Toekenningen 2015

Werkbijdrage Jong Talent – €18.000 voor 1 jaar
Werkbijdrage Bewezen Talent
Bijdrage Gast en Buitenlandateliers
Bijdrage Praktijkverdieping
Bijdrage Publicaties
Projectinvesteringen beeldend kunstenaars en bemiddelaars
Bijdrage Opdrachtgeverschap
Werkbijdrage Jong Talent plus Opdrachtgever
Werkbijdrage Bewezen Talent plus Opdrachtgever
Projectinvestering Erfgoed en Beeldende Kunstinstellingen
Bijdrage Presentaties Buitenland
Bijdrage Herdenking Slavernijverleden
Bijdrage Veiligheidszorg
Bijdrage Incidentele Aankopen
Aankoopfonds Volkenkundige Musea
Bijdrage Wet Behoud Cultuurbezit
Bijdrage Collectieprogramma’s
Bijdrage Collectiemobiliteit
Bijdrage Samenwerking Musea
Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen
Bijdrage Kunstbeurzen
Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen
Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen
Bijzondere projecten
Open Oproep Werkbijdrage Kunstinitiatieven
Bijzondere Projecten Buitenland (DCMA)
Bijzondere projecten

Werkbijdrage Jong Talent – €18.000 voor 1 jaar

Bijdrage aan het opzetten van de beroepspraktijk en het ontwikkelen van nieuw werk. Startende kunstenaars kunnen de bijdrage van €18.000 voor 1 jaar aanvragen. Het komende jaar zullen de gehonoreerde aanvragers onder andere werken aan de volgende plannen.

Marijn Bax, Amsterdam
Marijn Bax zal het project De Kopie (werktitel) verder ontwikkelen, waarbij ze in het kader van Jeroen Bosch jaar een in situ werk zal maken over het oeuvre van kopiist Arnold van de Laar. Ook zal ze een werk maken naar aanleiding van een uitspraak van kunstmecenas Gisèle d’Ailly-van Waterschoot, ‘Where is the frontier of LIKE and LOVE?’, als vervolg op haar afstudeerwerk dat getoond werd bij Castrum Peregrini.

Marieke Berghuis, Amsterdam
Marieke Berghuis wil het komende jaar het narratieve en toe-eigenende in de tekenkunst onderzoeken, onder andere door de karikatuur als toe-eigenend, narratief werk te bestuderen. Daarnaast is zij voornemens een onderzoek te doen naar arbeidsongeschiktheid in de advocatuur als gevolg van depressie en burn-out. Zij wil in 2015 een kunstenaarspublicatie produceren met de contouren van het onderzoek en de eerste resultaten en deze worden ook via een website gepubliceerd.

Lola Bezemer, Amsterdam
Lola Bezemer ontvangt een bijdrage voor het huren van een atelier voor kleuronderzoek en het experiment daarin. Het kleuronderzoek dient ter voorbereiding van nieuwe installaties en uitbreiding van performatieve elementen in haar werk. Ook zal Bezemer de bijdrage gebruiken voor een winterreis naar IJsland waar zij een project met licht in de openbare ruimte wil doen.

Wieke Bonnier, Amsterdam
Wieke Bonnier gaat het komend jaar aan de slag met verschillende projecten, een solotentoonstelling in de Reuten Galerie, een boek met foto’s van richtingaanwijzers op gemarkeerde wandelingen, een roman en een residency bij het Van Gogh Huis waar zij een interventie zal doen van Artauds L’artiste suicidié par la société.

Rob Bouwman, Haarlem
Rob Bouwman wil de stap van de fictieve ruimte en het schaalmodel vertalen naar een echte tentoonstellingsruimte waarvoor hij grote objecten en schilderijen gaat maken. Ook zal hij prints met symmetrische patronen creëren en daarmee de wanden van een tentoonstellingsruimte behangen als context van een door hem geïnitieerde groepstentoonstelling.

Margriet van Breevoort, Amsterdam
Margriet van Breevoort wil haar fascinatie voor moderne technologieën verwerken in beelden en door middel van vervreemding en uitvergroting een parallelle wereld creëren waarin ze vraagtekens zet bij de manier hoe we als mens naar de wereld zijn gaan kijken.

Olivier van Breugel, Breda
Olivier van Breugel werkt samen met Simone Mudde. Beiden ontvangen een werkbijdrage voor onder andere twee reizen naar Japan en New York, het ontwikkelen van nieuwe publicaties en het uitbeiden van hun netwerk. Er zijn contacten voor een presentatie in het Griffin Museum in Boston. Verder wil het duo een webshop opzetten voor hun eigen uitgever NotAnotherPublisher.

Michiel Burger, Deventer
Michiel Burger zal samen met de Belgische fotograaf Max Pinckers een werk maken over Kenia. Ze zullen onderzoek doen naar het Britse koloniale propagandamateriaal, de Keniaanse representatie van de Mau Mau historie en de huidige Keniaanse positie met betrekking tot deze erfenis. Dit zal onder meer resulteren in een boek dat in het Fotomuseum in Antwerpen getoond zal worden. Ook zijn er verschillende tentoonstelling in galeries gepland, in Rotterdam maar ook in Antwerpen.

Brian Coutinho, Den Bosch
Brian Coutinho zal zijn werkperiode gebruiken om zich technisch en inhoudelijke verder te verdiepingen in het medium keramiek. Hij zal dit doen door middel van verschillende werkperiodes en het opzoeken van relevante contexten voor zijn werk.

Britt Dorenbosch, Utrecht
Britt Dorenbosch is van plan haar schilderwerk verder te ontwikkelen van haar schilderwerk, experimenten aan te gaan en focus te leggen op onderzoek. Daarnaast zal zij investeren in materiaal en in het verruimen van haar netwerk.

Mandy den Elzen, Breda
Mandy den Elzen zal zich richten op verder materiaalonderzoek en het maken van nieuw werk.

Ingeborg Entrop, Groningen
Ingeborg Entrop zal zich richten op nieuw werk. Zo wil  ze naar Estland reizen om hoogveengeluiden te verzamelen voor een nieuw geluidskunstwerk. Daarnaast wil ze de bijdrage gebruiken voor productie en drukkosten van een CD en een publicatie van haar werk.  Ook zal een deel worden ingezet voor de aanschaf van onder andere betere geluidsapparatuur en de huur van een atelier.

Kim van Erven, Utrecht
Kim van Ervan zal gedurende de werkperiode met  nieuwe materialen werken en zich verdiepen in keramiek. Bij Moira, Utrecht zal ze na een residency een solotentoonstelling realiseren.

Helen Flanagan, Rotterdam
Helen Flanagan zal zich richten op verschillende projecten. Ze zal onder andere een nieuwe video maken in samenwerking met electro-acoustische improvisator Samuel Rogers en choreograaf Bruno Listopad, waar ze zal experimenteren met het integreren van geluid en beweging. Ook zal ze deelnemen aan een zomercursus over het Nihilisme aan de Universiteit Tilburg.

Robert Glas, Rotterdam
Robert Glas zal samen met Jap Sam Books en grafisch ontwerper Timo Demollin een publicatie maken van het project ‘Voor Vrij Nederland’. Hij zal verschillende projecten initiëren, waaronder een project over denaturalisatie in Nederland en een project over het persoonsbewijs. Daarnaast wil hij beeldonderzoek doen naar het vervalsen van identiteitspapieren.

Katinka van Gorkum, Barendrecht
In de periode van de bijdrage wil Katinka van Gorkum werken aan de verdere inhoudelijke verdieping van haar werk en de productie daarvan naar een hoger niveau tillen. Ze wil haar eigen prints maken, een digitale reproductie van decors om haar heen en verder onderzoek doen naar ruimtes waarin we wonen en hoe onze interieurs als een soort decor worden getoond.

Timo van Grinsven, Antwerpen
Timo van Grinsven zal investeren in materialen, machines en zijn werk deels door anderen laten uitvoeren. Hij zal experimenteren met verschillende mediums, formaten en materialen. Daarnaast gaat hij verschillende samenwerkingen aan waarbij hij tentoonstellingen organiseert met alternatieve tentoonstellingsmodellen als startpunt.

Yoeri Guépin, Rotterdam
In zijn werkperiode zal Yoeri Guépin zich richten op langdurige onderzoeksprojecten en onder meer een script ontwikkelen over een doos met exotische objecten die zijn opa uit Papoea Nieuw Guinea meenam  toen hij daar was in dienst van het Nederlandse leger. Hij zal ook nieuw werk maken dat getoond zal worden in TENT, Rotterdam.

Niek Hendrix, Maastricht
De installaties die Niek Hendrix maakt met schilderijen wil hij verder ontwikkelen, waarbij hij ook wil experimenteren met een meer monumentale schaal. Ook is hij van plan een kunstenaarsboek te maken.

Ursula Jernberg, Amsterdam
Ursula Jernberg zal verder werken aan een project over IJsland waar ze in samenwerking met Showroom Mama al aan was begonnen. Ze wil het project verder uitdiepen en breder vorm geven. Dit zal onder meer resulteren in een nieuwe publicatie.

Alle de Jong, Groningen
Alle de Jong zal verschillende tentoonstellingen organiseren waaronder een tentoonstelling in de Minerva Galerie in Groningen over kunst en videogames, waarin ook eigen werk te zien zal zijn. Ook zal hij een samen met Museum van Loon een tentoonstelling maken naar aanleiding van een 18e-eeuws boek dat ooit in bezit van de familie van Van Loon was.

Guus Kaandorp, Amsterdam
Guus Kaandorp werkt samen met Berend Otto onder de naam Otto Kaan. Zij ontvangen beiden een werkbijdrage. Het duo wil het sculpturale element in hun werk verder onderzoeken en uitbreiden. Voor het project Faux Bois willen zij experimenteren met houten mallen en betonnen afgietsels, die naast de fotografische beelden die hier uit resulteren gepresenteerd kunnen worden. Ook spelen zij met het idee om een narratief omtrent het fictieve personage Otto Kaan te creëren als een doorlopend multidisciplinair project waarmee zij zichzelf als kunstenaars ook op andere manieren in de markt kunnen zetten.

Damian Kapojos, Zwolle
Damian Kapojos wil met zijn werkbijdrage multimedia installaties en levensgrote beelden produceren, experimenteren met transfers, glazuur, textiel, verf op keramisch werk, de aanschaf financieren van een keramiekoven, en onderzoek doen naar kruisbestuivingen tussen sculptuur, dans en vechtsport. Voor dit laatste project wil hij samenwerken met derden.

Iztok Klancar, Amsterdam
Iztok Klancar wil met de werkbijdrage zijn project Reverence voortzetten, doorgaan met onderzoek en verdieping en het maken van video’s en foto’s. Hij zal daarnaast verschillende nieuwe videowerken maken.

Anne Kolbe, Haarlem
Anne Kolbe wil zich verdiepen in 3D software en hierover een cursus volgen, zodat ze deze software inhoudelijk kan verwerken in haar werk. Ze zal daarnaast werken aan verschillende projecten.

Theodora Kotsi-Felici, Nijmegen
Theodora Kotsi-Felici zal het komend jaar een artistiek en wetenschappelijk experiment aangaan over de betekenis en functionaliteit van ‘open mindedness’. Het is haar intentie om door middel van een voorstelling het verloren beeld van de Nederlandse ‘open mindedness’ te ontrafelen. Ze zal hiervoor samenwerken met Elly Papakonstantinou, Birgit van Hal en De Yulius academie, Rotterdam.

Jasmijn Krol, Rotterdam
Jasmijn Krol ontvangt een werkbijdrage voor onderzoek naar openbare ruimte als decor (voor een meer onderzoekende en observerende manier van werken), voor onderzoek naar geënsceneerde ruimte en beweging (het aspect theater meer een rol te geven) en voor onderzoek naar technische aspecten van film en zijn drager en vernieuwende technieken daarin.

Mila Lanfermeijer, Amsterdam
Mila Lanfermeijer wil voortborduren op vraagstukken uit eerdere werken. Zij wil de relatie tussen intimiteit en monumentaliteit onderzoeken, het spanningsveld tussen de autonome kunst en het ambacht opzoeken en cirkelen rondom thema’s als de openbare ruimte versus de huiselijke omgeving en de beeldende kunst versus het bruikbare/decoratieve object. In haar thematiek wil zij zich meer richten op Nederlandse geschiedenis. Ook staat een solo bij SSBA Salon op het programma en zal zij een maand in India verblijven voor het onderzoeksproject The Textile Story.

Tom Lore de Jong, Amsterdam
Tom Lore de Jong zal werken aan verschillende projecten. Hij zal onder meer Les Papiers Canson _ France afronden en het boek 1/365 uitgeven. Hij zal ook nieuw werk maken en verschillende mogelijkheden voor het presenteren van zijn werk onderzoeken voor een solotentoonstelling bij galerie Ron Mandos.

Chaim van Luit, Maastricht
Chaim van Luit zal een aantal concepten voor nieuw werk verder uitwerken, werken die beeldend en inhoudelijk samenhang vertonen en waarin hij als persoon ook een meer actieve rol vervult ten opzichte van al gemaakt werk. Daarnaast wil hij een nieuwe publicatie maken over zijn werk van de afgelopen drie jaar en investeren in materiaal, gereedschap en een beter atelier.

Milou van der Maaden, Londen
Milou van der Maaden zal zich vooral richten op het zichtbaar maken van haar werk en de  productie van nieuw werk. Het nieuwe werk zal zich specifiek richten op een nieuwe serie werken over de Molukse treinkapers in 1977. Door middel van interviews, performances en reenactment en het werken met archiefmateriaal wil zij geëngageerde werken creëren fluctuerend tussen fictie en wetenschap. Ze werkt hiervoor samen met onder meer WRS, Museum Bronbeek en het militaire tehuis voor KNIL.

Anne-Marie van Meel, Amstelveen
Anne-Marie van Meel wil het komende jaar een slag maken in de inhoudelijke en visuele verdieping van haar werk, de verdere professionalisering van haar beroepspraktijk als kunstenaar en het ontwikkelen van werk in residencies. Verder wil zij investeren in de video-installatie While you are sitting at dinner, de installatie Logic movement of the furniture, de publicatie 5 centimeters into the past (in samenwerking met kunsthistorica Fanny Kuitenbrouwer)  en proberen bij een residency te werken.

Dorine van Meel, Berlijn
Met de bijdrage wil Dorine van Meel de thematiek die in haar werk naar voren komt op collectie wijze onderzoeken en bespreken zoals ze dat al eerder heeft gedaan in W139 en bij Arti et Amicitiae. Ze zal verschillende nieuwe werken ontwikkelen die te zien zullen zijn in onder andere een solotentoonstelling in Kunstraum, Londen en tijdens verschillende groepstentoonstellingen en performances.

Quenton Miller, Rotterdam
Quenton Miller wil een korte film over het Internationaal Strafhof in Den Haag uitbreiden naar een lange film waarbij hij gebruikmaakt van het archief van het Strafhof, gecombineerd met beelden die door aanwezigen in het Strafhof zijn gemaakt. Ook zal hij naar Joegoslavië reizen om een film te maken over Koki, de pratende papegaai van Josip Broz Tito.

Abel Minnée, Amsterdam
Abel Minnée zal tijdens zijn werkperiode een part-time studie volgen aan de Hochschule für Grafik und Buchkunst onder begeleiding van Joachim Brohm. Daarnaast wil hij verder werken aan verschillende fotografische projecten.

Simone Mudde, Rotterdam
Zie Olivier van Breugel.

Pendar Nabipour, Rotterdam
Pendar Nabipour wil zijn ‘curatorial project’ Ideology Meats Implementation verder ontwikkelen. Dit zal plaatsvinden bij GEMAK of bij Espace Cosmopolis in Nantes. Ook werkt hij aan zijn project Articollation. Daarnaast wil hij werken aan ongoing video- en fotografieprojecten als Life is Not Painfully Fast en nieuwe werken produceren voor diverse tentoonstellingen, onder andere inTeheran.

Bernice Nauta, Den Haag
Bernice Nauta wil veel tijd besteden in haar atelier om onderzoek te doen naar materialen en nieuwe tekeningen en schilderijen te maken en meer driedimensionaal te werken. Ook organiseert en begeleidt ze projecten bij The Kitchen van Billytown, Den Haag.

Bart Nijboer, Velp
Bart Nijboer wil nieuw werk maken voor het zomeratelier in expositieruimte Circa dit in Arnhem. Hiervoor wil hij beweging in zijn werk integreren. Ook wil hij zijn werk documenteren in film en hiervoor een filmmaker inhuren. Verder is hij van plan meer op monumentale schaal te gaan werken en een werkplaats met goed technisch gereedschap te huren.

Marijn Ottenhof, Amsterdam
Voortbouwend op de performances op locatie Host en All work and no play wil Marijn Ottenhof een nieuwe (diner)performance organiseren op locatie. Ook wil hij werken aan het ontwikkelen van semi-producten onder andere voor de projecten Superabundans en E621 waarbij ‘producten’ in gegoten materiaal worden gemaakt. In het verlengde hiervoor wil hij ook nieuwe sculpturale vormen ontwikkelen.

Berend Otto, Amsterdam
Zie Guus Kaandorp.

Joyce Overheul, Nijmegen
Joyce Overheul ontvangt een bijdrage voor het produceren van nieuw werk voor verschillende presentaties en voor een solotentoonstelling bij LEF. Verder probeert zij toegelaten te worden tot het ondernemersnetwerk van NEST, een broedplaats voor inspirerend ondernemerschap in Utrecht, en wil zij een eigen webshop openen waarop zelf uitgegeven projectboeken besteld kunnen worden.

Temra Pavlovic, Amsterdam
Temra Pavlovic ontvangt een werkbijdrage voor de technische doorontwikkeling, de productie van een nieuw videowerk, een reis naar Mexico-Stad voor een nieuw werk met Oa4s onder de titel Hungercandle, gekoppeld aan een residency, bijvoorbeeld bij het experimentele Museum El Eco, met een presentatie aldaar. Ook zijn er plannen voor een gedrukte of online publicatie en het organiseren van een serie evenementen met een thema in samenwerking.

Eric Peter, Den Haag
Eric Peter wil doorwerken aan het project Familiar Strangers: Conversations on the Near Future, een performance en filmproject. Ook wil hij deelnemen aan residencies bij The Clipperton Project in het Amazone gebied en bij The Unifiedfield in de Filippijnen. Verder werkt hij aan een publicatie over zijn eigen werk onder de titel The Earth Gives Birth to a Manand His Enemy.

Willeke van Ravenhorst, Arnhem
Willeke van Ravenhorst zal onderzoek doen naar de werking van een aantal installaties op verschillende specifieke plekken waarvan de oorspronkelijke functie is verdwenen of veranderd. Hiermee wil ze een nieuwe verhouding tot de locatie creëren en onderzoeken. Ze zal in haar studio onderzoek doen naar verschillende materialen en de beleving van publiek. In het grensgebied tussen Arnhem en het Ruhrgebied wil ze uiteindelijk werk realiseren.

Johan Rijpma, Utrecht
Johan Rijpma zal verschillende nieuwe werken maken, waarbij hij de focus letterlijk en figuurlijk meer wil gaan verleggen naar zijn eigen hand in het werk. Dit zal onder meer te zien zijn in het werk Extrapolate. Ook zal hij werken aan onder meer een experimentele film, Suspension Reservoir, gebaseerd op klassieke zelf spelende muziekinstrumenten waarbij het visuele voorspellende aspect van deze apparaten centraal zal staan.

Daphne Rosenthal, Amsterdam
Daphne Rosenthal zal verschillende montages maken van haar film The Forgetting of Objects. Op basis van deze montages zal zij een installatie bouwen waarin ze door middel van een live uitvoering van haar werk wil experimenteren met projecties en theatrale belichting. Dit zal ze onder meer doen bij Automata, Los Angeles (VS).

Jan Rosseel, Den Haag
In de periode van de bijdrage wil Jan Rosseel diepgravend onderzoek doen naar het geheugen, zowel het persoonlijke als het collectieve geheugen en de rol van de herinnering in de geschiedschrijving. Hierbij wil hij ook onderzoek doen naar de actieve rol van fotografie in het construeren van het verleden en de relatie tussen beeld en tijd. Het is een theoretisch en beeldend onderzoek naar beeldvorming en historisch besef.

Bert Scholten, Groningen
Bert Scholten zal deelnemen aan verschillende residencies waar hij zal werken aan een album dat zich als een tentoonstelling manifesteert, een album als fysieke ervaring. Hij zal ook een reeks uitgaven realiseren, onder de titel TIJD SCHRIFT. Het samenbrengen van verschillende disciplines waarbinnen hij beweegt en het ontwikkelen van presentatievormen zal centraal staan in zijn werkperiode.

Philip Schütte, Amsterdam
Philip Schütte zal verder werken aan verschillende projecten, zoals het Neuro zelfportret in samenwerking met professor Jack Gallant van UC Berkely (VS) en diens onderzoekswerkgroep, waarbij aan de hand van beelden in de hersenen van proefpersonen een ‘zelfportret’ zal worden gereconstrueerd. Daarnaast zal Philip ook onder andere verder werken aan Killing the jpg, over het verouderingsproces van onze digitale omgeving.

Rosa Sijben, Amsterdam
Rosa Sijben zal haar werkperiode gebruiken om meer te reflecteren op het werk dat ze tot nu toe heeft gemaakt en haar werk verder ontwikkelen. Naar aanleiding van haar deelname aan het KNAW Arts/Science Academy honours programma hoopt ze wetenschappers die ze ontmoet ook in haar werkproces te betrekken. Ook zal ze een workshop volgen bij FabLab, Amsterdam.

Luuk Smits, Rotterdam
Inhoudelijk zal Luuk Smits voor zijn werk op zoek gaan naar dingen die de perfectie ontspringen en zal drie terugkerende facetten van zijn werk – imperfectie, intuïtie en constructie – verder onderzoeken aan de hand van verschillende projecten waaronder Apparatus.

Margré Steensma, Capelle aan den IJssel
Margré Steensma zal een half jaar werken in een van de gastateliers van Kaus Australis in Rotterdam. Ze zal hier werken aan objecten die ze kan manipuleren, zodat het aan elke ruimte aangepast kan worden, zowel praktisch als visueel. Hierbij zal ze reflecteren op haar eigen praktijk en materiaalkeuzes en daarmee experimenteren.

Laurens Stok, Rotterdam
Laurens Stok zal de bijdrage gebruiken om zijn thematiek, de rijkdom van het waardeloze alledaagse, verder te ontdekken en te onderzoeken. Dit zal resulteren in nieuwe schilderijen.

Mitchell Thar, Amstelveen
Mitchell Thar zal zijn project Untitled A2 voortzetten en verder experimenteren met druktechnieken en experimenteren met de manier waarop hij zijn werk exposeert. Het offsetdeel van Untitled A2 wordt ‘geherformatteerd’ tot een boek als tentoonstelling in samenwerking met grafisch ontwerper Ott Metusala.

Kyle Tryhorn, Amsterdam
Kyle zal de bijdrage gebruiken om te investeren in materialen, apparatuur en een betere studioruimte. Daarnaast zal hij verder werken aan verschillende projecten en onderzoeken. Hij zal onder meer reizen naar Rothamsted, Engeland waar een instelling is die onderzoek doet naar aarde, planten en insecten en een groot archief heeft met grondmonsters. Op basis van wat hij daar aantreft wil hij nieuw werk maken. Ook zal hij verder werken aan de ontwikkeling van de projecten Frame Of Reference en Planthropology.

Romi Tweebeeke, Bussen
Romi Tweebeeke wil een reis maken naar Benidorm om daar werk te maken over Nederlandse ouderen die daar overwinteren. Ook wil ze een cursus volgen om haar schrijven te verbeteren en te onderzoeken hoe ze beelden met teksten kan combineren.

Sanne Vaassen, Maastricht
Sanne Vaassen zal verschillende projecten verder ontwikkelen, zoals National anthems of the world. Ze zal dit boek, dat aangevreten is door slakken, scannen om het als muziekboek te publiceren en samen met muzikanten, de nieuw ontstane partituren uitvoeren.

Jop Vissers, Veghel
Het jaar waarin Jop Vissers de werkbijdrage ontvangt staat in het teken van het verbreden van zijn artistieke input. Hiervoor zal hij onder andere naar Detroit reizen om te onderzoeken op welke wijze architectuur gezien kan worden als een nieuw potentieel startpunt voor het invullen van een kunstcontext in de dynamiek van een stad. Daarnaast neemt hij deel aan verschillende tentoonstellingen.

Guy Vording, Amsterdam
Guy Vording zal in zijn werkperiode een reis naar Amerika maken om onderzoek te doen naar een vliegramp die in 1960 in New York plaatsvond. Hij wil hiervoor archieven en bibliotheken bezoeken en de ramplocatie zelf fotograferen. Dit zal resulteren in collages en tekeningen. Hij wil daarnaast twee boeken in eigen beheer uitgeven en zich in zijn atelier richten op het maken van nieuw werk.

Jan Wattjes, Den Haag
Naast het maken van nieuwe schilderijen wil Jan Wattjes zich richten op het maken van ‘short cut’ films.

Sebastiaan van Weelden, Utrecht
Sebastiaan van Weelden ontvangt de bijdrage voor het verder professionaliseren van zijn beroepspraktijk, onder andere door het opzetten van exposities binnen en buiten zijn ateliergebouw DasSpectrum en via samenwerkingen met andere partijen. Verder wil hij meedoen aan de Koninklijke Prijs voor de vrije schilderkunst.

Harm Weistra, Amsterdam
Harm Weistra wil met zijn galerie JOEY RAMONE op (inter)nationale beurzen werken en aan kunstmanifestaties meedoen. Hij wil zijn internationale netwerk uitbreiden en nieuw werk maken, in het bijzonder een nieuwe film. Verder denkt hij aan een strategisch gekozen (buitenlandse) artist in residence.

Lucian Wester, Rotterdam
Lucian Wester zal zich onder andere richten op het verder ontwikkelen van zijn project Rubicon, dat draait om de gelijknamige rivier in Italië en waarvan gezegd wordt dat Julius Ceasar haar overstak. Zijn onderzoek zal zich richten op de rivier en haar symboliek maar ook gaan over de historische constructie van een mythe en de complexe creatie van een legende.

Riet Wijnen, Amsterdam
Riet Wijnen zal zich richten op het doorontwikkelen van het lopende project The Registry of Pseudonyms, het uitbrengen van publicaties en het lanceren van een nieuwe cyclus  met als werktitel Sixteen Conversations.

Timmy van Zoelen, IJsselstein
Timmy van Zoelen zal zich, naast digitale media, richten op het gebruik van boetseerwas en pigmenten. Hij wil experimenteren met het maken van pigmenten en van wassen reliëfs en tableaus waarin de oorsprong van deze materialen een rol spelen. Ook zal hij verder werken aan verschillende scenario’s voor toekomstige films.

Werkbijdrage Bewezen Talent

Bijdrage aan het voortzetten van de beroepspraktijk en het ontwikkelen van nieuw werk. Beeldend kunstenaars ontvangen hiervoor een bijdrage van voor minimaal 2 jaar. De komende jaren zullen de gehonoreerde aanvragers onder andere werken aan de volgende plannen.

