13 en 23 februari 2014

Wiels Centrum voor Hedendaagse Kunst, Brussel
Solotentoonstelling Rossella Biscotti
€ 10.000
WIELS ontvangt een bijdrage voor een solotentoonstelling met werk van Rossella Biscotti. Bij de tentoonstelling zal een overzichtspublicatie verschijnen. In de tentoonstelling zullen films, fotowerken, architecturale sculpturen en performatieve installaties gepresenteerd worden.

Wiels Centrum voor Hedendaagse Kunst, Brussel
Residency Exhibition (Aukje Koks & Rob Johannesma)
€ 6.894
Wiels Centrum voor Hedendaagse Kunst ontvangt een bijdrage voor de ‘residency exhibition’ van Aukje Koks en Rob Johannesma. Gastcurator, Lorenzo Benedetti, ontvangt tevens een bijdrage.

Brazilië
Fundação Bienal de São Paulo, São Paulo
31st Bienal de Sao Paulo (Charles Esche, Galit Eilat, Bik van der Pol, Jo Baer, Jonas Staal, Yael Bartana)
€ 38.362
Fundação Bienal de São Paulo ontvangt een bijdrage voor Bik Van der Pol, Jo Baer, Jonas Staal en Yael Bartana en curatoren Charles Esche en Galit Eilat. De curators voor de 31ste editie zijn Charles Esche, Galit Eilat, Nuria Enguita Mayo, Pablo Lafuente en Oren Sagiv. Met het uitnodigen van een curator buiten de ‘geografic South’ slaat de biënnale een nieuwe richting in.

Chili
Matthijs de Bruijne, Amsterdam
The Moon Workers (Museo de Arte Contemporáneo de Santiago)
€ 2.903
Matthijs de Bruijne neemt deel aan de groepstentoonstelling The Moon Workers in MAC Santiago de Chile, met nieuw werk dat voortborduurt op zijn project uit 2012 in Argentinië. De tentoonstelling sluit het lange termijn, research‑based ESPEJOS project af, dat met curatoren Garín Guzmán en Federico Zukerfeld internationale aandacht trekt.

China
CAFA Museum, Beijng
CAFAM Biennial 2014 ‑ The Invisible Hand (diverse kunstenaars)
€ 6.950
CAFAM in Beijing ontvangt een bijdrage voor deelname van Bik Van der Pol, Gabriel Lester en Angela Jerardi (de Appel) aan de tweede editie van de CAFAM Biennial, met als thema Invisible Hand: Curating as Gesture. Van de Nederlandse deelnemers zal nieuw werk worden getoond. Curatoren van deze editie zijn Wang Huangsheng (directeur CAFAM), Wang Chungchen (curator CAFAM) en Hou Hanru.

Gijs Gieskes, Geldrop
Refunctmedia (Tom Verbruggen en Gijs Gieskes)
€ 1.540
Gijs Gieskes en Tom Verbruggen ontvangen een bijdrage voor het presenteren van een speciaal voor China te ontwikkelen editie van het project ‘reFunct Media’ op ‘thingWorld’, de 3de editie van de China Triennial of New media Art, waarvoor NAMOC verantwoordelijk is. De triënnale onderzoekt de meest actuele trends in het discours over mediakunst.

He Xiangning Art Museum, Nanshan District Shenzhen
The Space between Us
€ 4.996
He Xiangning Museum ontvangt een bijdrage voor het tonen van de door Marcel Feil voor Foam ontwikkelde groepstentoonstelling The Space Between Us waarin de betekenis, waarde en representatie van het menselijk lichaam wordt onderzocht. De tentoonstelling omvat het werk van negen Nederlandse kunstenaars: Jan Hoek, Stefan Ruitenbeek, Paul Kooiker, Elza Jo, Melanie Bonajo, Koen Hauser, Anouk Kruithof, Willem Popelier en Jaap Scheeren.

National Art Museum China ‑ NAMOC, Beijing
Thing World (Zoro Feigl, Ronald van der Meijs, Jessica de Boer)
€ 9.285
NAMOC ontvangt een bijdrage voor presentatie van werk van Zoro Feigl, Ronald van der Meijs en Jessica de Boer aan Thing World, de derde editie van de Media Art China Triënnale. Deze Triënnale heeft in vorige edities zijn kwaliteit bewezen en biedt een grote internationale zichtbaarheid voor de deelnemende kunstenaars. De betrokkenheid van V2_ vergroot de zichtbaarheid voor mediakunst uit Nederland.

Tom Verbruggen, Eindhoven
ReFunctMedia (Gijs Gieskes en Tom Verbruggen)
€ 562
Tom Verbruggen ontvangt een bijdrage voor het samen met Gijs Gieskes presenteren van een speciaal voor China te ontwikkelen editie van het project ReFunctMedia op ThingWorld, de 3de editie van de China Triennial of New media Art, waarvoor NAMOC verantwoordelijk is.

Cuba
Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, Havana
In the Absense of Trade and Benefit (Ögüt, De Bruijne, Delfos, Roig Blesa & Camacho)
€ 10.925
Centro de Desarrollo de las Artes Visuales organiseert met gastcurator Stephanie Noach in de randprogrammering van de 12e Havana Biënnale de groepstentoonstelling In the Absense of Trade and Benefit met: Ahmet Ögüt, Matthijs de Bruijne, Rogier Delfos, Marc Roig Blesa en Francisco Camacho. Zij maken in opdracht nieuw werk. Door de toenemende internationale aandacht biedt deze biënnale een goede zichtbaarheid voor beeldende kunst uit Nederland. Hierna wordt de tentoonstelling bij SMBA in Amsterdam getoond.

Denemarken
Signal‑Center for Contemporary Art, Malmö
Occult Geometry (Jennifer Tee)
€ 9.105
Signal‑Center for Contemporary Art ontvangt in het kader van een solotentoonstelling van Jennifer Tee een bijdrage voor nieuw werk: Occult Geometry. De tentoonstelling is onderdeel van de herdenking van The Baltic Exhibition in 1914. De tentoonstelling vindt plaats in Kunsthal Charlottenborg in Kopenhagen.

Duitsland
Bonner Kunstverein, Bonn
Follies: Gabriel Lester – Haegue Yang
€ 9.720
Bonner Kunstverein ontvangt een bijdrage voor het tonen van een site-specific uitvoering van bestaand werk van Gabriel Lester (How to Act, dat hij vanaf 1999 ontwikkelt) in de grote expositiehal als onderdeel van een duo tentoonstelling met Haegue Yang (Seoul/Berlijn) en een daarbij behorende opdracht voor nieuw werk in de semi‑openbare buitenhof van Kunstverein. Bonner Kunstverein heeft een goed internationaal mediabereik.

DISK/CTM GbR, Berlijn
CTM 2015 ‑ Un Tune
€ 10.250
CTM (Club Transmediale) heeft voor de 16de editie uit Nederland Gert‑Jan Prins & Martijn van Boven, Matthijs Munnik en TeZ (Mauricio Martinucci) geselecteerd bestaand werk te tonen. De laatste zal naast zijn eigen werk PV868, tevens de installatie iLinx laten zien, een co‑productie met Panagiotis Tomaras en de Canadese kunstenaars Chris Salter en Ian Hattwick. Prins & Van Boven voeren Black Smoking Mirror uit en Matthijs Munnik toont Heliosphere.

Fotografie Forum Frankfurt, Frankfurt
In and out of Fashion (Viviane Sassen)
€ 6.300,00
Fotografie Forum Frankfurt FFF ontvangt een bijdrage voor het presenteren van de door Huis Marseille ontwikkelde overzichtstentoonstelling van de modefotografie van Viviane Sassen In and Out of Fashion. De tentoonstelling markeert de heropening van het instituut na een aantal jaren gesloten te zijn geweest.

KAI 10 Arthena Foundation, Düsseldorf
Backdoor Fantasies (Aernout Mik)
€ 8.810
KAI 10, het tentoonstellingspodium van de Arthena Foundation in Düsseldorf, ontvangt een bijdrage voor het tonen van bestaand werk van Aernout Mik: Park (2002) en Tongues and assistants (2013), in de groepstentoonstelling Backdoor Fantasies als onderdeel van de Quadriennale 2014.

Kestnergesellschaft, Hannover
Pool (Magali Reus)
€ 15.532
Kestnergesellschaft ontvangt een bijdrage voor de deelname van Magali Reus in de groepstentoonstelling Pool, hiervoor heeft Reus een nieuw werk geproduceerd.

Kunsthalle Giessen, Giessen
Solo exhibition Juul Kraijer
€ 5.350
Kunsthalle Giessen ontvangt een bijdrage voor de eerste solotentoonstelling van Juul Kraijer in Duitsland. Kraijer toont recente groot formaat tekeningen en fotowerken, als ook videowerken en een aantal sculpturen. De verwachting is dat deze presentatie de internationale positie van Juul Kraijer significant zal bevorderen.

Kunstverein München, München
Solo show Ger van Elk
€ 8.553
Kunstverein München ontvangt een bijdrage voor een solotentoonstelling met Ger van Elk, zijn eerste institutionele solo buiten Nederland sinds 1988. De focus is op recent werk (Automatische Landschappen, Conclusie serie), maar een aantal klassieke werken worden eveneens getoond (The Return of Pierre Bonnard, de Adieu serie), met de horizon als Leitmotiv.

Museum fur neue kunst, Freiburg, Freiburg
Mathilde ter Heijne Performing Change
€ 12.100
Museum für neue kunst ontvangt een bijdrage voor een nieuwe performance van Mathilde ter Heijne getiteld Performing Change. Er worden nieuwe werken geproduceerd en gepresenteerd en ongoing projecten getoond van Ter Heijne.

Museum Morsbroich, Leverkusen
More Konzeption Conception Now (Willem de Rooij)
€ 3.722
Willem de Rooij neemt met een heruitvoering van zijn bestaande werk Bouquet VI uit 2010, als ook een aantal geweven werken deel aan de groepstentoonstelling More Konzeption Conception Now In Museum Morsbroich. Dit museum biedt relatief veel interessante groepstentoonstellingen, zoals hier waar een historische tentoonstelling in een hedendaags kader wordt geplaatst. Daarmee wordt voldoende aandacht in Duitsland gegenereerd om van promotionele waarde te zijn voor hedendaagse kunst uit Nederland.

Staatliche Museen zu Berlin‑Alte Nationalgalerie, Berlijn
Monument (Joep van Lieshout)
€ 30.000
Alte Nationalgalerie ontvangt een bijdrage voor het opstellen van de beeldengroep Monument van Atelier van Lieshout in de beeldentuin van de Alte Nationalgalerie op Museeninsel in Berlijn. Monument, een ruiterstandbeeld op een sokkel, zal gedurende twee jaar worden geplaatst in de formele tuin voor het museum.

Frankrijk
Art Norac, Rennes
PLAY TIME Les ateliers de Rennes, Contemporay art biennial  (Jay Tan, Erik van Lieshout, Priscilla Fernandes, Marianne Flotron, Nienke Terpsma en Robert Hamelijnck)
€ 22.249
Art Norac is verantwoordelijk voor de hedendaagse kunstbiënnale Les Ateliers de Rennes die in 2014 zijn 4e editie ingaat met Zoë Gray als curator. Norac ontvangt een bijdrage voor Jay Tan, Erik van Lieshout, Priscila Fernandez, Marianne Flotron, Nienke Terpsma & Robert Hamelijnck (Fucking Good Art). Les Ateliers de Rennes is gewijd aan onderzoek naar en reflectie op de relaties tussen de kunst en de economie, en is de enige kunstmanifestatie in Europa op dit gebied. FGA en Fernandez produceren nieuw werk.

CAPC Musée d’Art Contemporain de Bordeaux, Bordeaux
Ce qui ne sert pas s’oublie (Wendelien van Oldenborgh)
€ 2.200
CAPC ontvangt een bijdrage voor het presenteren van La Javanaise van Wendelien van Oldenborgh als onderdeel van de groepstentoonstelling Cequi ne sert pas s’oublie, met Catalina Lozano als curator. CAPC is een relevant regionaal platform met een interessante en hoogwaardige programmering.

La Ferme du Buisson, Noisiel
Lives of Performers (Yael Davids)
€ 3.759
La Ferme du Buisson in Marne‑la‑Vallée nodigt Yael Davids uit met nieuw werk deel te nemen aan de groepstentoonstelling Lives of Performers, gewijd aan het filmoeuvre van de legendarische Yvonne Rainer. Vanwege de samenwerking met onder andere Centre Pompidou, Jeu de Paume en Palais de Tokyo biedt de deelname van Yael Davids een goede internationale zichtbaarheid voor performancekunst uit Nederland.

Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles, Arles Cedex
Small Universe, The Dutch need to document (Erik Kessels)
€ 13.541
Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles ontvangt een bijdrage voor Hans Eijkelboom, Hans de Vries, Jos Houweling, Hans van der Meer, Melanie Bonajo, Milou Abel, Sema Bekirovic en Erik Fens. Curator van de presentatie is Erik Kessels. Het is één van de belangrijkste podia voor fotografie met een consistente internationale zichtbaarheid en uitstekende programmering voor een breed publiek. Erik Kessels fungeert net als vorig jaar als gastcurator. Er is een terugkerende belangstelling voor hedendaagse fotografie uit Nederland.

roARaTorio, Parijs
Rencontres Internationales Paris/Berlin/Madrid
€ 4.400
roARaTorio ontvangt een bijdrage voor de Rencontres Internationales Paris/Berlin/Madrid voor deelname van de kunstenaars Barbara Visser, Temra Pavlovic, Floris Schönfeld, Jeroen Eisinga, Margit Lukas & Persijn Broersen en nodigt curators Samuel Saelemakers, Theus Zwakhals, Joke Ballintijn, Jaap Guldemond uit om aanwezig te zijn. Er is enkel sprake van presentatie van bestaand werk. De presentatie zal plaatsvinden in Palais de Tokyo, de screenings bij Gaîté Lyrique. Het festival vindt plaats tussen 24 februari en 2 maart 2014.

Toulouse International Art Festival, Toulouse
Toulouse International Festival 2014 (Manon de Boer)
€ 9.945
Toulouse International Art Festival ontvangt een bijdrage voor de deelname van Manon de Boer. Zij krijgt in één van de festival dependances een eigen ruimte (Les Jacobins) waarin zij het werk Laurien (1996) zal laten zien, Dissonant (2010) en work‑in‑progress Sequenza (tevens nieuw werk) in samenwerking met violist George van Dam. Het werk wordt mede geproduceerd met Musée Jeu de Paume.

Griekenland
State of Concept, Athene
Panda Sex (Ronald Cornelissen)
€ 1.800
State of Concept ontvangt een bijdrage voor presentatie van bestaand werk van Ronald Cornelissen voor de groepstentoonstelling Panda Sex. De publieksbenadering en de programmering van State of Concept zijn sympathiek en prikkelend en de organisatie heeft goede netwerken in en banden met het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is curator Tom Morton internationaal goed bekend.

Hongarije
ACAX, Agency for Contemporary Art Exchange, Budapest
Grassroots’ Delights ‑ Dutch Collaborations in Budapest 2014
€ 6.850
ACAX initieert met hulp van de Nederlandse Ambassade in Boedapest een koppeling tussen Nederlandse partners aan Hongaarse platforms voor beeldende kunst. Dit initiatief maakt deel uit van Dutch Cloud, een  manifestatie om de Nederlandse kunst en cultuur onder de aandacht te brengen in Hongarije. Trafó Gallery ontving een bijdrage voor Anouk Kruithof, Lotte Geeven en Saskia Noor van Imhoff. Daarnaast een performance lecture met o.a. Hedwig Houben.

Ierland
EVA International Ireland’s Biennial, Limerick City
EVA international Ireland’s Biennial 2014
€ 11.050
EVA International, de hedendaagse kunstbiënnale van Ierland, ontvangt een bijdrage voor de deelname van Nicoline van Harskamp en Zachary Formwalt met bestaand werk (resp. Yours In Solidarity en In Light of the Arc, beide uit 2013), en Stevanos Tvsiopoulos en Rana Hamadeh met nieuw werk aan de 26ste editie in 2014.

India
Kochi Biennale Foundation, Kerala
Kochi‑Muziris Biennale 2014 (Guido van der Werve, Vallliathu Narayanan Achari, Wendelien van Oldenborgh)
€ 8.960
Guido van der Werve, Wendelien van Oldenborgh en Valliathu Narayanan Achari (Aji V.N.) nemen deel aan de tweede editie van de Kochi‑Muziris Biennale in India, Aji V.N. met nieuw werk. De eerste editie van de biënnale werd internationaal goed ontvangen en kreeg veel internationale media aandacht.

Italië
Beatrice McMahon, Amsterdam
Light and Law and Light
€ 4.700
Beatrice McMahon ontvangt een bijdrage voor een nieuw te ontwikkelen en te presenteren performance bij Viafarini in Milaan.

Cultural Associazione ONTHEMOVE, Cortona (AR)
Cortona On The Move ‑ photography in travel (Rob Hornstra)
€ 2.000
Cultural Association ONTHEMOVE ontvangt een bijdrage voor de deelname van Rob Hornstra en Arnold Verbruggen met het Sochi Project aan de 2014 editie van het fotografiefestival Cortona On the Move, dat vanaf 2010 jaarlijks wordt gehouden. Het festival richt zich thematisch op reizen.

Fondazione MAXXI, Rome
Open Museum Open City (Justin Bennett)
€ 9.000
Fondazione MAXXI nodigt geluidskunstenaar Justin Bennett uit met twee nieuwe werken deel te nemen aan de groepstentoonstelling Open Museum Open City, met Hou Hanru als curator. Zowel platform als curator garanderen een goede internationale zichtbaarheid voor Bennett en geluidskunst uit Nederland.

Normal asbl, Brussel
Personne et les autres/No one and the others, James Beckett (56ste Venice Biennial 2015)
€ 20.000
James Beckett is uitgenodigd voor het Belgisch Paviljoen op de 56ste Biennale van Venetië om nieuw werk te maken als onderdeel van de door Katharina Gregos gecureerde groepstentoonstelling Personne et les autres, met internationale ‘gastartiesten’. Thema is het nationalistische koloniale verleden van België. De landenpaviljoens op de Biënnale van Venetië bieden veel internationale zichtbaarheid. Vanwege zijn verbondenheid met Nederland, ook voor beeldende kunst uit Nederland.

Rossella Biscotti, Amsterdam
55ste Biennale di Venezia
€ 16.517
Rossella Biscotti ontving alsnog een productiebijdrage voor haar werk dat in het kader van de 54ste Biënnale van Venetië in de Internationale Tentoonstelling in de Arsenale werd getoond.

Japan
G/P gallery, Tokyo
Invitation Project of Viviane Sassen
€ 1.500
Viviane Sassen is uitgenodigd voor een solopresentatie in G/P Gallery in Tokyo met werk uit de twee series: Lexicon en Pikin Slee. G/P is onder leiding van Shigeo Goto een actief fotopodium en een goede opmaat naar institutionele presentaties in Japan.

Mori Art Museum, Tokyo
MAM Project 021 (Melvin Moti)
€ 23.356
Mori Art Museum bood Melvin Moti een solotentoonstelling aan, en gaf opdracht tot nieuw werk op basis van Moti’s AIT residency in 2013. In het nieuwe werk worden traditionele Japanse textiel verftechnieken toegepast.

The National Museum of Art, Osaka, Osaka
Terminology (Fiona Tan)
€ 1.900
The National Museum of Art ontvangt een bijdrage voor een solotentoonstelling van Fiona Tan. Zeventien bestaande werken van de afgelopen jaren worden gepresenteerd. Het betreft een samenwerking met het Tokyo Metropolitan Museum of Photography. Het museum is goed zichtbaar in de professionele media en de activiteiten worden breed gevolgd. Het betreft de eerste solotentoonstelling van Tan in Japan.

The Organizing Com. for Yokohama Triennale, Yokohama
Yokohama Triennale 2014 (Melvin Moti)
€ 16.329
De Yokohama Triennale ontvangt een bijdrage voor de deelname van Melvin Moti, met zijn bestaande film No Show. De film zal op een andere drager worden overgezet en van Japanse ondertiteling worden voorzien. Bij de film is een boek geproduceerd. Een vereenvoudigde versie van dit boek zal door de Triënnale in het Japans uitgebracht worden in 120.000‑voud en gratis aan bezoekers verstrekt worden.

Letland
Skanu Mezs (Association for Adventerious music), Riga
Exhibition SKAN II (Edwin van der Heide, Thomas Rutgers, Peter Bogers)
€ 6.915
Skanu Mezs Association for Adventurous Music ontvangt een bijdrage voor de deelname van Peter Bogers, Thomas Rutgers en Edwin van der Heide aan de geluidskunst tentoonstelling SKAN II in het kader van Riga 2014 Europese Culturele Hoofdstad. Het gaat om presentatie van bestaand werk.

Libanon
American University of Beirut Art Galleries and Collections, BeirutLibanon
This is the Time. This is the Record of the Time
€ 10.900
De American University of Beirut Art Galleries (AUB) toont een co‑productie met SMBA, met Nat Muller en Angela Harutyunyan (AUB) als curatoren. Uit Nederland doen Esmé Valk, Priscila Fernandes, Kristina Benjocki, Sebastian Diaz Morales, Peter Fengler en Tijs Ham (STEIM) mee, naast een aantal deelnemers uit Libanon.
Het presentatieplatform opereert binnen een relevante universitaire context en de curatoren staan garant voor een goede aansluiting. Het project heeft een hoog Nederlands profiel.

Marokko
Marrakech Biennale UK, London
5th Marrakech Biennale (Gabriel Lester, Hamid el Kanbouhi, Mounira Al Solh, Wafae Ahalouch el Keriasti, Anne Verhoijsen)
€ 15.250
De Marrakech Biennale ontvangt een bijdrage voor deelname van Gabriel Lester, Hamid el Kanbouhi, Mounira Al Solh, Wafae Ahalouch el Keriasti, die allen nieuw werk produceren en vertoning van bestaand werk van Anne Verhoijsen. De 5de biennale heeft als titel Where are we now?, en presenteert werk van circa 90 internationale kunstenaars. Meer dan 30 kunstenaars hebben nieuw, site‑specific werk gerealiseerd op locatie.

Nieuw-Zeeland
Artspace , Newton, Auckland
exhibition James Beckett
€ 8.000
Artspace ontvangt een bijdrage voor de presentatie van (bestaand) werk van James Beckett. Het betreft een project dat deels in samenwerking met The Physics Room in Christchurch wordt gedaan. Een deel van het werk van Beckett reisde na de tentoonstelling bij Artspace door naar Christchurch. Curator van de tentoonstelling is Caterina Riva (tevens directeur).

Oostenrijk
Grazer Kunstverein, Graz
Solo exhibition Christian Friedrich
€ 9.200
Grazer Kunstverein biedt Christian Friedrich zijn eerste institutionele solotentoonstelling in Oostenrijk, waarin werk van de afgelopen tien jaar wordt getoond, tezamen met een nieuwe opdracht, een co‑productie met De Hallen in Haarlem. Directeur Krist Gruijthuijsen besteedt in de programmering relatief veel aandacht aan Nederland, en genereert hiermee een goede zichtbaarheid in Centraal Europa voor hedendaagse kunst uit Nederland.

Steierischer Herbst, Graz
Forms of Distancing Representative Politics and the Politics of Representation (Rana Hamadeh)
€ 6.737
Steierischer Herbst 2014 ontvangt een bijdrage voor de presentatie en productie van nieuw werk van Rana Hamadeh aan de 2014 editie, getiteld I prefer not to…share! Steierischer Herbst is het oudste en meest in aanzien staande kunstevenement in Centraal Europa en biedt als platform een goede internationale zichtbaarheid. De samenwerking met EVA International en de Liverpool Biënnale vergroot de zichtbaarheid.

Polen
Art Stations Foundation, Poznan
Picture Deficiency: René Daniëls
€ 11.600
Art Stations Gallery in Poznan ontvangt een bijdrage voor de deelname van René Daniels met bestaand werk aan een tentoonstelling met voornamelijk tekeningen van Andrzey Wróblewski, Luc Tuymans en Daniels zelf.

Museum of Modern Art in Warsaw, Warschau
Friend of a Friend, Museum of Modern Art in Warsaw (Harm van den Dorpel)
€ 2.025
Harm van den Dorpel neemt met nieuw werk deel aan de groepstentoonstelling Friend of a Friend in het Museum of Modern Art Warsaw. Het werk, dat de toeschouwer confronteert met zijn eigen perceptie, neemt een centrale plaats in de expositie in.

National Museum Gdansk, Gdansk
Choreography of emotions (Erwin Olaf)
€ 4.976
Het National Museum Gdansk ontvangt een bijdrage voor een solotentoonstelling van Erwin Olaf, waarin bestaand werk uit vier series getoond zal worden: Dusk, Dawn, Blacks en Grief, en een documentaire over de kunstenaar: On Beauty & Fall. Het werk van Erwin Olaf wordt hier voor het eerst in Gdansk gepresenteerd.

Social Institute of Film, Warszawa
An Atlas of War and Tourism in the Caucasus (Rob Hornstra & Arnold van Bruggen)
€ 3.700
Het Social Institute of Film toont The Sochi Project. An Atlas of War and Tourism in the Caucasus van Rob Hornstra en Arnold van Bruggen, als onderdeel van de 2014 editie van het filmfestival Watch Docs Human Rights in het Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle. Deze specifieke context genereert een regiobrede zichtbaarheid en de vertoning in een gerenommeerd kunstinstituut draagt bij aan de internationale waardering van hedendaagse kunst uit Nederland.

Rusland
Manifesta Foundation, Amsterdam
Manifesta10 (Rineke Dijkstra)
€ 8.612
Manifesta 10 wordt in St. Petersburg gehouden in samenwerking met de Hermitage. Manifesta bestaat met deze editie 20 jaar, een jubileum dat samenvalt met 250 jaar Hermitage. Manifesta ontvangt een aanvullende bijdrage voor productie van nieuw werk van Rineke Dijkstra. Eerder werden Marlene Dumas en Erik van Lieshout ondersteund met een bijdrage.

Slovenië
Moderna Galerija Ljubljana, Ljubljana
Art of the Stateless State (Jonas Staal)
€ 10.000
Moderna Galerija organiseert een solotentoonstelling met Jonas Staal, met alle voorgaande afleveringen van zijn New World Summit serie en een nieuwe aflevering getiteld Art of the Stateless State. Voor het eerst wordt de serie als geheel getoond en de bijdrage betreft tevens de publicatie. Moderna Galerija biedt voldoende uitstraling in de omringende landen om van promotionele waarde te zijn voor hedendaagse kunst uit Nederland.

Servië
Museum of Contemporary Art Belgrade, Belgrado
Trilogy (Zachary Formwalt)
€ 5.825
Museum of Contemporary Art Belgrade (MoCAB) ontwikkelt samen met SMBA een solotentoonstelling met Zachary Formwalt, die eerst als onderdeel van het driejarige SMBA programma Global Collaborations met ondersteuning van het Mondriaan Fonds in Amsterdam te zien was. De bijdrage betreft tevens de publicatie, omdat deze het onderzoekscomponent van het werk van Formwalt belicht.

Spanje
Advanced Music S.L., Barcelona
Spectral Diffractions ‑ Sonar Festival, Mies van der Rohe Pavilion (Edwin van der Heide)
€ 5.147
Sonar+D ontvangt een bijdrage voor het presenteren van Spectral Diffractions van Edwin van der Heide in het Mies van de Rohe Paviljoen. Het werk is toegesneden op het paviljoen. Een systeem van 40 speakers op het dak zal geluid projecteren in zowel de binnen- als de buitenruimtes.

Centro Galego de Arte Contemporanea, Santiago de Compostela
Solo exhibition Mark Manders
€ 23.000
Centro Galego de Arte Contemporánea CGAC ontvangt een bijdrage voor een solotentoonstelling met Mark Manders, zijn eerste in Spanje. Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus, waarmee het werk van Manders voor Spaanstalige regio’s toegankelijk wordt.

Lidwien van de Ven, Rotterdam
WHW / Really Useful Knowledge (Museum Reina Sofia)
€ 8.400
Lidwien van der Ven ontvangt een bijdrage voor haar deelname aan de door WHW gecureerde groepstentoonstelling Really Useful Knowledge in het Museo Reina Sofía in Madrid. Er zal een nieuw werk met een zeer actueel onderwerp, sociale veranderingen in Egypte, geproduceerd worden in samenwerking met Manifesto Masr. Naar verwachting zal er brede media‑aandacht voor dit project zal zijn.

Priscila Oliveira Margues Fernandes, Rotterdam
Lesson O (Fundació Joan Miró)
€ 5.380
Priscila Fernandes ontvangt een bijdrage voor nieuw werk bij Fundació Joan Miró, gesitueerd in Barcelona. Het nieuwe werk is onderdeel van het wisselende jaarprogramma Lesson O. Het platform Fundació Joan Miró geniet in Spanje aanzien en heeft een internationaal bereik. Het gaat hier om een solotentoonstelling, wat de zichtbaarheid voor hedendaagse kunst uit Nederland zal vergroten.

Taiwan
Taipei Fine Art Museum, Taipei
Taipei Biennial 2014 (Nathaniel Mellors & Marlie Mul)
€ 11.113
Taipei Fine Arts Museum is verantwoordelijk voor de Taipei Biennial en heeft Marlie Mul uitgenodigd nieuw werk te maken voor de 2014 editie. Hoewel de biënnale niet tot de Aziatische top behoort, trekt deze een professioneel publiek uit China en Japan, met name voor deze editie onder curatorschap van Nicolas Bourriaud.

Taipei Fine Art Museum, Taipei
Taipei Biennale, Aesthetics Jam (Irene Kopelman, Tiong Ang, Siebren de Haan, Lonnie van Brummelen + Henk Slager)
€ 10.900
Taipei Biennial ontvangt een bijdrage voor het project Aesthetics Jam in de randprogrammering van de Taipei Biennial. Het gaat om curator Henk Slager en de kunstenaars Tiong Ang, Irene Kopelman en Lonnie van Brummelen. Het project wordt afgesloten met een publicatie uitgegeven door Metropolis M Books en een artikel in Metropolis M. Van Brummelen en De Haan tonen het filmisch onderzoeksproject Episode of the Sea. Tiong Ang maakt een derde editie van Pavilion of Distance: Survival of the Deifter. Irene Kopelman maakt een nieuwe ‘work‑station’ met objecten en notities van locaties in de omgeving van Taipei.

Turkije
The Moving Museum, London
The Moving Museum Istanbul 2014 (Anne de Vries, Jonas Lund, Harm van der Dorpel + Rafael Rozendaal)
€ 16.955
The Moving Museum ontvangt een bijdrage voor The Moving Museum Istanbul 2014 met Anne de Vries, Jonas Lund, Harm van der Dorpel en Rafael Rozendaal. Alle kunstenaars zullen in opdracht nieuw werk produceren. Het project heeft een lokale inbedding door het betrekken van Turkse kunstenaars uit de regio. In deze menging van culturen vaart The Moving Museum een onafhankelijke koers, wat mogelijkheden biedt voor netwerkverbreding voor de betrokken kunstenaars.

Verenigd Koninkrijk
Arnolfini Gallery Ltd., Bristol
Solo exhibition Willem De Rooij
€ 9.951
Willem de Rooij wordt door Arnolfini Bristol uitgenodigd voor zijn eerste institutionele tentoonstelling in het Verenigd Koninkrijk, waar hij naast bestaand werk een nieuwe opdracht uitvoert: een publicatie met de beelden van Index als uitgangspunt. De Arnolfini programmering wordt internationaal goed gevolgd en curator Axel Wieder heeft internationaal aanzien.

Artangel, Londen
Yes These Eyes are Windows (Saskia Olde Wolbers)
€ 28.638
Artangel ontvangt een bijdrage voor een nieuwe opdracht voor site‑specific werk van Saskia Olde Wolbers. Zij gebruikt het huis voor een narratieve installatie met personages die het bijzondere verleden van het huis moeten re‑animeren: rond 1870 verbleef Vincent van Gogh twee jaar in een thans vervallen Victoriaanse huis aan 87 Hackford Road, waar hij verliefd werd op de oudste dochter, Eugenie, van zijn hospita.

Artes Mundi, Cardiff
Artes Mundi 6 (Renzo Martens)
€ 11.215
Artes Mundi ontvangt een bijdrage voor presentatie en productie van nieuw werk voor Renzo Martens, die geselecteerd is voor de shortlist van de Artes Mundi prijs. Martens zal in het kader van zijn Institute for Human Activities een serie workshops opzetten waar de plantagewerkers beelden van zichzelf maken die gegoten worden in chocola. Artes Mundi is een belangwekkende prijs met veel internationale media-aandacht. The Guardian wijdt een exclusief artikel aan het werk van Renzo Martens.

Baltic Centre for Contemporary Art, Gateshead
Depot (Fiona Tan)
€ 24.173
Baltic Centre for Contemporary Art en The Laing Art Gallery Gateshead UK geven samen een opdracht aan Fiona Tan om een nieuw filmisch werk in 12 delen te ontwikkelen op basis van natuurhistorische collecties. Voor dit project is een alternatief opdrachtenmodel ontwikkeld, waarbij Tan werk afstaat aan The Laing en zelf het voor Baltic ontwikkeld werk, dat te grootschalig is voor The Laing, mag houden.

Firstsite, Colchester
The Parliament of Things (Melvin Moti)
€ 5.860
Firstsite ontvangt een bijdrage voor de deelname van Melvin Moti met het werk Eigengrau (The Inner Self in Outer Space) aan de groepstentoonstelling The Parliament of Things. Firstsite is een redelijk regionaal georiënteerd platform met hoge bezoekersaantallen. Daarnaast werkt zij samen met interessante partners in binnen‑ en buitenland.

ICA Institute of Contemporary Arts London, Londen
Viviane Sassen
€ 7.240
ICA ontvangt een bijdrage voor een solotentoonstelling met Viviane Sassen, waarbij een nieuwe ‘site specific’ installatie wordt gemaakt, gebaseerd op de serie Pikin Slee en studiowerk. Daarnaast worden ongeveer 68 werken uit Pikin Slee getoond. Het wordt de eerste keer in het Verenigd Koninkrijk dat haar autonome fotografische oeuvre wordt benadrukt. De programmering van ICA krijgt internationaal veel media‑aandacht en genereert een grote zichtbaarheid voor het werk van Sassen.