Mohamed Abdulla, Amsterdam
Bijdrage om het werk van Mohamed Abdulla de komende jaren verder te ontwikkelen waarbij hij zich wil zich richten op zijn kennis en ervaringen met kunst, fashion, grafisch ontwerp, design en architectuur in relatie tot beeldende kunst. Een van de projecten waar hij aan zal werken is The Momentum of Monument, een interdisciplinair onderzoeksproject waarbij politieke en religieuze monumenten in Europa en het Midden Oosten centraal staan.

Mehraneh Atashi, Amsterdam
Mehraneh Atashi ontvangt een bijdrage om aan meerdere projecten te werken en onderzoek te blijven doen. Ze is van oorsprong fotografe, maar houdt zich ook bezig met video, installaties en performances. In haar werk probeert zij de relatie tussen het moment van het zelf en de tijd van de wereld te onderzoeken.

Frans Baake, Enschede
Frans Baake ontvangt een bijdrage om zijn werk de komende jaren verder te ontwikkelen en verdiepen. Hij wil onder andere een reis maken naar Island City in de VS  waar een nieuw project uit voort zal komen.

Yasser Ballemans, Amsterdam
Bijdrage om het werk van Yasser Ballemans de komende jaren verder te ontwikkelen. Binnen de kernthema’s ‘het semifunctionele’, ‘het ceremoniële’ en ‘carnaval’ wil hij zijn beeldtaal verder ontwikkelen en zich ook meer op theoretisch vlak toespitsen. Hij wil daarnaast meer sculpturen voor de openbare ruimte gaan maken en werken aan een aantal solo-exposities waar hij ook performances aan wil koppelen.

Jasper de Beijer, Amsterdam
Jasper de Beijer richt zich in zijn werk meestal expliciet op bepaalde onderwerpen en op de beeldvorming die om er om heen is ontstaan. Zonder de werkelijkheid als uitgangspunt te nemen, probeert hij puur vanuit de beeldvorming zelf een visuele reconstructie te maken. Dit resulteert vaak in een soort blauwdruk van de algemene ‘beeldvorming’. Hij ontvangt een bijdrage om zijn werk en praktijk te blijven ontwikkelen en voort te zetten.

Ansuya Blom, Amsterdam
Ansuya Blom ontvangt een bijdrage om binnen haar oeuvre films, tekeningen en objecten dichter bij elkaar brengen. Door de verschillende media en een andere manier van presenteren wil zij de relatie tussen de werken meer benadrukken. Zij wil haar tekeningen ook ruimtelijk toepassen. Momenteel werkt zij aan de film Lola, gebaseerd op het ziekteverslag van een schizofrene patiënte.

Natasja Boezem, Amsterdam
Bijdrage waarmee Natsja Boezem de komende jaren aan diverse projecten kan werken, zoals het filmproject IJssalon Busato over de zaak van haar Italiaanse opa en oma, het project Syndroom van Stendhal samen met Marinus Boezem, het geluidsproject Abdijplein Middelburg en Pesc pesc pesc. Daarnaast wil zij haar website vernieuwen.

Maurice Bogaert, Amsterdam
Het werk van Maurice Bogaert bevindt zich op het grensgebied van film, architectuur, beeldende kunst en theater, soms grote ‘walkthrough installations’, soms kleine schaalmodellen en prototypes. Hij ontvangt een werkbijdrage om de komende vier jaar te werken aan zowel lopende als nieuwe projecten en om zijn praktijk te kunnen blijven ontwikkelen.

Kevin van Braak, Amsterdam
Kevin van Braak ontvangt een bijdrage om nieuw werk te ontwikkelen en zijn praktijk voort te zetten. Het werk van Kevin Van Braak vormt zich rondom politiek en ideologisch problematische onderwerpen; de afgelopen jaren richtte hij zich op de (on)zichtbaarheid van machtsvertoon in gebouwen, op locaties en in artifacten en op hoe ons historisch bewustzijn functioneert in relatie tot de geschiedenis erachter. De werkbijdrage zal hij gebruiken om lopende projecten te kunnen afronden en nieuwe te starten.

Erik de Bree, Haarlem
Erik de Bree ontvangt een bijdrage om de komende jaren een aantal series verder ontwikkelen. Hij wil daarbij onderzoek doen naar het gebruik van chemicaliën, experimenteren met de formaten van zijn werk, vroegere werken heronderzoeken en nieuwe manieren van manipuleren toevoegen. De komende jaren zullen hierdoor nieuwe werkwijzen ontstaan.

Niels Broszat, Wilnis
Niels Broszat ontvangt een bijdrage om de komende jaren werk maken voor aankomende tentoonstellingen en hij heeft tijd nodig om het experiment aan te gaan en een publicatie te maken. Broszat richt zich met zijn onderzoek op het schilderen en tekenen van iconen en kazuifels. In de nabije toekomst wil hij ook urnen maken.

Egle Budvytyte, Amsterdam
Egle Budvytyte ontving een werkbijdrage om haar praktijk te kunnen voortzetten en nieuw werk te ontwikkelen. Zo wil zij de komende jaren meer de richting van performances uitgaan, onderzoek doen naar manieren om taal in te zetten naast beweging. Inhoudelijk wil zij zich richten op ideeën over schaamte, waanzin, gender en het subversieve potentieel van erotiek. Ook wil zij zich verdiepen in het vocabulaire van hedendaagse dans. Zij wil daarnaast kijken of het mogelijk is haar werk vaker in galeries te exposeren.

Ronald de Ceuster, Zutphen
De Ceuster ontvangt een bijdrage om nieuw werk te maken voor een solotentoonstelling bij Galerie Natris in Nijmegen. Hij is ook curator voor een tentoonstelling bij Kunstcentrum Circa in Arnhem. Daarnaast wil hij zijn werk in het algemeen verder ontwikkelen en kijken hoe ver hij kan gaan met het verwerken van restmateriaal in nieuwe werken.

Adam Colton, Haarlem
Adam Colton ontvangt een bijdrage om zijn praktijk en werk te kunnen blijven voortzetten en ontwikkelen. Zo wil hij de komende jaren doorgaan met zijn onderzoek naar de relatie tussen sculptuur, tekening, schildering en installatie. De belangrijkste focus ligt daarbij op het oppervlak van objecten, de ruimte, de proporties en hun vorm.

Anuli Croon, Rotterdam
Anuli Croon ontvangt een bijdrage om haar werk de komende jaren verder ontwikkelen, waarbij zij zich wil richten op een serie grote werken op doek gebaseerd op de rustende liggende figuur in de schilderkunst. Ook wil zij onderzoek doen naar landschappen, architectonische constructies en gesublimeerde botanische voorstellingen. Naast haar autonome werk wil zij ook werken in opdracht en zal er in 2015 een publicatie verschijnen.

Dario D’Aronco, Rotterdam
Dario d’Aronco werkt met verschillende media zoals sculptuur, geluid en performance waarin hij tijdelijke zaken, zoals een stemgeluid of een gedachte, vertaalt en een vastere vorm geeft zonder hun vluchtige karakter te verliezen. Daarbij poogt hij het onderscheid tussen inhoud, vorm en drager op te heffen. Hij ontvangt een bijdrage om zijn praktijk te kunnen blijven ontwikkelen en de komende jaren aan verschillende projecten te werken en zich in de mogelijkheden van het 3D printen te verdiepen.

Dina Danish, Amsterdam
Dina Danish voegt haar interesse voor humor, absurde misverstanden, foutieve vertalingen en bijgeloof samen met strategieën rond taal en structuur uit de conceptuele kunst. Zij ontvangt een bijdrage om haar praktijk en werk te kunnen blijven ontwikkelen en de komende vier jaar aan diverse nieuwe of al lopende projecten te werken.

Yael Davids, Amsterdam
Het werk van Davids verwijzen zowel naar de tumultueuze politieke geschiedenis van een natie in wording als naar gebeurtenissen in haar eigen persoonlijke leven. Zij ontvangt een bijdrage om haar praktijk en werk verder te kunnen blijven ontwikkelen. Zij wil een serie nieuwe beelden en tekeningen maken voor een solotentoonstelling, zich meer toeleggen op het schrijven en samen met Les Laboratoires d ‘Aubervilliers een publicatie maken.

Sebastian Diaz Morales, Amsterdam
Sebastian Diaz Morales maakt (video)installaties waarin hij realiteit en fictie, verhalende en abstracte elementen samenbrengt. Hij ontvangt een bijdrage om zijn praktijk en werk te kunnen blijven ontwikkelen. Hij wil zijn twee manieren van werken, zowel met scripts en vooropgezette ideeën als meer intuïtief, verder onderzoeken en consolideren.

Helmut Dick, Amsterdam
Helmut Dick ontvangt een bijdrage om zijn werk en praktijk de komende vier jaar te kunnen blijven ontwikkelen. Hij wil het zwaartepunt in zijn werk opnieuw bepalen en een serie vitrine-achtige objecten maken. Daarnaast wil hij zijn fotografieseries verder ontwikkelen. Naast het maken van nieuw werk wil hij zijn nieuwe atelier gebruiken voor presentaties van zijn werk voor curatoren, opdrachtgevers en kopers. Ook heeft hij plannen voor een monografie over zijn werk.

Jan van den Dobbelsteen, Eindhoven
Jan van den Dobbelsteen is een interdisciplinair kunstenaar. Daarnaast maakt hij tentoonstellingen en heeft hij een eigen label, COSMIC VOLUME. Hij ontvangt een bijdrage om aan verschillende (nieuwe) projecten te werken en zijn praktijk te kunnen blijven ontwikkelen. Hij gaat onder andere samen werken met Danielle Lemaire en heeft plannen voor een publicatie in samenwerking met Onomatopee.

Uta Eisenreich, Amsterdam
Uta Eisenreich ontvangt een bijdrage om de komende vier jaar haar praktijk te kunnen voortzetten en te werken aan diverse (nieuwe) projecten. Zo wil zij haar boek As If afronden en aan een theaterproductie werken. Als basis voor deze productie dient een ouder werk, de performance Things on a Table die zij samen met Eva Meyer Keller uitvoerde.

Anet van den Elzen, Amsterdam
Anet van den Elzen ontvangt een bijdrage om zich de komende tijd te kunnen richten op het maken van de film Echo the Now. Daarnaast lopen er een aantal andere performatieve projecten. Ook zal zij in haar studio nieuw werk maken naar aanleiding van de film en op de langere termijn zal zij deel uitmaken van een peergroup van vrouwelijke performancekunstenaars die regelmatig bijeenkomen en elkaars werk analyseren.

Hadassah Emmerich, Brussel
Hadassah Emmerich maakt schilderijen, werk op papier, grafiek, muurschilderingen en sinds kort ook schilderkunstige objecten. Het werk wordt meestal getoond in installaties waarin al deze elementen samenkomen. Naast het verder professionaliseren van haar praktijk wil ze de komende vier jaar onder meer werk op doek met de toepassing van waxcrayon en overprinting maken en het werken met schilderkunstige objecten verder onderzoeken en ontwikkelen.

Esiri Erheriene Essi, Amsterdam
Esiri Erheriene Essi maakt voornamelijk schilderijen waarvoor zij zich laat inspireren door zowel haar eigen beeldarchief met afbeeldingen uit kranten, tijdschriften, als  door films, muziek en literatuur. Gebeurtenissen uit het heden vormen soms de aanleiding om terug te grijpen op gebeurtenissen uit het verleden. Zij ontvangt een bijdrage om haar praktijk te kunnen voortzetten en om de komende jaren meer het onderzoek en experiment aan te kunnen gaan.

Aaron van Erp, Eindhoven
Aaron van Erp ontvangt een bijdrage om de komende tijd een aantal grote werken te maken, die hij beschouwt als manifesten. Deze werken vragen om een systematische aanpak waar voorstudies en onderzoek aan voorafgaan. In de nieuwe serie zal hij ook zij recente ervaring met portretten verwerken. Hij zal een poging doen een mythe rond het kunstenaarschap te bouwen, gevolgd door een deconstructie van dat soort mythevorming.

Zoro Feigl, Amsterdam
Zoro Feigl ontvangt een werkbijdrage om de aankomende jaren ruimte te creëren voor vrij werk naast het werken in opdracht. Hij wil zich focussen op nieuwe experimenten en onderzoek en daarbij, zowel visueel en inhoudelijk oplevert.

Maartje Fliervoet, Amsterdam
Maartje Fliervoet ontvangt een bijdrage om haar praktijk en werk te kunnen blijven ontwikkelen. Zij wil de komende jaren aan diverse projecten en installaties werken. Nieuw werk zal onder andere resulteren in een kunstenaarsboek of een ingebonden verzameling prints. Het zichtbaar maken van de relatie tussen kunstwerk en de ruimte die het omgeeft – ook met betrekking tot de ruimtelijke verhoudingen binnen het werk zelf – wordt steeds belangrijker en zij wil zich daar in de komende periode verder op richten.

Maartje Folkeringa, Amsterdam
Maartje Folkeringa ontvangt een werkbijdrage om zich de komende jaren verder te ontwikkelen in het werken met gegoten aluminium en zich te richten op het experimenteren met andere duurzame materialen. Daarnaast wil ze onderzoeken hoe ze sokkels, voetstukken en displays kan vertalen naar sculpturen, zowel in een dienstbare functie als autonoom.

Zachary Formwalt, Amsterdam
Zachary Formwalt ontvangt een werkbijdrage om de komende vier jaar zijn praktijk en werk te kunnen voortzetten en blijven ontwikkelen. Hij maakt film en filminstallaties over economische en sociale processen. Door beeld en geluid naast elkaar te zetten demonstreert hij dat geschiedenis, in zekere zin overeenkomstig de financiële handel, onwerkelijk en bijna transparant blijkt te zijn; ook al kunnen bepaalde gevolgen door de lens geobserveerd en getoond worden.

Alicia Framis, Amsterdam
Alicia Framis ontvangt een bijdrage om de komende vier jaar haar praktijk te kunnen voortzetten en (nieuw) werk te blijven maken. Zo zal zij werken aan een nieuwe versie van Forbidden Rooms in opdracht van het van Gogh Museum en aan een project dat mede is geïnitieerd door Creative Time New York, een instelling voor opdrachten in de openbare ruimte. Voor het najaar 2015 staat in het Stedelijk Museum Amsterdam een performatieve boekpresentatie van haar publicatie ‘Framis in Progress’ gepland.

Christian Friedrich, Amsterdam
Christian Friedrich ontvangt een bijdrage om zijn werk verder te ontwikkelen. Hij wil onderzoek doen naar esthetische betekenissen en technische mogelijkheden om specifieke en emotionele incidenten te verbeelden in zijn videowerk. Hij zal aan een aantal projecten werken waarvoor hij ook reizen zal maken, onder andere naar Sulawesi

Helen Frik, Amsterdam
Helen Frik werkt als kunstenaar met verschillende media en heeft daarnaast twee collecties opgezet. De Frik Collection (2005) en Frik Collection Ceramic Museum (FCCM 2011). De Frik Collection bestaat uit 190 tekeningen. Bij tijd en wijle worden deze als collectie tentoongesteld, of wordt een selectie ingezet. Het FCCM bestaat uit bijna tweehonderd stukken: zoals vazen, diverse objecten en andere bizarre gebruiksvoorwerpen. De werken zijn in alle opzichten hybride en bevatten brokstukken uit andere werelden en vroegere tijden.

Lotte Geeven, Amsterdam
Lotte Geeven werkt met verschillende media en het werk is vaak site-specific. Timing, het gebruik van de media en het vervagen van realiteit in fictie zijn motieven in haar werk terugkeren. Zij ontvangt de bijdrage om de komende jaren haar werk en praktijk te blijven ontwikkelen. Zo wil zij onder meer haar werkwijze verscherpen richting een zelf-onderhoudend duurzame beroepspraktijk. Daarnaast wil zij investeren in lopende grootschalige internationale projecten.

Klaas van Gorkum, Rotterdam
Klaas van Gorkum werkt samen met Iratxe Jaio. Hun werk bestaat uit het verkennen en opnieuw definiëren van de relatie tussen kunstenaar en samenleving. Zij ontvangen beiden een werkbijdrage om hun werk en praktijk te kunnen blijven ontwikkelen. De komende tijd willen zij werken aan een project waarin ze hun ideeën over het object als knooppunt van sociale verhoudingen toepassen op een omstreden archeologische vondst. Daarnaast zullen zij nieuw werk en projecten ontwikkelen voor toekomstige tentoonstellingen en zal er een publicatie verschijnen die reflecteert op ontwikkelingen in hun praktijk.

Esther de Graaf, Groningen
Esther de Graaf ontvangt een bijdrage om de komende tijd nieuw werk maken voor een solotentoonstelling in het Groninger Museum in het voorjaar van 2016. Daarnaast zal zij als curator een groepstentoonstelling samenstellen in W139. Haar komende tentoonstellingen en activiteiten zijn gericht op het maken van levendige organische beelden. Ze wil zich richten op de potentie van een fysiek en sensitief beeld met de potentie om levendige structuren van binnen te laten zien. Ze wil kunnen investeren in materiaal, studioruimte, opslag en assistentie.

Thijs Groot Wassink, Brummen
Thijs Groot Wassink ontvangt een bijdrage om zijn werk de komende jaren verder ontwikkelen, om experiment aan te gaan en nieuwe wegen te verkennen. Hij wil uitzoeken hoe hij werk kan maken dat meer verband houdt met zijn persoonlijke leven en hij wil de rol van beeld en poëzie meer ruimte geven. Hij wil daarvoor een serie werk maken rondom de stad Londen.

Voebe de Gruyter, Wassenaar
De Gruyter ontvangt een bijdrage om haar werk de komende jaren verder te ontwikkelen en te verdiepen. Ze wil meer gaan schrijven en onderzoeken hoe ze teksten als beelden kan presenteren. Haar verzameling Occurances during Exhibitions is een langlopend project waar zij aan wil doorwerken en eventueel een publicatie bij wil maken. Daarnaast wil zij nieuw werk maken voor aankomende exposities.

Hans van der Ham, Den Haag
Hans van der Ham ontvangt een bijdrage om zich de komende jaren te richten op nieuwe ontwikkelingen in zijn werk. Hij wil onderzoek doen naar de toepassing van andere materialen en aan toevoegingen in de vorm van assemblages. Tevens wil hij kijken hoe hij de beeldtaal van zijn gouaches ruimtelijk kan maken. Nieuw werk wil hij tonen bij een mogelijke tentoonstelling in Museum Beelden aan Zee en/of Nouvelles Images.

Lieven Hendriks, Arnhem
Lieven Hendriks ontvangt een bijdrage om zijn werk en praktijk te blijven ontwikkelen. Het werk gaat over waarneming in het algemeen en over de perceptie van schilderkunst in het bijzonder. Een schilderij mag geen illustratie zijn van het idee, maar moet gaandeweg zijn eigen criteria ontwikkelen, onder andere gevormd door de schilderijen die eraan vooraf gingen. Hij heeft verschillende plannen voor nieuw werk en onderzoek, bijvoorbeeld met betrekking tot het klassieke idee van het schilderij als venster, in de vorm van glas-in-lood ramen.

Paul Hendrikse, Hoek
Het werk van Paul Hendrikse begeeft zich op het grensgebied van geschiedenis, biografie en fictie en bevat vaak performatieve elementen. Hij ontvangt een bijdrage om de komende jaren een aantal langdurige performance projecten realiseren. Daarnaast wil hij werken aan een serie reproducties van hoofden die ooit gemaakt zijn door personen als stand-in voor zichzelf en als een alternatieve aanwezigheid gebruikt werden.

Ivan Henriques, Den Haag
Ivan Henriques ontvangt een bijdrage om de komende vier jaar zijn werk en praktijk te kunnen voortzetten. Hij maakt interactieve multimedia installaties. Hij beschouwt de natuur als inspiratie en een noodzakelijke factor in de ontwikkeling van de technologische wereld. In zijn praktijk combineert hij hybride vormen van natuur en (technologische) cultuur om te komen tot nieuwe vormen van communicatie. Hij maakt daarbij onder meer gebruik van bio-technologie en werkt samen met wetenschappers.

Elodie Hiryczuk, Amsterdam
Elodie Hiryczuk werkt samen met Sjoerd van Oevelen. Beiden krijgen een bijdrage om hun artistieke praktijk de komende jaren verder te ontwikkelen door experiment aan te gaan en nieuw artistiek onderzoek te doen. Zij willen de komende tijd twee specifieke visuele technieken die een ‘haptisch’ of dwalend functioneren van het oog tot stand brengen op empirische wijze nader bestuderen. Daarnaast willen zij het principe van ‘oppervlakkige diepte’ verder onderzoeken en nieuw werk maken voor komende tentoonstellingen.

Hilarius Hofstede, Amsterdam
Hilarius Hofstede beschouwt zijn tekeningen als de basis van zijn kunstenaarschap. Daarnaast is hij actief als initiatiefnemer en curator van verschillende projecten. Hij ontvangt een bijdrage om de komende tijd werk maken voor exposities, zoals bij The Merchant House. Daarnaast werkt hij aan een aantal projecten die hij de komende jaren verder zal uitwerken.

Carl Johan Högberg, Amsterdam
Carl Johan Högberg ontvangt een bijdrage om zijn praktijk te kunnen voortzetten, om onderzoek te doen, te experimenteren en nieuw werk te kunnen ontwikkelen. Zo wil hij een korte film maken en zal hij werken aan een opdracht voor een muurschildering voor een nieuw ziekenhuis in Stockholm.

Juul Hondius, Amsterdam
Juul Hondius ontvangt een bijdrage om zijn werk en praktijk te kunnen blijven ontwikkelen. Hij begeeft zich op het grensvlak van journalist, documentairemaker en fotograaf. Het gaat hem niet om de (on)juistheid van een beeld maar om het ontwikkelen van een kritische reflectie op de vormtaal van de media. De laatste jaren is zijn positie ten opzichte van bestaande beeldtaal veranderd en is juist de afwezigheid van bestaand (journalistiek) beeldmateriaal het belangrijkste vertrekpunt geworden.

Allard van Hoorn, Amsterdam
Allard van Hoorn maakt performances en (geluid)installaties. Hij ontvangt een bijdrage voor het voortzetten van zijn praktijk en het ontwikkelen van nieuw werk. Hij wil de komende jaren voornamelijk gebruiken om werk te kunnen maken voor een aantal projecten en exposities die hij in het vooruitzicht heeft.

Alex Jacobs, Rotterdam
Alex Jacobs werkt samen met Ellemieke Schoenmaker onder de naam V&B. Hij ontvangt een bijdrage om zich toeleggen op verdieping van het werk. Recent is hij begonnen met onderzoek naar dans en kostuum. Hieruit zullen performances en een film voortkomen. Daarnaast wil hij diverse technieken op het gebied van beeldhouwkunst verder uitdiepen en zijn er plannen voor het opzetten van een tentoonstellings/projectruimte met mogelijkheden voor residencies.

Iratxe Jaio, Rotterdam
Zie Klaas van Gorkum

Wytske van Keulen, Amsterdam
Wytske van Keulen ontvangt een bijdrage om de komende jaren haar beeldonderzoek voort te zetten waarbij zij zich zal concentreren op ontmoetingen met bijzondere individuen. Zij wil kijken hoe zij het verzamelde beeldmateriaal kan selecteren en samenbrengen en wil experimenteren met verschillende presentatiemogelijkheden waarbij haar ideeën vorm krijgen in ruimtelijke installaties.

Gert Jan Kocken, Amsterdam
Het werk van Gert Jan Kocken is een doorlopend onderzoek naar de herinneringen en visuele representatie van omslagpunten in de wereldgeschiedenis. Hij ontvangt een bijdrage om zijn project Depictions en een publicatie over historische omslagpunten af te ronden. Daarnaast wil hij een nieuw project, Das Ungenügen der Bilder, uitwerken.

Maartje Korstanje, Rotterdam
Korstanje ontvangt een bijdrage om haar onderzoeken naar nieuwe materialen en technieken verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld naar het integreren van geborduurde onderdelen in een basis van karton en andere materialen. Ook wil zij verder werken aan het  gebruik van LEDlicht in haar werken. Zij wil nieuw werk maken voor aankomende solotentoonstellingen en investeren in haar werkruimte.

Lilian Kreutzberger, Den Haag
Lilan Kreutzberger ontvangt een bijdrage om haar beroepspraktijk de komende jaren zowel vanuit haar atelier in Nederland als tijdens residencies in de VS verder te ontwikkelen aan de hand van diverse thema’s waar zij reeds mee werkt. Daarnaast wil zij graag op projectmatige basis nieuw werk ontwikkelen. Zij benadert haar werk steeds meer als een installatie binnen een ruimte waarbij inhoud mede wordt bepaald door de context van andere aanwezige werken.

Cees Krijnen, Haarlem
Cees Krijnen ontvangt een bijdrage om zijn praktijk en werk de komende jaren verder te kunnen blijven ontwikkelen. Voor zijn recente project Panick Attack: Perception of Doors gaat hij de komende jaren samenwerken met Uscha Pohl (Royal College of Art, Londen) en Herman Delpeut (psychiater). Het behelst een academische zoektocht naar de rol van trauma’s, klein of groot, in het creatieve proces van modeontwerpers en kunstenaars. De inzichten die hieruit naar voren komen kunnen een verdieping vormen van zijn eigen kunstuitingen, die sinds jaar en dag op dit principe zijn gebaseerd.

Hieke Luik, Enschede
Het werkproces van Hieke Luik is een voortdurend onderzoeken, bevragen, organiseren, denken, kneden en tekenen van beelden. Zij ontvangt een bijdrage om de komende vier jaar haar praktijk te kunnen voortzetten, onderzoek te doen en om nieuw werk te maken, onder andere voor een solotentoonstelling bij Beelden aan Zee in oktober 2016.

Maurizio Martinucci, Amsterdam
Maurizio Martinucci ontvangt een bijdrage om de komende jaren diverse nieuwe projecten te ontwikkelen en werk te maken voor tentoonstellingen die hij in het vooruitzicht heeft in 2015. Hij zal een residency doen in Singapore, verschillend veldonderzoek doen en experimenten uitvoeren waar weer nieuw werk uit voort zal komen.

Hans van der Meer, Amsterdam
Fotograaf Hans van der Meer ontvangt een bijdrage om zijn praktijk voort te zetten en nieuw werk te ontwikkelen. Zo wil hij de komende jaren nieuwe presentatievormen uitproberen. Ook wil hij een aantal ideeën en lijnen in zijn archief opnieuw oppakken en verder uitwerken. Met deze bijdrage kan hij ook investeren in nieuwe apparatuur, onder andere om zijn archief beter op orde te brengen.

Lara de Moor, Haarlem
Lara de Moor ontvangt een bijdrage om haar werk de komende jaren te verdiepen. Zij wil zich voornamelijk toeleggen op grotere geassembleerde interieurs en tuingezichten of combinaties daarvan. Ook wil zij kleinere werken blijven maken die een duidelijk intimiteit en concentratie in de hand werken. Daarnaast zal zij tekeningen blijven maken die het onderzoek naar spanning en verdichting in het werk ondersteunen.

Gil Nader, Rotterdam
Gil Nader werkt samen met Moti Porat onder de naam Gil & Moti. Beiden ontvangen een bijdrage om de komende jaren hun hoofdthema, kunst en sociaal engagement, verder te ontwikkelen. Ze onderzoeken het potentieel van kunstenaars om bij te dragen aan de verbetering van de maatschappij, zowel conceptueel als formeel. Daarnaast zullen zij tijd investeren in het verdiepen van bestaande professionele (inter)nationale contacten.