Kunstraum, London
Barbara Visser (solo exhibition)
€ 9.239
Kunstraum ontvangt een bijdrage voor een solotentoonstelling van Barbara Visser, begin 2015. Visser zal in opdracht een fictieve documentaire, in de trant van Hollandse Meesters, maken die daar getoond wordt temidden van haar oudere werk. Kunstraum is een relatief nieuwe plek in Londen met goede contacten en relevante samenwerkingspartners.

Street Level Photoworks, Glasgow
IMG (Johan Nieuwenhuize)
€ 9.980
Street Level Photoworks ontvangt een bijdrage voor een presentatie van Johan Nieuwenhuize als onderdeel van de Glasgow International festival of Visual Arts. Hierbij zal het project IMG_ getoond worden, een groeiend visueel archief van ongeveer 250 afbeeldingen. Elke presentatie wordt anders samengesteld en bevat nieuw werk. Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie, als een parallelle platform voor het werk.

Tate Modern, London
Marlene Dumas: The Image as Burden
€ 25.950
Tate Modern toont de Marlène Dumas solotentoonstelling The Image as Burden, dat eerst in het Stedelijk Museum te zien was, en later door zal reizen naar de Fondation Beyeler in Riehen bij Basel. De internationale zichtbaarheid die de Tate Modern biedt zal de internationale waardering van hedendaagse kunst uit Nederland bevorderen.

The Hepworth Wakefield, West Yorkshire
Magali Reus
€ 45.000
The Hepworth Wakefield geeft tezamen met SculptureCenter (New York) en Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Turijn) aan Magali Reus opdracht voor nieuw werk in het kader van haar eerste grote institutionele solotentoonstelling in het Verenigd Koninkrijk. De betrokkenheid van drie belangrijke internationale hedendaagse kunstpodia vergroot de zichtbaarheid aanzienlijk, en zal bijdragen aan de internationale positie van Magali Reus.

The Hepworth Wakefield, West Yorkshire
The Holy Land (Folkert de Jong)
€ 31.500
The Hepworth Wakefield ontvangt een bijdrage voor productie van nieuw werk door Folkert de Jong: the holy land. Voor het nieuwe werk zal De Jong samenwerken met The National Museum of Arms and Armour en 3D‑scantechnieken inzetten om zijn bronzen sculpturen gerealiseerd te krijgen.

The Photographers’ Gallery, Londen
solo exhibition Charlotte Dumas
€ 2.244
The Photographers’ Gallery ontvangt een bijdrage voor het tonen van bestaand werk van Charlotte Dumas: Anima (2012) en The Widest Prairies (2013). The Photographers’ Gallery heeft een uitstekende internationale reputatie als fotografiemuseum. Het platform is goed zichtbaar in de professionele media en de activiteiten worden breed gevolgd.

The Showroom, Londen
solo exhibition Wendelien van Oldenborgh
€ 15.187
Wendelien van Oldenborgh produceert in opdracht een videowerk in samenwerking met hip‑hop artiesten uit de wijk. De bijbehorende presentatie wordt begeleid door een eerste monografie van Van Oldenborgh, die deels bekostigd wordt uit de Heinekenprijs 2014. The Showroom is een internationaal hoogwaardig platform met interessante projecten zowel in samenwerking met internationale partnerinstellingen als binnen de lokale gemeenschap.

The Showroom, Londen
Community Darkroom (Marc Roig Blesa + Rogier Delfos)
€ 4.804
The Showroom ontwikkelt een expositie met Marc Roig Blesa en Rogier Delfos voor een nieuwe editie van Werker Magazine, een contextuele publicatie over fotografie en arbeid: Worker 10, Community Darkroom. Er wordt samen gewerkt met lokale partners: Phillip Wolmuth (North Paddington Community Darkroom NPCD), Ismail Ali (Seymour Arts), City of Westminster College, Migrant Resource Centre, Justice for Domestic Workers & MayDay Rooms. Dit is de eerste keer dat het duo in het Verenigd Koninkrijk een tentoonstelling heeft.

Turner Contemporary, Kent
Dwelling (for Margate / for Folkestone) (Krijn de Koning)
€ 11.034
Turner Contemporary geeft een dubbel‑opdracht aan Krijn de Koning. Het werk, Dwelling, wordt in tweevoud gemaakt, enerzijds als onderdeel van het Turner Contemporary Summer of Colour Festival, anderzijds als onderdeel van de derde Folkstone Triennial getiteld Lookout.

Whitechapel Art Gallery, Londen
Bart Lodewijks ‑ Exhibition 2015
€ 4.288
Whitechapel Art Gallery ontvangt een bijdrage voor een solotentoonstelling met Bart Lodewijks. Hij zal een nieuw werk produceren in opdracht van Whitechapel Art Gallery.

Verenigde Staten
Contemporary Art Museum St. Louis, Saint Louis, Missouri
Post Industrial Landscapes (Carla Klein)
€ 2.868
Contemporary Art Museum St. Louis ontvangt een bijdrage voor de presentatie van bestaand werk van Carla Klein. Curator is Jeffrey Uslip.

Experimental Media & Performing Arts Center (EMPAC), New York
A Possibility of an Abstraction (Germaine Kruip)
€ 22.252
In opdracht van Experimental Media & Performing Arts Center ontwikkelt Germaine Kruip tijdens twee residencies nieuw werk, A Possibility of an Abstraction. De première van dit theatrale werk is bij EMPAC, daarna zal een uitvoering bij Tate Modern plaatshebben en mogelijk nog in andere instituten.

Guggenheim Museum, New York
ZERO; Countdown to Tomorrow 1950s‑60s
€ 20.000
Het Guggenheim Museum presenteert eind 2014 de eerste grootschalige overzichtstentoonstelling in de Verenigde Staten gewijd aan de ZERO‑ en vergelijke bewegingen uit die periode. De tentoonstelling zal werk van de Nederlandse Nul Groep bevatten. Guggenheim ontvangt een bijdrage in de transportkosten van het werk van Armando, herman de vries en Jan Henderikse. De tentoonstelling reist door naar het Martin‑Gropius Bau Berlijn en het Stedelijk Museum in Amsterdam.

James Gallery Graduate Center City University of N.Y., New York
World of Matter (van Brummelen & de Haan)
€ 1.700
The James Gallery, het presentatieplatform van CUNY Graduate Center in New York toont Episode of the Sea van Lonnie van Brummelen en Siebren de Haan in de internationale groepstentoonstelling World of Matter, over hoe beeldende kunst bij kan dragen aan de wereldwijde milieuproblematiek. Het duo speelt een sleutelrol bij de bijbehorende conferentie.

LAXART, Los Angeles
Antigone (Mark Boulos)
€ 17.789
LAXART ontvangt een bijdrage voor presentatie en productie van Mark Boulos. Dit platform is met name interessant omdat uitgenodigde kunstenaars expliciet de ruimte en tijd krijgen voor de productie van hun nieuwe werk in de vorm van een aan de presentatie voorafgaande residency‑periode bij LAXART. Binnen dit project wordt samengewerkt met Geneva Biennial of Moving Image, die het werk van Boulos co‑produceert.

MINI/Goethe‑Institut Curatorial Residencies Ludlow 38, New York
Tokonoma (Suchan Kinoshita & Willem Oorebeek)
€ 4.400
MINI/Goethe‑Institut Curatorial Residencies Ludlow 38 ontvangt een bijdrage voor een tentoonstelling met werk van Suchan Kinoshita in samenwerking met Willem Oorebeek. Het werk Tokonoma betreft een ‘ongoing work series’ Het nieuwe site‑specifieke werk binnen deze ‘ongoing series’ van Kinoshita vormt het uitgangspunt van de tentoonstelling; Oorebeek geeft er zijn eigen interpretatie aan.

Nevada Museum of Art, Reno, Verenigde Staten
Late Harvest (Afke Golsteijn & Floris Bakker)
€ 9.847
Idiots (Afke Golsteijn en Floris Bakker) zijn uitgenodigd om tezamen met onder andere Berlinde de Bruyckere, Mircea Cantor, Mark Dion, Damien Hirst en Yinka Shonibare deel te nemen aan de groepstentoonstelling Late Harvest. Idiots wordt hiermee een goede kans geboden hun praktijk te verdiepen en hun netwerken uit te breiden.

New Museum, New York
Here and Elsewhere (Rana Hamadeh)
€ 1.600
New Museum ontvangt een bijdrage voor presentatie van Rana Hamadeh voor een grote groepstentoonstelling getiteld Here and Elswhere, met Arabische kunst. Circa 41 kunstenaars doen mee. Curator is Massmiliano Gioni and co‑curator Natalie Bell.

Pasadena Arts Council, Pasadena
AxS Festival 2014 (Evelina Domnitch, Dmitry Gelfland, Cocky Eek)
€ 10.520
Pasadena Arts Council (PAC) ontvangt een bijdrage voor presentatie van bestaand werk van Evelina Domnitch, Dmitry Gelfland in samenhang met de presentatie van werk van Cocky Eek tijdens het AxS Festival 2014. AxS  festival is een samenwerking tussen verschillende kunst- en wetenschapsinstituten in Pasadena en wordt geproduceerd en georganiseerd door PAC. Curator is Robert Crouch.

SculptureCenter, Long Island City
Marlie Mul en Olga Balema in Puddle, pothole, portal
€ 6.450
SculptureCenter nodigt Marlie Mul en Olga Balema uit met nieuw werk deel te nemen aan de groepstentoonstelling Puddle, Pothole, Portal waarmee het pas gerenoveerde centrum heropent. Curatoren zijn Ruba Katrib en kunstenaar Camille Henrot. De tentoonstelling loopt van 6 oktober 2015 tot 5 januari 2015.

Southeastern Center for Contemporary Art, SECCA, Winston‑Salem
Daily Measures (Claire Harvey)
€ 4.793
Southeastern Center for Contemporary Art (SECCA) ontvangt een bijdrage voor Claire Harvey voor haar project Daily Measures, een grote solotentoonstelling met werk van Harvey. In opdracht van het SECCA zal zij een ‘site‑responsive’ installatie maken waarin tekeningen worden geprojecteerd op transparante vlakken gecombineerd met foto’s van dagelijkse activiteiten in Winston‑Salem.

The Contemporary Arts Center Ohio, (CAC), Ohio
Buildering: Misbehaving the City (Allard van Hoorn)
€ 4.900
Het Contemporary Arts Center Ohio ontvangt een bijdrage voor de ontwikkeling en presentatie van nieuw werk van Allard van Hoorn in de thematische groepstentoonstelling Buildering: Misbehaving the City. Tevens zullen video documenten van voorgaande Urban Songlines projecten worden getoond.

The Hammer Museum, Los Angeles
Hammer Projects: Lily van der Stokker
€ 7.380
The Hammer Museum, het museum van de UCLA, in Los Angeles, nodigt in het kader van de 15 jaar lopende Hammer Projects Lily van der Stokker uit monumentaal nieuw werk te maken voor de twee verdiepingen tellende lobby van het museum. The Hammer Museum is een internationaal hoogwaardig platform dat met deze eerste solotentoonstelling van de kunstenaar in Californië een goede internationale zichtbaarheid biedt.

The Jewish Museum, New York
Bouquet XI (Willem de Rooij)
€ 12.627
The Jewish Museum ontvangt een bijdrage voor presentatie van het werk Bouquet XI van Willem de Rooij. Dit is een nieuw werk uit zijn ongoing Bouquet‑serie. Het werk is onderdeel van de in 2013 geïnitieerde opdrachtenreeks: Using Walls, Floors and Ceilings. The Jewish museum is een professioneel en belangwekkend platform in New York, wat onder andere blijkt uit uitgebreide media‑aandacht voor de activiteiten en op de betrokkenheid van Jens Hoffmann.

US Biennial / Prospect New Orleans, New York
Prospect. 3: Notes for Now (Remy Jungerman)
€ 6.685
Remy Jungerman neemt met bestaand werk deel aan de derde editie van US biennial/Prospect New Orleans met als titel Notes for Now. Prospect werd in 2007 opgericht na de verwoestingen van Hurricane Katrina om bij te dragen aan de revitalisatie van de stad en om de culturele infrastructuur te verstevigen. De Biënnale heeft een sterke sociale missie en trekt veel aandacht in het zuiden van de Verenigde Staten.

Zweden
Bonniers Konsthall, Stockholm
In Search of a City (Hala Elkoussy)
€ 5.140
Bonniers Konsthall vraagt een bijdrage voor deelname van Hala Ekoussy met bestaand werk aan de groepstentoonstelling In Search of a City. Bonniers Konsthall heeft een goede programmering en investeert veel in kunstenaars. Het platform toont werk van Hala Elkoussy uit 2011.

Fritid‑ och Kulturförvaltningen, Landskrona
Landskrona Foto Festival 2014 (Bertien van Manen)
€ 4.592,00
Fritid‑ och Kulturförvaltningen ontvangt een bijdrage voor de presentatie van het werk van Bertien van Manen tijdens het Landskrona Fotofestival van 22 augustus tot 24 augustus 2014. Deze tweede editie van het fotofestival heeft de ambitie uit te groeien tot een belangrijke jaarlijkse ontmoetingsplaats voor fotografie in de Noordelijke landen.

Lunds Konsthall, Lund
Don’t Embarass the Bureau (Jonas Staal)
€ 1.600
Lunds Konsthall ontvangt een bijdrage voor deelname van Jonas Staal met het in samenwerking met Metahaven ontwikkeld project Nulpunt/Point Zero aan de door gastcurator Matteo Lucchetti gecureerde groepstentoonstelling Don’t Embarrass The Bureau. De titel is gebaseerd op het in 1972 verschenen boek van ex‑FBI agent Bernard F. Conners en de tentoonstelling toont werk van kunstenaars die consistent de inflexibele organisatie van menselijke activiteit in het kader van de machinale bureaucratie aan de kaak stellen.

Marabouparken konsthall, Sundbyberg
Productivity & Belief: A Ride in the Forest (Edward C. Thomson)
€ 12.833
Marabouparken konsthall vraagt een bijdrage voor de productie en een presentatie van een nieuw werk van Edward C. Thomson: een tijdelijk site-specific werk in het publieke park dat bij de konsthall hoort. Ook krijgt Thomson in de art gallery een solotentoonstelling. De tentoonstelling vloeit voort uit zijn verblijf in IASPIS, waar hij tussen 2013‑2014 met steun van het Mondriaan Fonds verbleef. De productie van het nieuwe werk is met name interessant omdat het plan doordacht is en toegepast op de locatie uitgewerkt wordt.

Zwitserland
Festival Images, Vevey
Festival Images (Hans Eijkelboom)
€ 12.700
Festival Images, het eerste openluchtfotografie festival in Zwitserland, wordt in september 2014 voor de 4e keer gehouden. Het festival ontvangt een bijdrage voor het presenteren van Hans Eijkelboom, met de bestaande series Portraits and Camera en Numbers, en een nieuwe opdracht Young Lovers, die tevens zal worden gepubliceerd (maar niet ondersteund).

Fotomuseum Winterthur, Winterthur
In and out of Fashion (Viviane Sassen)
€ 10.200,00
Fotomuseum Winterthur ontvangt een bijdrage voor het presenteren van een retrospectieve tentoonstelling met modefotografie van Viviane Sassen, Viviane Sassen ‑ In and Out of Fashion. Huis Marseille is curator van de tentoonstelling. Dit wordt de eerste substantiële tentoonstelling met haar werk in Zwitserland.

Kunsthaus Baselland, Muttenz/Basel
solo exhibition Toon Verhoef
€ 8.400
In samenwerking met de De Pont in Tilburg organiseert Kunsthaus Baselland een overzichtstentoonstelling van Toon Verhoef, een belangrijke Nederlandse kunstschilder met een indrukwekkende carrière. Met deze tentoonstelling blijft het werk internationaal zichtbaar voor een jongere generatie kunstenaars.

Bijdrage Kunstbeurzen

Voor galeries die op buitenlandse kunstbeurzen werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland willen tonen. In uitzonderlijke gevallen kan een bijdrage gevraagd worden voor de productie van nieuw werk voor een bijzondere presentatie op de beurs.

Bijdrage in de standhuur:

ABC Art Berlin Contemporary
Wilfried Lentz, Rotterdam
€ 3.200
Upstream Gallery, Amsterdam
€ 5.600

ARCO Madrid 2014
Galerie Micheline Szwajcer, Brussel
€ 3.500
Galerie Nadja Vilenne, Liége
€ 3.500

Art Basel 2014
Annet Gelink Gallery, Amsterdam
€ 3.500
Bob van Orsouw Gallery, Zürich
€ 3.500
Galerie Micheline Szwajcer, Brussel
€ 3.500
Kaufmann Repetto, Milaan
€ 3.500

Art Basel Hong Kong 2014
Grimm Gallery, Amsterdam
€ 3.500

Art Basel ‑ Miami Beach 2014
Galerie Juliette Jongma, Amsterdam
€ 3.500

Art Basel Statements 2014
Kraupa‑Turkany Zeidler, Berlin
€ 3.500

Art Basel Unlimited
Maureen Paley Ltd, Londen
€ 666

artBO 2014
Annet Gelink Gallery, Amsterdam
€ 3.500

Art Brussels
Boetzelaer|Nispen, Amsterdam
€ 2.788
Galerie Paul Andriesse, Amsterdam
€ 3.500
Jeanine Hofland, Amsterdam
€ 3.500

Art Brussels / Young
Galerie Juliette Jongma, Amsterdam
€ 3.500

Art Cologne 2014
Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam
€ 3.500
Galerie Fons Welters, Amsterdam
€ 3.500
Galerie Martin van Zomeren, Amsterdam
€ 3.500
Galerie Onrust, Amsterdam
€ 3.500
Slewe Gallery, Amsterdam
€ 3.500
Stigter Van Doesburg, Amsterdam
€ 3.500
Tegenboschvanvreden, Amsterdam
€ 2.888
Galerie Akinci, Amsterdam
€ 3.500

Art Dubai Mechac Gaba
Lumen Travo, Amsterdam
€ 3.500

FIAC 2014
Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam
€ 3.500
Galerie Micheline Szwajcer, Brussel
€ 3.500
High Art, Paris
€ 3.500
Monitor Gallery, Rome
€ 3.500

Frieze Art Fair 2014
Annet Gelink Gallery, Amsterdam
€ 3.500
Stevenson, Cape Town
€ 3.500

Independent New York
Wilfried Lentz, Rotterdam
€ 3.500
The Approach, London
€ 3.500

Liste Art Fair Basel 2014
Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam
€ 3.500
Galerie Martin van Zomeren, Amsterdam
€ 3.500
Jeanine Hofland, Amsterdam
€ 3.500

NADA Miami Beach
P!, New York
€ 2.904

Officielle Art Fair, Paris 2014
Galerie Martin van Zomeren, Amsterdam
€ 3.500
Hopstreet Gallery, Brussel
€ 3.500
Stigter Van Doesburg, Amsterdam
€ 3.500

Pulse Contemporary Art Fair
LivingStone Gallery, Den Haag
€ 3.500

The Armory Show 2014
BolteLang, Zürich
€ 3.500
Galerie Ron Mandos, Amsterdam
€ 3.500

YIA Art Fair Paris 2014
Joey Ramone, Rotterdam
€ 3.500

Een bijdrage in de presentatie- en/of productiekosten voor een tentoonstelling op een aparte sectie van de kunstbeurs:

Art Basel, Basel
Guido van der Werve – Art Basel 2014
€ 14.462
Guido van der Werve is gevraagd door Art Basel om aansluitend aan de opening de performance Home – a requiem uit te voeren. Deze performance vindt plaats binnen de aparte sectie Parcours. Voor aanvang van de performance zwemt Van der Werve in de Rijn naar de Clara Kirche, loopt de kerk in waar het orkest, koor en publiek al aanwezig is. Van der Werve speelt het intro van het requiem samen met het Orchestra of Europe en een 28‑tallig koor.

Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam
Uta Eisenreich ‑ FIAC 2014
€ 2.493
Ellen de Bruijne Projects heeft een bijdrage ontvangen voor de productie van de performance Objects lie on a table van Uta Eisenreich binnen het Hors les Murs programma van FIAC. De performance is gebaseerd op een live‑recital van Gertrude Stein’s tekst uit 1932. Tegelijkertijd zullen gewone alledaagse voorwerpen voortdurend worden herschikt op een tafelblad. De opkomende stillevens worden vastgelegd door een camera en live op een scherm geprojecteerd.

Joep van Lieshout, Rotterdam
The Burghers at Encounters – Art Basel Hong Kong
€ 7.068
Joep van Lieshout heeft een bijdrage ontvangen voor het tonen van The Burghers als onderdeel van Encounters binnen Art Basel Hong Kong. Encounters is gewijd aan grootschalige installaties, die de begrenzing van de klassieke standpresentatie overstijgen. ‘The Burghers’ is een monumentale multi-figurale sculptuur dat teruggrijpt op de ‘Burgers van Calais’ van Rodin.

Labor Gallery S.A. De C.V., Mexico City
Irene Kopelman – arteBA
€ 5.053
Labor Gallery (Mexico) heeft een bijdrage ontvangen voor de productie van nieuw werk van Irene Kopelman op arteBa. Kopelman is uitgenodigd voor deelname aan U‑Turn Project Rooms, een aparte sectie van de beurs.

Maureen Paley Ltd
Saskia Olde Wolbers – Art Basel Unlimited
Maureen Paley ontving een bijdrage voor een solopresentatie van Saskia Olde Wolbers in de sectie Art Unlimited voor het tonen van haar recente video Pareidolia.

Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen

Voor presentatie-instellingen met programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst.

Club Solo, Breda
Programma 2015
€ 50.000
Voor een jaarprogramma gericht op samenwerking tussen musea en galeries, beeldend kunstenaars, academici, kunststudenten, verzamelaars, kunstenaarsinitiatieven en het publiek. Het zwaartepunt ligt op solotentoonstellingen, gekoppeld aan vakinhoudelijke discussie en reflectie. Binnen de grensoverschrijdende randprogrammering leveren diverse vaste partners een specifieke bijdrage vanuit hun collectie en/of expertise.

De Vleeshal,
Programma 2015‑2016
€ 300.000
Voor een programma met een sterke nadruk op performance in de beeldende kunst, bestaande uit groeps- en solotentoonstellingen met internationale kunstenaars. Per project wordt samengewerkt met (internationale) partners.

Expodium, Utrecht
Programma 2015
€ 52.395
Voor het programma Unmaking The Netherlands, gericht op actuele aspecten van stedelijke ontwikkeling en de betekenis daarvan voor artistiek onderzoek en productie. Het programma bestaat uit: ‘preliminary events’, maandelijkse sessies waarin literatuur wordt besproken, screenings worden gehouden en workshops worden gegeven; ‘public lectures’ gegeven door experts die bij de events betrokken zijn; en een residency.

Framer Framed, Amsterdam
Programma 2015‑2016
€ 150.000
Voor een programma met de programmalijnen: We Curate en The Living Archive. We Curate is een uitwisselingsproject van vijf Europese partners op het gebied van nieuwe en inclusieve vormen van cureren. Met The Living Archive wil Framer Framed onderzoeken hoe de specifieke omgang met het collectieve geheugen bepalend is voor de identiteiten die samenlevingen of groepen aan erfgoed ontlenen.

Hotel Mariakapel (HMK), Hoorn
Programma 2015
€ 60.000
Voor een (groeps)residency waar (inter)nationale kunstenaars acht weken verblijven voor het maken van nieuw werk dat gepresenteerd kan worden in de kapel of elders in de stad. Verder komt er een uitwisseling met 1 Shanti Road in Bangalore (India), maakt HMK een presentatie op de alternatieve beurs Poppositions in Brussel en wordt het educatief programma Moving Minds voortgezet.

If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part of Your Revolution, Amsterdam
Programma 2015‑2016
€ 320.000
Voor een programma dat zich toelegt op het onderzoeken van de typologische verscheidenheid van performance binnen de hedendaagse kunst, uitgewerkt in een internationaal samenwerkingsverband gericht op profilering van performance en professionalisering van de daarmee verbonden praktijk. Het thema van het programma is Political Theatre en verkent de politieke betekenis van performance en de relatie tussen performance en theater.

Impakt, Utrecht
Programma 2015
€ 35.000
Impakt kreeg wegens haar lange subsidierelatie met het Mondriaan Fonds een kleine bijdrage om aan de aangegane verplichtingen in het eerste kwartaal van 2015 te kunnen voldoen.

Instituto Buena Bista, Willemstad
Programma 2015
€ 125.000
Voor een programma rond de pijlers: gastateliers, educatie en uitwisseling. De ateliers kennen Nederlandse en internationale (Caribische) gasten die locatiespecifiek werk maken en participeren in educatie. De oriëntatiecursus bereidt getalenteerde jongeren voor op een creatieve opleiding. Nieuwe elementen zijn sinds vorig jaar de uitwisseling met residencies in het Caribisch gebied voor gasten en leerlingen, de start van E Fabbrica waarbij het IBB terugkerende leerlingen helpt bij de start van hun creatieve beroepspraktijk en de ontwikkeling van expositieruimte Esmeralda waar permanent werk van gastkunstenaars te zien zal zijn.

Kunsthuis SYB, Beetsterzwaag
Programma 2015‑2016
€ 110.000
Voor een programma dat bestaat uit een reeks werkperioden die worden afgesloten met publieke presentaties.
Een PUBclub zorgt voor publiciteit en een programma om kunstkritiek te bevorderen. SYB neemt verder deel aan allerlei lokale manifestaties.

Lost & Found, Amsterdam
Programma 2015‑2016
€ 138.000
Voor een programma waarin kunstenaars, ontwerpers, schrijvers, wetenschappers en muzikanten werk in ontwikkeling, experimenten of werk dat (nog) niet in hun oeuvre past, kunnen presenteren aan een publiek. Het format biedt een specifiek en uniek podium voor divers en hybride werk dat in een museaal circuit geen plaats heeft.

Nest, Den Haag
Programma 2015‑2016
€ 200.000
Voor een programma in een broedplaatsgebouw dat verbanden tussen kunstenaar, kunstwerk en publiek wil stimuleren. Het programma bestaat uit One Nest Stands, waarbij kunstenaars nieuwe, ongewone, risicovolle en ondoordachte presentaties kunnen neerzetten en de ‘Nestelprojecten’, tentoonstellingen met zogenaamde focuskunstenaars met lezingen, rondleidingen, discussies en workshops.

Nieuwe Vide Artspace en Studios, Haarlem
Programma 2015
€ 80.000
Voor het programma Playing Stereotypes//Projecting Utopia dat is gericht op de dialoog tussen hedendaagse kunst en populaire cultuur met focus op het banale, een benadering waarin hoge en lage cultuur worden samengebracht. Het programma reageert op actuele berichtgeving in algemene media, op internet en in de overheersende beeldcultuur.

Onomatopee, Eindhoven
Programma 2015
€ 95.000
Voor een programma dat bestaat uit zelf geïnitieerde projecten binnen de lijn RadicalAesthetics en projecten die door derden zijn ontwikkeld en door Onomatopee gehost worden. De eigen serie betreft telkens één grote ruimtevullende installatie (de aesthetics) die begeleid wordt door een documentaire‑expositie die de motieven, werkwijze en context van het werk en de kunstenaar verhelderen (de ‘radical component’).

P/////AKT, Amsterdam
Programma 2015
€ 41.000
Het programma richt op kunstenaars die nieuw werk maken binnen een serie‑gebonden context; waarbij ontwikkeling, productie, verdieping en verbinding met relevante doelgroepen centraal staan. De thematische context is het onderzoek naar ogenschijnlijke waarheden en aannames, de verwondering daarover en de (on)mogelijkheid de mentale belevingswereld daarmee in overeenstemming te brengen. Er staat een uitwisseling met AND/OR (Londen) op het programma en deelname aan de alternatieve beurs Poppositions in Brussel.

Paradox, Edam
Programma 2015
€ 200.000
Het programma bestaat uit projecten met diverse partners op verschillende podia. Thema’s zijn: herkenbaarheid en inwisselbaarheid van plaatsen, drugsproblematiek, bevolkingskrimp, voetbal en oorlog. Via Ydoc onderzoekt Paradox met partijen uit de boek‑ en multimediaproductie de mogelijkheden van apps en andere digitale innovatie, in het bijzonder via de ontwikkeling van een YdocStore, nieuwe YdocBookApps en een YdocAgenda.

Project Space 1646, Den Haag
Programma 2015‑2016
€ 120.000
Voor een programma gericht op de individuele kunstenaarspraktijk en uitgewerkt volgens het format van solopresentaties. Voor iedere geprogrammeerde kunstenaar kiest 1646 het presentatieformat dat het best past bij de praktijk van die kunstenaar, variërend van solotentoonstelling tot eenmalige performance, van filmvertoning tot presentatie.

Showroom MAMA, Rotterdam
Programma 2015‑2016
€ 300.000
Een programma voor makers op het snijvlak van beeldcultuur, beeldende kunst, populaire en jongerencultuur. Naast een presentatie‑instelling met productiefunctie is MAMA een broedplaats voor talent. De kern van het programma ligt in de ambitie om de verwevenheid van talentontwikkeling met het inhoudelijke programma aan te scherpen en talent toegang te bieden tot een groter professioneel podium en publiek.

Stichting Ateliers ’89, Oranjestad
Programma 2015
€ 60.000
Het programma richt zich op het verbinden van beeldende kunst met andere kunstdisciplines. Dit komt ook tot uiting door de verbinding met IBB op Curaçao voor bijzondere residencies, en deelname aan een Caribisch netwerk van instellingen en (online) tijdschriften: Caribbean Linked. Daarnaast ontwikkelt Ateliers’89 cultuureducatieve projecten in de bários, de buitenwijken van het eiland waar veel sociale problemen heersen.

Stichting DSPS/DE PLAYER, Rotterdam
Programma 2015‑2016
€ 100.000
Het programma, op het snijvlak van performance, experimentele muziek en beeldende kunst, richt zich op producties van nieuw werk (live performances en uitgaven van geluidsdragers) en de presentatie daarvan binnen live evenementen. Onderzoek naar geluid, de methodiek van reproductie en de verpakking ervan staat centraal zoals de ontwikkeling van laser pick up, visuele poëzie en boekuitgaven met geluid in sticker.

Stichting Fotodok, Utrecht
Programma 2015
€ 60.000
Voor een programma rond documentairefotografie waarbij actief wordt ingespeeld op maatschappelijke tendensen en thema’s, zowel in documentairefotografie als in de dagelijkse nieuws‑ en achtergrondvoorzieningen. In 2015 organiseert Fotodok drie grote producties met als overkoepelend thema ‘(ge)zien en bekeken worden’ en de controle die je hier als onderwerp al dan niet op hebt.

Stichting Incubate, Tilburg
Programma 2015‑2016
€ 100.000
Voor het programma Do It With Others, waarmee niet alleen verwezen wordt naar de DIY-mentaliteit maar ook aangespoord wordt tot cocreatie en samenwerking. Incubate programmeert op het snijvlak van muziek, beeldende kunst, theater, film en games met een community driven aanpak. Het programma bestaat uit films, concerten en exposities.

Stichting Worm, Rotterdam
Programma 2015‑2016
€ 291.006
Voor het programma Paralelle Universiteit dat bestaat uit publieke programma´s met performances, sound art, film screenings en exposities, publicaties in de vorm van kunstwerken, boeken, hoorspelen, workshops, cursussen en residencies. Het thema voor de komende twee jaar is Het Vrolijke Verlies, dat wordt vertaald naar het subthema Eurofuturisme.

Stroom Den Haag, Den Haag
Programma 2015‑2016
€ 250.000

Het programma met een interdisciplinaire focus dat zich richt op de stedelijke omgeving, wordt uitgewerkt in langlopende themalijnen. Actuele themalijnen zijn Upcycling, waarin de relevantie van het cradle‑to‑cradle principe voor de beeldende kunst en vormgeving wordt onderzocht. See You in The Hague verwijst naar de rol van het internationale strafhof en naar citybranding. De Betoverde Wereld stelt vragen over hoe we moeten leven in de 21ste eeuw.

The One Minutes, Amsterdam
Programma 2015
€ 65.000
Voor het ontwikkelen en presenteren van het programma The One Minute Series. Elke maand wordt een kunstenaar gevraagd om als gastcurator een halfuur durende serie samen te stellen van films van kunstenaars uit het netwerk van de gastcurator, naar aanleiding van een open call of uit het archief van The One Minutes.

Stichting Bewaerschole, Zonnemaire
Programma 2015
€ 30.000
Voor een programma waarin onderzocht wordt hoe mensen, de natuur en cultuur op het eiland Schouwen‑Duiveland met zoet en zout omgaan. Kunstenaars als Anne Ausloos & Jeroen van Westen, Bruno Doedens, Aletta de Jong en Valerie Dempsey & Ronald Boer doen artistiek onderzoek en presenteren dit in de Bewareschole. Tijdens de hele periode vinden in de Bewaerschole educatieve activiteiten, lezingen en workshops plaats.

Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen

Voor musea en erfgoedinstellingen met experimentele en voorbeeldstellende programma’s over relevante ontwikkelingen in beeldende kunst en cultureel erfgoed.

Foam Fotografiemuseum Amsterdam, Amsterdam
Under Construction
€ 97.500
Foam profileert zich als instituut dat jong fotografisch talent scout, presenteert en stimuleert. Het museum ontvangt een bijdrage voor het verder uitwerken van het talentprogramma Under Construction, waarbinnen samengewerkt wordt met studenten van verschillende academies.

Museon, Den Haag
Your Planet
€ 200.000
Voor een nieuwe, interactieve en semipermanente tentoonstelling Your Planet waarin actuele mondiale thema’s centraal staan en bezoekers de uitdagingen ontdekken die bepalend zijn voor het (voort)bestaan van de mens.

Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam
Rembrandt en zijn leerlingen
€ 180.000
Voor het programma Rembrandt en zijn leerlingen, een serie tentoonstellingen waarbinnen de invloed van Rembrandt, zijn onderwijsmethodiek en de relatie leermeester-leerling centraal staat.

Schunck*, Heerlen
Duwen & Trekken
€ 108.000
Voor het programma Duwen & Trekken, een reeks interactieve en experimentele tentoonstellingen waarmee vormen van interactie met het publiek in opstellingen van hedendaagse kunst onderzocht wordt.

Stichting Berlagehuis Usquert, Usquert
Noordelijke Architectenportretten
€ 47.812
Voor het meerjarenprogramma Noordelijke Architectenportretten, een portrettenreeks waardoor ontwerpen en gebouwen van deze architecten toegankelijk blijven.