Alexandra Navratil, Amsterdam
Alexandra Navratil ontvangt een bijdrage om haar praktijk en werk te kunnen blijven ontwikkelen. Ze wil haar werk verder verdiepen en onderzoek doen voor een expositie in Sri Lank en zal daarbij dieper ingaan op de historie van de German Agfa Orwo film company. Verder wil ze onderzoek doen voor een nieuwe publicatie. Het werk moet ook resulteren in een film en installaties.

Ad Nuis, Haarlem
Ad Nuis ontvangt een bijdrage om zijn werk en praktijk te ontwikkelen. Zo zal hij werken aan het nieuwe project The Greek Connection, een vervolg op Oil&Paradise.

Sjoerd van Oevelen, Amsterdam
Zie Elodie Hiryczuk

Jeroen Offerman, Eindhoven
Jeroen Offerman ontvangt een bijdrage om zijn praktijk en werk te kunnen blijven ontwikkelen. Hij wil zich de komende jaren meer richten op de combinatie van film en theater en onderzoeken hoe de verschillende elementen van cinema zich tot elkaar verhouden. Dit moet resulteren in een gefilmde performance in het theater, waarbij het publiek een actieve rol krijgt door de performance zo abstract mogelijk te houden en het verhaal zo min mogelijk te sturen.

Ólafur Ólafsson, Rotterdam
Ólafur Ólafsson werkt samen met Libia Castro. Beiden ontvangen een bijdrage om hun werk en praktijk de komende jaren te kunnen blijven ontwikkelen en voortzetten. Hun werk is doorlopend onderzoek naar de wijze waarop het leven, de samenleving en het individu worden beïnvloed door sociaal economische, culturele en politieke factoren. Ze zullen onder andere werken aan een nieuw deel van hun langdurige campagneproject The riGHt tO RighT/WrOnG. Onder de werktitel Crimes of Fascism and The (Im)Pact of Forgetting willen ze reageren op het sociaal politieke vraagstuk gerelateerd aan de misdaden tegen de mensheid tijdens de Spaanse Burgeroorlog en het regime van Franco.

Serge Onnen, Amsterdam
Serge Onnen ontvangt een bijdrage om de film Cloacinae verder te realiseren. Dit is een korte film met schaduwpoppen, stop-motion, pre-cinematografische technieken en geanimeerd ijs. Daarnaast wil hij in samenwerking met een componist een schaduwvoorstelling maken en hoopt hij nogmaals een residentie te kunnen doen. Hij zal werk maken voor toekomstige tentoonstellingen en wil daarbij ook een bijzondere publicatie maken.

Maarten Overdijk, Leiden
Maarten Overdijk ontvangt een bijdrage om zijn praktijk de komende tijd verder te verdiepen aan de hand van een serie nieuwe werken. Hij wil daarbij nieuwe vormen introduceren en teruggrijpen naar vormen uit eerder werk. Aan de hand van nieuwe en bestaande elementen wil hij een psycho-fysieke scenografie ontwikkelen; een scenografie van mentale architectuur. Tevens wil hij aan het reeds eerder ontwikkelde reference boek blijven werken en onderzoeken hoe hij zijn resultaten kan presenteren.

Jan van de Pavert, Rotterdam
Jan van de Pavert ontvangt een bijdrage om zijn praktijk en werk de komende jaren verder te ontwikkelen. Hij zal nieuw werk maken voor aankomende exposities. Daarnaast wil hij werken aan een boek dat ingaat op zijn werk van de afgelopen jaren. Op dit moment werkt hij aan vijf arbeidsintensieve schilderijen.

Libia Perez De Siles De Castro, Rotterdam
Zie Ólafur Ólafsson.

Ahmet Polat, Hilversum
Ahmet Polat is werkzaam als documentair fotograaf. Een terugkerend thema in zijn werk is de verhouding Nederland en Turkije. Beide landen spelen een sterke rol in zijn ontwikkeling als kunstenaar. De constante spanning en wisselwerking tussen deze Westerse en Oosterse ideologieën vormen een diepe bron van inspiratie. Hij heeft een werkbijdrage bewezen talent om de komende 4 zijn praktijk en projecten te kunnen voort zetten en nieuw werk te maken. Hij wil zich ook toeleggen op en experimenteren met het maken van (korte) film.

Moti Porat, Rotterdam
Zie Gil Nader

Pieter Postma, Amsterdam
Pieter Postma ontvangt een bijdrage om zijn praktijk en werk verder te kunnen ontwikkelen. Hij wil zijn 3D werken van papier in combinatie met andere materialen verder uitbouwen en ziet diverse mogelijkheden om met deze materialen zijn werk verder te verdiepen, waarbij schaalvergroting ook een optie is. Daarnaast wil hij zijn abstracte werken van textiel verder uitdiepen en deze ook op grotere schaal uitvoeren, waarbij site-specific werk ook een optie is.

Ioanna Rafailidou, Amsterdam
Ioanna Rafaildou ontvangt een bijdrage om haar werk en praktijk de komende jaren verder te ontwikkelen en te verdiepen en aan een aantal projecten te werken: Requiem series, een kleinschalige film en videoprojecten. Daarnaast wil ze haar werk op diverse locaties tonen, om zo een breed publiek te bereiken waarmee zij ook in discussie wil gaan.

Gijs la Rivière, Rotterdam
Gijs la Rivière ontvangt een bijdrage om zich de komende jaren op een aantal projecten te richten, zoals het onderzoeksproject Neapolis een liefdesverklaring aan de steden Napels en Rotterdam, de graphic novel wederopbouwkunst 1940-1945, een project over het vijftienjarig bestaan van HuMobisme en een aantal andere projecten over Rotterdam. Daarnaast zal hij nieuwe neonwerken en twee nieuwe films maken.

Maria Rudnaya, Amsterdam
Maria Rudnaya ontvangt een bijdrage om de komende tijd meer ruimte te hebben om zich te richten op nieuwe ontwikkelingen en onderzoek. Zij wil Amsterdam als basis houden maar hoopt wel internationale projecten te kunnen doen. Zij werkt momenteel aan de projecten Alternative Eating, Are u real, privacy and intimacy, Here we teach to win en Unborn Babies.

Laura Samsom Rous, Amsterdam
Laura Samson Rous fotografeert, filmt en schrijft teksten bij haar werk. Zij ontvangt een bijdrage om de komende jaren te werken aan vier nieuwe kunstenaarsboeken op A3 formaat. Daarnaast wil zij de film De weg van de Rode Aarde realiseren. Zij heeft hiervoor de afgelopen jaren onderzoek gedaan en opnames gemaakt en wil nu een start maken met de montage. De beelden zijn gemaakt in Japan en Indonesië en het project is een onderzoek naar herinneringen.

Martijn Schuppers, Groningen
Martijn Schuppers ontvangt een bijdrage om zijn werk de komende vier jaar verder te ontwikkelen en aan verschillende series te werken. Hij wil onder andere werk maken voor een solotentoonstelling in Museum für Gegenstandsfreier Kunst in Otterndorf. Ook zal hij werken aan een publicatie over zijn werk.

Benjamin Sleeuwenhoek, Stavenisse
Benjamin Sleeuwenhoek ontvangt een bijdrage om zijn praktijk en werk te kunnen blijven voortzetten en ontwikkelen. Hij zal zich de komende jaren richten op schilderijen, gouaches, collages, grafiek, inkjetprints en zeefdrukken. Recent is hij met lino’s begonnen om vandaaruit boeken te kunnen samenstellen.

Praneet Soi, Amsterdam
Het werk van Praneet Soi bestaat uit schilderijen, muurschilderingen, tekeningen, collages, dia-installaties en performance/lezingen. Er zijn drie onderwerpen waar hij zich voornamelijk mee bezig houdt: onderzoek naar afbeeldingen in de media na 9/11, arbeid en ambacht en als laatste zijn interesse voor visuele motieven. Met de bijdrage wil hij zijn werk en praktijk de komende vier jaar blijven ontwikkelen.

Sarah van Sonsbeeck, Amsterdam
Van Sonsbeeck ontvangt een bijdrage om de komende jaren door te gaan met het maken van werken en projecten rondom het thema Stilte. Zij wil diverse reizen maken, deels naar plekken waar zij reeds eerder is geweest, zoals São Paulo en naar nieuwe plekken zoals Tristan da Cunha, de meest afgelegen bewoonde plek op aarde.

Aram Tanis, Amsterdam
Aram Tanis ontvangt een bijdrage om zijn praktijk en werk verder te kunnen blijven ontwikkelen. Hij wil de komende jaren werken aan een project over Las Vegas. Ook wil hij onderzoeken hoe hij een door persoonlijke omstandigheden ingegeven thema als ‘paralelle werelden’ autonoom kan visualiseren en tegelijkertijd nog persoonlijk kan laten zijn.

Esther Tielemans, Amsterdam
In het werk van Esther Tielemans staat de schilderkunst centraal. In haar recente werk onderzoekt zij de sokkel versus het platte vlak. Beiden verplaatsen zich in elkaars positie en tonen de sculpturale mogelijkheden van de schilderkunst. Zij ontvangt een bijdrage om haar praktijk en werk te kunnen blijven ontwikkelen.

Joost van den Toorn, Zaandam
Joost van den Toorn is beeldhouwer en werkt zowel in opdracht als autonoom. In zijn werk zet Van den Toorn tegenstellingen in om de bewust gekozen letterlijke verschijningsvorm van zijn beelden onderuit te halen. Humor speelt een belangrijke rol in zijn werk. Joost van den Toorn ontvangt een bijdrage om de komende vier jaar zijn werk en praktijk verder te ontwikkelen.

Remco Torenbosch, Grijpskerk
Remco Torenbosch ontvangt een bijdrage om zich de komende vier jaar te richten op een aantal langetermijnprojecten en op onderzoeken die betrekking hebben op zijn interesse in de geschiedenis en het heden van handel en arbeid. Hierbij wil hij zich concentreren op de topografische verschuiving van handel en arbeid en de sociaal economische consequenties die hiermee gepaard gaan. Hij wil werk maken voor aankomende tentoonstellingen en reizen maken om onderzoek te doen voor de projecten.

Piet Tuytel, Haarlem
Piet Tuytel ontvangt een bijdrage om zijn praktijk de komende vier jaar verder te ontwikkelen en om nieuw werk te maken. Hij wil starten met een serie monumentale tekeningen en zal daarnaast zijn reeks grote plintwerken verder ontwikkelen. Het accent komt daarbij te liggen op het doorontwikkelen van kleurgebruik in relatie tot vormen en lijnen. In schetsvorm staan werken die niet egaal of geheel gespoten zijn, met andere kleurstellingen, met tekst in spiegelschrift en in nog grotere afmetingen.

Martijn Veldhoen, Amsterdam
Martijn Veldhoen ontvangt een bijdrage om zijn praktijk en werk verder te kunnen blijven ontwikkelen. Zijn werk bevindt zich op het grensgebied van beeldende kunst en video/film. Al bijna vijf jaar werkt hij aan opnames voor een serie video-installaties/films over Europa met de werktitel So Far and yet So Close. De komende vier jaar gaat hij dit project verder uitwerken en presenteren.

Mariëlle Videler, Amsterdam
Mariëlle Videler ontvangt een bijdrage om zich de komende jaren op verschillende projecten te richten waarvoor zij verschillende reizen zal maken. Overkoepelend thema is de jacht. De projecten zullen via verschillende presentatievormen onder de aandacht worden gebracht en diverse samenwerkingen met zich meebrengen. Daarnaast zal zij zich ook richten op werkzaamheden als gastdocent.

Ronald van der Voet, Leiden
Ronald van der Voet / ZEDZ werkt als beeldend kunstenaar en street artist. Hij maakt zowel muurschilderingen, graffiti als 3D installaties en objecten. Hij ontvangt een bijdrage om de komende vier jaar meerdere projecten uit te voeren. Zo wil hij een publicatie maken met een overzicht van zijn werk. Daarnaast wil hij zijn netwerk uitbreiden, met name in Amerika en Zuid-Amerika.

Giny Vos, Amsterdam
Giny Vos ontvangt een bijdrage om haar werk en praktijk ook de komende jaren verder te ontwikkelen. Haar plan is om meer tijdelijke installaties en projecten te maken voor onder andere musea. Zij streeft ernaar haar werk telkens te vernieuwen, hoewel haar projecten in de openbare ruimte vaak een langzaam en moeizaam proces zijn.

Dan Walwin, Den Haag
Dan Walwin ontvangt een bijdrage om zijn werk de komende jaren te ontwikkelen en hij wil daarbij in zijn installaties meer met geluid werken. Ook wil hij nieuwe technieken, zoals drone technologie, gebruiken. Tevens wil hij ideeën verzamelen die samenhangen met het functioneren van ecosystemen. In het algemeen wil hij nieuw werk maken voor een expositie in Londen bij Cell Project Space.

Riette Wanders, Amsterdam
Riette Wanders ontvangt een bijdrage om haar werk de komende jaren verder te ontwikkelen. Zij werkt aan verschillende series, zoals agendatekeningen met een vorm van collage, grote tekeningen die ze wil herzien en hergebruiken. Daarnaast wordt fotografie belangrijker in haar werk en experimenteert ze met ruimtelijk werk.

Marjolijn de Wit, Amsterdam
Marjolijn de Wit ontvangt een bijdrage om nieuw werk te maken voor een aantal tentoonstellingen. Daarnaast wil ze onderzoek en experiment doen, bij een aantal residencies werken en zich richten op landschapsfotografie. Zij wil ook actief zijn in het organiseren en initiëren van (groeps)tentoonstellingen en samenwerkingsprojecten. Ze verwacht dat de bijdrage haar werk een inhoudelijke en artistieke impuls zal geven.

Xiaoxiao Xu, Amsterdam
Xiaoxiao Xu zoekt naar een balans tussen de twee culturen waarin ze opgroeide, waarbij ze fotografie gebruikt als middel. Ze ontvangt een bijdrage om haar praktijk en werk te kunnen blijven ontwikkelen. Zo wil zij onder andere een fotografisch onderzoek doen naar het culturele, sociale en economische klimaat van China, met de Muur als rode draad. Daarnaast wil ze boeken over haar projecten samenstellen en publiceren.

Katarina Zdjelar, Rotterdam
Katarina Zdjelar ontvangt een bijdrage om  haar onderzoek naar de geschiedenis van de ‘performing voice’ verder uit te werken en te ontwikkelen in nieuw werk. Voor haar onderzoek zal zij diverse reizen maken. Daarnaast zal zij werk maken voor een aantal exposities die zij in het vooruitzicht heeft. Ook wil zij graag nieuwe materialen uitproberen en nieuwe vaardigheden aanleren en een artistieke uitwisseling met andere kunstenaars opzetten.

Christiaan Zwanikken, Amsterdam
Christiaan Zwanikken ontvangt een bijdrage om zijn werk en praktijk te kunnen blijven ontwikkelen. Hij wil zich onder andere richten op een nieuw project waarbij (natuurlijke) geuren in de installatie worden verwerkt. Daarnaast zal hij nieuw werk maken voor komende exposities.

Bijdrage Gast en Buitenlandateliers

Voor beeldend kunstenaars en bemiddelaars voor een werkperiode in een van de binnen- of buitenlandateliers die het Mondriaan Fonds aanbiedt.

AIR Berlin Alexanderplatz, Duitsland
Liesbeth Bik en Jos van der Pol / Bik van der Pol, Rotterdam
€ 5.940 (2x)
Voor continuering van het discursieve project Turning a blind eye, waarin zij de urgentie van ‘publieke ruimte’ als een plek van conflict over rechten, informatie, relaties en objecten bediscussiëren door het organiseren van debatten.

Miklos Gaál, Amsterdam
€ 9.000
Bijdrage aan het onderzoek voor een film van parende pauwen op Pfaueninsel, Potsdam. Dit project borduurt voort op het bredere onderzoek van Miklos Gaál naar Europese historische landschapstuinen waarin invloeden uit De Verlichting zijn te ontdekken.

Lisette Smits, Utrecht
€ 9.000
Voortkomend uit de tentoonstelling Deep Cuts (2012) zal Lisette Smits onderzoek doen naar de menselijke stem als afspiegeling van een cultuur in politiek, esthetisch en psychologisch opzicht en hoe beeldcultuur zich daar toe verhoudt.

AIR Laboratory Warschau, Polen
Maja Bekan, Den Haag
€ 5.580
Maja Bekan werkte eerder in Warschau en legde daar contact met een groep die zich inzet voor bewoners van de omgeving van de Marszalkowska straat. Nu wil zij met deze groep en het Center for Contemporary Art een project opzetten over een verdwenen jongenssculptuur van Alfony Karnysociaal. Het beeld dient als uitgangspunt om verschillende meningen over de betekenis, het gebruik en de betrokkenheid van kunst te onderzoeken.

Katarina Zdjelar, Rotterdam
€ 5.580
Katarina Zdjelar zal onderzoek doen naar taal en stem in de Oost-Europese kunst vanaf de jaren ‘50 tot vandaag, vanuit thema’s als censuur en democratie. Hiervoor bekijkt ze onder meer producties van de eerste opnamestudio in Oost-Europa, die in Warschau is opgezet in 1957.

Arts Initiative Tokyo, Japan
Rosa Doornenbal, Amsterdam
€ 7.740
Rosa Doornenbal gaat onderzoeken hoe de filosofische, spirituele en esthetische facetten van de Japanse theeceremonie een nieuw licht kunnen schijnen op haar benadering van sculptuur en de presentatie ervan.

Atelier Holsboer, Parijs, Frankrijk
Bastienne Kramer, Amsterdam
€ 11.250
Bastienne Kramer wil nieuwe sculpturen en een installatie maken, onder andere op basis van onderzoek naar de prehistorische (venus)beelden die in veel Parijse en in Franse musea te vinden zijn. Ook gaat ze onderzoek doen naar de voormalige koninklijke porseleinfabrieken vlak buiten Parijs waar een klein aantal hedendaagse kunstenaars werk mag uitvoeren.

Paulien Oltheten, Amsterdam
€ 11.250
Pauline Oltheten wil in Parijs looproutines ontwikkelen die tot nieuwe fotowerken over het menselijk gedrag in de openbare ruimte leiden. Om haar eigen fysieke aanwezigheid te ontwikkelen en meer te leren over performance wil ze een cursus volgen aan de school van Etienne Decroux aan de Ecole Internationale de Mime Corporel Dramatique.

Capacete, Rio de Janeiro, Brazilië
Jonas Lund, Amsterdam
€ 6.500
Bijdrage voor het doen van onderzoek, het maken van nieuw werk, deelname aan workshops en het maken van publieke presentaties en tentoonstellingen in relatie tot het onderwerp van Lund’s onderzoek naar het functioneren van de kunstwereld aan de hand van zijn ‘art world database’.

CCS Bard, Annandale on Hudson, USA
Annet Dekker, Amsterdam
€ 9.750
Annet Dekker zal verder werken aan haar promotieonderzoek naar het behoud van ‘net kunst’. Haar onderzoeksvoorstel voor CCS Bard valt samen met een project dat zij bij het Nieuwe Instituut als curator uitvoert, waarbij kunstenaars in opdracht onderzoek doen naar de inhoudelijke gevolgen van het digitaliseren van archieven.

Cemeti Art House, Yogyakarta, Indonesië
Faysal Mroueh, Amsterdam
€ 2.970
Faysal Mroueh zal tijdens zijn residency via het verzamelen van foto’s, videofragmenten, teksten, geluid en tekens in de stad grip proberen te krijgen op de sociale en politieke aspecten van Indonesië. Verder verwacht hij nieuw werk te kunnen maken dat gebaseerd is op de Indonesische antropologie, mythologie en de inheemse fauna.

Delfina Foundation, Londen
Jasmijn Visser, Utrecht
€ 6.930
Jasmijn Visser zal zich richten op twee onderwerpen. In vervolg op The Falklands Project zal zij archiefonderzoek doen naar bronmateriaal uit Zimbabwe over de Gurkha soldaten en hun rol in de Falklandoorlog. Daarnaast wil ze onderzoek doen naar het concept van barbarisme in verschillende culturen van ‘sharing media’.

Deltaworkers, New Orleans
Jacob Dwyer, Amsterdam
€ 8.685
Jacob Dwyer wil tijdens zijn residency onderzoek doen naar Ignatius J. Reilly een karakter uit het boek A Confederacy of Dunces van John Kennedy Toole, een verhaal dat zich afspeelt in New Orleans in de jaren ‘60 en de methodes die illegale toeristengidsen gebruiken voor rondleidingen op beroemde begraafplaatsen. Het onderzoek moet uitmonden in een film.

Toon Fibbe, Rotterdam
€ 6.165
Voor onderzoek naar de sociaaleconomische processen die hij wil benaderen als spookachtige verschijningen. Hiermee sluit hij aan op het gebruik van metaforen en termen als ‘onzichtbare krachten’ bij het beschrijven van economische processen.

Eric Giraudet de Boudemange, Amsterdam
€ 6.165
Eric Giraudet de Boudemange zal tijdens zijn verblijf een serie nieuw werk maken voortkomend uit zijn fascinatie voor de mystieke en spirituele aspecten van New Orleans en de bayou.

Instituto Buena Bista, Curaçao
Domenico Mangano en Marieke van Rooij, Amsterdam
€ 5.900 (2x)
Domenico Mangano en Marieke van Rooij gaan tijdens hun verblijf bij het IBB, gevestigd op het terrein van de Capriles Kliniek voor psychiatrische gezondheidszorg, werken aan het derde deel van hun trilogie over leefgemeenschappen van psychiatrische patiënten.

Arthur van Mourik, Abcoude
€ 8.200
Arthur van Mourik gaat onderzoeken hoe de opzet van het IBB aan komende generaties kan worden overgedragen zonder er een vaststaande methodiek van te maken. Het onderzoek moet in kaart brengen hoe culturele, sociaal-maatschappelijke en immateriële elementen invloed hebben op het ontstaan, voortbestaan en verdwijnen van hedendaagse (beeldende) kunst.

Priscila Fernandes, Rotterdam
€ 8.200
Priscila Fernandes zal artistiek onderzoek doen naar de betekenis van kunst op plekken die ver verwijderd zijn van de gebruikelijke centra voor beeldende kunst zoals Berlijn en New York. Ze wil nieuw werk maken dat reflecteert op de positie van kunst op een Caribisch eiland met een idyllisch en toeristisch imago.

ISCP, New York, Verenigde Staten
Maartje Korstanje, Rotterdam
€ 31.500
Maartje Korstanje maakt grootschalig werk, geïnspireerd op organische processen die zij in New York in een grootsteedse omgeving zal zoeken in plaats van op het Zeeuwse platteland. Het nieuwe werk zal door galerie Upstream op de Armory Show gepresenteerd worden.

Pompgemaal Den Helder, Nederland
Cathelijn van Goor, Amsterdam
€ 4.000
Tekenaar Cathelijne van Goor wil zich laten inspireren door de wijze waarop David Claerbout in de film Long Goodbye het verstrijken van tijd zichtbaar maakt. Dit gegeven wil zij inzetten om kijkers bewust te maken van de gevolgen van de menselijke expansiedrift en het contrast tussen de natuur en technologische ontwikkelingen.

Maria Guggenbichler, Amsterdam
€ 4.000
Maria Guggenbichler, programmeur van The Side Room in Amsterdam, wil het gastatelier gebruiken om haar werkpraktijk te verdiepen in samenwerking met uiteenlopende kunstenaars, curatoren, critici en onderzoekers. Dit kan leiden tot nieuwe kunstwerken, performances of teksten, die worden gepresenteerd bij het Pompgemaal of elders in het land.

Michiel Hilbrink, Amsterdam
€ 4.000
Michiel Hilbrink zal nieuw werk maken vanuit de notie van een laatste mens in combinatie met het desolate landschap van bergen zand, het geluid van de wind en de zee. Hij is geïnteresseerd in de abstractie van zand dat bijna elke vorm aan kan nemen, als een chaotisch schrift.

Tom Kok, Utrecht
€ 4.000
Tom Kok wil artistiek onderzoek doen naar zogenaamde Akoestiek Spiegels, betonnen parabolische schalen die tijdens de wereldoorlogen dienden om de geluiden van eventuele vijandige vliegtuigen op te vangen. De aanwezigheid van een militaire basis en de afgelegen ligging van Den Helder en het Pompgemaal zijn hiervoor bij uitstek geschikt.

Irene Kopelman, Amsterdam
€ 8.000
Het landschap staat centraal in het werk van Irene Kopelman. In het Pompgemaal wil zij specifiek het Nederlandse landschap en ecosysteem onderzoeken en tekenen. Hierbij werkt ze samen met het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Kopelman deelt het atelier met Praneet Soi.

Praneet Soi, Amsterdam
€ 8.000
Praneet Soi wil de uitkomsten van onderzoek naar het onderwerp arbeid en ambacht, dat hij de afgelopen jaren deed in India, Amerika en Zwitserland, uitdiepen en vertalen in nieuwe schilderijen en tekeningen. Hij zal hierbij onder meer werken met nieuwe materialen en technieken.

Projectstudio Berlijn, Duitsland
Irina Birger, Amsterdam
€ 9.000
De geschiedenis van Berlijn in zowel kunst als architectuur hebben voor Irina Birger vele connecties met haar achtergrond. Zij wil onderzoek doen naar de manier waarop ze onderdelen uit de geschiedenis van deze stad in haar toekomstige werk wil verwerken.

Carl Johan Högberg, Amsterdam
€ 9.000
Carl Johan Högberg wil in Berlijn onderzoek doen naar de Duitse Nacktkultur en Lebensreform beweging, de Bauhaus relatie met gezondheid, the Artaman League’s ruralism, de Nazi’s obsessie met het (neo)klassieke figuur en de ideeën over gezondheid en fitness in het Westen en het Oosten tijdens de koude oorlog. Resultaten van dit onderzoek zal hij verwerken in nieuw werk.

Esther Tielemans, Amsterdam
€ 9.000
Esther Tielemans wil de werkperiode gebruiken om haar werkgebied te verdiepen en te herdefiniëren. Zij wil zich richten op het medium schilderen en onderzoeken hoe haar werk zich verhoudt tot internationaal georiënteerde schilderkunst.

Projectstudio China, Beijing
Lard Buurman, Amsterdam
€ 7.830
Lard Buurman wil beeldonderzoek doen naar stedelijke ontwikkelingen in Beijing. Migranten komen niet langer alleen van het platteland van China. Hoe drukken nieuwe migranten uit Afrika of de rest van Azië hun stempel op de Chinese samenleving? Zijn ze zichtbaar in het stedelijk leven?

Sascha Pohle, Amsterdam
€ 7.830
Sascha Pohle gaat onderzoek doen naar de cultuur van geprefabriceerde, op onderwerp te bestellen, bloemstukken die bedrijven aan elkaar geven. De nieuwe sculpturen die hij wil ontwikkelen worden samengesteld uit gebruikte onderdelen van de bloemstukken en opgebouwd volgens het originele stramien.

Schloss Ringenberg, Hamminkeln, Duitsland
Joram Kraaijeveld, Amsterdam
€ 7.500
Joram Kraaijeveld zal samen met Lena Reisner, een Duitse curator, twee tentoonstellingen maken, één in Schloss Ringenberg en één in het Westfälischer Kunstverein in Münster. Hij zal gedurende deze werkperiode onderzoeken op welke wijze hij kunstenaars in contact kan brengen met particuliere verzamelaars.