Stichting Castrum Peregrini, Amsterdam
Our Memory, My Identity
€ 150.000
Voor het onderzoek Our Memory, My Identity, over het belang en de reikwijdte van het cultureel geheugen, waarbij thema’s als herinneren en vergeten een belangrijke rol spelen.

Stichting Kinderkunsthal, Villa Zebra, Rotterdam
Programma 2014‑2016
€ 165.000
Voor een onderzoek op welke manier het denk- en werkproces van kunstenaars kan bijdragen aan het verdiepen van de ervaring die kinderen via Villa Zebra opdoen met beeldende kunst.

Universiteitsmuseum Utrecht, Utrecht
Programmering Dialoogzone
€ 140.000
Het Universiteitsmuseum wil in samenwerking met de Universiteit Utrecht wetenschappelijk onderzoek inzichtelijk maken voor een breed publiek en in het bijzonder families met kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar.

Projectinvestering Erfgoed‑ en Beeldende Kunstinstellingen

Voor instellingen met een uitzonderlijk project. De bijdrage kan gebruikt worden voor het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen of gezichtspunten, het produceren van nieuw werk of het presenteren van nieuw en bestaand werk.

Beeldende Kunst

Art Foundation Curaçao, Willemstad
Plein Air Curaçao takes to the sky
€ 31.600
Art Foundation Curaçao ontving een bijdrage voor de organisatie van Plein Air Curaçao, waarbij internationale kunstenaars op verschillende plekken op het eiland die behoren tot de Unesco werelderfgoedlijst, schilderingen maken; zowel boven als onder water. Tijdens het festival worden workshops verzorgd voor volwassenen en kinderen.

Bonnefantenmuseum, Maastricht
BACA 2014 ‑ Laura Lima
€ 60.000
Bijdrage voor een tentoonstelling van de Braziliaanse kunstenares Laura Lima, winnaar van de Bonnefanten Award for Contemporary Art 2014. De tentoonstelling, bestaande uit vier site‑specific installaties waarvoor een groot aantal figuranten wordt ingezet, is relevant voor de hedendaagse kunst in Nederland.

Centrum Beeldende Kunst Drenthe, Assen
Ronald van der Meijs – A natural order, time en rhythm
€ 18.000
CBK Drenthe ontving een bijdrage voor een solotentoonstelling met werk van Ronald van der Meijs. De tentoonstelling wordt ondersteund met een randprogrammering, een educatief traject en vormen van samenwerkingen. Het werk, gericht op natuurprocessen, zal een breed publiek aanspreken.

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam, Rotterdam
Publiek, eerbetoon aan een Avenue
€ 10.000
CBK Rotterdam ontvangt een bijdrage voor een jaarlijkse tentoonstelling in het kader van Sculpture International Rotterdam op de Coolsingel. Er worden videowerken getoond in de openbare ruimte tijdens twee belangrijke evenementen in Rotterdam: IFFR en Art Rotterdam. Hierdoor zal een groot en breed publiek bereikt worden die naar verwachting anders naar de stad zullen gaan kijken.

Centrum Beeldende Kunst/TENT, Rotterdam
The Value of Nothing
€ 10.000
Deze manifestatie, met Michel van Dartel als curator, gaat een relatie aan met ontwikkelingen en bijbehorende problematiek in Rotterdam. TENT brengt publiek, wetenschappers, kunstenaars en maatschappelijke partijen bij elkaar om zo tot nieuwe gezichtspunten te komen over de manier waarop markt en economie ons waardebegrip bepalen en hoe dit anders kan.

Cinekid, Amsterdam
Superhuman
€ 40.000
Voor Superhuman, onderdeel van het Cinekid festival, zullen vier nieuwe werken worden ontwikkeld door Golan Levin & Chris Sugrue, Zachery Lieberman, Molmol Kuo van het kunstenaars collectief Yesyesno, Alex May & Anna Dumitriu en Joris Strijbos & Joanna Dauner. Ook worden bestaande werken getoond. Met deze tentoonstelling wil Cinekid innovatieve technologieën voor een jong publiek op een toegankelijke wijze presenteren.

Creative court, Den Haag
Rwanda ‑ 20 years
€ 50.000
Creative Court kreeg een bijdrage voor Rwanda ‑ 20 years, een project naar aanleiding van de herdenking van de genocide in Rwanda (1994). Met een tentoonstelling, fotocampagne, een publicatie en een app wil Creative Court reflecteren op vrede en recht en de gevolgen van seksueel geweld.

De Oude Kerk, Amsterdam
Tony Oursler – A Perfect Aura
€ 35.000,00
De Oude Kerk ontving een bijdrage voor een tentoonstelling van en over Tony Oursler; bestaande uit een projectie tijdens het Amsterdam Light Festival en een grote installatie in de kerk zelf. Daarnaast zal een avondprogramma en performancereeks georganiseerd worden met publieksactiviteiten zoals een Turing Test: een test of een machine menselijke intelligentie kan vertonen.

De Vleeshal,
Marinus Boezem – Boezem & Co
€ 75.000
Aan de vleeshal is een bijdrage toegekend voor Boezem & Co, een tentoonstelling en overkoepelend project naar aanleiding van de tachtigste verjaardag van beeldend kunstenaar Marinus Boezem.

Foam Fotografiemuseum Amsterdam, Amsterdam
Anoek Steketee – Love Radio. Episodes of Love and Hate
€ 20.000
Het multimediaproject van fotograaf Anoek Steketee is gebaseerd op een populaire Rwandese radiosoap. De soap, gebaseerd op Romeo en Julia, speelt zich af in twee dorpen op het platteland en vertelt aan de hand van fictieve personages over het proces van verzoening in post‑genocide Rwanda. Daarnaast stelt het vragen over de rol van media in conflicten.

Framer Framed, Amsterdam
Costume Bureau
€ 15.000
Framer Framed heeft samen met Museum Het Domein uit Sittard een tentoonstelling gerealiseerd over tien jaar aankoopbeleid van Het Domein. De bijzondere collectie en de kwaliteit van het tentoonstellingsbeleid van Het Domein wordt zo voor een breed publiek zichtbaar gemaakt.

Fundament, Tilburg
Lustwarande 15: Rapture & Pain
€ 75.000
Fundament vraagt een bijdrage voor de organisatie van Lustwarande 15, een sculptuurtentoonstelling in De Oude Warande. Deze editie toont een uitsnede van ontwikkelingen in de hedendaagse internationale sculptuur, in de ruimste zin van het woord. De Oude Warande als tentoonstellingslocatie overstijgt het concept van een beeldentuin en zal naar verwachting een goed publieksbereik hebben.

Kunstblock, Rotterdam
De Wereld van het Witte de Withkwartier
€ 10.000
Kunstblock, een samenwerking tussen Tent, CBK Rotterdam, V2, Showroom Mama, Witte de With en Worm, kreeg een bijdrage voor het evenement De Proloog en het straatkunstwerk van Jonas Vorwerk tijdens het kunstfestival De Wereld van Witte de Withkwartier. Dit festival staat in het teken van nieuwe ontwikkelingen binnen de hedendaagse kunst.

KunstFort Asperen, Acquoi
Militaire Ficties ‑ ontrafeling en verdichting 2015
€ 115.000
KunstFort Asperen heeft een bijdrage ontvangen voor vier tentoonstellingen: Brief aan mijn Vijand (KunstFort Asperen), Oorlog als spel (Kunstfort Vijfhuizen), Landschap als List (Fort Werk aan het Spoel) en Verborgen Krachten (Fort Nieuwersluis). De gekozen samenwerkingen tussen de forten zijn verregaand terwijl er toch per fort andere accenten worden gelegd. Het project is door Cinema Zuid, onder leiding van Lucette ter Borg en Sacha Bronwasser, inhoudelijk ontwikkeld.

Kunstvlaai, Amsterdam
From Safety to Where?
€ 15.000
Stichting Kunstvlaai kreeg een bijdrage voor het discursieve programma rond de noties ruimte, mensen en context tijdens de tiende editie van de alternatieve Nederlandse kunstbeurs.

MOTI Museum of the Image, Breda
Born Digital
€ 28.000
Deze groepstentoonstelling van kunstenaars uit de Nederlandse digitale kunst van de jaren negentig blikt terug op de beginselen van de nieuwe media en digitale kunst en de ontwikkelingen daarin die betrekking hebben op ons dagelijks leven. De nadruk ligt op het visuele aspect, waardoor een breder publiek bereikt kan worden. De Groene Amsterdammer wijdt een themanummer aan de tentoonstelling.

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
Paul Noble ‑ Nobson
€ 50.000
Museum Boijmans Van Beuningen kreeg een bijdrage voor Nobson, een oeuvre tentoonstelling van Paul Noble. De kunstenaar schepte een eigen stad in potloodtekeningen, Nobson Newtown. Ook maakte hij een aantal nieuwe werken. Het randprogramma betreft diverse tekenactiviteiten.

Niet Normaal, Den Haag
Hacking Habitat
€ 75.000
Niet Normaal ontving een bijdrage voor een beeldende kunstmanifestatie over hoe we verstrikt zijn geraakt in instituten en systemen en hoe hier weerstand aan te bieden. Vier life‑hack marathons maken deel uit van het programma. De manifestatie sluit aan bij actuele thema’s in de samenleving. Bij de manifestatie verschijnt een publicatie en website.

Sonic Acts, Amsterdam
The Geologic Imagination
€ 70.000
Deze editie van het festival heeft als thema Dark Matter, gericht op onderzoek naar het onbekende. Aan de orde komen de verhouding tussen mens en aarde en de ervaring van kunst. De tentoonstelling bestaat uit audiovisuele installaties, geluidswerken en videowerken. Vaviv Ganchrow ontwikkelt een nieuwe geluidsinstallatie. Ook wordt een conferentie georganiseerd, een filmprogramma en een publicatie gerealiseerd.

Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam
Marlene Dumas – The Image as Burden
€ 50.000
Het Stedelijk Museum ontving een bijdrage voor de grootste solotentoonstelling van Marlene Dumas in de afgelopen 20 jaar en de meest omvangrijke retrospectieve tentoonstelling van haar werk in Europa tot nu toe. Naast de meest iconische werken uit haar oeuvre zijn ook minder bekende, soms nog niet eerder in Nederland getoonde schilderijen en tekeningen, en enkele nieuwe werken te zien. De tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met Tate Modern (Londen) en het Fondation Beyeler (Riehen/Basel).

Stedelijk Museum Schiedam, Schiedam
herman de vries. all is one
€ 25.000
Deze tentoonstelling toont de ontwikkeling van het werk van herman de vries, vanaf vroege beeldende experimenten tot objecten en installaties over de verhouding tussen mens en natuur. Op het plein van het museum wordt de installatie ‘het verzegelde paradijs’ opgesteld, een kas met planten die een heilzame werking hebben op het menselijk gestel. Het randprogramma bestaat onder andere uit workshops voor kinderen en yogalessen op zaal.

Stichting Den Haag onder de Hemel, Den Haag
Grandeur. Hedendaagse Franse beeldhouwkunst. Henri Laurens.
€ 40.000
Stichting Den Haag onder de Hemel kreeg een bijdrage voor de buitententoonstelling Grandeur en de tentoonstelling De Grote Curve, een overzicht van het werk van Henri Laurens. De stichting wil hiermee de Franse beeldhouwkunst onder de aandacht brengen van zowel een vak- als een breed publiek, waarbij ook ruime aandacht is voor een randprogrammering en educatieve aspecten.

Stichting Dutch Doc Photo, Amsterdam
Tentoonstelling genomineerden Dutch Doc Award 2014
€ 25.000
Bijdrage aan een tentoonstelling die wordt gepresenteerd in het kader van de uitreiking van de Dutch Doc Photo Award 2014. Dutch Doc Photo positioneert zich goed ten opzichte van vergelijkbare manifestaties en de tentoonstelling is een relevante aanvulling op de prijs.

Stichting Noordkaap, Dordrecht
It Never Happened
€ 12.000
Noordkaap vraagt een bijdrage voor een ‘hybride tentoonstelling’ die werken van tien jaar Noordkaap met nieuw werk samenbrengt op verschillende locaties in Dordrecht. Vanuit een post-futuristisch standpunt worden thema’s, zoals neoliberale stadsplanning, creative industry, DIY, populisme, economische crisis, cyberpunk, artistiek activisme en de rol van de kunstenaar en het kunstinstituut ‘gevierd en betreurd’. Het project bestaat uit een publieksactie, een kunsthappening en een overzichtstentoonstelling.

Stichting Planetart, Enschede
TEC ART Rotterdam
€ 16.500
Het festival heeft een actueel thema: The Internet of Things en een interessante keuze van kunstenaars. De entree van de Fenixloods wordt een laboratoriummodule en dient als artistiek platform voor onderzoek, netwerk en presentaties. TEC ART Outer Space toont installaties en sculpturen in de openbare ruimte rond de thema’s technologie, architectuur en kinetische kunst.

Stichting Planetart, Enschede
GOGBOT 2014
€ 40.000
Planetart organiseert GOGBOT 2014, een jaarlijks festival over innovatieve kunst, elektronische muziek en technologie. Het biedt een vierdaags programma met tentoonstellingen, lezingen, performances en workshops over de nieuwste ontwikkelingen uit de internationale kunst en wil een podium zijn voor jong talent. Het thema (Operating Manual for) Spaceship Earth is gebaseerd op het gedachtegoed van de Amerikaanse architect Richard Buckminster Fuller.

Stichting Roodkapje, Rotterdam
Roodkapje Radicals # 1
€ 20.000
Stichting Roodkapje krijgt een bijdrage voor Roodkapje Radicals # 1, de piloteditie van een kunst- en muziekfestival in Rotterdam. Het thema is verlangen naar utopie en alternatieve levensstijlen. Onderdeel is een tentoonstelling gecureerd door Eric den Hartigh en Aline Yntema met kunstenaars zoals Democracia, Alexis Milne en Authentic Boys.

Stichting Storm , Utrecht
Kaap 2015
€ 116.000
Stichting Storm ontving een bijdrage voor het festival Kaap 2015 vanwege een interessante kunstenaarskeuze, de samenwerking met theaterfestival Tweetakt, het uitgebreide educatieve programma en de specifieke jonge doelgroep van kinderen waar het festival voor geproduceerd wordt. Hiermee onderscheidt Kaap zich van andere festivals in Nederland.

Stichting Unfair Amsterdam, Amsterdam
Unfair Amsterdam
€ 15.000
Unfair Amsterdam onderzoekt nieuwe presentatievormen samen met jonge beeldend kunstenaars door het opzetten van een non‑profit beurs en het aangaan van verschillende samenwerkingsverbanden. De vorm waarop zij dit doet is een toevoeging binnen het domein van de hedendaagse beeldende kunst.

Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam
Hans van Dijk Curatorial Platform
€ 25.000
Witte de With organiseert samen met het Ullens Center for Contemporary Art in Beijing een tentoonstelling over hedendaagse Chinese kunst met bijzondere aandacht voor de rol van Hans van Dijk, een Nederlandse curator die van grote betekenis is geweest voor de ontwikkeling van hedendaagse Chinese kunst. Het project omvat een tentoonstelling, een conferentie, een publicatie, educatieprojecten en een finissage. Het project slaat een brug tussen Nederland en China.

TodaysArt, Den Haag
TodaysArt.NL Festival 2014
€ 80.000
Voor de tiende editie verlaat TodaysArt voor het eerst de binnenstad van Den Haag voor een aantal bijzondere locaties in Scheveningen. De tentoonstelling gaat relaties aan met huidige ontwikkelingen in de samenleving en maakt een verbinding met de Zero-beweging. Deze editie onderscheidt zich daarmee van zowel voorgaande edities als van andere interdisciplinaire festivals.

Viewmaster Projects, Maastricht
Out There‑Video Art, New Media & Photography on landscape in Public Space
€ 50.000
Out There, een dubbeltentoonstelling in de openbare ruimte van Maastricht en Rotterdam, bestaat uit videoprojecties, video‑installaties en fotowerken gepresenteerd vanuit (leegstaande) winkels, kantoren, bedrijven en cultuurinstellingen. De tentoonstelling onderzoekt en presenteert eigentijdse landschapsbeelden die een toevoeging zijn aan het canon van landschapskunst. Er wordt samengewerkt met het Nederlands Fotomuseum. Een divers publiek kan zo op een laagdrempelige manier kennis maken met hedendaagse kunst.

WOT | Wave of Tomorrow, ‘s‑Hertogenbosch
Playful Arts Festival 2014 | Urban Play
€ 25.000
bART kreeg een bijdrage voor een vierdaags festival voor interactieve kunstvormen en game design dat plaatsvindt op verschillende locaties. Vanwege de keuze van kunstenaars en de samenwerkingen die worden aangegaan, waaronder met het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch voor het educatieve programma, heeft het festival een bovenregionaal bereik en heeft een meerwaarde ten opzichte van andere festivals.

Erfgoed

Allard Pierson Museum, Amsterdam
Rome. Reis door het Rijk
€ 50.000
Het Allard Pierson Museum kreeg een bijdrage voor een tentoonstelling waarin een archeologisch thema wordt uitgewerkt door gebruik te maken van originele objecten met volledig geïntegreerde en toegepaste nieuwe media in een flexibele vitrine infrastructuur. Door het gelaagd aanbieden van informatie moet de tentoonstelling aantrekkelijk zijn voor jong en oud. De tentoonstelling is onderdeel van Europese samenwerkingen en vindt ook plaats in Rome, Alexandrië en Sarajevo.