Inez Piso, Madrid
€ 7.500
Inez Piso zal samen met Nathalie Keppler, een Duitse curator, twee tentoonstellingen maken, één in Schloss Ringenberg en één in Museum Arnhem. Ze zal zich verdiepen in de grensregio en onderzoeken op welke wijze kunstenaars een rol spelen in het zichtbaar maken van maatschappelijke factoren die niet met het blote oog te zien zijn.

Tembe Art Studio, Moengo, Suriname
Feiko Beckers, Witmarsum
€ 8.780
Beckers wil inspelen op de leegstand in de omgeving van Moengo. De teleurstelling die geassocieerd wordt met leegstaande gebouwen wil hij tegengaan door een nieuw groot bouwwerk te realiseren dat juist bedoeld is om te mislukken en er nutteloos en ongebruikt bij zal liggen, vanuit de gedachte dat er niets is dat zoveel ambitie en vooruitgang uitstraalt als een infrastructuurproject.

Coco Duivenvoorde, Amsterdam
€ 8.145
Coco Duivenvoorde wil met mensen uit de lokale omgeving in Moengo de lees- en schrijfgroep HOME opzetten om gezamenlijk na te denken over de thema’s dekolonisatie, immigratie en racisme. Voor de workshops zal zij schrijvers, kunstenaars, activisten, muzikanten en journalisten uitnodigen. Collectief wil ze met lokale materialen en technieken een veilige plek creëren als werkruimte of clubhuis, als onderdeel van het Marowijne kunstpark.

Wiels Brussel, België Sara van der Heide, Amsterdam
€ 11.250
Het werk van Sara van der Heide ontstaat vaak in directe relatie tot haar omgeving en vaak ook als reactie op deze omgeving. Deze werkwijze zal zij ook in Wiels toepassen bij het ontwikkelen van verschillende projecten.

Marije de Wit, Rotterdam
€ 11.250
Marije de Wit zal verder onderzoek doen naar vlaggen en protestdemonstraties en de invloed van ideologisch activisme. Ze zal zelf vlaggen maken en de protesten en demonstraties die in Brussel plaatsvinden zullen als achtergrond fungeren voor het onderzoek en haar werk.

Tijdelijke Binnenlandateliers
Gastatelier Louwrien Wijers, Ferwerd
Marc Bijl, Berlijn
€ 4.000
Marc Bijl wil de werkperiode gebruiken om te werken aan een semi-autobiografisch boek over de kunstwereld uit de periode 1990-2010. Hij verwacht dat Louwrien Wijers hem vanuit haar achtergrond bij bewegingen als Fluxus en General Idea daarbij verder kan helpen. Aan het eind van de werkperiode zal hij een lezing geven.

Aram Tanis, Amsterdam
€ 4.000
Aram Tanis wil onderzoek doen naar de wijze waarop kunstenaars de toeschouwer fysiek proberen te raken en op een ander emotioneel niveau thema’s als verlies, pijn, armoede, angst of geluk verbeelden. Via de blog Binding Image doet hij verslag van het onderzoek en het nieuwe werk dat van daaruit ontstaat.

Werkplaats Diepenheim
Gam Bodenhausen, Geldrop
€ 4.000
Door de tijd en de ruimte, de input van derden en het contact met het publiek hoopt Gam Bodenhausen haar eigen tekenwerk te verdiepen en inzicht te krijgen in de manier waarop ze haar ideeën kan overdragen. Het werkproces zal inzichtelijk zijn via een blog en de resultaten worden gepresenteerd tijdens een tentoonstelling.

Roderick Laperdrix, London
€ 4.000
Roderick Laperdrix wil zich in deze periode ongestoord kunnen richten op het maken van nieuw werk en tevens de dialoog rondom zijn tekeningen uitdiepen. Dit zal hij doen in samenwerking met kunstenaars Arno Kramer en Hans de Wit. Het resultaat van de werkperiode wil hij exposeren in Diepenheim en Londen.

M4gastatelier, Amsterdam
Helen Dowling, Delft
€ 8.000
Helen Dowling zal een onderzoek starten naar de vraag hoe bij toeschouwers aandacht tot stand komt in bewegend beeld en hoe de kunstenaar kennis hiervan kan meenemen bij het maken van nieuw (video)werk. Dit onderzoek zal ze verrichten in samenwerking met andere kunstenaars, curatoren en wetenschappers. De resultaten worden gepresenteerd via een open atelier en een event aan het eind van de werkperiode

Stichting IK Oost Souburg
Bojan Fajfric, Amsterdam
€ 4.000
Bojan Fajfric wil het gastatelier gebruiken als een laboratorium voor een nieuwe werkmethode. Verder zal hij inspiratiebronnen zoals het werk van Bas Jan Ader in Zeeland verder onderzoeken. In 1971 maakte Ader de film Broken Fall (Geometric) en een serie foto’s in Westkapelle waarbij op de achtergrond de vuurtoren ’t Hoge Licht te zien is. Deze toren was tevens het uitgangspunt voor de eerste abstracte werken van Piet Mondriaan. Bojan Fajfric wil onderzoek doen naar dit gegeven en op basis daarvan een nieuwe film maken en presenteren in het IK paviljoen.

Luceberthuis, Bergen
Peggy Franck, Amsterdam
€ 12.000
Peggy Franck wil verder werken aan haar ruimtelijk en fotografisch werk, daarbij reagerend op het atelier en het werk van Lucebert. Daarnaast wil zij zich toeleggen op onderzoek naar de rol van tekst in haar werk. Op een speciale site zal Peggy Franck dagelijks foto’s en tekstfragmenten plaatsen. Dit zal geen letterlijk verslag zijn van de werkperiode, maar een soort online schets die bijdraagt aan de ontwikkeling van het boek dat zij tijdens de werkperiode wil maken.

Tijdelijke Buitenlandateliers
Ashkal Alwan, Beiroet, Libanon
Ilse Frech, Amsterdam
€ 8.000
Ilse Frech wil tijdens haar residency onderzoek doen voor een film waarin de vraag tussen politiek, de vrouwelijke kracht en ‘Body Politic’ centraal staat, dit alles in nauwe relatie tot de invloed en de constante aanwezigheid van de oorlog in Libanon.

Joburg Now, Johannesburg, Zuid-Afrika
Servet Kocyigit, Amsterdam
€ 6.575
Servet Kocyigit wil de residency gebruiken om verder te werken aan een serie van deels fictieve landkaarten. Voor deze serie maakt hij gebruik van verschillende soorten textiel die representatief zijn voor de plek waar hij werkt. Waar mogelijk wil hij in Johannesburg samenwerken met lokale kunstenaars en ambachtslieden.

Guy Königstein, Amsterdam
€ 9.075
Guy Königstein wil tijdens de residency onderzoek doen naar restanten van het Zuid-Afrikaanse apartheidsverleden die nu nog zichtbaar zijn in het dagelijks leven en hoe deze gebruikt worden door de autoriteiten en het publiek. Wat zijn bijvoorbeeld de verschillen tussen officiële herdenkingen en die door individuen en lokale gemeenschappen? Het onderzoek moet uitmonden in een alternatief monument.

Bijdrage Praktijkverdieping

Assistentiebijdrage
Voor een samenwerking tussen een mid-career kunstenaar en een jonge kunstenaar.

Laurence Aëgerter, Amsterdam
€ 9.024
Laurence Aëgerter ontvangt een assistentiebijdrage voor Tanja Engelberts. Zij zullen een aantal presentaties als verdiepingsmogelijkheid voor elkaars werk en werkwijze gebruiken. Daarbij zullen zij steeds betrokken zijn bij elkaars werkproces, met een mogelijke samenwerking tot gevolg.

Bas van den Hurk, Tilburg
€ 18.155
Bas van den Hurk ontvangt een assistentiebijdrage voor Thomas Swinkels. Van den Hurk is uitgenodigd voor een residency bij The La Brea Studio en een tentoonstelling bij Four Six One Nine, beide in Los Angeles. Van den Hurk en Swinkels gaan hiervoor een gelijkwaardige samenwerking aan.

Postacademische instellingen
Rijksakademie, Amsterdam
€ 50.000 per deelnemer

Kareem AbdelrahmanAmsterdam
Juliaan Andeweg , Den Haag
Josefin Arnell, Amsterdam
Maria Mercedes Azpilicueta, Amsterdam
Inez de Brauw, Amsterdam (1e jaar)
Sander Breure, Waddinxveen (1e jaar)
Koen Doodeman, Amsterdam
Jonathan van Doornum, Zwolle (1e jaar)
Alex Farrar, Amsterdam
Marije Gertenbach, Amsterdam
Witte van Hulzen, Amsterdam (1e jaar)
Frederique Jonker, Utrecht (1e jaar)
Inge Meijer, Santpoort-Noord (1e jaar)
Matthijs Munnik, Den Haag
Evelina Rajca, Den Haag (1e jaar)
Floris Schönfeld, Den Haag (1e jaar)
Eva Spierenburg, Utrecht
Adam Ulbert, Amsterdam (1e jaar)
Robbert Weide, Amstelveen
Tchelet Pearl Weisstub, Amsterdam (1e jaar)
Aimée Zito Lema, Amsterdam

Sundaymorning@EKWC, Den Bosch
€ 20.000 per deelnemer

Isabelle Andriessen, Amsterdam
Gijs Assmann, Amsterdam
Dagmar Atladóttir, Rotterdam
Thomas Bakker, Breda
Artúr van Balen, Berlijn
Paulien Barbas, Amsterdam
Julia de Bever, Amsterdam
Merijn Bolink, Amsterdam
Marja Kennis, Almere
Frank Mandersloot, Amsterdam
Tilmann Meyer Faje, Amsterdam
Isidoor Wens, Den Bosch
Sara ten Westenend, Uden

Jan van Eyck Academie, Maastricht, 2015-2016
€ 50.000 per deelnemer

Jowan van Barneveld, Geleen
Kristina Benjocki, Amsterdam
David Bernstein, Amsterdam
Marine Delgado, Amsterdam
Jason Hansma, Rotterdam
Graham Kelly, Rotterdam
Charlotte Koenen, Maastricht
Emilio Jose Moreno Blanco, Amsterdam
Charlotte Rooijackers, Amsterdam
Urok Shirhan, Nieuwegein
Brenda Tempelaar, Amsterdam
Joseph Vossebeld, Maastricht

De Ateliers, Amsterdam
€ 50.000 per deelnemer

Giulia Cenci, Den Bosch
Kevin Gallagher, Rotterdam
Brendan Jaks, Amsterdam
Janine van Oene, Amsterdam
Tanja Ritterbex, Amsterdam
Evita Vasiljeva, Amsterdam
Charlott Weise, Amsterdam

Bijdrage Talentontwikkeling in Internationale Context
Voor een stage of leerperiode bij een gerenommeerde kunstenaar of culturele instelling in het buitenland.

Gwenneth Boelens, Amsterdam
€ 10.120
Gwenneth Boelens ontvangt een bijdrage voor een mentorschap in 2016 bij Michel François die zij regelmatig zal bezoeken in zijn atelier in Brussel. Om haar werk te verdiepen wil zij in gesprek met een ervaren kunstenaar die haar andere perspectieven kan bieden en een uitwisseling van ideeën kan ontstaan.

Hinde Haest, London
€ 6.400
Hinde Haest ontvangt een bijdrage voor een stage bij The New Museum, New York. Zij zal gedurende vier maanden meewerken aan de voorbereiding van een aantal tentoonstellingen en onderzoeken van het museum.

Jasper Hagenaar, Utrecht
€ 12.400
Jasper Hagenaar ontvangt een bijdrage voor een mentorschap in 2016 bij Anton Henning die hij zal bezoeken in zijn atelier in Manker, Duitsland. Hij voelt zich verwant aan bepaalde aspecten in het werk van Henning en wil daarover met hem van gedachten wisselen om zijn werk verder te ontwikkelen.

Bijdrage Vrije Praktijkverdieping
Ghislain Amar, Rotterdam
€ 4.800
Ghislain Amar ontvangt een bijdrage voor deelname aan het State of the city residencyprogramma, een uitwisseling tussen drie AiR’s in Frankfurt, Antwerpen en Rotterdam. Hij zal gedurende drie maanden in AIR Frankfurt am Main onderzoek doen naar de architectuur en de openbare ruimte en de wijze waarop deze door inwoners wordt ingenomen en op basis daarvan nieuwe werken produceren.

David Bade, Zaandam
€ 3.285
David Bade ontvangt een bijdrage voor deelname aan de art residency URRA in Buenos Aires (Argentinië) om een maand lang met deelnemers uit de hele wereld te werken en nieuw werk te maken.

Christiaan Bastiaans, Amsterdam
€ 29.660
Christiaan Bastiaans ontvangt een bijdrage voor een verblijf bij King’s County Hospital, Brooklyn New York. Hij zal daar zijn multimedia installatie en filmproject Pharmacy Deux Milles over de zucht naar perfectie in de hedendaagse maatschappij verder uitwerken. In het ziekenhuis zal hij werken aan een hoorspel, een video-installatie en fotoserie.

Boris van Berkum, Rotterdam
€ 10.520
Boris van Berkum ontvangt een bijdrage voor een werkperiode in Iran. Hij gaat daar samen met architect Masood Mosavizade, die aan het hoofd staat van Paradise Tiles (een 200 jaar oud familiebedrijf gespecialiseerd in het ontwerpen, aanbrengen en restaureren van mozaïek) een onderzoek doen en nieuw werk ontwikkelen.

Paul Beumer, Den Haag
€ 16.740
Paul Beumer ontvangt een bijdrage voor een residency bij het Chinese European Art Center (CEAC) in Xiamen. Hij is altijd al gefascineerd door de traditionele Chinese schilderkunst. Deze residency biedt hem de mogelijkheid hier meer onderzoek naar te doen.

Channa Boon, Den Haag
€ 7.011
Channa Boon ontvangt een bijdrage voor een onderzoeksperiode en het produceren van een nieuw werk. Zij zal deelnemen aan Future Rhythms, een tweedaags tentoonstellingsprogramma in het randprogramma van de Biënnale van Venetië. De onderzoeksperiode richt zich op het archief de in de Fondazione Giorgio Cini.

Tudor Bratu, Amsterdam
€ 3.950
Tudor Bratu ontvangt een bijdrage voor het volgen van een residency bij Styria Artists in Residency in Graz (Oostenrijk). Hij wil de werkperiode gebruiken voor onderzoek en reflectie op twee eerdere projecten en het ruwe materiaal verder uitwerken. Daarnaast wil hij werken aan een geplande solotentoonstelling bij Schaumbad aan het eind van zijn verblijf.

Aldo van den Broek, Berlijn
€ 21.846
Aldo van den Broek ontvangt een bijdrage voor een residency in Kings County Hospital Center New York in samenwerking met Beautiful Distress/Het vijfde Seizoen. Zijn ervaringen met de patiënten van het psychiatrisch ziekenhuis, de medewerkers en de omgeving ter plekke zullen van invloed zijn op het werk dat hij zal vervaardigen.

Melanie Buehler, Amsterdam
€ 6.210
Melanie Buehler ontvangt een bijdrage voor de ontwikkeling van Circulation, het tweede deel in de tentoonstellingsserie Inflected Object in De Hallen en Future Gallery (Berlijn). Buehler nodigt kunstenaars Katja Novitskova, Martijn Hendriks en Dan Walwin uit te reageren op een kunstwerk uit de collectie van De Hallen. De tweede tentoonstelling in Berlijn zal voortbouwen op de tentoonstelling in Haarlem en zal zich richten op circulatie van objecten voor verkoop.

Francisco Camacho Herrera, Amsterdam
€ 13.060
Francisco Camacho Herrera ontvangt een bijdrage voor het verder ontwikkelen, onderzoeken en bouwen van Fulltopia, een online platform dat mensen de mogelijkheid biedt de huidige monetaire economie te omzeilen en hun eigen verlangens, tijd en vaardigheden te promoten en onderling uit te wisselen. Het platform wordt ingezet bij zijn tentoonstelling bij MuHKA in 2016.

Inga Cholmogorova, Amsterdam
€ 8.055
Inga Cholmogorova (Sakurako) heeft in 2012 een nomadische kunstenaars-/samenwerkingsinitiatief opgericht onder de naam Re United Now Here. Zij ontvangt een bijdrage voor een residency in het Chateau Ephemere bij Parijs. Tijdens deze werkperiode wil zij haar praktijk verdiepen en zich focussen op het creëren van nieuwe producties met Re United Now Here.

Marta Colpani, Amsterdam
€ 4.257
Martha Colpani ontvangt een bijdrage voor een verblijf bij UNIDEE Cittadellarte Fondazione Pistoletto in Biella (Italië). In haar werk en onderzoek staat de positie van de vreemdeling centraal. Vanuit die positie kijkt en reageert zij naar/op haar omgeving. In haar werk zal zij het Po-landschap in relatie brengen tot het Nederlandse landschap.

Jasper Coppes, Amsterdam
€ 19.980
Jasper Coppes ontvangt een bijdrage voor een werkperiode bij de Glasgow Sculpture Studio’s. Hij zal er werken aan het filmproject Sedimentation of Sources over ideeën en ontwikkelingen omtrent publieke sculpturen. Hoe brengen we de impact van erosie op onze hedendaagse samenleving en leefmilieu in kaart? Dat doet hij door te kijken naar de onderlinge verbanden tussen bodemerosie, erosie van de geest en erosie van cultureel erfgoed.

Avantia Damberg, Cas Grandi
€ 9.524
Avantia Damberg ontvangt een bijdrage om verder te werken aan haar project Map of Curaçao. Ze gaat het werk dat in papieren stroken is uitgevoerd een blijvende vorm geven: keramische stroken met namen erop geschilderd of gedrukt. Zij wordt hiervoor begeleid door de keramiekstudio van Ellen Spijkstra Ook zal ze een residency doen bij Ateliers ’89 op Aruba. Daar zal ze aan haar Map of Aruba werken, onderzoek doen naar onomatologie van Arubaanse achternamen en lesgeven in typografie.

Yael Davids, Amsterdam
€ 8.892
Bijdrage voor deelname aan het tweede deel van een cursus bij het Instituto de Formazione Feldenkrais in Almagor (Israël). De methode Feldenkrais is er op gericht balans, flexibiliteit en coördinatie van het lichaam te hervinden en Davids wil hiermee haar praktijk als performance kunstenaar verdiepen en denkt ook haar schrijfvaardigheid en observatievermogen positief te beïnvloeden.

Marjolijn Dijkman, Drogenbos
€ 23.820
Marjolein Dijkman ontvangt een bijdrage voor een nieuw project met de werktitel That What Makes Us Human. Zij zal een nieuwe serie werken ontwikkelen met indien mogelijk een tijdelijke of zelfs permanente interventie op het Dwingelderveld.

Jeroen Eisinga, Den Haag
€ 79.866
Jeroen Eisinga krijgt een bijdrage voor onderzoek en productie van de film Sheep Crossing a River, gebaseerd op een jeugdherinnering over schapen in een winters rivierlandschap. De film wordt geschoten op 35mm film in zwart/wit.

Mirka Farabegoli, Zevenaar
€ 16.382
Mirka Farabegoli ontvangt een bijdrage voor respectievelijk een werkperiode bij Productiehuis Plaatsmaken, een onderzoeks- en werkperiode in Ierland en de voorbereiding van een solotentoonstelling bij Plaatsmaken in Arnhem. Zij zal hiervoor een link leggen tussen oude volksverhalen en de hedendaagse wereld. Tegelijkertijd wil ze haar artistieke praktijk verdiepen en verschillende grafische en eventuele mengvormen realiseren.

Wapke Feenstra, Rotterdam
€ 10.850
Wapke Feenstra ontvangt een bijdrage voor een tweede residency bij N L Air Park om het project Made in Zvizzchi af te ronden. Hiervoor bracht zij samen met dorpsbewoners en externe experts in groente en geologie het sterk veranderde Russische dorp Zvizzchi in kaart.

Helen Frik, Amsterdam
€ 2.814
Helen Frik ontvangt een bijdrage voor een werkperiode in Japan bij AIR Shiro Oni ter verdieping van haar praktijk en werk. In Japan zal ze reizen en een of meer installaties van keramiek maken.

Jan Willem den Hartog, Den Haag
€ 11.520
Jan Willem den Hartog ontvangt een bijdrage voor de ontsluiting van het archief van de in 2005 overleden beeldhouwer en kunstenaar Han Janselijn. Het project betreft het schrijven van Janselijns biografie, het verzamelen en in kaart brengen van Janselijns archief, het opstellen van een oeuvrecatalogus en het fotograferen van het werk.

Lino Hellings, Amsterdam
€ 15.000
Lino Hellings ontvangt een bijdrage voor een nieuw project van haar participating artists’ press agency: Met Mapping 50 villages Palestine wil zij de ‘Tactics of Life’ in kaart brengen van de bewoners van 50 dorpen in de Palestijnse gebieden. Dat gaat ze doen in de vorm van de PAPA methode van de gezamenlijke fotowandeling. Door het ontwikkelen van een online interactieve tool moeten de resultaten van de participerende fotografen direct online ontsloten kunnen worden.

Pavel van Houten, Amsterdam
€ 2.970
Pavel van Houten ontvangt een bijdrage voor deelname aan het Linea de Costa Artist in Residence Programme in Cadiz, Spanje. In de residency gaat hij verschillende meetapparaten ontwikkelen en experimenteren met manieren om grenslijnen te meten in Cadiz en deze omzetten tot (grafische) beelden.

Sjoerd Knibbeler, Amsterdam
€ 24.095
Sjoerd Knibbeler ontvangt een bijdrage voor Travelling past matter (werktitel). Dit nieuwe onderzoek zal zich langs twee lijnen naar het verleden en de toekomst bewegen. Enerzijds naar de periode waarin ontdekkingen omtrent fotografie deel uitmaakten van een groter onderzoek naar de eigenschappen van licht. Anderzijds naar de hedendaagse ontwikkelingen in de astronomie en ruimtevaart die de basis vormen van een ongrijpbare ideeënwereld.

Selene Kolman, Amsterdam
€ 17.937
Selene Kolman ontvangt een bijdrage om een jaar lang onder de werktitel Atlas van Arabidopsis (Zandraket) visueel onderzoek te doen naar wetenschappelijke gentechnieken. Zij wil de modificeerbaarheid van gedrag van planten, en de eenvoudige Zandraket in het bijzonder, in de vorm van een atlas verbeelden. Praktisch en inhoudelijk zal ze worden begeleid door plantenfysiologen van de Universiteit van Amsterdam en door Open Wetlab van WaagSociety.

Irene Kopelman, Amsterdam
€ 8.336
Bijdrage voor een residency in Casa Wabi, Mexico, waar Irene Kopelman zal werken aan een serie schilderijen op groot formaat. Ze zal diverse wetenschappelijke instellingen in de omgeving benaderen, interviewen en er mee samenwerken.

Yunjoo Kwak, Amsterdam
€ 11.190
Bijdrage voor een residency van zes maanden bij The Otholith Collective in Londen. Yunjoo Kwak wil haar praktijk verdiepen, onderzoek doen en verder werken aan haar project A Season in Hell, hetgeen zal leiden tot een nieuwe film.

Olha Lanko, Amsterdam
€ 19.080
Bijdrage voor deelname aan het eerste jaar van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Gent. Het HISK organiseert in Vlaanderen postacademisch onderwijs op het gebied van beeldende en audiovisuele kunst. Het biedt vierentwintig jonge kunstenaars uit binnen- en buitenland gedurende twee jaar een eigen atelier aan.

Niekolaas Johannes Lekkerkerk, Rotterdam
€ 19.960
Bijdrage voor het ontwikkelen van de publicatie The Standard Book of Noun Verb Exhibition Grammar, bestaande uit honderdvijftig korte teksten die het midden houden tussen fictie en filosofische theorievorming over ‘objectschap’. Aan de hand van objecten en entiteiten die daarop van invloed zijn vormt hij een index en catalogus die fungeert als een handleiding bij het benaderen van de tentoonstelling als medium.

Jan Koen Lomans, Utrecht
€ 8.186
Bijdrage voor een werkperiode bij University of Wales waar Jan Koen Lomans als Honorary Research Fellow de ontwikkelingen en schaalvergrotingen van zijn smelttechniek (smeltschilderijen) verder wil onderzoeken. Dit onderzoek vindt plaats bij het Creative Industries Research and Innovation Centre (CIRIC).

Tirzo Martha, Curaçao
€ 4.766
Bijdrage voor een residency bij Art Omi International in New York waar Tirzo Martha wil experimenteren met de ruimtelijkheid en veelzijdige interpretatie van doek en verf. In zijn beleving is verf meer een object dan een medium van het schilderen. Hij wil een serie nieuwe werken maken waarbij zowel de achter- als de voorkant van de doeken zichtbaar zullen zijn.

Gemma Rosa Medina Estupiñán, Eindhoven en Alessandra Saviotti, Eindhoven
€ 8.000 (2x)
Gemma Medina Estupiñán en Alessandra Saviotti ontvangen een bijdrage voor Broadcasting the archive, een project dat erop gericht is de fysieke muren rond het Arte Útil archief te slechten en het buiten de context van het museum te reactiveren bij diverse organisaties in Nederland en daarbuiten.

Ronald van der Meijs, Amsterdam
€ 5.729
Bijdrage voor een residency bij Sculpture Space (Utica NY) van twee maanden. Ronald van der Meijs zal tijdens zijn residency een nieuw locatie-gebonden werk ontwikkelen.

Kianoosh Motallebi, Delft
€ 6.415
Kianoosh Motallebi ontvangt een bijdrage voor een werkperiode bij Skowhegan School of Painting and Sculpture in Maine (VS) waar hij onderzoek wil doen naar ‘het sublieme’.

Christian Nyampeta, Londen
€ 5.090
Christian Nyampeta ontvangt een bijdrage voor vooronderzoek als voorbereiding op de productie van nieuw werk in opdracht van Frontier Imaginaries tijdens de Jeruzalem Show 2016 als onderdeel van de Qalandiya International, een samenwerking tussen lokale Palestijnse instellingen.

Wendelien van Oldenborgh, Rotterdam
€ 8.937
Wendelien van Oldenborgh ontvangt een bijdrage voor onderzoek en ontwikkeling van nieuw werk in opdracht van Frontier Imaginaries tijdens de Jeruzalem Show 2016 als onderdeel van de Qalandiya International.

Rombout Oomen, Amsterdam
€ 4.502
Bijdrage voor een werkperiode bij Leipzig International Art Programme in de Spinnerei in Leipzig. Rombout Oomen zal daar drie maanden verblijven om nieuw werk te maken voor zijn serie 40 Drawings To Think About Whether We Can Keep this up, zijn netwerk uit te breiden en nieuwe ervaringen op te doen.

Wouter Osterholt, Berlijn
€ 21.369
Wouter Osterholt krijgt een bijdrage voor het project Paraíso Ocupado, een samenwerking met Elke Uitentuis, over de excessen van de vernietigende privatisering in de stedenbouw. De bijdrage is vooral bedoeld voor onderzoek en productiekosten voor de uitvoering van nieuwe onderdelen ter voorbereiding op een tentoonstelling in nauwe samenwerking met Capacete. Het Project zal worden tentoongesteld bij Studio X en Onomatopee.

Marijn Ottenhof, Amsterdam
€ 2.812
Marijn Ottenhof ontvangt een bijdrage voor een residency bij Bucharest Air in Roemenië. Zijn onderzoek zal zich specifiek richten op de rijke Roemeense tradities met betrekking tot voeding.

Emmanuela Panza, Amsterdam
€ 23.238
Bijdrage voor onderzoek naar ‘performative curating’. Emmanuela Panza onderzoekt of aan performance gerelateerde technieken bruikbaar zijn voor de praktijk van een curator en of een curator onderdeel zou moeten zijn van een actief proces waarin zijn of haar betrokkenheid bij voorbaat vaststaat. Archiefonderzoek bij onder andere de Appel en het Stedelijk Museum en gesprekken met performance kunstenaars en curatoren moeten resulteren in workshops en lezingen.

Richtje Reinsma, Amsterdam, Daphne Rosenthal, Amsterdam
€ 6.603 (2x)
Richtje Reinsma en Daphne Rosenthal ontvangen een bijdrage voor een onderzoeks- en werkperiode in samenwerking met het Wende Museum in Los Angeles, onder begeleiding van kunsthistoricus Joes Segal. Hun project Free Things (werktitel) heeft als vertrekpunt de vraag in hoeverre voorwerpen ideologisch/politiek geladen kunnen zijn door hun ontwerp, functie of presentatie. Daarnaast willen ze de stilleventraditie als uitgangspunt nemen.

Maria Roosen, Arnhem
€ 24.120
Maria Roosen krijgt een bijdrage voor het project Looking back en een werkperiode in Novy Bor, Tsjechië. Looking back is een tentoonstelling bij Park, Tilburg waarbij Roosen de ruimte zal inrichten als een beeldenpark. Tijdens de werkperiode in Tsjechië zal Roosen spreken op het International Glass Symposium. Ze wil de bijdrage gebruiken voor een werk- en onderzoeksperiode om op het symposium opgedane kennis en ervaring verder uit te diepen en te ontwikkelen.

Brigitte van der Sande, Amsterdam
€ 15.323
Brigitte van der Sande krijgt een bijdrage voor een onderzoek naar niet-westerse sciencefiction. Zij wil dit onderwerp verder uitdiepen, met als voorlopig tussenresultaat een tentoonstelling en driedaags festival in het najaar van 2016. In de tentoonstelling zal de nadruk liggen op visuele media als beeldende kunst, video, comics, en (animatie)film, maar voor het festival zullen ook makers uit de wereld van literatuur, theater en muziek uitgenodigd worden.

Esther Schreuder, Amsterdam
€ 12.800
Freelance kunsthistoricus, tentoonstellingsmaker, redacteur en schrijver Esther Schreuder ontvangt een bijdrage voor een onderzoek naar Sideron en Cupido voor een tentoonstelling bij Het Haags Historisch Museum en voor een boek. Sideron en Cupido waren twee zwarte jongens die opgroeiden aan het hof van Willem V (1748-1806).

Jack Segbars, Rotterdam
€ 4.900
Jack Segbars ontvangt een bijdrage voor deelname aan het programma van het Saas Fee Summer Institute, Art and the Politics of Estrangement in Zwitserland. Het thema estrangement van de Summerschool is een centraal thema binnen Segbars werk.

Maaike Anne Stevens, Amsterdam
€ 3.195
Maaike Anne Stevens ontvangt een bijdrage om gedurende vier weken in Banff, Canada, in samenwerking met de Chileense kunstenaar Maite Zabala Meruane te werken aan de bouw van een tentoonstellingsobject die zal dienen als dubbelzinnig organiserend principe voor hun onderzoekingen.

Berend Strik, Amsterdam
€ 39.430
Berend strik ontvangt een bijdrage voor zijn onderzoek Decipher The Artist’s Mind, waarbij hij zijn kunstenaarschap onder de loep neemt en zijn werk en werkwijze in relatie brengt met andere kunstenaars door ontmoetingen en persoonlijke samenwerkingen die vervolgens resulteren in nieuw werk. De theoretische en praktische kennis zal middels lezingen en discussies worden gecommuniceerd.

Martijn Tellinga, Amsterdam
€ 5.459
Martijn Tellinga ontvangt een bijdrage voor een verblijf in de Process Space van het Lower Manhattan Cultural Council en zal hierbij met de Amerikaanse dichteres en criticus Claudia La Rocco samenwerken aan Bearings for a soloist, een nieuw documentair project. De uitkomsten zullen getoond worden bij The Chocolate Factory in New York; een reeks publieke locatiegebonden performances door professionele, bij de ontwikkeling van het werk betrokken performers.

Rein Jelle Terpstra, Amsterdam
€ 5.850
Rein Jelle Terpstra ontvangt een bijdrage voor een reis naar Amerika in het kader van zijn project over de Funeral Train waarin het lichaam van de senator Robert F. Kennedy in 1968 werd vervoerd van New York City naar Washington DC. Sinds december 2014 zoekt Terpstra naar de omstanders van toen en vraagt hen naar de eventuele foto’s die zij van de trein hebben gemaakt. In zijn project wil hij deze omstanders als maker de hoofdrol laten.

Alex de Vries, Amsterdam
€ 15.360
Alex de Vries ontvangt een bijdrage voor een onderzoek naar het leven en werk van beeldend kunstenaar Marten Hendriks. De Vries werkte hiervoor nauw samen met Hendriks zelf. Het betreft het ontsluiten van het gehele oeuvre en de daarmee samenhangende documentatie. Dit moet uiteindelijk leiden tot een omvattende monografie.

Anne Wenzel, Rotterdam
€ 35.550
Anne Wenzel ontvangt een bijdrage voor Over de schoonheid en de dood, een (literatuur)onderzoek naar hoe het verbeelden van dierstillevens, jachtstillevens uit de Gouden Eeuw vertaald kan worden naar het nu. Wenzel zal vanuit deze vraagstukken eerst een serie beelden maken en uiteindelijk een monumentale installatie.

Dieuwertje Wijsmuller, Amsterdam
€ 14.470
Dieuwertje Wijsmuller ontvangt een bijdrage voor De staat van Afstoting in Europa, een vervolg op haar MA scriptie over het ontzamelen van museale collecties. Haar hypothese is dat sinds 2008 de meeste landen strenger zijn geworden en dus eerder tegen afstoting zijn, omdat kennis over het onderwerp ontbreekt. Het onderzoek bestaat uit deskresearch, literatuuronderzoek, en interviews met stakeholders. Het onderzoek moet leiden tot een digitale publicatie.

Kerstin Winking, Amsterdam
€ 20.000
Kerstin Winking ontvangt een bijdrage voor de ontwikkelingen van The Future Primitive A Footnote to the Guide, waarvoor zij het concept van het primitieve in de hedendaagse kunst op een creatieve, speculatieve en bijna antropologische wijze wil benaderen. Voor haar onderzoek reist Winking naar San Francisco, Los Angeles en Tokyo steden die vaak als achtergrond fungeren in science-fiction verhalen. Het onderzoek moet in 2017 leiden tot een boek en een reizende tentoonstelling.

Vivian Ziherl, Amsterdam
€ 12.220
Vivian Ziherl ontvangt een bijdrage voor de ontwikkelings- en onderzoeksfase van het project Art Strike/General Strike. Doel is inhoud en structuur te onderzoeken van een grote internationale kunst conferentie, waarin het begrip solidariteit in het post-Fordistische tijdperk opnieuw wordt onderzocht. Naast het inhoudelijke onderzoek maakt Ziherl onderzoeksreizen, en co-redigeert zij een nummer van het e-flux journal met Sven Lütticken over dit onderwerp.

Vivian Ziherl, Amsterdam
€ 8.490
Vivian Ziherl ontvangt een bijdrage voor onderzoek en ontwikkeling van het project Frontier Imaginaries tijdens de Jeruzalem Show 2016 als onderdeel van de Qalandiya International, een samenwerking tussen lokale Palestijnse instellingen.

Bijdrage Publicaties

Voor beeldend kunstenaars en uitgevers voor de productie van bijzondere publicaties over het werk van levende beeldende kunstenaars uit Nederland.

Beeldend kunstenaars
Babak Afrassiabi Sefid Dasthi, Rotterdam en Nasrin Tabatabai, Rotterdam
Permeable Archive
€ 5.780 (2x)
Babak Afrassiabi en Nasrin Tabatabai ontvangen een bijdrage voor Permeable Archive, een online publicatie waarmee zij zoeken naar nieuwe manieren om de problemen rond publiceren en distribueren via nog onbekende kanalen te adresseren. Hun onderzoek leidt tot een fluïde en open archief. De content bestaat uit origineel materiaal, herdrukken en ander gerelateerd ‘found footage’, aangeleverd door Afrassiabi en Tabatabai en internationale schrijvers, kunstenaars en denkers.

Theo Baart, Hoofddorp
Werklust > biogafie van een gebruikslandschap
€ 11.325
Fotograaf Theo Baart ontvangt een bijdrage voor het boek Werklust>biografie van een gebruikslandschap. In dit boek laat hij met de veranderingen rond Hoofddorp als voorbeeld zien hoe Nederland zich vooralsnog staande houdt in de globaliserende wereldeconomie. De acht hoofdstukken zijn gebaseerd op lijnen in het landschap en gekoppeld aan ruimtelijke thema’s. In het boek worden meer dan vijftig beleidsstukken en structuurvisies die over het gebied rond Hoofddorp zijn verschenen als schutbladen opgenomen.

Pedro Bakker, Schettens
Innocent
€ 8.390
Pedro Bakker ontvangt een bijdrage voor Innocent, een boek waarmee hij positie probeert te kiezen tussen zijn familie en politiek. Zowel zijn familie als de kunstwereld stond volgens hem het tekenen van ‘het verhaal van zijn moeder’ in de weg. Het boek wordt door uitgeverij Onomatopee getypeerd als “een knipoog naar genialiteit, Weltschmertz en de sensatie van leed”. In het boek wordt een aantal series zoals Burnt Home en To Draw Politically opgenomen met daarnaast schriftelijke bijdragen van Hanne Hagenaars, Jelle Bouwhuis, Tudor Bratu en filosoof Laurens ten Kate. Er is een uitneembare bijlage met de Chinese vertaling van zijn lezing Innocent Images die hij in Chongqing heeft gegeven.

Anne Geene, Den Haag, Arjan de Nooy, Den Haag
Ornithology
€ 2.500 (2x)
Arjan de Nooy en Anne Geenen ontvangen (onder de noemer AAfotowerken) een bijdrage voor Ornithology, een fotoboek waarin zij aspecten uit de vogelwetenschap combineren met typische eigenschappen van fotografie. Deze kruisbestuiving moet tot bevraging van het begrip objectiviteit leiden in zowel de wetenschap als de fotografietheorie. De opbouw van het boek volgt de traditionele opbouw van ornithologische standaardwerken: geschiedenis, vorm en functie, gedrag en trek, voortplanting, en tot slot experimenten en onverklaarbare observaties.

gerlach en koop, Den Haag
Choses tuées
resp € 3.200 en € 9.450
gerlach en koop ontvangen een bijdrage voor Choses tuées, een tweetal monografieën van hun gelijknamige tentoonstellingsreeks. Elke editie bestrijkt een tentoonstelling en zal naar de andere tentoonstelling verwijzen. Bij het documenteren staat de vraag centraal hoe dezelfde werken van invloed zijn op de verschillende ruimtes. Het collectief beoogt een chronologie in de tentoonstellingen en de publicatie aan te brengen, maar nadrukkelijk geen hiërarchie. De monografie wordt uitgegeven door Roma Publications.

Christie van der Haak, Den Haag
Sproken
€ 15.781
Christie van der Haak ontvangt een bijdrage voor Sproken. In haar werk houdt zij zich bezig met structuren en patronen. De publicatie geeft een overzicht van haar belangrijkste werk vanaf 1982 tot nu. De uitgave moet zowel technisch als inhoudelijk de traditionele oeuvrecatalogus ontstijgen, door het samenbrengen van de verschillende beelden moet ‘een nieuwe manifestatie ontstaan, een serie andere schijngestalten.

Ewerdt Hilgemann, Amsterdam
EH
€ 5.000
Ewerdt Hilgemann ontvangt een bijdrage voor EH, een monografie over zijn eigen werk. In het eerste katern wordt via een interview en publieksreacties aandacht besteed aan Hilgemanns deelname aan Park Avenue Project in New York. Het tweede katern is een tekst van de Amerikaanse kunstcriticus en curator Saul Ostrow. Het derde deel wordt gevormd door een overzicht van het oeuvre van Hilgemann. Deze publicatie moet een eerder uitgebracht overzichtwerk uit 2009 vervangen en Hilgemann helpen een internationaal publiek aan te boren.

Anouk Kruithof, Dordrecht
AUTOMAGIC
€ 17.487
Anouk Kruithof ontvangt een bijdrage voor het foto-/kunstenaarsboek AUTOMAGIC, bestaande negen boekjes met afzonderlijke associatieve beeldverhalen en een tekstboek met een tweegesprek tussen Kruithof en Inaki Domingo. Centraal staan de foto’s die zij de afgelopen twaalf jaar maakte met kleine digitale camera’s en Iphones. Kruithof noemt het project een demonstratie van een getransformeerd en gereconceptualiseerd beeldarchief, dat door middel van analoge montagetechnieken, screenshots en reproducties tot stand is gekomen.

Wouter Osterholt, Berlijn
Paraíso Ocupado
€ 17.128
Wouter Osterholt ontvangt een bijdrage voor de publicatie van het omvangrijke project Paraíso Ocupado, een samenwerking met Elke Uitentuis. Paraíso Ocupado is gebaseerd op een stedenbouwkundig plan uit 1968 van Lúcio Costa en Oscar Niemeyer voor Barra da Tijuca, een wijk in Rio de Janeiro. De publicatie is een poging om de totaliteit van het project Paraíso Ocupado te omvatten. Het wordt uitgebracht in samenwerking met uitgeverij Onomatopee in Eindhoven.

Femmy Otten, Den Haag
SLOW DOWN LOVE (werktitel)
€ 10.499
Femmy Otten ontvangt een bijdrage voor een eerste (tweetalige) monografie. De zal bestaan uit een overzicht van haar sculpturen, schilderijen en reliëfs die in een breder verband worden geplaatst, zoals de ontwikkeling van hedendaags sculptuur en schilderkunst in relatie tot kunsthistorische referenties. Verder zal ingezoomd worden op details, zoals de specifieke werkwijze, uitgangspunten en ideeën van Otten. Een essay over haar werk van kunstcriticus en schrijver John C. Welchman zal in de publicatie worden opgenomen.

Sanne Peper, Amsterdam
Due to Lack of Interest Tomorrow Has Been Cancelled
€ 5.804
De publicatie Due to Lack of Interest Tomorrow Has Been Cancelled bestrijkt een periode van zeven jaar waarin Sanne Peper door het diepe zuiden van de VS heeft gereisd, op zoek naar de sporen van de Southern Gothic iconografie. In zeven hoofdstukken behandelt zij zeven thema’s; het uitgangspunt van een boek waarin de geschreven verhalen even belangrijk zijn als het beeld: de keuze om op het omslag met haar geschreven verhaal te beginnen als vertaling van het begrip In Medias Res. Een literair begrip dat veel gebruikt werd in de Southern Gothic.

Jan van der Ploeg, Amsterdam
Jan van der Ploeg Wall Paintings 2009-2015
€ 12.923
Jan van der Ploeg ontvangt een bijdrage voor de overzichtspublicatie Wallpaintings 2010-2014. Met zijn wandschilderingen speelt hij met tegenstellingen als leegte en volheid, rust en beweging. In de publicatie wordt een tekst opgenomen van Renate Wiehager, directeur van de Daimler Art Collection, waarin Van der Ploeg met dertig werken is opgenomen. Het boek wordt in eigen beheer uitgegeven.

Martin Roemers, Delft
Metropolis
€ 4.525
Martin Roemers ontvangt een bijdrage voor het boek Metropolis met de gelijknamige fotoserie over de gevolgen van de wereldwijde trek naar de stad. De serie verbeeldt en documenteert het leven in een aantal ‘mega steden’, zoals Beijing, Mexico-Stad en Lagos. Met de serie bevraagt hij verschillen en overeenkomsten tussen de steden en de wijze waarop mensen in zulke immens grote steden (over)leven.

Marleen Sleeuwits, Den Haag
On the soft edge of space
€ 9.295
Marleen Sleeuwits ontvangt een bijdrage voor een publicatie met een overzicht van haar werk uit de afgelopen zeven jaar. Sleeuwits bouwde hiervoor een grote maquette die dient als fictieve tentoonstellingsruimte waarin het werk op schaal wordt tentoongesteld en vervolgens zo wordt gefotografeerd dat de beschouwer het gevoel heeft daadwerkelijk door de ruimtes te lopen. Naast deze wandeling door de expositie is er achterin het boek ruimte om al de werken één voor één te bekijken. Dit deel vormt een meer klassieke catalogus.

Jennifer Tee, Amsterdam
The Soul In Limbo
€ 7.500
Jennifer Tee ontvangt een bijdrage voor The Soul in Limbo, een monografie waarmee zij haar kunstenaarschap in de breedte in beeld wil brengen en met essays die het werk in een breder discours plaatsen. De publicatie bestaat uit drie verschillende onderdelen: thematische ‘dossiers’, een ‘panorama’ dat de rode draad door het boek vormt, en ‘grafische interpretaties’. Centraal staat de ‘constellatie van kernelementen’: maakproces, locatie, materialiteit, objecten, taal, performance en identiteit.

Anne de Vries, Amsterdam
Anne de Vries publicatie met Onomatopee (Radical Aesthetics)
€ 3.029
Anne de Vries ontvangt een bijdrage voor 150 extra pagina’s van een boek dat hij samen met Onomatopee uitgeeft in het kader van hun programma Radical Aesthetics. De kosten voor het boek worden door Onomatopee uit de bijdrage betaald die het van het Mondriaan Fonds ontvangt voor hun reguliere programma. Deze bijdrage omdat De Vries meer achtergrondinformatie en documentatiemateriaal wil opnemen zodat de publicatie ook als een op zichzelfstaande monografie bij andere tentoonstellingen kan functioneren.

Raimond Wouda, Amsterdam
Reframing the scene (werktitel)
€ 8.689
Raimond Wouda ontvangt een bijdrage voor Reframing the scene, met foto’s die tonen hoe een filmset zich verhoudt tot het landschap waarin het zich bevindt. Wouda bezocht tussen 2008 en 2014 verschillende sets in Nederland en België en fotografeerde deze als ‘fictieve eilanden, neergestreken in het werkelijke landschap. Ook de scènes fotografeerde hij. Elders in de publicatie worden de foto’s van filmscènes begeleid door de bijhorende scenario’s en voorzien van een fotoscan, waarmee via een app de desbetreffende scènes ook daadwerkelijk kunnen worden bekeken. Zo moet een dialoog ontstaan tussen scène, scenario en de foto’s van Wouda.

Hanne van der Woude, Arnhem
De wereld van Emmy
€ 4.140
Hanne van der Woude ontvangt een bijdrage voor De wereld van Emmy, een publicatie met foto’s, filmstills en ander materiaal zoals brieven, zorgdossiers en agenda’s. Vijf jaar lang volgde, filmde en fotografeerde Van der Woude een ouder kunstenaarsechtpaar, Ben Joosten en Emmy Eerdmans, en hun verwanten. Het resultaat is een fotoproject over ouderdom en excentriciteit. Voor de samenstelling van de publicatie werkt Van der Woude samen met Eerdmans, wier werk een aparte plek in de publicatie krijgt. Het project wordt voor het eerst getoond in Huis Marseille

Uitgeverijen
Art Paper Editions, Gent
Zachte witte blues
€ 6.000
Uitgeverij Art Paper Editions ontvangt een bijdrage voor de publicatie Zachte witte blues over het verwerken van en nadenken over verlies, een boek dat persoonlijke verhalen combineert met verlies. Het wordt een hybride boek dat vertelt over indringende persoonlijke gebeurtenissen en tevens verhaalt over kunst. Er wordt onder andere werk besproken van Sachi Miyachi, Lisa Couwenberg, Andrea Buttner, Puck Verkade, Maria Roosen, Robbie Cornelissen en Jason Fulford.

Ipso Facto, Utrecht
Law & Order
€ 8.792
Uitgeverij Ipso Facto ontvangt een bijdrage voor de publicatie Law & Order van fotograaf Jan Banning. Het boek bestrijkt drie hoofdaspecten van de strafrechtspleging: politie, rechtspraak en gevangenis in Colombia, Frankrijk, Oeganda en de VS. De keuze voor deze vier landen is tot stand gekomen in overleg met het Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg. De fotoserie is een vergelijkende studie van het strafrecht in deze landen.

Paradox, Edam
Turtle 1
€ 15.907
Stichting Paradox ontvangt een bijdrage voor Turtle 1, een publicatie waarin het gelijknamige project van Melle Smets en Joost van Onna is gedocumenteerd en gepresenteerd. Turtle 1 is een in Ghana gebouwde auto die geheel bestaat uit tweedehands auto-onderdelen. De publicatie is onderdeel van een groter geheel met een film en een rondreizende expositie. De publicatie zal bestaan uit door Smets gemaakte bouwtekeningen voor de auto, afgewisseld met een mix van een glossy autocatalogus en een beeldreportage van het bouwproces en de promotionele tournee. Het Engelstalige boek bevat ook een aantal essays, onder andere van Warna Oosterbaan.

Stichting Niet Normaal, Utrecht
HACKING HABITAT. ART OF CONTROL Art, Technology and Social Change
€ 9.500
Stichting Niet Normaal ontvangt een bijdrage voor de eenmalige niet-monografische uitgave Hacking Habitat: Art of Control. De publicatie dient als opinieboek (ter verdieping), kunstboek (beelden van alle kunstenaars) en ‘how to gids’ (met concrete life hacks). Het centrale thema wordt aan de hand van dertien essays van verschillende kanten belicht. Stichting Niet Normaal stelt zich met de publicatie ten doel ‘de menselijkheid als wapen’ in een toenemend technocratische samenleving te onderzoeken. Auteurs en denkers die meedoen zijn onder andere socioloog Saskia Sassen, econoom Tomáš Sedlácek, onderzoeker Vinay Gupta, filosoof Robin Celikates, kunstenaars/wetenschappers Daniel de Zeeuw en Susan Schuppli.

Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam
The Fish Pond Song
€ 9.859
De Bezige Bij ontvangt een bijdrage voor de publicatie The Fish Pond Song, een episch kunstwerk in drie delen van kunstenaar Jeroen Kooijmans. Belangrijke inspiratiebronnen voor het project zijn de Tuin der Lusten van Jheronimus Bosch en de eigentijdse geschiedenis sinds ‘9/11’, een gebeurtenis die Jeroen Kooijmans van nabij meemaakte. In de publicatie worden gedichten opgenomen die Tommy Wieringa speciaal schreef naar aanleiding van Kooijmans’ trilogie. De publicatie verschijnt als zelfstandig boek bij de gelijknamige tentoonstelling in het Stedelijk Museum Den Bosch.

Uitgeverij Jap Sam Books, Heijningen
I wonder if they’ll laugh when I’m dead, Tirzo Martha
€ 6.550
Uitgeverij Jap Sam Books ontvangt een bijdrage voor de monografie I wonder if they’ll laugh when I’m dead van Tirzo Martha. Deze Engelstalige monografie moet de eerste omvangrijke publicatie over het werk van Martha worden. Het boek zal naast veel beeldmateriaal ook essays bevatten. Met bijdrages van Orlando Britto, Carlos Garrido Castellano, Michele Dalmace, Yacouba Dalmace, Jose Manual Noceda, Annie Paul, Alex van Stipriaan, en anderen.

Uitgeverij Jap Sam Books, Heijningen
The Last Painting Theory monografie Franck Bragigand
€ 4.687
Uitgeverij Jap Sam Books ontvangt een bijdrage voor de monografie The Last Painting Theory over het werk van Franck Bragigand. De publicatie moet dieper ingaan op zijn oeuvre en zijn artistieke visie en theorie. Naast een beeldessay met een overzicht van zijn werken, schrijft een aantal auteurs over de verschillende aspecten uit het werk van Bragigand. Met bijdrages van onder andere Kie Ellens, Katia Baudin, Jean Marc Huitorel en Daphne Pappers.

Uitgeverij Pels & Kemper, Den Bosch
41 brieven van de jonge kunstenaar
€ 5.118
Uitgeverij Pels & Kemper ontvangt een bijdrage voor 41 brieven van de jonge kunstenaar, geïnspireerd op Jos Houwelings 41 brieven aan de jonge kunstenaar. Die publicatie bestond uit een bundel brieven met daarin ervaringen, persoonlijke verhalen en adviezen van de schrijvers aan jonge kunstenaars. De stem van de jonge kunstenaar zelf bleef in dit boek echter achterwege. Samenstellers en initiatiefnemers Roos van den Oetelaar en Renée Verberne verzamelen nu in antwoord op Jos Houwelings boek 41 brieven van de jongste generatie afgestudeerde kunstenaars en ontwerpers gericht aan de wereld.

V2_ Instituut voor de instabiele media, Rotterdam
Community Art (werktitel)
€ 3.500
V2_ ontvangt een bijdrage voor Community Art, een opiniërende uitgave waarin V2_ redacteur Arie Altena reflecteert op het onderwerp. Altena haakt in op het actuele discours, diept het concept ‘community art’ uit en verheldert het aan de hand van ideeën van onder andere Nicholas Bourriaud, Giorgio Agamben en Bruno Latour. Altena bespreekt ook het werk van kunstenaars(initiatieven) zoals Yvonne Dröge Wendel, Jeanne van Heeswijk, Renzo Martens en Mediamatic.

Valiz, boek en culturele projecten, Amsterdam
Compassion, A Paradox in Art and Society
€ 19.360
Uitgeverij Valiz ontvangt een bijdrage voor Compassion, A Paradox in Art and Society, een project bestaande uit vier onderdelen: een e-book met Nederlandse teksten over het begrip compassie en de link naar kunst en maatschappij; een papieren publicatie in het Engels; een Engels-e boek en een of meerdere evenementen. De publicatie is onderdeel van Rini Hurkmans’ Vlag van Compassie, een conceptueel kunstwerk dat zowel op het terrein van de kunst als binnen de sociaal maatschappelijk context functioneert.

Projectinvesteringen beeldend kunstenaars en bemiddelaars

Projectinvestering Bemiddelaars
Voor bemiddelaars die plannen willen realiseren die in tijd begrensd zijn en/of leiden tot een artistiek/inhoudelijk resultaat.

Alena Alexandrova, Amsterdam
€ 9.504
Alena Alexandrova ontvangt een bijdrage voor het schrijven en ontwikkelen van de publicatie Anarchic Infrastructures: Re Casting the Archive, Displacing Chronologies. Het boek bestaat uit een theoretische tekst, interventies van kunstenaars Alexandra Navratil, Suska Mackert, Gabriel Jones, Rob Johannesma, Rosa Barba en Maartje Friervoet en een preambule geschreven door een genodigde theoreticus. De publicatie volgt na een langdurig en projectmatig onderzoek naar zogeheten Anarcheologies.

Els Barents, Amsterdam
€ 28.226
Els Barents ontvangt een bijdrage voor het plan (Institutionele) Foto Pioniers 1970-2005, om tien fotoconservatoren en directeuren van Europese fotomusea te interviewen over hun visie op fotografie, het in de jaren zeventig nieuwe vak van fotocurator en hun keuzes. Zo schetst zij een profiel van het museale fotografische werkveld dat zich vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw in met name Europa ontwikkelde. De interviews moeten resulteren in een publicatie.