Amsterdam Museum, Amsterdam
De IJzeren Eeuw, de modernisering van Nederland
€ 35.000
Deze tentoonstelling neemt de 19de eeuw in Nederland onder de loep. Het betreft een coproductie van het Amsterdam Museum, de NTR en VPRO en bestaat uit een tentoonstelling met randprogrammering, een televisieserie en een bijbehorende publicatie. De drie onderdelen zijn complementair aan elkaar maar staan ook op zichzelf. Verschillende onderdelen zijn interactief en multimediaal uitgewerkt en de bezoeker wordt gestimuleerd na te denken over de eigen leefomgeving.

Coöperatie Erfgoed Gelderland, Arnhem
Gemaakt in Gelderland
€ 50.000
Bijdrage voor een erfgoedfestival met als thema de geschiedenis van de ambachtelijke en industriële productie in Gelderland. Het festival richt zich niet alleen op geschiedenis, maar creëert eveneens een cross‑sectoraal aanbod met ruimte voor mode, beeldende kunst, theater, muziek en wetenschap.

Frans Hals Museum / Museum De Hallen, Haarlem
The Common Sense, Melanie Gilligan
€ 35.586
De Hallen organiseert samen met Casco – Office of Art (Utrecht) en de Appel arts centre een serieel tentoonstellingsproject over Melanie Gilligan. Het seriële karakter van het werk is op inspirerende wijze vertaald naar de getrapte wijze van tentoonstellen bij de drie instituten. De samenwerking sluit inhoudelijk aan bij het getoonde werk. Het randprogramma bestaat onder andere uit een educatief programma gericht op het basis- en voortgezet onderwijs.

Het Curacaosch Museum, Willemstad
Blik op Curaçao
€ 10.200,00
Het Curacaosch museum vraagt aan voor een project over met blik beklede huizen op Curaçao en de andere vijf eilanden. Het betreft een tentoonstelling met een nieuw werk van Karolien Helweg en Ruben La Cruz, een foto-overzicht en een uitgebreid educatieprogramma met filmvertoningen, lezingen en andere nevenactiviteiten. Dit project verbindt erfgoed met hedendaagse beeldende kunst.

Het genootschap voor het Nationaal Archief, Den Haag
Blikvangers
€ 30.000
Het genootschap voor het Nationaal Archief ontving een bijdrage voor een fototentoonstelling met originele foto’s uit het Nationaal Archief die Nederland en de wereld laten zien door de ogen van bekende en minder bekende fotografen. De bezoeker krijgt een indruk van de diversiteit van de fotocollectie en van de technische kanten van de fotografie aan de hand van een brede randprogrammering, publieksprogramma’s en workshops.

Het Nieuwe Instituut, Rotterdam
1:1 Stijlkamers
€ 40.000
Het Nieuwe Instituut ontving een bijdrage voor een project over het interieur als museaal model: een installatie van Andreas Angelidakis, een discursief (publieks)programma en een online dossier. Het project combineert erfgoed en beeldende kunst op een voor het publiek toegankelijke wijze en met een duidelijke link naar het heden. Bovendien draagt het project bij aan de discussie over het actuele thema van innovatie in museale presentatievormen.

Japanmuseum SieboldHuis, Leiden
Striphelden uit Japan
€ 17.500
Het Sieboldhuis organiseert de tentoonstelling Striphelden uit Japan/Kingdom of characters. Het middelpunt van de tentoonstelling is een nagebouwde slaapkamer van een gemiddeld Japans tienermeisje. Het randprogramma bestaat uit een mangaworkshop, een lezing over Kawaii ‑ de schattigheidscultuur in Japan en een lezing over hoe ontwikkel je een mascotte voor de Nederlandse markt?. Ook zal er een verkleedkist zijn waarmee kinderen zich kunnen verkleden als stripheld.

Keramiekmuseum Het Princessehof, Leeuwarden
Op de thee in het Keramiekmuseum Princessehof
€ 60.000
Keramiekmuseum Princessehof kreeg een bijdrage voor een tentoonstelling over theecultuur. De focus ligt op sfeerbeelden uit China, Japan, Engeland en Nederland in verschillende periodes van de 17e tot 21ste eeuw. Bezoekers kunnen ervaren dat het steeds populairder wordende theedrinken in een eeuwenlange mondiale traditie staat.

Kröller Müller Museum, Otterlo
Mijn Huis, de rest van de wereld (en daarbuiten)
€ 12.500
Kröller‑Müller Museum ontving een bijdrage voor een multidisciplinair educatief project in het kader van het Van Gogh Jaar, ontwikkelt door theatermaker en beeldend kunstenaar Judith Nab. Het gedachtegoed van Vincent van Gogh wordt in een installatie verwerkt met beelden van werken die in de tentoonstelling zijn te zien en citaten uit brieven van Van Gogh. Kinderen krijgen de ruimte vrij te denken met en over de wereld die er voor hen toe doet.

Kunsthal KAdE, Amersfoort
Move on…! 100 jaar animatiekunst
€ 30.000
Kunsthal Kade ontving een bijdrage voor een tentoonstelling waarbij animatiekunst vanuit verschillende perspectieven voor het voetlicht wordt gebracht. Er zijn verschillende samenwerkingspartners zoals de HKU en de Universiteit Utrecht. Er wordt verwacht dat met deze tentoonstelling animatiekunst voor een breed publiek toegankelijk zal zijn.

Mauritshuis, Den Haag
Rembrandt? De zaak Saul en David
€ 75.000
Het schilderij Rembrandt? De zaak Saul en David is in de afgelopen jaren zorgvuldig onderzocht en gerestaureerd, en wordt voor het eerst in deze tentoonstelling gepresenteerd. Het onderzoek dat hieraan voorafging, over het ontstaan, de geschiedenis en de toeschrijving, maakt deel uit van de tentoonstelling. Centraal staat de vraag of het wel een werk is van de grote meester. Bezoekers kunnen deelnemen aan interactieve colleges.

Museum Arnhem, Arnhem
De smaak van Nederland
€ 50.000
Deze tentoonstelling laat het Nederlandse publiek kennismaken met kunstwerken die tijdens de tweede wereldoorlog door de bezetter voor de Nederlandse kunstcollectie zijn verworven. Aan bod komen vragen zoals: in hoeverre de werken bedoeld zijn als een vorm van propaganda, of deze schuldig of besmet (kunnen) zijn, in hoeverre de collectie de smaak van Nederland van toen en van nu bevat, en of de reden voor het verborgen blijven te maken heeft met een confronterend gehalte in de werken of met anderen motieven. Er wordt een educatietraject opgezet waarbij jongeren samen met ouderen bezoekers rondleiden en discussie stimuleren.

Museum Arnhem, Arnhem
Everything But Clothes / Alles Behalve Kleren
€ 50.000
Museum Arnhem krijgt samen met Stichting Modekern een bijdrage voor Everything But Clothes / Alles Behalve Kleren, een tentoonstelling over modefotografie in Nederland (na 1945).

Museum Boerhaave, Leiden
Hit @ Run. Ed van der Elsken fotografeert Philips Natlab
€ 25.000
Museum Boerhave ontving een bijdrage voor een tentoonstelling van Ed van der Elsken, met als gast-conservator Vincent Mentzel. De tentoonstelling betreft de foto’s die Van der Elsken in 1984 heeft gemaakt van het laboratorium NatLab. Buiten een presentatie van Gemeentemuseum Helmond zijn de foto’s niet eerder in het openbaar gepresenteerd.

Museum Gouda, Gouda
Erasmus
€ 50.000
Museum Gouda kreeg een bijdrage voor een tentoonstelling over het leven en gedachtegoed van Erasmus, met Herman Pleij (hoogleraar historische Nederlandse letterkunde) als gastcurator. Dit crossmediaal project brengt de actualiteit van het gedachtegoed van Erasmus onder de aandacht. Een cultureel‑educatief programma, wetenschappelijk symposium, publicatie, tv‑programma en een opera uitvoering in de Sint‑Janskerk van Gouda maken deel uit van het project.

Museum Rotterdam, Rotterdam
De Aanval
€ 125.000
Museum Rotterdam werkt voor deze tentoonstelling samen met het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam, het Stadsarchief Rotterdam en het Militärhistorisches Museum der Bundeswehr Flugplats Berlin‑Gatow. Verhalen van Rotterdammers en Duitsers die het bombardement van Rotterdam meemaakten, vormen de kern. De tentoonstelling heeft een stevige randprogrammering en educatief programma, en er wordt een link met het heden gelegd.

Regionaal Historisch Centrum in Noord‑Holland, Haarlem
Haarlems oudste! De oudste foto’s van Haarlem, 1845‑1920
€ 8.250
Het Noord Hollands Archief organiseert een tentoonstelling in de Janskerk over de oudste foto’s van Haarlem uit de periode 1845‑1920. Naast de tentoonstelling wordt een educatieprogramma ontwikkeld voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en bezoekers in het algemeen. De tentoonstelling wil bezoekers bewustmaken van de historische rijkdom van Haarlem en het veranderende straatbeeld van de stad.

Rijksmuseum Twenthe, Enschede
Rogier van der Weyden en de ontdekking van de wereld
€ 70.000
Rijksmuseum Twenthe kreeg een bijdrage voor de tentoonstelling Rogier van der Weyden en de ontdekking van de wereld. Wetenschappers, sociologen en theologen gaan op zoek naar aanwijzingen voor hoe in de 15e eeuw de mens niet alleen anders naar de wereld ging kijken, maar ook naar zichzelf via werken uit de collecties van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en het Rijksmuseum Twenthe.

Rijksmuseum Twenthe, Enschede
Het Huis van Heek online…
€ 50.000
Rijksmuseum Twenthe organiseert samen met Museum TwentseWelle en Museum Huis Bergh een serie tentoonstellingen en randactiviteiten rondom de beroemde textielfabrikantenfamilie Van Heek. In Huis Bergh staat de verzameling schilderijen van de Heilige Familie die de Van Heeks bijeenbrachten centraal, in TwentseWelle wordt de sociaalhistorische kant van de familie belicht en Rijksmuseum Twenthe gaat op zoek naar de wortels van het door Van Heek gestichte museum.

RKD, Den Haag
artists4all
€ 76.000
RKD ontving een bijdrage voor het project ‘artists4all’, een online platform waar over verschillende kunstdisciplines en kunstenaars informatie wordt verzameld en aangeboden. Ook door derden kan informatie worden toegevoegd en gemodereerd. Via communicatie en randprogrammering zullen brede doelgroepen bij het project worden betrokken.

Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam
Henri Matisse: De verleiding van het decoratieve
€ 75.000
Het Stedelijk Museum organiseert een omvangrijke tentoonstelling over het werk van Henri Matisse. Centraal staat het werk La perruche et la sirène uit de vaste collectie dat wordt gekoppeld aan de rest van zijn werk, aan dat van tijdgenoten en navolgers. De tentoonstelling zal worden ingebed in de collectie van het museum met een volledig aangepaste collectieopstelling.

Stichting Audiovisuele Antropologie Nederland,
Beeld voor Beeld 2015: Mijnen
€ 15.000
Stichting Audiovisuele Antropologie Nederland (SAVAN) krijgt een bijdrage voor een internationaal documentair filmfestival over interculturele beeldvorming en de media. Documentaires vanuit de hele wereld over thema’s als migratie, regionale identiteit, religie, mijn cultuur, exploitatie en onteigening van gronden zullen hier hun première beleven. Dit festival sluit goed aan bij het Jaar van de Mijnen.

Stichting Ihlia, Amsterdam
Queering the Collections
€ 10.000
Stichting Ihlia krijgt een bijdrage in de kosten van een symposium Queering the Collections om Nederlandse musea en erfgoedinstellingen bewust te maken van het belang van het onderzoeken, beschrijven, presenteren en ontsluiten van de ‘queeer’ aspecten en betekenis van hun collecties.

Stichting Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015, Maarssen
M. Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015
€ 10.000
Stichting Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015 krijgt een bijdrage voor de tentoonstelling Maarschalkerweerd Geëxposeerd in het Catharijnenconvent in Utrecht, in de Nikolaïkerk en het Nationaal Orgelmuseum te Elburg en voor het symposium Maarschalkerweerd: Maître, Meister of Meester?, in het kader van M. Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015.

Stichting Mobiel Erfgoed Centrum, Rotterdam
Erfgoed dat beweegt
€ 32.780
Het Mobiel Erfgoedcentrum wil in de context van het jaar van het Mobiel Erfgoed (2014) de mobiele erfgoed sector professionaliseren. Daartoe wordt onder andere een symposium georganiseerd waarbij het technisch onderwijs betrokken wordt.

Stichting Museum Catharijneconvent, Utrecht
Ik geef om jou! Naastenliefde door de eeuwen heen
€ 40.000
Museum Catharijneconvent ontving een bijdrage voor een project over naastenliefde, bestaande uit een expositie, online platform, ontmoetingen, een inspiratiehuis, rondleidingen, lezingen, debatten, stadswandelingen en andere activiteiten. Met dit project wil het museum de bezoeker bewust maken van de ontwikkeling en verbeelding van liefdadigheid vanaf de middeleeuwen tot nu en de bezoeker laten nadenken over zijn eigen relatie tot zijn medemens.

Stichting Samenwerkende Waterliniemusea, Bilthoven
Waterliniemuseum Fort bij Vechten
€ 80.000
Stichting Samenwerkende Waterliniemusea realiseert een vaste tentoonstelling Weerbaar Water en de documentaire Hart van de Hollandse Waterlinie voor het nieuwe Waterliniemuseum bij Fort bij Vechten. Het is voor het eerst dat op een inzichtelijke wijze de werking van de gehele Waterlinie op zo’n grote schaal getoond wordt. Hierdoor wordt een historisch onderdeel van het Nederlands erfgoed op speelse wijze inzichtelijk gemaakt voor uiteenlopende generaties.

Stichting Tong Tong, Den Haag
Sluimerend Vuur op de 56 Tong Tong Fair
€ 30.000
Stichting Tong Tong toont op de 56e Tong Tong Fair op het Malieveld de tentoonstelling van Peter Forgács die eerder te zien was in Eye. Forgács maakte montages van privéfilms uit Nederlands‑Indië, uit het archief van Eye. Voor deze reprise is een nieuwe opstelling van de films gemaakt.

Universiteit van Amsterdam, Bijzondere Collecties, Amsterdam
De Arnon Grunberg tentoonstelling Ich will doch nur, dass Ihr mich liebt
€ 25.000
Deze tentoonstelling belicht het schrijverschap van Grunberg aan de hand van de thema’s: de wording van de schrijver, motieven in zijn werk en de manifestatie van zijn schrijverschap. In het ErfgoedLab vinden verschillende activiteiten plaats; waaronder een door het Nederlands Herseninstituut en TNO uitgevoerd hersenonderzoek. Het Nederlands Letterenfonds en het Letterkundig Museum zijn inhoudelijk van belang voor dit project.

Verzetsmuseum Amsterdam, Amsterdam
Koloniale oorlog 1945‑1949 Gewenste en ongewenste beelden
€ 40.000
Deze tentoonstelling, over de beeldvorming tijdens de koloniale oorlog tussen Nederland en Nederlands‑Indië, toont het gecensureerde en ongecensureerde beeld van de oorlog door middel van beelden van amateurs, legerfotografen, beroepsfotografen, filmers en allerlei geschreven media met en zonder illustratie. Het thema van beïnvloeding van beeldvorming door een overheid ten tijde van een oorlog, is ook nu nog relevant en actueel.

Westlands Museum, Honselersdijk
Revitalisatie Westlands Museum
€ 35.000
Het Westlands Museum ontving een bijdrage om in het kader van een totale revitalisatie van het museum zijn presentatie duurzaam te vernieuwen. Hierbij worden professionele partners betrokken. Het museum heeft de ambitie om van nationaal belang te worden en inzicht te geven in de innovatieve sector van de glastuinbouw.

Zeeuws Museum, Middelburg
De Roeping, reanimatie van een verloren meesterwerk
€ 70.000
Het Zeeuws Museum kreeg een bijdrage voor een tentoonstelling rond het 16e eeuwse schilderij De roeping van de Heilige Mattheüs dat in een slechte staat verkeert. Zes kunstenaars, Maarten Vanden Eynde, Katja Mater, Zachary Formwalt, Marijn van Kreij, Koen Hauser & Maarten Spruyt, Christian Jankowski, reflecteren met nieuw werk op het paneel en verschillende wetenschappers leggen uit hoe zij het oeuvre en leven van de schilder onderzoeken en interpreteren.

Bijdrage Incidentele Aankopen

Voor musea en overige erfgoedinstellingen voor het verwerven van bijzondere objecten of deelcollecties op alle collectiegebieden.

Bonnefantenmuseum, Maastricht
Aankoop werken Mark Manders
€ 132.800
De collectie van het Bonnefantenmuseum is uitgebreid met twee werken van Mark Manders (1968): Mind Study 1992-2011 en Mind Study 2011-2012. Mind Study 2010-2011 was één van de twee grote eyecatchers van Manders’ presentatie tijdens de Biënnale van Venetië in 2013. De werken zijn zowel een waardevolle toevoeging aan de collectie hedendaagse kunst van het Bonnefantenmuseum, als een belangrijke aanwinst voor de Collectie Nederland.