Sjoerd van Faassen, Den Haag en Hans Renders, Amsterdam
€ 11.751 (2x)
Hans Renders en Sjoerd van Faassen ontvangen een bijdrage voor een samenvattende studie over Theo van Doesburg. In de beoogde biografie willen zij een nauwkeurige netwerkreconstructie geven om leven en werk van Van Doesburg beter te kunnen begrijpen en in nationale en internationale context te kunnen plaatsen. In hun onderzoek betrekken zij onder andere kunstenaars, kunsthandelaren en tijdschriftredacties. Een belangrijke onderzoeksvraag of Van Doesburg voortrekkers van het expressionisme, kubisme, dadaïsme, constructivisme, surrealisme en Nieuwe Zakelijkheid heeft beïnvloed.

Roel Griffioen, Amsterdam
€ 6.866
Roel Griffioen ontvangt een bijdrage voor het acht maanden durende onderzoek naar de kunst die aan de frontlinie van de Creatieve Stad en een muterend sociaaleconomisch systeem ontstaat. Kunstprojecten in de stedelijke periferie bedienen zich graag van woorden die verwijzen naar een voorhoede. In zijn onderzoek wil Griffioen voortborduren op deze beeldspraak en de premissen ervan bevragen, om in kaart te brengen wat de precieze functie is van de kunstenaar in deze stedelijke processen in Nederland. Het onderzoek resulteert in een symposium, interviews, artikelen in De Correspondent en de productie van een e-publicatie.

Saskia Monshouwer, Amsterdam
€ 9.090
Saskia Monshouwer ontvangt een bijdrage voor onderzoek naar de rol van het irrationele en onbeheersbare in de samenleving en de hedendaagse beeldende kunst. Het onderzoek is ter voorbereiding op een publicatie en een tentoonstelling met werk van Jan van der Pol en Joost van den Toorn en werken uit beider privéverzameling van houten en keramische beelden uit Afrika en outsider art.

Rob van de Ven, Amsterdam
€ 11.500
Rob van de Ven ontvangt een bijdrage voor onderzoek naar beeldend kunstenaar Alfred Eikelenboom (1934-2014). Bij zijn overlijden liet Eikelenboom een archief na waarin werk en documentatie door elkaar heen lopen. Door dit archief in kaart te brengen voorkomt Van de Ven de teloorgang van het werk én het gedachtengoed van de kunstenaar. Dit vooronderzoek vormt de basis voor vervolgprojecten, zoals een boek, een film en een tentoonstelling.

Tim de Wolf, Soest
€ 3.300
Tim de Wolf ontvangt een bijdrage voor het onderzoek naar een collectie lakplaten met eigen opnamen van Radio Hoyer, een radiostation op Curaçao. Het archief bestaat uit 99 grammofoonplaten en is gevormd in de jaren 1948-1960. De opnamen bevatten vooral muziek maar ook gesproken woord. Digitalisering behoudt het geluid voor de toekomst en maakt beluistering door geïnteresseerden en gebruik door programmamakers en onderzoekers mogelijk.

Projectinvestering kunstenaar
Voor kunstenaars die plannen willen realiseren die in tijd begrensd zijn en/of leiden tot een artistiek/inhoudelijk resultaat.

Tiong Ang, Amsterdam
€ 37.600
Tiong Ang ontvangt een bijdrage voor UNIVERSALITY, een site-specific, multidisciplinaire museuminstallatie in een tentoonstellingsruimte van Timely Meditations / Asia Time, de vijfde Triënnale van Guangzhou, China eind 2015. De ruimte wordt ingericht als een televisiedecor met daarin een soort speeltuin voor de museumbezoekers. In de ruimte worden zelfstandige elementen geplaatst, die met een andere kunstenaar of ontwerper zijn ontwikkeld en geproduceerd.

David Bade, Zaandam, Tirzo Martha, Curaçao
€ 3.879 (2x)
David Bade ontvangt samen met Tirzo Martha een bijdrage voor deelname aan de Biënnale in Havana. Voor het project HABANA ALL IN trokken zij met een kale autocarrosserie door Havana.  Vanuit de ontmoeting met mensen op verschillende locaties creëerden zij confrontaties met de architectuur voor een groeiende en rijdende sculptuur.

Olga Balema, Amsterdam
€ 12.550
Bijdrage voor nieuw te maken werk van Olga Balema. In dit werk onderzoekt zij de wijze waarop agricultuur en de productie van voedsel onze relatie tot de natuur informeert en beïnvloedt. Balema wil een video-animatie maken met beelden uit catalogi waarin landbouwapparaten worden aangeprezen door jonge vrouwen. Naast de video zal Balema ook sculpturen maken van landbouwhekken en sculpturen van schoppen en hooivorken.

Jasper de Beijer, Amsterdam
€ 16.500
Jasper de Beijer ontvangt een bijdrage voor The Brazilian Suitcase part 2 and 3 in vervolg op het eerste deel waarin hij toont hoe een imaginaire indianenstam met Westerse voorwerpen en gebruiken omgaat. In het tweede deel maakt De Beijer een fotoverslag ‘uit eerste hand (van de ontdekkingsreiziger)’. Hiervoor gebruikt hij een combinatie van computer gegenereerde landschappen, acteurs en fragmenten van authentieke foto’s. Voor het derde deel concentreert hij zich op de imaginaire locaties waarin deze personages zich begeven.

Sema Bekirovic, Amsterdam
€ 8.000
Sema Bekirovic heeft in september een tentoonstelling bij galerie Stigter/van Doesburg in Amsterdam, Relational Voodoo, over onze interactie met en relatie tot de objecten om ons heen. De bijdrage is bedoeld voor de realisatie van een installatie met lichtbakken waarop de foto’s getoond worden.

Marc Bijl, Berlijn
€ 7.000
Marc Bijl ontvangt een bijdrage in tijd en materiaalkosten voor Reality Blurs, een serie van vier grote abstracte werken gemaakt op basis van nieuwsfoto’s. zoals de moord op een zwarte jongen in Ferguson, de aardbeving in Nepal, de onthoofding door IS van een Britse journalist en de rellen in Baltimore.

Marie Ilse Bourlanges, Amsterdam en Elena Khurtova, Amsterdam
€ 15.264 (2x)
Marie Ilse Bourlanges en Elena Khurtova ontvangen een bijdrage voor het vervolg op hun project waar zij tijdens hun residency periode in Atelier Holsboer onderzoek naar deden. Het duo brengt het gearchiveerde onderzoek van Jacques Bourlanges (1902-1991) in kaart; een onderzoek dat gebaseerd was op het vinden van een tastbare correlatie tussen de positie van de sterrenbeelden en de steden, dorpen en monumenten in Europa, en met name in Zuid Frankrijk. In deze tweede fase wordt het onderzoek gevisualiseerd.

Iris Bouwmeester, Breda
€ 6.781
Iris Bouwmeester ontvangt een bijdrage voor het project Cocon, een sculpturale, coconachtige vorm in een omgeving van geluid die onder invloed van video mapping van huid en karakter verandert. De productie mondt uit in een geluidsinstallatie met een duur van 24 uur en een voorstelling met een live optreden. Zij werkt hiervoor samen met Dyane Donck en Ruud Terhaag. Het werk wordt onder andere op het Glow Festival en Incubate festival getoond.

Kevin van Braak, Amsterdam
€ 14.280
Kevin van Braak ontvangt een bijdrage voor twee projecten: de afwerking van een film over het verleden van zijn opa in Indonesië en de sculptuur Olifant. De film komt voort uit zijn onderzoek naar de geschiedenis van de Birma spoorlijn aan de hand van zijn eigen familiegeschiedenis. Voor de film zijnn aanvullende beeld en geluidsopnames nodig. Het tweede project betreft een levensgroot sculptuur van een dode olifant voor de vijfde editie van Lustwarande (‘Rapture & Pain’) in Tilburg. Het werk werd met behulp van Indonesische houtsnijders met gerecycled teakhout vervaardigd.

Yael Davids, Amsterdam
€ 19.991
Yael Davids ontvangt een bijdrage voor de nieuwe productie The Distance between V and W voor Les Laboratoires d’Aubervilliers. Het werk bestaat uit verschillende onderdelen die uitmonden in een solotentoonstelling. In mei 2015 zal een publiek symposium plaatsvinden met enkele internationale gastsprekers zoals research architect Malkit Shoshan. Naast de tentoonstelling en het symposium wordt een publicatie uitgebracht die verband houdt met de tentoonstelling. Het project is de uitkomst van de residency bij Les Laboratoires.

Nelson Enrique Gonzalez Romero, Balashi
€ 60.030
Nelson Gonzalez ontvangt een bijdrage voor zijn deelname aan de biënnale in Havana. Hiervoor maakt hij – in verschillende samenwerkingsverbanden – een werk op basis van het script met gezegde Let’s see if that’s true…! Met zeven groepen van verschillende specialisaties ( zoals folklore, theater, ballet, hip hop) en van verschillende ‘communities’ werkt hij aan een film op basis van hetzelfde script.

Teun de Graaf, Rotterdam
€ 7.260
Teun de Graaf ontvangt een bijdrage voor Rossinante III, een reis die hij onder zijn kunstenaarsnaam Woodstone Kugelblitz ondernam. Tijdens deze reis wil hij een zogenaamde cartografie van charme in West Europa vastleggen en publiceren in zijn eigen publicatie L’Intolérant. Met een zelfgebouwde paard en wagen trok hij in Nederland, België, Frankrijk en Zwitserland rond.

Yang Ah Ham, Amsterdam
€ 16.944
Yang Ah Ham ontvangt een bijdrage voor de video performance Sleep, waarbij honderd performers slapen in een sportzaal. Bestaand beeldmateriaal van rampen wordt gecombineerd met abstracte beelden en geluid en met zowel spontane als geregisseerde performances. Sleep is een onderdeel van Discordant Harmony, een project van het Goethe Instituut, waarbij diverse curatoren en kunstenaars betrokken waren.

Sara van der Heide, Amsterdam
€ 28.250
Sara van der Heide ontvangt een bijdrage voor de productie van nieuw werk voor de Guangzhou Triënnale (China). Het betreft een werk dat zij in een andere variant eerder maakte voor het Goethe Instituut in Amsterdam. Gedurende de triënnale bouwt zij de bibliotheek van het Goethe Institut in Guangzhou om tot de nu gesloten Reading Room in het Goethe Instituut in Pyongyang (Noord Korea). Ook is Van der Heide curator van een tentoonstelling in de bibliotheek met werken van onder andere Johannes Schwartz en Hans Haacke en wordt een tweedaags seminar georganiseerd.

Mathilde ter Heijne, Amsterdam
€ 8.921
Mathilde ter Heijne ontvangt een bijdrage voor het project Es wird geschehen!, een sociaal kunstwerk, dat tot stand kwam uit een samenwerking met verschillende internationale handwerkgroepen, professionele textielwerkers, kunstenaars en modeontwerpers. Tijdens deze periode van gezamenlijk creëren vinden verschillende workshops plaats en wordt de tentoonstellingsruimte geactiveerd met performances, filmvertoningen, discussies en muziek.

Mathilde ter Heijne, Amsterdam
€ 10.940
Bijdrage voor ‘Pulling Matter From Unknown Sources’ een multimedia installatie waarin Mathilde ter Heijne gebaseerd op video-opnames van voodoorituelen uit Togo en Benin. De installatie is gemaakt voor het Ethnologisches Museum Dahlem in Berlijn rondom een talisman van de dondergod Talouba en bedoeld om de spirituele onzichtbare aspecten van de talisman en voodoo in een fysieke ruimte te tonen.

Paul Hendrikse, Hoek
€ 4.612
Paul Hendrikse ontvangt een bijdrage voor The Particular Unity of Same and Other, voor de verdere ontwikkeling van de performance die ontstond tijdens zijn verblijf in Cemeti Art House in Yoqjakarta, Indonesië. In samenwerking met twee Indonesische performers onderzoekt hij hoe ontmoetingen met ‘anderen’ door handel, oorlog en de kolonisatie van invloed is geweest op de Indonesische cultuur en zich in het lichaam heeft gemanifesteerd. Het werk wordt op meerdere plekken gepresenteerd, onder andere in MUHKA, Antwerpen.

Juul Hondius, Amsterdam
€ 15.405
Juul Hondius ontvangt een bijdrage voor het volgen en vastleggen van de overplaatsing van een sculptuur van beeldhouwer Raymond Huyberechts, dat sinds 1971 voor het Brusselse hoofdkwartier van de NAVO prijkt en in 2016 naar het nieuwe hoofdkantoor wordt verplaatst. Hondius zal dit proces volgen en vastleggen op film. Daaraan voorafgaand wil hij het beeld op zijn huidige locatie en in de huidige licht verwaarloosde staat documenteren en onderzoeken. Dit zal leiden tot een film en een installatie.

Bas van den Hurk, Tilburg
€ 7.960
Bas van den Hurk ontvangt een bijdrage voor de productie van nieuw werk voor Politics of Installation, twee duo tentoonstellingen in samenwerking met Demeulenaere. Het nieuwe werk bestaat uit twee grote architectonische elementen gebaseerd op het werk van architect Juliaan Lampens, twee kledingwerken in samenwerking met Sanne Jansen, een nieuw monumentaal schilderij en andere elementen.

Saskia Noor van Imhoff, Amsterdam
€ 43.337
Saskia Noor van Imhoff ontvangt een bijdrage voor #+ 21.00, een nieuw werk dat zij op uitnodiging van de Appel arts centre maakt. Het betreft een ingreep in de architectuur van de Appel door de vloeren dusdanig te verhogen dat de gehele etage gelijkvloers wordt. In het vloeroppervlak komen uitsparingen waarin ze de bezoeker zicht krijgt op de constructie, op verschillende objecten en op eigen werk. De tentoonstelling neemt hiermee de vorm aan van een fictieve archeologische opgraving.

Hewald Jongenelis, Amsterdam en Sylvie Zijlmans, Amsterdam
€ 13.239 (2x)
Sylvie Zijlmans en Hewald Jongenelis ontvangen een bijdrage voor Het magnetische noorden, een kunst participatieproject rond urgente, politieke, maatschappelijke, sociale en ethische kwesties met beeldende acties en performances op locaties en een tentoonstelling en voorstellingen in Nieuw Dakota in Amsterdam-Noord.

Fransje Killaars, Almere
€ 25.200
Fransje Killaars krijgt een bijdrage voor de productie van nieuw werk voor een solotentoonstelling in het GEMAK in Den Haag. Het nieuwe werk bestaat uit een installatie met Indiase sari’s en een nieuwe installatie met zwart witte stoffen.

Jean Bernard Koeman, Amsterdam
€ 9.847
Jean Bernard Koeman ontvangt een bijdrage voor Het Anagram van een Jaartal, een installatie voor de tentoonstelling POM’ PO PON PO PON PON POM PON’ in Museum Middelheim, Antwerpen. De installatie is opgebouwd uit een stapeling ‘sokkels’ bestaande uit koelkasten, buizen, een pompsysteem, foto’s en tekeningen. Het sculptuur pompt vijverwater in de koelkasten. De koelkasten openen zich op bepaalde intervallen.

Frank Koolen, Amsterdam
€ 18.450
Frank Koolen ontvangt een bijdrage voor de tentoonstelling Play up / Play hard in Museet for Samtidskunst in Roskilde, Denemarken. De tentoonstelling omvat meerdere performatieve werken, video’s en installaties. Centraal staat de notie van ‘spel’. onderverdeeld in drie subthema’s: spel met andere dieren, alleen spelen en spelen met objecten.

Renzo Martens, Amsterdam
€ 63.125
Renzo Martens krijgt een bijdrage voor de productie van nieuw werk binnen zijn Gentrification programma. Hij organiseert een Critical Curriculum met een conferentie op een nederzetting in Congo, waar de productie van nieuwe grote chocoladesculpturen door de plantagearbeiders tot standkomt.

Nathaniel Mellors, Amsterdam
€ 77.171
Nathaniel Mellors ontvangt een bijdrage voor Ourhouse Episode 5 Time, het vijfde deel in de reeks van absurdistische fantasy serie ‘Ourhouse’. Mellors schrijft, produceert en regisseert deze experimentele fantasyfilm die thema’s als menselijkheid en technologie onderzoekt. De film wordt opgenomen in Groot Brittannië.

Barbara Meter, Amsterdam
€ 5.376
Barbara Meter ontvang een bijdrage voor Tiempie, een film over het werk van de overleden figuratief schilder Ria Rettich (1939-2006). De titel verwijst naar een koosnaam voor Rettich. Meter legt in Tiempie de nadruk op de schilderijen en geeft in mindere mate aandacht aan de context waarin het werk gemaakt is, het leven van Rettich en de receptie van haar werk. Bindende factor is het atelier waar Rettich werkte.

Alexandra Navratil, Amsterdam
€ 15.000
Alexandra Navratil krijgt een bijdrage voor Cast No Shadows, een werk in verschillende media (film, print, 3d animatie) dat gepresenteerd wordt in een solopresentatie bij Frieze New York met Dan Gunn Gallery.

Arno Nollen, Amsterdam
€ 4.019
Arno Nollen onvangt een bijdrage voor zijn deelname aan een gesammtkunstwerk, geïntieerd door Belgisch kunstenaar Erich Weiss in het Casa Museo Experimental El Eco in Mexico, een hommage aan Luis Bunuel met vijf dansers. Nollen volgt de dansers als een “paperazzo”; elke dag wordt met het werk dat hij maakt een presentatie samengesteld.

Mark van Overeem, Den Haag
€ 9.640
Mark van Overeem ontvangt een bijdrage voor de productie van de nieuwe installatie A Wish in Return voor zijn solotentoonstelling in het Gemeentemuseum Den Haag. De installatie gaat over de voelbare spanning in Jeruzalem, die voor Van Overeem zichtbaar werd in de particuliere en openbare tuinen in de nacht. Deze tuinen zal hij in het GEM herbouwen door middel van fotografie op lichtbakken en als UV prints op architectonisch formaat.

Daan Paans, Utrecht
€ 8.793
Daan Paans ontvangt een bijdrage voor de nieuwe fotografische serie met de werktitel Leal Souvenir. Hiervoor zal hij onderzoek doen naar zogenaamde ‘flarden’ producties van de mens van verleden en toekomst in de vorm van foto, tekening, schrift of anders die het collectieve geheugen beïnvloeden. Hij zal gebruikmaken van case studies die zijn geënt op geologie, flora en fauna.

Iede Reckman, Leiden
€ 12.621
Iede Reckman ontvangt een bijdrage voor de productie van een installatie die gericht is op het digitaal registreren en representeren van een boomstam die 3D wordt ingescand en via augmented reality op ware grootte gepresenteerd in een spiraalvormige constructie. De nieuwe sculptuur wordt (onder meer) gepresenteerd tijdens een solotentoonstelling in Galerie Kabinet T. in Zlín,Tsjechië.

Floris Schönfeld, Den Haag
€ 16.455
Floris Schönfeld ontvangt een bijdrage voor A Brief History of the Damagomi Group, een videodocumentaire die hij realiseert binnen het kader van zijn langlopende Damagomi Project, een historisch archief dat de geschiedenis van de deels gefictionaliseerde Damagomi weergeeft. De film brengt al het eerdere werk van The Damagomi Group samen in een autonoom werk dat buiten de context van het archief getoond kan worden.

Maaike Schoorel, Amsterdam
€ 18.125
Maaike Schoorel ontvangt een bijdrage voor productie van nieuwe werken voor solotentoonstellingen bij het Gemeentemuseum Den Haag en bij Marc Foxx Gallery in Los Angeles. Zij zal hiervoor experimenteel nieuw werk maken.

Jonas Staal, Rotterdam
€ 54.580
Jonas Staal ontvangt een bijdrage voor een New World Summit: Stateloze Democratie, een conferentie die in het najaar van 2015 plaatsheeft in de stad Dêrîk in de autonome regio Rojava (gelegen in Syrië). In deze vijfde editie beschouwt Staal de rol van kunst in het vormgeven van een stateloze democratie, en onderzoekt hij bij wijze van ‘politiek in aanbouw’, nieuwe modellen van democratie.

Joris Strijbos, Rotterdam
€ 19.776
Joris Strijbos ontvangt een bijdrage voor IsoScope, een kinetische licht- en geluidsinstallatie die is ontwikkeld voor een buitenlocatie in Kirkenes en voor het Sonic Acts festival in Amsterdam in 2016. IsoScope bestaat uit een veld van licht en geluid producerende objecten die met elkaar communiceren via pulseachtige patronen.

Michael Tedja, Amsterdam
€ 90.850
Michael Tedja ontvangt een bijdrage voor Aquaholism, een visuele beeldroman op vier muren: een ‘Beeldmuur’, een ‘Taalmuur’, een ‘Transformatiemuur’ en een ‘Beeldroman’. Het project wordt in het Centraal Museum Utrecht getoond.

Stefanos Tsivopoulos, Uithoorn
€ 12.012
Stefanos Tsivopoulos ontvangt een bijdrage voor The Precarious Archive, een ruimtelijke installatie waarin hij zijn collectie van ruim 900 afbeeldingen presenteert. Het materiaal omvat de periode 1963 -2002 en is een weerspiegeling van enkele van belangrijke gebeurtenissen in de recente Griekse en Europese politieke geschiedenis. Een archivaris/performer is voortdurend in de installatie aanwezig.

Guido van der Werve, Amsterdam
€ 75.000
Guido van der Werve krijgt een bijdrage voor de productie van zijn nieuwe video-installatie Nummer 16, the present moment met als thema de manier waarop verschillende gemoedstoestanden ons bewustzijn beïnvloeden. De film wordt bij verschillende (inter)nationale tentoonstellingen gepresenteerd.

Sara van Woerden, Delft
€ 14.974
Sara van Woerden ontvangt een bijdrage voor Imaginary Game Soundtrack Album en de bijbehorende albumtour. Zij stelt twaalf kunstenaars (onder wie Frank Koolen, Lieven Segers, Reinaart Vanhoe) de vraag hoe de soundtrack van een imaginaire game klinkt. Het album wordt gepresenteerd met een tour in Nederland, België, en Duitsland.

Hanne van der Woude, Arnhem
€ 10.914
Hanna van der Woude ontvangt een bijdrage voor haar langlopende project De wereld van Emmy. De bijdrage is bedoeld om het fotomateriaal te verwerken door onder andere het geluidsmateriaal uit te zoeken en te structureren. Het resultaat zal uitmonden in een solo-expositie bij Huis Marseille en een publicatie.

Bijdrage Opdrachtgeverschap

Voor publiek-private opdrachtgevers die openbare beeldende kunstprojecten willen realiseren.

Bas Haring, Amsterdam > Martijn Engelbregt, Economie eigenlijk
€ 40.000
Filosoof Bas Haring maakt een boek over economie en geeft Martijn Engelbregt opdracht voor tekstuele interventies in de publieke ruimte. Hoe erg is een recessie? Waarom is cola duurder dan melk? Hoeveel tijd van uw leven werkt u voor ondergoed? Dergelijke vragen stelt Engelbregt in de publieke ruimte via bordjes in winkels en banners op websites, om zo het publiek met vragen en (gebrek aan) kennis te confronteren.

Bradwolf Projects, Amsterdam > Merel Karhof, Yasmijn Karhof, Blue hour
€ 19.440
Bradwolf Projects, een experimenteel platform voor ontwikkeling en uitvoering van hedendaagse kunstprojecten, geeft opdracht aan Yasmijn Karhof en Merel Karhof voor het werk Blue Hour, waarbij de kunstenaars een film en een sprei samenbrengen in een installatie over ‘slaap’.

Centraal Museum, Utrecht > Couzijn van Leeuwen, Hekwerk en gedenkstenen
€ 33.947
Het Centraal museum geeft Couzijn van Leeuwen de opdracht een hek ter afsluiting van de vernieuwde binnentuin te ontwerpen en twintig gedenkstenen met reliëf die in de binnentuin geplaatst worden. Het ontwerp refereert aan de historische en hedendaagse functies van de tuin.

de Appel arts centre, Amsterdam > gerlach en koop, Choses tuées
€ 29.238
Het collectief gerlach en koop krijgt van de Appel opdracht voor de solo tentoonstelling Choses tuées. De tentoonstelling reflecteert op de specifieke ruimte van de Appel aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam en aan de kunstenaarspraktijk van gerlach en koop. Naast bestaand en opnieuw uitgevoerd werk, ontwikkelen gerlach en koop nieuwe werken.

De Ketelfactory, Schiedam > 20 kunstenaars, Snapshots of a larger order
€ 195.000
De Ketelfactory geeft twintig kunstenaars gelijktijdig de opdracht nieuw werk te maken voor de kunstmanifestatie Snapshot of a larger order, rondom vragen als: wat maakt een beeld meditatief, waarom is ware inspiratie niet ‘top-down’ maar ‘bottom-up’? Deelnemende kunstenaars zijn Marjolijn van den Assem, Hans van Bentem, Maria Blaisse, Florette Dijkstra, Wineke Gartz, Harry Haarsma, Bernadet ten Hove, Claudy Jongstra, Kinke Kooi, Mirjam Kuitenbrouwer, Ton van der Laaken, Birthe Leemeijer, Jan van Munster, Olphaert den Otter, Karin van Pinxteren, Ewoud van Rijn, Roland Schimmel, Winnie Teschmacher, Simon van Til en Robert Zandvliet.

DordtYart, Dordrecht > 5 kunstenaars, DordtYart 2015
€ 56.500
In de industriële ruimtes van DordtYart kunnen binnen en buitenlandse kunstenaars sculptuur en installatiekunst produceren en exposeren, waarbij kunstenaars, bezoekers en jongeren van het plaatselijke leer/werk bedrijf elkaar ontmoeten. Dit jaar vraagt de organisatie een bijdrage voor de werken van Niek Kemps, Virginie Dubois, Marnix de Nijs, Frank Havermans en Zoro Feigl.

Ella Derksen, Utrecht > Anno Dijkstra, Reconstruction 0
€ 10.506
Collectie de Basis is een collectie semi-permanente werken op de voormalige luchtmachtbasis Soesterberg. Vooruitlopend op de verkoop van de basis aan Utrechts Landschap en op de grootschalige manifestatie ‘Embedded’, krijgt Anno Dijkstra de vraag om werk te maken voor een leegstaande shelter. ‘Reconstruction 0’ is een schaalmodel van de paddenstoelwolk die zichtbaar is na de explosie van een atoombom.

Farm of the World, Húns > verschillende kunstenaars, Farm of the World
€ 35.000
Het project Farm of the World is in samenwerking met uiteenlopende partijen opgezet in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Doel is de waarde van het platteland te onderzoeken. Verschillende kunstenaars (o.a. Andy Goldsworthy, Claudy Jongstra en Scarlett Hooft Graafland), ontwerpers, koks en architecten maken nieuw werk in situ, waarbij zij zich laten inspireren door de geschiedenis, de mogelijkheden en het landschap rond werkplaats De Kreake. Ieder project is verbonden aan één van de zeven grondstoffen: aarde, flora, fauna, mensen, ruimte, gebouwen en voedsel.

Foam Fotografiemuseum, Amsterdam > Anne de Vries, Next Level: Emerge
€ 23.795
Als eerste in een reeks van vier solotentoonstellingen van jonge kunstenaars die op het punt staan internationale erkenning te ontvangen, geeft FOAM Anne de Vries opdracht voor het realiseren van nieuw werk voor diens expositie ‘Emerge’. Centraal staat het gebruik van technologische, artificiële en synthetische mogelijkheden ter compensatie van de beperkte menselijke perceptie en kennis van de wereld.