Gemeentemuseum Den Haag, Den Haag
Aankoop werk Paul Thek
€ 234.375
Het Gemeentemuseum Den Haag heeft een sculptuur uit de serie Technological Reliquaries van de Amerikaanse kunstenaar Paul Thek (1933-1988) aangekocht: Untitled. Thek’s variant op een middeleeuwse reliekschrijn is een perspex-doos waarin hij in een metalen constructie een bloederige homp spierweefsel toont, gemaakt van was en pigment. Naast dit werk heeft het museum een drieluik en een werk op papier van Thek in het bezit.

Gemeentemuseum Den Haag, Den Haag
Aankoop ensemble Fred Sandback
€ 100.000
Het Gemeentemuseum Den Haag heeft twee draadsculpturen van Fred Sandback (1943‑2003) aangekocht, Untitled (no. 48, Three Leaning Planes, from 133 Proposals for the Heiner Friedrich Gallery) uit 1969 en Untitled  (Eighteen‑part leaning Construction) uit 1988. De formaten zijn aan te passen aan de ruimte. De werken geven een suggestie van ruimte en tonen als geen ander waar minimal art over gaat.

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
Aankoop sculptuur Medardo Rosso
€ 600.000
Museum Boijmans Van Beuningen verwierf de bijzondere sculptuur Femme à la voilette van de kunstenaar Medardo Rosso. Rosso wordt gezien als de kunstenaar die de impressionistische stijl in de beeldhouwkunst introduceerde. Hij creëerde met dit werk geen portret maar de ‘materialisatie van een impressie’. De sculptuur stond eerder opgesteld in de tentoonstelling  ‘Brancusi, Rosso, Man Ray, Framing Sculpture’.

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
Aankoop tekening Jan van Eyck
€ 123.333
Museum Boijmans Van Beuningen kocht de tekening De Kruisiging van Christus van Jan van Eyck (atelier of navolger). Tijdens een symposium in 2014 hebben internationale experts aangegeven dat het een vijftiende‑eeuwse tekening betreft. Het museum bezit de belangrijkste tekeningenverzameling op het gebied van vijftiende‑eeuwse Zuid‑Nederlandse kunst in Nederland. De tekening is dan ook unieke aanwinst.

Museum Catharijneconvent, Utrecht
Aankoop sculptuur Claux de Werve
€ 115.000
Museum Catharijneconvent heeft een zeldzame sculptuur van de bijbelse figuur Petrus verworven. Het houten beeld gemaakt door beeldhouwer Claux de Werve (of diens atelier) is zeer waarschijnlijk afkomstig uit de verdwenen cistenciënzer abdij in Theuley (Frankrijk), en dateert van omstreeks 1410-1420. De Nederlandse kunst behoorde in die periode tot de absolute top. De verwerving is een uitgelezen mogelijkheid om deze belangrijke periode in de geschiedenis van de Nederlanden zichtbaar te maken in de Collectie Nederland.

Museum De Lakenhal, Leiden
Aankoop zelfportret Jan van Mieris
€ 95.000
Museum De Lakenhal heeft een zeldzaam zelfportret aangekocht van de Leidse fijnschilder Jan van Mieris (1660-1690). Het portret werd in 1749 verkocht aan kunstverzamelaar Allard de la Court. Samen met een ovale miniatuurkopie van het zelfportret, dat in opdracht van Allard de la Court door Frans van Mieris de Jonge werd gemaakt en zich tevens in de collectie van het museum bevindt, vormt het een bijzondere documentatie over de familie van Mieris en hun relatie tot de belangrijke kunstverzamelaar.

Naturalis Biodiversity Center, Leiden
Exemplaren van Tyrannosaurus Rex en Triceratops
€ 900.000
Naturalis heeft een van de meest complete skeletten van de T.rex kunnen verwerven. Onderzoekers van Naturalis groeven het skelet op in september 2013. Met haar 12 meter lengte is zij één van de grootste ooit gevonden. Via een crowdfundingcampagne Tientje voor T.rex is ruim 23.000 euro gedoneerd. Daarnaast hebben tientallen bedrijven en particulieren hun naam verbonden aan een bot van de T.rex en droegen fondsen en de gemeente Leiden bij aan deze aankoop.

Paleis Het Loo, Apeldoorn
Aankoop Austin A135 Sheerline, Type Princess II
€ 100.000
De Austin Sheerline, gebouwd door de Haagse fabrikant Pennock, werd in de jaren vijftig gebruikt door Koningin Juliana en andere leden van het Hof bij officiële gelegenheden. De auto vertegenwoordigt een schakelmoment in de geschiedenis van het koninklijk vervoer dat na de Austin alleen met aangepaste fabrieksmodellen gebeurde. De Austin zal een centrale rol spelen in de nieuwe opstelling voor het stallencomplex.

Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam
Aankoop beeld Adriaen de Vries
€ 1.000.000
Op een veiling in New York heeft het Rijksmuseum de bronzen sculptuur Atlas van Adriaen de Vries (1556-1626) kunnen verwerven. De Vries wordt gezien als de belangrijkste beeldhouwer die Nederland heeft voortgebracht. Het brons behoort tot de beste werken van de kunstenaar die tot op heden ontbrak in Nederlandse collecties.
Het Rijksmuseum bezat tot dusver een werk op klein formaat. Dankzij de aankoop van dit beeld is De Vries nu voor het eerst ook op monumentale schaal in de Collectie Nederland vertegenwoordigd.

Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam
Collectie tekeningen Van Regteren Altena
€ 47.055
Het Rijksmuseum heeft een belangrijke collectie tekeningen van Van Regteren Altena kunnen verwerven, nog voordat deze bij Christie’s ter veiling kwam. Het museum koos een groep van 46 spectaculaire aquarellen van de 19de-eeuwse kunstenaar J.A. Knip en een virtuoos 17de-eeuws landschap van J. de Gheyn. Daarnaast hebben de erven een groep van 69 tekeningen van 19de-eeuwse Nederlandse kunstenaars in Italië geschonken.

Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
Aankoop Chnoemreliëf
€ 40.000
Het Rijksmuseum van Oudheden heeft een meer dan 2000 jaar oud reliëf aangekocht waarop de Egyptische scheppingsgod Chnoem staat afgebeeld bij een pottenbakkersdraaischijf, waarop een homp klei ligt. Het reliëf belichaamt een aantal belangrijke aspecten zoals: scheppingsleren over de oorsprong van de wereld, goden met dierenkop, lokale versus nationale goden, tempelcultuur en het gebruik van cryptografie in het hiërogliefenschrift.

Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam
Aankoop schilderij Isa Genzken
€ 96.997
De eerste aankoop van de nieuwe directeur van het Stedelijk Museum was het schilderij Zwei Lampen uit 1994 van Isa Genzken (Duitsland, 1948). Het Stedelijk Museum verzamelt het werk van Isa Genzken al sinds 1985 en heeft onder meer foto’s, een sculptuur en een installatie van haar in de collectie. Schilderijen zijn binnen het oeuvre van Genzken uiterst schaars en daarmee zeer geliefd bij verzamelaars, zowel musea als privécollectioneurs.

Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam
Aankoop videowerken Hito Steyerl (samen met het Van Abbemuseum)
€ 44.000
Het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum hebben gezamenlijk vier werken van de Duitse kunstenaar, schrijver, filmmaker en performer Hito Steyerl (1966) aangekocht: de video-installatie Adorno’s Grey (2012) en de videotrilogie November (2004), Lovely Andrea (2007) en Abstract (2012). Afgezien van de video How Not to Be Seen. A Fucking Didactic Educational MOV file (Van Abbemuseum, 2013) was Steyerls werk tot nu toe niet in andere publieke Nederlandse collecties opgenomen.

Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam
Aankoop films Steve McQueen
€ 62.250
Met de aankoop van Mees, After Evening Dip, New Year’s Eve 2002 (2005) en Running Thunder (2007) van kunstenaar Steve McQueen wordt enerzijds de collectie van het Stedelijk Museum verstevigd en anderzijds biedt het de Collectie Nederland een breder overzicht van het werk van McQueen. Daarnaast leggen deze werken een belangrijke relatie met andere werken in de collectie, zoals die van Fiona Tan, Douglas Gordon, Aernout Mik en Rodney Graham.

Aankoopfonds Volkenkundige Musea

Een gemeenschappelijk fonds voor aankopen door volkenkundige musea die van cruciaal belang zijn voor de Nederlandse volkenkundige collectie.

Nationaal Museum van Wereldculturen: Afrika Museum, Berg en Dal
Imposicion de Manos en Cascade and Hummingbirds
€ 43.565
Het Afrika Museum heeft de werken Imposicion de Manos van José Bedia en Cascade and Hummingbirds van Edouard Duval Carré aangekocht. Deze werken, die regelmatig getoond zullen worden, passen goed in de collectie van het Afrika Museum en zijn een aanwinst voor de Collectie Nederland.

Nationaal Museum van Wereldculturen: Tropenmuseum Junior, Amsterdam
Fotowerk van Hassan Hajjaj
€ 9.525
De aankoop van een fotowerk van beeldend kunstenaar Hassan Hajjaj (Marokko, 1961) past in het nieuwe profiel van het Tropenmuseum Junior waarin ‘global connections’ een prominente rol spelen. Dit werk zal dan ook een rol spelen in de tentoonstelling Retourtje Marokko. Ook past de aankoop bij het collectiebeleid van het Afrika Museum om Afrikaanse culturen te presenteren als dynamische culturen die voortdurend veranderen.

Nationaal Museum van Wereldculturen: Tropenmuseum, Amsterdam
Fotowerken van Malick Sidibé en James Barnor
€ 44.920
Het Tropenmuseum kocht acht foto’s van Malick Sidibé (Bamako, 1935) en tien foto’s van James Barnor (Accra, 1929). De foto’s vormen zowel voor het Tropenmuseum als voor het Afrika Museum een aanwinst. Ze bieden een tegenwicht aan de bestaande collectie waarin over het algemeen de westerse blik vertegenwoordigt is en tonen hoe de Afrikanen naar zichzelf kijken.

Bijdrage Samenwerking Musea

Voor musea met plannen voor duurzame samenwerkingen tussen musea en/of andere maatschappelijke partijen.

Airborne Museum ‘Hartenstein’, Oosterbeek
Haalbaarheidsonderzoek aanbodketen Slag om Arnhem
€ 14.700
Het Airborne Museum ‘Hartenstein’ gaat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar een samenwerking met Stichting Eusebius Arnhem en het Informatiecentrum Slag om Arnhem om tot een gezamenlijke presentatie van de Slag om Arnhem te komen. De collectie van het museum zal ook op de twee andere locaties gepresenteerd worden.

Allard Pierson Museum, Amsterdam
DWDD Pop‑up Museum
€ 60.000
Het Allard Pierson Museum en De Wereld Draait Door creëren een Pop‑up museum. Tien gastconservatoren van DWDD maken een keuze uit de depots van tien Nederlandse musea en presenteren deze in een Pop‑up tentoonstelling in het Allard Pierson Museum. De musea en de collecties worden zo zichtbaar voor een miljoenen publiek. Op basis van deze pilot kan het DWDD Pop‑Up Museum concept verder worden door ontwikkeld voor de museale sector. Een evaluatie van dit concept maakt deel uit van het project.

Allard Pierson Museum, Amsterdam
COBBRA ‑ network
€ 120.000
Het Allard Pierson start een langdurig internationaal samenwerkingsverband met vier andere Noord‑Europese partners: NY Carlsberg Glyptotek (Copenhagen), Aschmolean Museum (Oxford) LVR LandesMuseum (Bonn) en Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis (Brussel). Deze samenwerking, het COBBRA consortium genoemd, resulteert tot 2018 ieder jaar in een grote internationale tentoonstelling, waarbij de instellingen hun collecties, kennis en mankracht bundelen.

Amsterdam Museum, Amsterdam
Gallery of the Golden Age in the Hermitage Amsterdam
€ 80.000
Het Amsterdam Museum ontwikkelt samen met het Rijksmuseum en de Hermitage Amsterdam de tentoonstelling Gallery of the Golden Age waarbij een belangrijke collectie 17e- en 18e-eeuwse groepsportretten getoond gaat worden in de Hermitage. Het is van belang dat deze bijzondere collecties zichtbaar zijn.

Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam
Het Groen Museumkwartier
€ 72.000
Het Scheepvaartmuseum krijgt een bijdrage voor het Groen Museumkwartier, een samenwerkingsverband tussen 17 musea en andere culturele instellingen in Amsterdam Oost. De plannen zijn gericht op het gezamenlijk profileren van educatie- en publieksactiviteiten, duurzaam ondernemen en gezamenlijk inzetten voor een rendabelere bedrijfsvoering. De instellingen hebben een convenant opgesteld om duurzaam ondernemen en duurzaam toerisme te stimuleren. Betrokken instellingen: Het Scheepvaartmuseum, Hermitage Amsterdam, Tropenmuseum, Science Center NEMO, Verzetsmuseum Amsterdam, Joods Historisch Museum, Museum Het Rembrandthuis, de Portugese Synagoge, de Appel arts centre, ARCAM, Gassan Diamonds, Hollandsche Schouwburg, Hortus Botanicus Amsterdam, Koninklijk Theater Carré, Het Muziektheater Amsterdam, Natura Artis Magistra en Micro Zoo.

Huis voor de Kunsten Limburg, Roermond
Een nieuw klimaatnetwerk voor de Limburgse collecties
€ 21.896
Huis voor de Kunsten Limburg krijgt een bijdrage voor een nieuw klimaatnetwerk voor zestien Limburgse collecties. Deze samenwerking onderzoekt nieuwe procedures voor collectiebeheer om zo de depots te verbeteren. Deelnemende musea: Missiemuseum Steyl, Keramiekcentrum  De Tiendschuur, Museum de Kantfabriek, Museum de Locht,  Venrays Museum, Limburgs Museum, Museum van Bommel van Dam, Museum Het Cuypershuis, Streekmuseum Stevensweert /Ohé en Laak, Gemeentemuseum Weert, Continium discovery centre, Museum Land van Valkenburg, Thermenmuseum, SCHUNCK, Bonnefantenmuseum, en Museum Het Domein.

Letterkundig Museum, Den Haag
Levend Literair Erfgoed
€ 300.000
Het Letterkundig Museum en het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis creëren een online literair platform Levend Literair Erfgoed. De resultaten van deze wetenschappelijke samenwerking worden voor het publiek vertaald in een toegankelijk platform. De inhoud van het platform biedt een duurzame veelkleurige staalkaart van grote en kleine momenten uit de literatuurgeschiedenis. Hier wordt iets nieuws gecreëerd dat vele jaren meegaat en voor veel doelgroepen, waaronder het middelbaar onderwijs, van wezenlijk belang is.

LIMA, Amsterdam
Een basis voor duurzaam toegankelijke mediakunst
€ 126.000
Dit project betreft de realisatie van een gezamenlijke digitale catalogus ten behoeve van onderzoek, kennisontwikkeling, duurzame opslag en presentatie van mediakunst. Het is een samenwerkingsproject van het Van Abbemuseum, het Frans Hals Museum/De Hallen, Stedelijk Museum Amsterdam en LIMA. Doel is een structurele zichtbaarheid en toegankelijkheid van mediakunst.

Maritiem Museum Rotterdam, Rotterdam
Haalbaarheidsonderzoek Behoud en beheer van historische schepen
€ 10.000
Het Maritiem Museum Rotterdam, het Scheepvaartmuseum Amsterdam en het Zuiderzeemuseum Enkhuizen zetten gezamenlijk hun schouders onder de problematiek van het varend erfgoed, ondersteund door alle belangrijke partners in dit veld. Het gaat om een publiek‑private samenwerking omdat schepen zowel in particulier als in museaal eigendom zijn. De samenwerking levert een kwalitatieve meerwaarde en een duurzaam resultaat op en de opgedane kennis komt ten goede aan het museale veld en de particuliere mobiele erfgoed sector.

Maritiem Museum Rotterdam, Rotterdam
Informatiesysteem Erfgoedhavens Rotterdam
€ 220.000
Het nieuwe Maritiem Museum Rotterdam zal in samenwerking met het Scheepvaart- en Transportcollege en het maritieme veld, het maritieme verhaal overbrengen op het brede publiek. Nieuw is dat het maritieme heden het uitgangspunt vormt van de programmering. Het gaat om een duurzame ontwikkeling van infrastructuur waardoor de historische Rotterdamse haven in samenwerking met de Rotterdamse havenbedrijven tot leven komen.

Museum De Lakenhal, Leiden
Global Imaginations
€ 130.000
Global Imaginations is een samenwerking tussen Museum De Lakenhal, de Universiteit van Leiden, het Rijksmuseum voor Volkenkunde (onderdeel van het Nationaal Museum van Wereldculturen), Leiden Global en enkele andere wetenschappelijke en culturele instellingen in Leiden. Hedendaagse internationale kunstenaars worden uitgenodigd werk te maken waarin zij hun persoonlijke visie op de huidige geglobaliseerde wereld visualiseren. Deze samenwerking kan zorgen voor een duurzame verwevenheid van de verschillende sectoren.

Museum van het Boek / Museum Meermanno‑Westreenianum, Den Haag
Haalbaarheidsstudie Koninklijke Bibliotheek en Museum Meermanno
€ 15.000
Museum Meermanno en de Koninklijke Bibliotheek willen hun bestaande samenwerking intensiveren. Daartoe is een intentieverklaring ondertekend waarin zij aangeven vanaf 2017 intensiever te willen samenwerken en een onderzoekscentrum rond de rol van het boek in de samenleving op te willen richten. De collecties van beide instellingen vormen de basis. De organisaties onderzoeken in het haalbaarheidsonderzoek of zo’n centrum levensvatbaar is.

Museumvereniging, Amsterdam
De 70 jaar vrije game
€ 36.000
De Museumvereniging ontwikkelt samen met zeven verzets‑ en militaire musea en het Nationaal Comité 4 & 5 mei een ‘location based’ game voor kinderen met als thema 70 jaar vrijheid. Andere musea kunnen later aanhaken. Een blauwdruk van de game zal ter beschikking worden gesteld aan musea die er belangstelling voor hebben.

Museumvereniging, Amsterdam
Zichtbaarheid collecties
€ 15.000
De Museumvereniging voert een haalbaarheidsonderzoek uit naar collectiemobiliteit om zo bij te dragen aan optimaal zichtbare collecties. Hiertoe wordt de bestaande praktijk van bruikleenverkeer in Nederland in beeld gebracht met een aantal aansprekende voorbeelden. Het onderzoek resulteert in voorstellen hoe de collecties van de musea met eenvoudige middelen op meer plaatsen zichtbaar kunnen worden gemaakt.

Natuurhistorisch Museum Rotterdam, Rotterdam
Pure Veerkracht
€ 100.000
Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam gaat in samenwerking met het Wereld Natuurfonds (WNF), Bureau Stadsnatuur Rotterdam, de Kunsthal Rotterdam, FLUX en de Universiteit van Groningen bewoners van de regio Rijnmond betrekken bij de eigen stedelijke omgeving. Het publiek wordt betrokken bij collectievorming, datavergaring, opbouw van een foto- en filmarchief en bij de discussie over moeilijke onderwerpen die spelen in de omgang met stadsnatuur.

Natuurmuseum Brabant, Tilburg
Belevingsroutes
€ 100.000
Bij de ontwikkeling van belevenisroutes werkt het Natuurmuseum Brabant samen met musea, landschappelijke organisaties, bedrijfsleven en Heemkunde kringen. De participerende ondernemers worden inhoudelijk betrokken bij het project. Deze samenwerking zorgt voor nieuwe publieksgroepen waardoor de collecties van de deelnemende musea breder zichtbaar worden en mensen de natuur op een nieuwe manier gaan beleven.

Rijksmuseum Volkenkunde, Leiden
Onderzoek Publieksmobiliteit Nationaal Museum van Wereldculturen (Tropenmuseum, Afrikamuseum)
€ 90.000
Rijksmuseum Volkenkunde krijgt een bijdrage voor een onderzoeksproject om de publieksmobiliteit te stimuleren van de bezoekers van het nieuwe Nationaal Museum van Wereldculturen (NMW) dat is ontstaan uit een fusie van het Rijksmuseum Volkenkunde, Afrikamuseum en het Tropenmuseum.

Stichting Behoud Moderne Kunst, ‘s‑Hertogenbosch
Transformatie Digitale Kunst
€ 40.000
Stichting Behoud Moderne Kunst en twee musea werken samen bij het behoud van born-digital kunstwerken. Het werk van Peter Struycken is een goed voorbeeld van onderzoek naar de complexe materie van dynamische conservering van digitale kunstwerken in museale collecties. De problemen en oplossingen die zich bij een aantal van Struyckens werken voordoen, zijn exemplarisch voor born-digital in het algemeen. De opgedane kennis wordt gedeeld met andere musea die werk van Struycken in hun collectie hebben.

Stichting Musea en Herinneringscentra 40‑45, Amsterdam
Haalbaarheidsstudie
€ 15.000
Stichting Musea en Herinneringscentra 40‑45 organiseert een symposium dat concrete input moet leveren voor de verdere ontwikkeling van en samenwerking met musea en herinneringscentra die zich richten op het erfgoed van WOII. Onderzocht wordt hoe musea en herinneringscentra relevantie en waarde realiseren voor nieuwe en toekomstige publieksgroepen. Het symposium leidde tot een gezamenlijke agenda voor de toekomst.

Stichting Utrechts Museum Kwartier, Utrecht
De Utrechtse musea, samen waardevoller
€ 117.460
De Utrechtse musea hebben binnen hun samenwerkingsverband Stichting Utrechts Museum Kwartier een meerjarige visie geformuleerd waarbij ze zich hebben gebaseerd op de museale waarden, zoals de Museumvereniging die heeft omschreven in Meer dan waard. Dit heeft geleid tot vier concrete deelprogramma’s, waarmee de samenwerking tussen Utrechtse musea, culturele instellingen en scholen op het vlak van publieksbereik, cultuureducatie en duurzaam collectiebeheer worden versterkt en verdiept.

Van Gogh Museum, Amsterdam
Ondersteunen en uitbouwen startfase SAM
€ 74.500
Stichting Samenwerkende Amsterdamse Musea (SAM) vraagt namens alle Amsterdamse musea aan om samenwerking te intensiveren. De aanvraag heeft betrekking op educatie (museumplattegrond en educatiegids met een gemeenschappelijk educatief aanbod), rendabele bedrijfsvoering (gezamenlijke campagne zaalverhuur met een centraal callcenter en een magazine), een haalbaarheidsonderzoek naar gezamenlijke inkoop en een eerste pilot in samenwerking met de inkoopafdeling van het Van Gogh Museum, en de Plantage Amsterdam en tot slot de bekostiging van de kwartiermaker.

Teylers Museum, Haarlem
Lichtspoor
€ 35.000
Museum Boerhaave, Teylers Museum en Science Center NEMO hebben het initiatief genomen voor een duurzame samenwerking, waarin zij de wetenschappelijke instrumentencollecties die zij beheren in onderlinge samenhang aan het publiek presenteren. De meerwaarde van het initiatief zit ook in de mogelijkheid dat andere musea, zoals het Universiteitsmuseum Utrecht, later kunnen aanhaken en het feit dat deze opzet ook voor andere partijen interessant kan zijn.

Vereniging van Musea in Zuid‑Holland, Delft
Kennisnetwerk erfgoedvrijwilligers
€ 40.000
Dit kennisnetwerk wil met bijeenkomsten en gratis cursussen voor erfgoedvrijwilligers een verdiepingsslag realiseren door het uitwisselen van kennis. Het is een positief signaal naar de vrijwilligers toe, dat musea de inzet van vrijwilligers waarderen en in ze wil investeren.

Zeeuws Museum, Middelburg
Handwerk
€ 35.000
Het Zeeuws Museum ontwikkelt het project Handwerk. Onderzoek, leerproces en werkplaats met als doel het borgen, doorgeven en vernieuwen van ambachtelijke kennis, techniek en vaardigheden (immaterieel) erfgoed gerelateerd aan museale collecties (materieel) erfgoed. In Zeeland zijn ambachtelijke kennis en vaardigheden nog in grote mate aanwezig. Kennisoverdracht wordt gefaciliteerd door samenwerkingsverbanden op te zetten  tussen ambachtslieden/gemeenschappen, designers en vakopleidingen en musea.

Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen

Voor musea en erfgoedinstellingen in Nederland die internationaal willen samenwerken.

Centraal Museum, Utrecht
For Your eyes only (Joachim Wtewael)
€ 100.000
Het Centraal Museum beheert de grootste collectie schilderijen van Joachim Wtewael ter wereld en organiseert samen met de National Gallery of Art in Washington en het Museum of Fine Art in Houston de eerste monografische tentoonstelling over deze Hollandse Manierist.

Gemeentemuseum Den Haag, Den Haag
Constant ‑ New Babylon
€ 60.000
Het Gemeentemuseum Den Haag maakt samen met Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia een internationale tentoonstelling over Constants New Babylon. Een meerwaarde in de Spaanse samenwerking is te vinden in de relatie tussen de hedendaagse Spaanse architecten en Constants (utopische) architectuur. Het onderzoek krijgt mede daardoor een maatschappelijke relevantie.

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
Design Derby: Nederland ‑ België (1815‑2015)
€ 75.000
Ter gelegenheid van de viering 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, en dat 20 jaar geleden het Cultureel Verdrag tussen Nederland en Vlaanderen werd gesloten ontwikkelt Museum Boijmans Van Beuningen samen met het Design Museum Gent de tentoonstelling Design Derby: Nederland‑België (1825‑2015). Designontwikkelingen in Nederland en België worden tegenover elkaar geplaatst.

Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam
Asia in Amsterdam
€ 35.500
Het Rijksmuseum ontwikkelt in samenwerking met het Peabody Essex Museum in Salem (Massachusetts) het tentoonstellingsproject Asia in Amsterdam over de VOC handel in Aziatische luxegoederen. De meerwaarde van deze inhoudelijke uitwisseling tussen de musea zit in de ‘verhalen’ die de voorwerpen zelf te vertellen hebben.

Teylers Museum, Haarlem
Op het eerste gezicht
€ 35.000
Het Teylers Museum organiseert samen met het Museum dr. Guislain te Gent, en Museum Lombroso in Turijn de tentoonstelling Op het eerste gezicht. Een tentoonstelling over de geschiedenis van vooroordelen, over de relatie tussen uiterlijk en innerlijk. Men hoopt met dit project tevens een bijdrage te leveren aan het debat over stigmatisering en discriminatie, schoonheid en lelijkheid, macht en onmacht.

Bijdrage Veiligheidszorg

Voor het verbeteren van de kwaliteit van de veiligheidszorg van collectiebeherende niet-rijksinstellingen.

Musea Arnhem ‑ Beveiliging, Arnhem
Registeropleiding Qualified Predictive Profiler (QPP®)
€ 3.180

Museum Kranenburgh, Culturele buitenplaats in Bergen, Bergen
Implementatie van integrale veiligheidzorg
€ 35.700

Van Gogh Museum, Amsterdam
Red Teaming Groep 2014‑2015
€ 7.500

Van Abbemuseum, Eindhoven
Proactieve veiligheid in het Museum
€ 8.940

Mobiel Erfgoed Lening

Voor eigenaren van mobiel erfgoed om restauraties te kunnen uitvoeren.

Stichting Mobiel Erfgoed Centrum, Rotterdam
Erfgoed dat Beweegt
De Stichting Mobiel Erfgoed Centrum vroeg aan voor een boek over de registratie van mobiel erfgoed en de digitale component daarvan. In strikte zin gaat het niet om een restauratie. In overleg met het ministerie en het Nationaal Restauratiefonds werd eenmalig een uitzondering gemaakt omdat het hier een uitgelezen kans betreft om in het Mobiel Erfgoedjaar aandacht te genereren voor de Mobiel Erfgoed Lening.

Bijdrage Jaarlijkse Herdenking Slavernijverleden

Voor culturele instellingen in Nederland die de jaarlijkse viering van de landelijke herdenking van de afschaffing van de slavernij in de toenmalige koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen willen organiseren. Per jaar wordt in principe een voorstel geselecteerd.

Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, Amsterdam
Nationale herdenking Nederlands slavernijverleden
€ 50.000
NiNsee organiseerde in het Oosterpark op 1 juli een herdenkingsceremonie en een feestelijk programma met onder andere traditionele Bigi Spikri-optocht, muzikale optredens en publieksactiviteiten, waaronder een debat onder leiding van Quinsy Gario.

KunstKoop

Voor particulieren die met de KunstKoop kunst op afbetaling willen kopen zonder rente te betalen. In 2014 vond de aanvraagronde 2014-2015 plaats. In 118 galeries en zeven nevenvestigingen kan met de KunstKoop gekocht worden.

A Gallery Named Sue, Den Haag
AdK Actuele Kunst, Amsterdam
Andriesse Eyck Galerie, Amsterdam
Ann’s Art, Groningen
Annet Gelink Gallery, Amsterdam
Art Consultancy Tanya Rumpff, Haarlem
ArtKitchen, Amsterdam
Boetzelaer|Nispen, Amsterdam
C&H art space, Amsterdam
Canvas International Art, Amsterdam
Cokkie Snoei, Rotterdam
Contempo Galerie, Rotterdam
De Galerie Den Haag , Den Haag
Deelen Art, Rotterdam
Eduard Planting Fine Art Photographs, Amsterdam
Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam
Etienne Gallery, Oisterwijk
Flatland Gallery, Amsterdam
Foam Projects ‑ Foam Editions, Amsterdam
Francis Boeske Projects, Amsterdam
Galerie Agnes Raben, Vorden
Galerie Albus Lux, Roosendaal
Galerie Alex Daniels ‑ Reflex Amsterdam, Amsterdam
Galerie Bart, Amsterdam
Galerie Bianca Landgraaf, Blaricum
Galerie Carla Koch, Amsterdam
Galerie Christian Ouwens, Rotterdam
Galerie Clement, Amsterdam
Galerie De Roos van Tudor, Leeuwarden
Galerie de Vis, Harlingen
Galerie De Witte Voet, Amsterdam
Galerie De Zaal, Delft
Galerie Dom’ Arte, Rucphen
Galerie Espace Enny, Laag Keppel
Galerie Fons Welters, Amsterdam
Galerie Fontana , Amsterdam
Galerie Frank Taal, Rotterdam
Galerie Franzis Engels, Amsterdam
Galerie Hein Elferink, Staphorst
Galerie Helder, Den Haag
Galerie Helga Hofman Dederichs, Alpen aan den Rijn
Galerie Hoogenbosch, Gorredijk
Galerie Jacoba Wijk, Wehe‑den Hoorn
Galerie Judy Straten, Horst
Galerie Juliette Jongma, Amsterdam
Galerie Lauswolt, Ureterp/Olterterp
Galerie Lieve Hemel, Amsterdam
Galerie Majke Hüsstege, Den Bosch
Galerie Maria Chailloux en Impresariaat voor beeldende kunst, Amsterdam
Galerie Martin van Zomeren, Amsterdam
Galerie Marzee, Nijmegen
Galerie Maurits van de Laar, Den Haag
Galerie Mokum, Amsterdam
Galerie Nouvelles Images, Den Haag
Galerie Onrust, Amsterdam
Galerie Pennings, Eindhoven
Galerie Petit, Amsterdam
Galerie Pien Rademakers, Amsterdam
Galerie Plaatsmaken, Arnhem
Galerie Post + García, Maastricht
Galerie Quintessens, Utrecht
Galerie Ra, Amsterdam
Galerie Ramakers, Den Haag
Galerie Rob de Vries, Haarlem
Galerie Rob Koudijs, Amsterdam
Galerie Roger Katwijk, Amsterdam
Galerie Ron Mandos, Amsterdam
Galerie SANAA, Utrecht
Galerie Serieuze Zaken Studioos, Amsterdam
Galerie Terra Delft, Delft
Galerie Van Den Berge, Goes
Galerie Van Kranendonk, Den Haag
Galerie Vivid, Rotterdam
Galerie Wansink, Roermond
Galerie Wilms, Venlo
Galerie Wit, Wageningen
Galerie With Tsjalling, Groningen
Galerie Wouter van Leeuwen, Amsterdam
Gallery 9, Amsterdam
Gerhard Hofland, Amsterdam
Grimm Gallery, Amsterdam
Jan van Hoof Galerie, Den Bosch
Janknegt, Laren
Jaski Art Gallery, Amsterdam
Jeanine Hofland, Amsterdam
Kahmann Gallery, Amsterdam
Kers Gallery, Amsterdam
KochxBos Gallery, Amsterdam
LhGWR, Den Haag
LivingStone Gallery, Den Haag
Lumen Travo, Amsterdam
Luycks Gallery, Tilburg
Morren Galleries, Utrecht
De Beeldenstorm, Bosschenhoofd
Phoebus Rotterdam, Rotterdam
R & R reutengalerie, Amsterdam
RAM galerie, Rotterdam
Rento Brattinga galerie, Amsterdam
Resy Muijsers Contemporary, Tilburg
RonLangArt.com, Amsterdam
Seasons Galleries, Den Haag
Seelevel Gallery, Amsterdam
Slewe Gallery, Amsterdam
Smelik & Stokking Galleries Den Haag, Den Haag
St. Art Gallery, Stampersgat
Stichting West, Den Haag
Stigter Van Doesburg, Amsterdam
Tegenboschvanvreden, Amsterdam
Ten Haaf Projects, Amsterdam
The Ravestijn Gallery, Amsterdam
Torch Gallery, Amsterdam
Upstream Gallery, Amsterdam
Van Loon Galleries, Vught
Vonkel, Den Haag
Walls Gallery, Amsterdam
Wilfried Lentz, Rotterdam
Willem Baars Projects, Amsterdam
Zic Zerp Galerie, Rotterdam

Bijdrage Collectiemobiliteit

Voor musea en overige erfgoedinstellingen voor het selecteren, afstoten en herplaatsen van collectie-onderdelen.

Museum Prinsenhof, Delft
De collectie Nusantara. Een nieuwe toekomst
€ 123.100
De collectie Nusantara wordt zorgvuldig ontzameld in een transparant proces dat recht doet aan de kwaliteit van de collectie, de verzamelgeschiedenis en de plaats die de collectie Nusantara inneemt in de Indonesië‑collectie Nederland. Er is samenwerking gezocht met de Stichting Volkenkundige Collectie Nederland (SVCN). Het ontzamelen gebeurt volgens de Ethische Code en de (herziene) richtlijn voor het afstoten van museumcollecties, de LAMO.