Fundacion Museo Arubano, Oranjestad, Aruba > Ciro Abath, Bronzen beelden voor Plaza Padu
€ 57.797
De Fundacion Museo Arubano geeft opdracht aan Ciro Abath voor een monumentale bronzen sculptuur op het Plaza Padu in het historische centrum van Oranjestad op Aruba. Het plein vormt het hart van een nieuw winkel- en uitgaansgebied. Abath maakt een beeldengroep rondom een piano die refereert aan de drie auteurs van het Arubaanse volkslied: Padu Lampe, Rufo Wever en Hubert Booi.

Gemeente Rotterdam, Rotterdam > Claudy Jongstra, Aulawand Begraafplaats Crooswijk
€ 60.000
De gemeente Rotterdam geeft als beheerder van Begraafplaats Crooswijk opdracht aan Claudy Jongstra voor een nieuw werk in de historische aula van de begraafplaats. Jongstra realiseert een werk van glas en vilt dat een abstract landschap voorstelt, maar dat tevens fungeert als scheidingswand tussen de aula en de familiekamer.

Het Kunstgemaal, Bronkhorst > verschillende kunstenaars, Beeldentuin
€ 32.500
Kunstgemaal Bronckhorst geeft opdracht aan kunstenaars Marijke de Goey, Rob Sweere, Filip Jonker, Floris Hovers, Hannes Nienhüser en Marian Meerbeek. Hen is gevraagd om een sieraad voor de omgeving te ontwerpen, waarbij zij zich laten inspireren door de natuur en historie van Bronckhorst. De sculpturen worden rondom het museum geplaatst, waarmee het museum de start maakt voor een beeldentuin.

Kunststichting Academisch Medisch Centrum > Jacco Olivier, Installatie Spoedeisende Hulp
€ 57.533
In het kader van de nieuwbouw van de Spoedeisende Hulp (SEH) verstrekt het AMC ziekenhuis een opdracht aan Jacco Olivier voor een monumentale video-installatie bij de ingang van de afdeling. Op de videowand wordt een animatie van een langzaam veranderend landschap geprojecteerd dat tevens aan de verschillende delen van de dag een bijzondere beleving mee moet geven.

Museum Panorama Mesdag, Den Haag > Zeger Reyers en Pietertje van Splunter / Broos, Panorama Continuum
€ 25.000
Panorama Mesdag geeft een opdracht aan Zeger Reyers en Pietertje van Splunter voor een werk dat uitgaat van de ‘panoramische ervaring‘ binnen de tentoonstelling Panorama Continuüm, die gedurende een half jaar te zien zal zijn. Het werk is een binnenstebuiten gekeerd Panorama, waarbij het firmament door het plafond het museum wordt ingetrokken.

Nieuw Dakota, Amsterdam > Maze de Boer, Insideoutside
€ 12.050
Nieuw Dakota, een presentatie-instelling voor hedendaagse beeldende kunst op de NDSM werf in Amsterdam, geeft opdracht aan Maze de Boer voor de realisatie van de semi-permanente installatie Insideoutside op de binnenplaats. Een wand van onafhankelijk van elkaar te openen en te sluiten garagedeuren verwijst naar het industriële karakter van de omgeving en naar de karakteristieke bedrijvigheid op de werf.

Novio Tech Campus, Nijmegen > Inge Riebeek, Martin Riebeek, Sci-Fi Observator
€ 77.000
Novio Tech Campus geeft een opdracht aan Martin & Inge Riebeek voor het maken van de Sci-Fi Observator, een object op de nieuw te realiseren campus. Via een led display wordt permanent tekst en (bewegend) beeldmateriaal over thema’s op het gebied van high tech, life sciences en health aangevoerd, door de kunstenaars aangevuld met niet-wetenschappelijke feiten.

Openbare Bibliotheek Amsterdam > Michiel Huijsman, Justin Bennett, Sonic West
€ 30.000
De Openbare Bibliotheek Amsterdam, locatie De Hallen geeft Justin Bennett en Michiel Huijsman de opdracht voor Sonic West. Zij scheppen een interactief geluidkunstwerk in de entree van de bibliotheek waarmee bezoekers bewust gemaakt worden van de betekenis van hun auditieve beleving van de openbare ruimte. Bewoners en gebruikers van het pand kunnen zelf geluiden toevoegen en opgenomen geluiden beluisteren via een app.

Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam > Carel van Hees, Document Nederland 2016: Onderwijs de Toekomst van Nederland
€ 25.000
Het Rijksmuseum Amsterdam is al enkele jaren opdrachtgever van de documentaire fotografie opdracht ‘Document Nederland’. Voor de komende editie is Carel van Hees gevraagd een fotoserie te maken over onderwijs als een domein van jongeren. In de communicatie wordt samengewerkt met Vrij Nederland. Ook worden educatieplannen ontwikkeld voor het (voortgezet) onderwijs.

Rijksmuseum Twenthe, Enschede > Jaap Drupsteen, The Rhythm Painter
€ 59.540
Rijksmuseum Twenthe geeft opdracht aan Jaap Drupsteen om het werk The Rythm Painter te maken, gebaseerd op het concept synchresis (van de Franse componist en theoreticus Michel Chion). Bedoeling is om een zaalvullende installatie te maken met audiovisuele werken die in verschillende kaders worden geprojecteerd.

Robert Lupker, Delft > Christian Wisse, Een hond voor jou
€ 3.500
Robert Lupker spant zich in voor de restauratie van het bestaande beeld van een liggende herdershond dat Christian Wisse maakte voor de oude kinderbegraafplaats Iepenhof in Delft. Ook zal Wisse een nieuw beeld maken van een hond die over de kinderen op de nieuwe begraafplaats moet waken.

Soledad Senlle Art Foundation, Amsterdam > meerdere kunstenaars, Kunst aan de Schinkel 2015 € 25.000
Kunst aan de Schinkel 2015 is een tweejaarlijkse stedelijke tentoonstelling met werk van internationale kunstenaars in de publieke ruimte in de Amsterdamse Schinkelbuurt. Kunstenaars Ola Lanko, Jeroen van Loon, Lucia Luptakova, Emmeline de Mooij, Leonard van Munster kregen een opdracht voor nieuw werk, gericht op de verborgen plekken in de Schinkelbuurt.

Stadsdeel West Amsterdam, Amsterdam > Titia Ex, Juicy Lights
€ 75.000
Het Amsterdamse Stadsdeel West verstrekt in het kader van de herinrichting van de Ten Katemarkt een opdracht aan Titia Ex voor Juicy Lights. Het betreft een lichtkunstwerk bestaande uit zes reusachtige druiventrossen die boven de dagmarkt in de straat worden gehangen. De trossen geven licht en zijn interactief: het licht verandert van kleur zodra iemand onder de druiven staat en de druiventrossen reageren op elkaar.

Stedelijk Museum ’s Hertogenbosch, Den Bosch > Jeroen Kooijmans, The Fish Pond Song
€ 63.546
Het SM’s geeft een opdracht aan Jeroen Kooijmans voor het maken van de museale audiovisuele installatie The Fish Pond Song. De titel verwijst naar de inspiratiebron voor dit videodrieluik: het beroemde drieluik ‘De Tuin der Lusten’ van Jheronimus Bosch. De bezoeker komt terecht in een lemniscaat opstelling waarin hij de drie videowerken achter elkaar bekijkt. Elk deel heeft zijn eigen geluid, gecombineerd met poëtische teksten van Tommy Wieringa.

Stichting Centrum Beeldende Kunst/TENT, Rotterdam > Nicky Assmann, Radiant: In Praise of Shadows
€ 15.020
Nicky Assmann ontwikkelde in opdracht van TENT een totaalinstallatie in de voorzaal van de tentoonstellingsruimte die in direct contactstaat met de straat. Radiant (In Praise of Shadows) is een ontwerp voor een ruimtevullende kinetische lichtinstallatie waarin een esthetisch spel van moiré effecten en optische kleurmengingen centraal staat.

Stichting Kunstweekend Charlois, Breda > Geert Mul, Charlois Speciaal
€ 37.750
Voor Charlois Speciaal krijgt Geert Mul opdracht om te reflecteren op de identiteit van Charlois en op de relatie van de wijk met de centrale stad aan de andere kant van de Maas. Hij doet vier ingrepen: een installatie in de Maastunnel, een monumentaal fotografisch werk op de muur van het gebouw waar de tunnel in Charlois bovengronds komt, een découpe van de film ‘Lawrence of Arabia’ op verschillende schermen in een gebouw in Charlois; en tot slot de serie ‘Natureally’ met lichtbakken met gestileerde foto’s van parken.

Stichting Laurens, Rotterdam > Ingeborg Meulendijks, Stilteruimte Laurens Intermezzo Zuid
€ 16.940
Stichting Laurens geeft opdracht aan Ingeborg Meulendijks voor het maken van werk voor een stilteruimte in een nieuwe vestiging van een revalidatie locatie: Laurens intermezzo. Binnen de zorg wordt vaak gezocht naar de optimale healing environment, voor dit project wordt een koppeling gemaakt tussen architectuur en beeldende kunst.

Stichting MOTI Museum of the Image, Breda > meerdere kunstenaars, Tuin der Lusten
€ 50.000
MOTI geeft ter gelegenheid van het Jheronimus Boschjaar in 2016 kunstenaars Floris Kaayk, Persijn Broersen & Margit Lukacs en Eelco Brand opdracht om op basis van Tuin der Lusten nieuwe werken te maken. De tentoonstelling zal ruim 9 maanden te zien zijn, en bevat een randprogramma, educatieprogramma, vier korte documentaires over de maakprocessen van de betrokken beeldend kunstenaars, twee masterclasses en een symposium over nieuw erfgoed in de beeldcultuur.

Stichting Niet Normaal, Utrecht > meerdere kunstenaars,  Hacking Habitat
€ 177.485
Stichting Niet Normaal organiseert in 2016 de kunstmanifestatie Hacking Habitat over de groeiende invloed van systemen en de rol die technologie daarin speelt. Kunstenaars Melanie Bonajo, Martijn Engelbregt, Frank Koolen, Paul Segers, Renée Ridgway, Paul Devens, Hans van Lunteren, Lino Hellings, Merlijn Twaalfhoven, Roy Villevoye en Dries Verhoeven krijgen opdracht om nieuw werk te maken.

Stichting Pieter Janszoon Saenredam, Barendrecht > Oscar Abraham Pabón, Floating sculptures
€ 4.000
De stichting Pieter Janszoon Saenredam wil het gelijknamige landart project uitbreiden door vanaf Open Monumentendag sculpturen te presenteren en tot de winter aan het project toe te voegen. In dit kader verstrekken zij opdracht aan Oscar Abraham Pabón die twee drijvende sculpturen in de waterpartij rond het wilgeneiland realiseert.

Stichting Tastbaar Verleden, Amsterdam > meerdere kunstenaars, Koneksi Connectie 2016
€ 45.000
Koneksi Connectie is een manifestatie in Nederland en Indonesië, waarin aandacht wordt besteed aan het gedeeld verleden en de capitulatie van Japan in 1945. Tijdens een werkperiode in elkaars land onderzoeken 10 kunstenaars de betekenis en connotaties van het woord ‘home’ door met elkaar van ‘plaats’ en omstandigheden te ruilen. Deelnemers zijn o.a. Jennifer Tee, Kevin van Braak, Naro Snackey, Tiong Ang, Kaleb de Groot, Iben Molenkamp. Het project vindt in Nederland plaats bij Bradwolff projects en Nieuw Dakota en in Indonesië bij Kantor Pos, Jakarta.

Stichting Theater & Bioscoop De Nieuwe Kolk, Assen > Zoro Feigl, Kunst in het Cultuurportaal
€ 13.996
Kunstenaar Zoro Feigl maakt in opdracht van De Nieuwe Kolk een monumentaal werk in de centrale ruimte van het theater. Feigl ontwierp een blauwpaars kolkachtig draaiend object aan het plafond in de entreepartij. Het refereert aan water: in rust hangen de banen loodrecht omlaag en als het ‘aan’ is, draaien de vier banen in kolkende bewegingen om elkaar heen.

Stichting UrbanCampsiteAmsterdam, Amsterdam > Atelier van Lieshout, Tribal Toilet Tower
€ 15.000
UrbanCampsiteAmsterdam 2015 is een openluchttentoonstelling annex alternatieve camping op IJburg met kunstwerken waarin overnacht kan worden. Atelier Van Lieshout geeft op een bijzondere wijze invulling aan de sanitaire voorzieningen.

TAAK, Amsterdam > meerdere kunstenaars, Verloren en Hervonden Hortus Haren
€ 42.000
Bij wijze van pilot kreeg TAAK een bijdrage voor de ontwikkeling van twee opdrachten aan Sjaak Langenberg & Rosé de Beer en aan Wineke Gartz bij de Hortus Haren. Via artistieke ingrepen wordt het karakter en de betekenis van de hortus opnieuw zichtbaar gemaakt en verbeeld.

TAAK, Amsterdam, James Beckett > Palace Ruin
€ 35.000
TAAK geeft opdracht aan James Beckett voor het project Palace Ruin. Het kunstproject dat op de Zuidas zal worden geplaatst. betreft een driedimensionale representatie van de ruïne van het Paleis voor Volksvlijt, het gebouw dat op initiatief van Samuel Sarphati eind 19e eeuw in Amsterdam werd gebouwd en in 1929 afbrandde. Ter plaatse zal op verschillende wijzen publiek bij het werk worden betrokken, met bijvoorbeeld gesprekken over Sarphati’s betekenis voor de stad.

Winkeliersvereniging Wilhelminastraat, Breda > Tom Claassen, De Koninginnen
€ 37.500
De inwoners en winkeliers van Breda willen ten zuiden van het centrum een beeld plaatsen waarvoor verschillende schetsontwerpen zijn gemaakt. Tom Claassen heeft een ontwerp gemaakt dat ingaat op de profilering van Breda als Oranje-Nassau stad, met leeuwinnenbeelden gemaakt van aluminium met bladgoud, als presentatie van de vrouwelijke lijn van het koningshuis. Winkeliersvereniging Wilhelminastraat geeft aan Tom Claassen de opdracht om de beelden te realiseren.

Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem > Erik Odijk, Holodeck | een venster op een andere wereld
€ 37.500
Ziekenhuis Rijnstate geeft voor een ‘healing environment’ in de verbinding tussen de oudbouw en de nieuwe vleugel een opdracht aan Erik Odijk. Eén van de glaswanden wordt over de volle lengte van bewerkt met een doorlopende fotografische afbeelding van natuurlijke fragmenten, in combinatie met meerdere gezandstraalde lagen. De andere glaswand biedt zicht op een speciaal door Odijk ontworpen tuin. Het ontwerp is geïnspireerd door het beroemde holodeck uit de SF serie Star Trek.

Stichting Gooisch Natuurreservaat, Hilversum > Koos Breukel, Erfgooiers
€ 24.000
Het Gooisch Natuurreservaat en Singer Laren geven fotograaf Koos Breukel een opdracht als onderdeel van een tentoonstelling over de historische erfgooiers: boeren die een erfrecht hadden op het gebruik van de gemeenschappelijke landbouw en weidegronden in het Gooi. Breukel portretteert huidige erfgooiers en hun nazaten. Deze portretten worden in het museum getoond, gecombineerd met historische geschilderde portretten van erfgooiers.

Stichting Kunst in het Stationsgebied, Utrecht > meerdere kunstenaars, Kunst in het Stationsgebied
€ 150.000
Stichting Kunst in het Stationsgebied geeft voor nieuwe werken in het Centraal Station in Utrecht opdrachten aan Sander Breure & Witte van Hulzen, Gabriel Lester, Marcus Coates, Berend Strik, Helen Evans en Constant Dullaart. In vervolg op Call of the Mall (2013) wil de stichting hiermee een volgende stap zetten in de zoektocht naar de rol en impact van kunst in de openbare ruimte en naar andere manieren van het presenteren ervan.

TodaysArt, Den Haag > meerdere kunstenaars, TodaysArt at SEA
€ 70.000
De 11de editie van TodaysArt vindt plaats op de Scheveningse Pier, waar de ZERO beweging in de jaren ‘50 een manifestatie wilde houden. TodaysArt gebruikt deze historische relatie met ZERO om opdrachten geven aan onder meer Lotte Geeven, Geert Jan Hobijn, Helmut Smits, Edwin Deen, Zeger Reyers, Onno Dirker, Germaine Kruip en Navid Nuur voor werk dat zowel locatiespecifiek is als een relatie heeft met het werk van ZERO.

Werkbijdrage Jong Talent plus Opdrachtgever

Voor instellingen en andere opdrachtgevers met veelbelovende plannen voor een bijzondere samenwerking met een startende kunstenaar. 

Nest, Den Haag > Ingmar König
€ 18.000
Ingmar König wordt een jaar lang door het team van Nest ‘geadopteerd’ en begeleid naar de uiteindelijke presentatie. König wil zich concentreren op de wereld van de epidemiologie en plagen en het thema ‘angst voor de dood’ verder uitdiepen. Hij gaat op zoek naar bestaande methodes van exterminatie en quarantainemaatregelen die als beeldtaal voor een nieuwe installatie dienen. Door deze methodes gaandeweg te onderzoeken, te ontleden of te vervormen, moet een nieuwe vorm ontstaan die uiteindelijk op een kunstbeurs gepresenteerd wordt.

Nieuwe Vide Artspace en Studios, Haarlem > Toon Fibbe
€ 18.000
Nieuwe Vide werkt in 2016 met Toon Fibbe als ‘focuskunstenaar’. Thematisch draait het programma van Nieuwe Vide rondom het begrip ‘counterculture’. Fibbe krijgt de kans om, vanuit zijn praktijk, het programma van Nieuwe Vide te beïnvloeden. Daarnaast staat een grote solo gepland en krijgt Fibbe kans om zijn langlopende onderzoeksproject Zeno’s Arrow: Singing the Stockmarket over de relatie tussen de financiële markten en muziek een stap verder te brengen. Daarnaast willen Nieuwe Vide en Fibbe toewerken naar een presentatie op de alternatieve kunstbeurs Supermarket in Stockholm.

Werkbijdrage Bewezen Talent plus Opdrachtgever

Voor instellingen en andere opdrachtgevers met veelbelovende plannen voor een bijzondere samenwerking met kunstenaars die minimaal 4 jaar professioneel werkzaam zijn.

Bonnefantenmuseum, Maastricht > Helen Verhoeven
€ 36.000
Het Bonnefantenmuseum werkt twee jaar samen met Helen Verhoeven, die zich laat inspireren door de collectie historische schilderkunst en aan een serie grote schilderijen werkt, daarbij gecoacht door directeur Stijn Huijts. Het resultaat is een tentoonstelling rondom thema’s die verband houden met verschillende universele en tijdloze existentiële dimensies van de menselijke conditie. Het museum wil een of meerdere werken die uit de samenwerking voortkomen opnemen in de collectie.

Centraal Museum, Utrecht > Frank Van den Broeck
€ 36.000
Het Centraal Museum ontvangt een bijdrage voor een samenwerking van twee jaar met de kunstenaar Frank van den Broeck. Met deze opdracht wil het museum de kunstenaar de gelegenheid geven de verwantschap van zijn werk met werken van kunstenaars uit de collectie (onder andere Erich Wiegman, Joop Moesman en Pyke Koch) te onderzoeken en tegelijkertijd nieuw werk te maken. De combinatie van onderzoek naar de eigen kijk op kunst en de ontwikkeling van Van den Broecks kunstenaarschap in relatie tot werken uit de collectie vindt het museum interessant en zal in ieder geval leiden tot de aankoop van nieuw werk.

Frankendael Foundation, Amsterdam > Edward Clydesdale Thomson
€ 36.000
Frankendael Foundation gaat een langdurige samenwerking aan met Edward Clydesdale Thomson. De kunstenaar gaat nieuw werk maken voor binnen en buiten Huize Frankendael en ontwikkelt een toneelstuk. Enerzijds moet de tentoonstelling in Huize Frankendael de positie van kunst binnen deze dagelijkse omgeving onderzoeken en ermee experimenteren. Anderzijds omvat de buitententoonstelling in het park en de ontwikkeling van het toneelstuk een artistiek onderzoek naar de antropocentrische waarden die op het landschap geprojecteerd zijn.

Nationaal Glasmuseum, Leerdam > Bernard Heesen
€ 36.000
Het Nationaal Glasmuseum ontvangt een bijdrage voor een project met kunstenaar Bernard Heesen waarin uitgebreid onderzoek gedaan wordt naar kleur en textuur als middelen tot ontwerp van doorzichtig glas. De opgedane kennis wil het museum op systematische wijze voor publiek en vakgebied inzichtelijk maken. Heesen is gevraagd de verborgen geheimen van kleur en textuur te onderzoeken en te vatten in een monumentaal kunstwerk dat permanent getoond zal worden in de sculpturentuin van het museum.

Stichting DSPS/DE PLAYER, Rotterdam > Remco van Bladel
€ 36.000
DE PLAYER ontvangt een bijdrage voor een tweejarige samenwerking met Remco van Bladel waarin de focus vooral ligt op het onderzoek naar de vrije ruimte en de beeldende kracht van geluid. Van Bladel werkt de komende twee jaar aan het theoretisch onderzoek, maakt een publieksprogramma, een tentoonstelling, een open laboratorium (open source website) en een publicatie.

Stichting Fotodok, Utrecht > Sara Blokland
€ 36.000
Srefidensi, de officiële Surinaamse onafhankelijkheid, is een onderzoeksproject dat door middel van fotografie reflecteert op de eeuwen van protest, verzet en emancipatie van het Surinaamse volk voorafgaand aan de officiële Surinaamse onafhankelijkheid in 1975. Het is een initiatief van Fotodok en beeldend kunstenaar/fotografiecurator Sara Blokland. Gedurende een jaar volgen zij een aantal historische, beeldende en theoretische onderzoekslijnen, die via publieksactiviteiten en (online) publicaties zichtbaar worden voor en uitgewisseld met publiek in Nederland en Suriname.

Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam > Liesbeth Bik, Jos van der Pol
€ 27.000 (2x)
Witte de With bestaat 25 jaar en wil samen met het kunstenaarsduo Bik Van der Pol het archief reorganiseren en zichtbaar en toegankelijk maken. De instelling en kunstenaars onderzoeken de materiële en immateriële sporen die de tentoonstellingen hebben achter gelaten in het gebouw en in de herinnering van mensen. De samenwerking betreft tevens drie concrete presentaties, waaronder de tentoonstelling The (Un)Told Institute en twee archief-gerelateerde projecten. Het hele project wordt vastgelegd in een publicatie die aan het eind van de samenwerking verschijnt.

Projectinvestering Erfgoed en Beeldende Kunstinstellingen

Voor instellingen met een uitzonderlijk project. De bijdrage kan gebruikt worden voor het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen of gezichtspunten, het produceren van nieuw werk of het presenteren van nieuw en bestaand werk.

Beeldende Kunst
ArtTable Nederland, Amsterdam
(Hard Talk on) Soft Power
€ 10.000
ArtTable Nederland ontvangt een bijdrage voor de organisatie van een symposium over de ‘soft power’ van kunst: het vermogen om de ander te overtuigen van bepaalde waarden en idealen zonder dit af te dwingen met de ‘hard power’ van spierkracht, wapens of geld. Het symposium, met een performance van Alexis Blake, is gekoppeld aan de opening van het Amsterdam Art Weekend. ArtTable heeft ook plannen voor een publicatie waarin de uitkomsten van het symposium worden ontsloten voor een groter publiek.

Centraal Museum, Utrecht
Trots van de stad. De Utrechtse Domtoren
€ 60.000
Het Centraal Museum ontvangt een bijdrage voor de expositie Trots van de stad, een expositie over de geschiedenis van de Domtoren met bruiklenen uit binnen- en buitenland: altaarstukken, schilderijen en tekeningen waarop de toren is afgebeeld, bouwfragmenten en werktuigen. Daarnaast bieden 3D animaties inzicht in de bouw, de restauraties en de storm van 1674, is er een interactief spel en een speciale route voor kinderen. Foto’s vanaf de toren en vanuit de stad naar de toren geven een beeld van de rol die deze in het hedendaagse Utrecht speelt.

Centraal Museum, Utrecht
Lekker Licht
€ 45.000
Het Centraal Museum nodigt Eelco van der Lingen (Nest, Den Haag) uit als gastcurator van Lekker Licht. Met deze tentoonstelling wil het museum een nieuw en jong publiek bewust maken van de beeldende betekenis van licht en hoe dat zich verhoudt tot het dagelijks leven. Er wordt gekeken naar de intrinsieke, sociaal-maatschappelijke, religieuze en technologische betekenis van licht. De tentoonstelling laat zowel autonome als toegepaste werken zien, van bekende maar ook jonge makers uit verschillende disciplines op het gebied van beeldende kunst, design en muziekvideo’s. Gabriel Lester, Navid Nuur en Roland Schimmel maken nieuw werk dat zal worden aangekocht. Er wordt met verschillende partners samengewerkt om een jonger publiek te bereiken.

De Oude Kerk, Amsterdam
Germaine Kruip: Geometry of the scattering
€ 25.000
De Oude Kerk ontvangt een bijdrage voor de tentoonstelling From square to circle met nieuw en bestaand werk van Germaine Kruip. Het nieuwe werk wordt speciaal ontwikkeld voor de kerk en moet resoneren met het monument. Onderzoek naar het nieuwe werk breidde Kruip uit naar India waar zij ambachtslieden heeft gevraagd spiegels te ontwikkelen met specifieke eigenschappen die het licht in de kerk breken en weerkaatsen. Daarnaast is Kruip bezig met het ontwikkelen van een ander nieuw werk, A possibility of abstraction, dit werk in ontwikkeling zal tijdens de tentoonstelling in de kerk en in diverse theaters in Amsterdam getoond worden.

Drents Museum, Assen
The Glasgow Boys, Pioniers van de Schotse Schilderkunst (1880-1900)
€ 75.000
The Glasgow Boys, Pioniers van de Schotse Schilderkunst (1880-1900) is de eerste tentoonstelling in meer dan een eeuw van deze groep kunstenaars buiten het Verenigd Koninkrijk. De overzichtstentoonstelling richt zich op tien belangrijke kunstenaars uit deze stroming en hun ontwikkeling. De historische setting van deze in Nederland relatief onbekende stroming wordt breed en royaal geschetst. Het museum creëert daarnaast een aanvullend perspectief door ook vanuit de eigen collectie deze stroming te belichten en in de context van de Haagse School te plaatsen. Bij de tentoonstelling wordt een catalogus uitgegeven waarin (inter)nationale experts in essays ingaan op deelonderwerpen over de Glasgow Boys.

Het Nieuwe Instituut, Rotterdam
Interventies Huis Sonneveld 2016
€ 40.000
Het Nieuwe Instituut ontvangt een bijdrage voor Interventies Huis Sonneveld 2016, een reeks opdrachten aan drie internationale kunstenaars: Santiago Borja, Eva Rothschild en Dominique Gonzalez Foerster. De betrokken kunstenaars maken nieuw werk waarin ze direct reageren op Huis Sonneveld.

Kranenburgh, Culturele buitenplaats in Bergen, Bergen
Silence out loud. Joost Zwagerman vertaalt kunst
€ 30.000
Museum Kranenburgh ontvangt een bijdrage voor de tentoonstelling Silence out loud, een tentoonstelling bestaand uit bijna 150 werken samengesteld door gastcurator Joost Zwagerman. ‘Stilte’ is de rode draad van deze tentoonstelling. Zwagermans selectie bevat onder andere werken van Marlene Dumas, Luc Tuymans, Rineke Dijkstra, Koos Breukel en Sarah van Sonsbeeck.

Kunstblock, Rotterdam
Kunst in het Witte de Withkwartier
€ 20.000
Stichting Kunstblock ontvangt een bijdrage voor het festival Kunst in het Witte de Withkwartier tijdens de opening van het culturele seizoen in Rotterdam. De activiteiten variëren van Industry meetings, rondleidingen, lezingen, presentaties, workshops en een familieprogramma door de hele wijk.

Kunsthal KAdE, Amersfoort
Expeditie Land Art
€ 15.000
Kunsthal KAdE ontvangt een bijdrage voor een groepstentoonstelling over zes pioniers van de Land Art beweging: Nancy Holt, Robert Smithson, Walter De Maria, James Turrell, Richard Long en Marinus Boezem. Ook hun invloed op een jongere generatie kunstenaars zoals Francis Alÿs, Tacita Dean, Guido van der Werve, Mario Garcia Torres, Zeger Reyers, Pierre Bismuth en Alara Amarcegui komt aan bod. De tentoonstelling wordt gemaakt door Sandra Smallenburg naar aanleiding van de presentatie van haar boek Expeditie Land. Zeger Reyers maakt voor de tentoonstelling een nieuw werk en van Marinus Boezem zal een werk worden uitgevoerd dat hij 50 jaar geleden bedacht.

Kunsthal KAdE, Amersfoort
Soft Power. Arte Brasil.
€ 33.000
Kunsthal KAdE ontvangt een bijdrage voor Soft Power. Arte Brasil, een tentoonstelling met werk van circa 35 hedendaagse Braziliaanse beeldend kunstenaars. De tentoonstelling bestaat uit twee componenten: de voor KAdE speciaal gemaakte Braziliaanse muren met daarop nieuw werk en met tussen deze muren werken van individuele kunstenaars. Er is een uitgebreide randprogrammering, onder meer in het Museum Flehite en het filmtheater De Lieve Vrouw.

Kunsthuis SYB, Beetsterzwaag
de 1ste Triënnale van Beetsterzwaag, SFEAR FAN YNSET
€ 10.000
De Triënnale is een vierdaags evenement en zal bestaan uit een uitgebreide route langs plekken in het dorp waar tijdens een residency bij SYB, kunstwerken en performances zijn ontstaan. SYB wil laten zien op welke wijze het Kunsthuis bijdraagt aan de ontwikkeling van kunstenaars. De werken zijn ingebed in een route door de stad en de Triënnale is gekoppeld aan de Open Monumentendag. Deelnemers zijn onder andere Nina Yuen, Rory Pilgrim, Hedwig Houben, Rimiko Hagiwara en Mounira al Solh. Ook zijn verschillende performances, videoscreenings en lezingen gepland.

Kunstvereniging Diepenheim, Diepenheim
Arcadia, Folklore, Natuur en de Buren in Diepenheim
€ 30.000
Arcadia, Folklore, Natuur en de Buren is een onderzoek naar de identiteit van Diepenheim. Kunstenaars worden uitgenodigd om werk te maken over de manier waarop een klein stadje zich naar de wereld toont en hoe daarin het utopische nabuurschap nog levendig aanwezig is. Het lokale wordt daarbij gepresenteerd als een model voor het mondiale. Kunstenaars zullen reageren op de verbondenheid en hechtheid in een gemeenschap. Curatoren zijn Hanne Hagenaars en Heske ten Cate. Deelnemende kunstenaars zijn onder andere Sander Breure en Witte van Hulzen, Crystel Z Campbell en Paul Kooiker.

Museum Drachten, Drachten
Holland Dada and the International Context 100e verjaardag Dada
€ 35.000
In 2016 wordt in verschillende landen en steden gevierd dat het 100 jaar geleden is dat Dada ontstond. Ook Drachten en Museum Dr8888 maken onderdeel uit van deze viering. In dit kader ontvangt het museum een bijdrage voor de tentoonstelling Holland Dada and the International Context. In de tentoonstelling wordt onder andere aandacht besteed aan DADA in New York, Berlijn, Holland, Antwerpen, en specifiek Drachten. Daaromheen worden kleinere exposities, performances en re-enactments georganiseerd. Er wordt een tweetalige catalogus uitgebracht en kunstenaar Egmont Swaan zal binnen het project een nieuwe Dada performance produceren.

Museum Prinsenhof Delft, Delft
Kijk, Jan Schoonhoven
€ 33.789
Museum Prinsenhof Delft ontvangt een bijdrage voor de tentoonstelling Kijk, Jan Schoonhoven. Deze expositie vindt gelijktijdig plaats met de tentoonstelling De werkelijkheid van Jan Schoonhoven in Stedelijk Museum Schiedam. In Delft ligt vooral de nadruk op het leven en werken van Schoonhoven in Delft, de stad waar hij zijn hele leven woonde. Bij de tentoonstelling zal een monografie over Jan Schoonhoven uitkomen en er zullen diverse educatieve activiteiten zijn.

Museum Tot Zover, Amsterdam
De Vogelvanger beeldessays over suicide en preventie
€ 10.365
Museum Tot Zover ontvangt een bijdrage voor De Vogelvanger – beeldessays over suïcide en preventie. Aanleiding is het stijgend aantal zelfdodingen in Nederland en Europa. In de tentoonstelling wordt werk getoond van kunstenaar Meinbert Gozewijn van Soest, vormgever Richard Sluijs en videokunstenaar Jasper Bruijns. Met de tentoonstelling wil het museum suïcide bespreekbaar maken voor mensen in geestelijke nood, nabestaanden en betrokkenen en de bekendheid van de hulplijn 113 vergroten. Er wordt een randprogrammering ontwikkeld in samenwerking met 113Online en de Funeraire Academie.

Nederlands Fotomuseum, Rotterdam
De Mix
€ 54.000
Het Nederlands Fotomuseum ontvangt een bijdrage voor De Mix, een serie boeken en reizende tentoonstellingen. In het project maken vier hedendaagse fotografen nieuw werk geïnspireerd door de fotografie van hun voorgangers vanuit het archief van het Nederlands Fotomuseum.

Paradiso, Amsterdam
Performing Paradiso
€ 10.000
Performing Paradiso is een programma met performances van Nicole Beutler, Keren Cytter, Ryan McNamara, Guido van der Werve en Geo Wyeth en is een initiatief van curatoren Petra Heck en Maaike Gouwenberg. Paradiso is opdrachtgever en stelt zich op als co-curator en producent. Het feit dat de performances in een nationaal poppodium zullen plaatsvinden, zodat een niet-regulier publiek voor performances wordt aangesproken, maakt onderdeel uit van de aantrekkingskracht van het programma.

Planetart, Enschede
GOGBOT festival 2015 The Internet Of Things
€ 40.000
Planetart ontvangt een bijdrage voor het jaarlijkse festival GOGBOT over innovatieve kunst, elektronische muziek en technologie. Het biedt een uitgebreid programma met tentoonstellingen, lezingen, performances, workshops, robotics en parties. Het festival verbindt beeldende kunst, populaire cultuur en technologie en maakt dit toegankelijk voor een breed publiek. Ruim 200 kunstenaars, vormgevers, architecten, schrijvers, denkers, muzikanten en wetenschappers leveren dit jaar bijdragen over het thema The Internet of Things. Een aantal kunstenaars zoals Geert Mul, Sander Veenhof, Mark van der Net, Hsin Chien Huang en Niki Smit zullen nieuw werk maken.

Sonic Acts, Amsterdam
Sonic Acts Academy 2016
€ 40.000
Sonic Acts ontvangt een bijdrage voor de Sonic Acts Academy. Het programma op het snijvlak van kunst, muziek en wetenschap omvat een tweedaags symposium, een uitgebreid filmprogramma, concerten, installaties, masterclasses en workshops. De Sonic Acts Academy vindt in 2016 voor de eerste keer plaats en zal daarna tweejaarlijks, alternerend met het tweejaarlijkseSonic Acts Festival worden georganiseerd. Het programma zal gewijd zijn aan artistiek onderzoek, leren en het delen van kennis en ervaring.

Stadsschouwburg Amsterdam, Amsterdam
De Grote Kunstshow
€ 33.000
Stadsschouwburg Amsterdam organiseert De Grote Kunstshow 2016, met curator Nina Folkersma en initiatiefnemer Johan Idema. Na de première in de Stadsschouwburg Amsterdam wordt de show tijdens Art Rotterdam opgevoerd in de Rotterdamse Schouwburg. Deze editie van de Grote Kunstshow is gebaseerd op de KRC collectie, een privé-verzameling van Kul Rattan Chadha met werken van onder andere Gilbert &George, PaulMcCarthey, Thomas Hirschhorn en Folkert de Jong. Ook wordt een editie voor jonge bezoekers georganiseerd: de Kleine Kunstshow, gericht op onder andere schoolbezoeken.

Stedelijk Museum Schiedam, Schiedam
De werkelijkheid van Jan Schoonhoven
€ 35.000
Stedelijk Museum Schiedam ontvangt een bijdrage voor de tentoonstelling De werkelijkheid van Jan Schoonhoven. Deze expositie vindt gelijktijdig plaats met de tentoonstelling Kijk, Jan Schoonhoven in Museum Prinsenhof. In Schiedam wordt aandacht besteed aan de artistieke ontwikkeling van de kunstenaar in relatie tot zijn tijd en collega-kunstenaars, zowel nationaal als internationaal. Bij de tentoonstelling zal een monografie over Jan Schoonhoven uitkomen en zullen diverse educatieve activiteiten zijn.

Stichting Centrum Beeldende Kunst/TENT, Rotterdam
Eerbetoon aan een Avenue
€ 12.500
CBK Rotterdam ontvangt een bijdrage voor de tentoonstelling Publiek, Eerbetoon aan een Avenue. De tentoonstelling, waarbij videowerk centraal staat, vindt plaats tijdens het International Filmfestival Rotterdam en Art Rotterdam. De videowerken zullen geprojecteerd worden op de gevels van gebouwen aan de Coolsingel. De werken zijn vrij toegankelijk en zichtbaar van zonsondergang tot zonsopgang. Kunstenaar Vincent Vulsma krijgt een opdracht om een specifiek project te ontwikkelen voor de gevel van de Bijenkorf.

Stichting Drenthe Kunst, Cultuur & Natuur, Hollandscheveld
Into Nature Art Expedition
€ 75.000
Stichting Drenthe Kunst, Cultuur & Natuur ontvangt een bijdrage voor het project Into Nature Art Expedition op verschillende locaties in Drenthe. Veertig kunstenaars uit binnen- en buitenland zijn gevraagd nieuw werk te ontwikkelen voor een specifieke locatie, of bestaand werk te installeren vanuit het overkoepelende thema ‘de idee van de natuur’. Into Nature is een tweejaarlijks event en zal in 2018 opnieuw georganiseerd worden. Bij het project wordt ook een educatieplan en een randprogrammering verzorgd.

Stichting Sonsbeek Internationaal, Arnhem
Sonsbeek 2016 – Transaction
€ 100.000
Sonsbeek ontvangt een bijdrage voor de 11e editie Transaction Sonsbeek 2016 samengesteld door ruangrupa, een collectief uit Jakarta (Indonesië). Ruangrupa opende in 2015 een centrale ontmoetingsplek in het centrum van Arnhem met een programmering waarbij Arnhemse (culturele) instellingen en bewoners zijn betrokken. In 2016 start de tentoonstelling in Sonsbeekpark, waarvoor tien kunstenaars nieuw werk maken, onder andere Rob Voerman, Eko Prawoto (Indonesië) en Cinema Caravan (Duitsland). In Museum Arnhem komt een verdiepende tentoonstelling. En vanuit de doelstelling verbindingen aan te gaan met de stad is een programma met interventies in de stad Arnhem en regio opgezet met onder andere een discussieserie, filmvertoningen, workshops, culinaire activiteiten en performances in samenwerking met lokale gezelschappen.

Stichting Storm, Utrecht
Tweetakt/Kaap 2016
€ 50.000
Kaap is een jaarlijks terugkerende beeldende kunstmanifestatie op Fort Ruigenhoek van Stichting Storm, gericht op kinderen en jongeren. Voor Kaap 2016 worden negen nieuwe site specific werken, (digitale) installaties en korte kunstfilms geprogrammeerd van onder andere Melle Smets, Boris Tellegen, Tijs Rooijakkers, Lotje van Lieshout, Tanja Ritterbex, Wouter Klein Velderman, Vincent Verhoef, Tintin Wulia en Lotte Geeven. Aan Maze de Boer wordt gevraagd een theatervoorstelling te maken in het mobiele theater op Fort Ruigenhoek. Het festival bevat een educatief programma, aparte educatieve programma´s voor VMBO leerlingen en interactieve installaties, waarvoor wordt samengewerkt Cinekid.

Stichting Traktor, Amsterdam
De Asielzoekmachine
€ 50.000
Stichting Traktor ontvangt een bijdrage voor De Asielzoekmachine, een project op het raakvlak van beeldende kunst, filmdocumentaire, fotografie, onderzoeksjournalistiek, interactieve media en burgerparticipatie. Het project bestaat uit een reeks tentoonstellingen en publieksbijeenkomsten, een webdocumentaire en een tv- en radiodocumentaire. Daarnaast verschijnen er artikelen en reportages in de media en lanceren ze een grote publiekscampagne. Betrokken kunstenaars bij het project zijn onder andere fotograaf Dirk Jan Visser, beeldend kunstenaars Robert Glas, Jan Hoek en Erik van Lieshout, zij zullen nieuw werk maken. Daarnaast zullen ook bestaande werken worden getoond.

Stroom Den Haag, Den Haag
Om nooit te vergeten. Monumenten in de stad. Welke kleur heeft onze Haagse monumenten?
€ 12.500
De Stichting Atrium City Hall heeft Stroom uitgenodigd om in hun tentoonstellingsruimte in het stadhuis van Den Haag een expositie te organiseren over de wijze waarop verschillende versies van geschiedenis zijn vormgegeven en te laten zien dat elke tijd, regio en groep zijn eigen versie van de geschiedenis schrijft en verbeeldt. Tegelijkertijd is er in het Haags Historisch Museum een parallelle tentoonstelling ‘Held op Sokkel’. Deze tentoonstelling concentreert zich op vragen als wie krijgt een standbeeld en waarom. De tentoonstelling wordt samengesteld door kunsthistoricus Sandra Spijkerman. Ook worden er educatieve activiteiten ontwikkeld.

Tropenmuseum, Museum Volkenkunde, Afrika Museum, Leiden
Boeddha
€ 50.000
Museum Volkenkunde en het Tropenmuseum (Nationaal Museum van Wereldculturen) ontvangt een bijdrage voor de tentoonstelling Boeddha. De expositie laat aan de hand van topstukken, foto’s, moderne kunst en multimedia zien hoe de Boeddha door de eeuwen heen geïnspireerd heeft en dat nog steeds doet. Bruiklenen worden aangevuld met ongeveer 200 objecten uit de eigen collecties. Historische en hedendaagse foto’s, films en actuele interviews met praktiserend boeddhisten en niet-boeddhisten geven een hedendaags beeld van het onderwerp. Bij de expositie zal ook een catalogus verschijnen.

Twente Biënnale, Enschede
Twente Biënnale
€ 60.000
De derde editie van de Twente Biënnale heeft dit keer als thema Metamorf. De veranderende rol van de kunst en de kunstenaar staat centraal. Volgens de Biënnale is onder invloed van politieke verschuivingen, de crisis en technologie de traditie van kunst die we kennen kwetsbaar geworden en vraagt het om een meer toegepaste rol in de samenleving. De organisatie selecteert kunstenaars en vormgevers die zich richten op vorm- en beeldtaal uit de populaire cultuur, samenwerken met initiatieven uit de creatieve industrie of die ingrijpen in de publieke ruimte. Naast zeven tentoonstellingen in Rijksmuseum Twente, Museum Twentswelle, TETEM Kunstruimte, AKI ArtEZ en op plekken in de openbare ruimte worden een symposium, een cultuurdebat met lokale politici en een dagelijkse denktank met ondernemers en kunstenaars georganiseerd.

Unfair Amsterdam, Amsterdam
Unfair Amsterdam 2016
€ 35.004
Stichting Unfair Amsterdam ontvangt een bijdrage voor Unfair Amsterdam 2016, een non-profit beurs die door kunstenaars voor kunstenaars is opgezet. De organisatie wil een nieuwe generatie kunstenaars samenbrengen, onderlinge kennisuitwisseling bevorderen en tegelijkertijd zoeken naar nieuwe manieren om werk te tonen en te verkopen zonder tussenkomst van andere partijen.

Erfgoed
Bonnefantenmuseum, Maastricht
Ceramix, keramiek in de beeldende kunst van Gauguin tot Schütte
€ 60.000
Het Bonnefantenmuseum organiseert samen met La Maison Rouge en Cité de la Céramique, beiden gevestigd in Parijs, een tentoonstelling over keramische werken van kunstenaars uit de 20ste en 21ste eeuw. Naoorlogse keramische werken van Europese avantgardistische kunstenaars, maar ook Noord-Amerikaanse, Japanse en Chinese kunstenaars komen aan bod tot aan werken van hedendaagse kunstenaars. Er is een uitgebreide randprogrammering te realiseren en het NRC is mediapartner.

Castellum Hoge Woerd, Vleuten
Castellum Hoge Woerd
€ 90.000
Het Castellum Hoge Woerd is een interpretatie van het Romeinse Fort dat 200 jaar geleden op dezelfde plek in de Utrechtse nieuwbouwwijk Leidsche Rijn heeft gestaan. Het wordt een Romeins cultuur en educatiepark waarbinnen verschillende culturele activiteiten zullen plaatsvinden. De organisatie ontvangt een bijdrage voor de inrichting van de vaste tentoonstelling waarin bezoekers kennis kunnen maken met het gelaagde historische Nederlandse rivierenlandschap en de Romeinse geschiedenis. De unieke vondst van een Romeins schip, in 1997, met tientallen gebruiksvoorwerpen staat centraal met de nadruk op de relatie mens en omgeving, drieduizend jaar wonen, werken en leven. Daarnaast worden allerlei educatieve activiteiten en Romeinse ontdekkingstochten georganiseerd.

Cinekid, Amsterdam
Imagine
€ 40.000
Cinekid ontvangt een bijdrage voor Imagine, een onderdeel van het festival Cinekid Medialab 2015, een film , televisie en nieuwe mediafestival met een kinderprogrammering en een internationale conferentie voor professionals. Het vindt in circa dertig verschillende steden plaats, maar het zwaartepunt ligt in Amsterdam in de Westergasfabriek. In het MediaLab zal vooral de (prikkeling van de) verbeelding van kinderen centraal staan. De gevraagde kunstenaars zijn onder andere Emily Gobeille, Theodore Watson en Kyle McDonald.

Cobra Museum voor Moderne Kunst, Amstelveen
Miró en CoBrA. Een experimenteel spel
€ 70.000
Het Cobra Museum maakt een grote tentoonstelling over het werk van Joan Miró, om de verwantschap tussen Miró en Cobra te belichten. Het museum werkt hierbij samen met de Fondació Pilar i Joan Miro uit Mallorca. Het accent van de tentoonstelling ligt op werken uit de periode vanaf midden jaren vijftig tot aan zijn dood in 1981. In de tentoonstelling wordt het atelier van Miró op basis van originele voorwerpen gereconstrueerd en maakt het museum samen met AVROTROS een driedelige documentaire over het leven van Miró in Mallorca. De tentoonstelling heeft daarnaast een uitgebreide randprogrammering. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat in Nederland veel werk van Miro is te zien. Het museum gebruikt daarnaast voor het randprogramma ‘Visible Thinking’ als een nieuw en in Nederland onbekende onderwijsmethode.

Discovery Center Continium, Kerkrade
Into the Dark
€ 70.000
Met Columbus realiseert Discovery Center Continium een afgesloten ondergronds mijnbedrijf en reconstrueert digitaal ondergrondse schachten, gangenstelsels en objecten. Deze objecten worden gekoppeld met de eigen kerncollectie steenkolenmijnbouw en oral history. Er is veel aandacht voor de industriële mijngeschiedenis en de invloed op het landschap en het leven van de Limburgers. Er is een uitgebreide randprogrammering, waaronder een lezingenreeks, een hacketon, rondleidingen en een eendaagse filmfestival. Continium wil op een laagdrempelige en aantrekkelijke wijze een groot publiek te bereiken en aandacht besteden aan een onderbelicht onderdeel van het Nederlandse industrieel erfgoed in een regio waar de mijnindustrie grote invloed op het landschap en de bewoners heeft gehad.

Dordrechts Museum, Dordrecht
Schalcken Kunstenaar van de verleiding
€ 45.000
Het Dordrechts Museum werkt samen met het Wallraf Richardz Museum & Foundation Corboud in Keulen om voor het eerst een grote overzichtstentoonstelling van het werk van Godefridus Schalcken (1643-1706) te realiseren. Met meer dan tachtig kunstwerken van Schalcken en tijdgenoten wil de tentoonstelling laten zien dat hij beschouwd kan worden als een van de belangrijkste Hollandse schilders uit de late 17de eeuw. Samen met het filmhuis in Dordrecht wordt er een kaarslicht filmfestival georganiseerd met films van onder andere Stanley Kubrick en Peter Greenaway waarbij het gebruik van licht centraal staat. Er zijn verschillende randactiviteiten en een catalogus gepland.

Eindhoven Museum, Eindhoven
Haar stad, vrouwen in de industriestad 1918-1940.
€ 35.000
In het Designhuis Eindhoven organiseert Eindhoven Museum de tentoonstelling Haar Stad, Vrouwen in de industriestad 1918 – 1940. De ontwikkeling van Nederlandse industriesteden wordt belicht vanuit het perspectief van vrouwen. In het interbellum gingen vrouwen massaal werken in de fabrieken, mochten steeds vaker naar school en kregen kiesrecht. De tentoonstelling Haar Stad toont aan de hand van enkele vrouwelijke personages en historische voorwerpen het leven van deze vrouwen in de geïndustrialiseerde stad.

Farm of the World, Húns
Farm of the World
€ 40.000
Het samenwerkingsproject Farm of the world is opgezet in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Doel is om te onderzoeken wat de waarde van het platteland in deze tijd nog meer is dan alleen maar producent voor de vraag uit de stad. Kern van het project zijn zeven projecten van gerenommeerde kunstenaars (onder andere Andy Goldsworthy, Claudy Jongstra, Scarlett Hooft Graafland), ontwerpers (Heilien Tonckens, Thomas Rau, Clauda Busson), koks en architecten met een internationale reputatie. Zij maken nieuw werk in situ waarbij zij zich laten inspireren door de geschiedenis, de mogelijkheden en het landschap rond werkplaats De Kreake. Ieder project is verbonden aan één van de zeven grondstoffen: aarde, flora, fauna, mensen, ruimte, gebouwen en voedsel. Aanvullend aan deze bijdrage is voor de de opdrachten aan kunstenaars een Bijdrage Opdrachtgeverschap verstrekt.

Fries Museum, Leeuwarden
Breien!
€ 30.000
Het Fries Museum ontvangt een bijdrage voor Breien!, een tentoonstelling rond de cultuurhistorische collectie breiwerk van het museum, aangevuld met breiwerk van hedendaagse ontwerpers en gebreide installaties van internationale kunstenaars. Daarnaast worden persoonlijke breiverhalen en eigen breiwerk van de bezoekers verwerkt in de tentoonstelling.

Imagine IC, Amsterdam
Leip!
€ 25.000
Met het project Mazzel, Thalla, Later! verzamelt, presenteert en bespreekt Imagine IC de dynamiek van straattaal, gepresenteerd als geluidsdocument van de tijd. Samen met jongeren worden verschillende talige soundscapes gedocumenteerd. Ook wordt gekeken naar hoe straattaal vroeger klonk, is er een ‘Doorfluisterspel’ en een masterclass en andere activiteiten van rappers Appa en Gikkels. De tentoonstelling kent een educatief programma en een mobiele versie van de tentoonstelling zal langs verschillende openbare bibliotheken in Amsterdam reizen. Daarnaast organiseert Imagine IC gesprekken en debatten voor jongeren en seminars voor studenten en professionals uit de erfgoedsector.

Japanmuseum SieboldHuis, Leiden
Zijden Pracht. Kimono’s uit de Kubota Collectie
€ 25.000
Het Sieboldhuis ontvangt een bijdrage voor de expositie Zijden pracht. Kimono’s uit de Kubota collectie. De Japanner Itchiku Kubota vervaardigde tijdens zijn leven 104 bijzondere kimono’s met een 16e eeuwse weeftechniek. Hij is een belangrijk kimonokunstenaar die in Japan een grote bijdrage leverde aan de textielbeoefening. De tentoonstelling valt samen met diverse activiteiten en symposia rondom textiel in Leiden, waaronder de European Textile Network conference en het Textiel Festival.

Koninklijk Eise Eisinga Planetarium, Franeker
Herinrichting Koninklijk Eise Eisinga Planetarium
€ 75.000
Koninklijk Eise Eisinga Planetarium ontvangt een bijdrage voor de herinrichting. Door de opname van het Planetarium in de Canon van de Nederlandse Geschiedenis en de nominatie voor de Werelderfgoedlijst van de UNESCO is het bezoekcijfer de laatste zes jaar flink gestegen. In het nieuwe pand komen de ingang van het museum, met museumwinkel, horeca, kantoor en een educatieve ruimte. Het originele woonhuis van Eise Eisinga wordt nog meer in oorspronkelijke staat teruggebracht. In de vrijgekomen ruimte in het pand van Eisinga worden onder andere de gedigitaliseerde handschriften van Eisinga tentoongesteld.

Musea Zutphen, Zutphen
Hof van Heeckeren
€ 90.000
Musea Zutphen ontvangt een bijdrage voor een samenwerking met Museum Henriëtte Polak in het nieuw in te richten Hof van Heeckeren. Hier wordt het verhaal van Zutphen verteld met objecten uit museale, archeologische en archiefcollecties. Het begint bij de middeleeuwse kelders van het hof, waar verteld zal worden over de geboorte van Zutphen aan de hand van oude vondsten zoals een Golfbandpot (4500 jaar oud). Hierna komt de bezoeker terecht bij het open depot met actuele opgravingen. Het werk uit de collectie van museum Henriëtte Polak wordt ook getoond. Zo verbeeldt De Salon de periode waarin Henriette leefde en wordt de bezoeker binnen Het Atelier uitgedaagd om te kijken als een kunstenaar, kunstcriticus, conservator of kunstkoper: ziet de bezoeker wat de kunstenaar ziet?

Museum Boerhaave, Leiden
Boerhaave vernieuwt!
€ 125.000
Museum Boerhaave ontvangt een bijdrage voor een herinrichting als slot van de hervorming die het museum in 2011 in gang zette. Een belangrijke invalshoek bij de nieuwe inrichting is dat de presentatie de bezoeker aanzet tot reflectie op zijn of haar toekomst, aan de hand van thema’s als ‘de Gouden Eeuw’ of ‘Mijn Lichaam’. Bezoekers kunnen een diagnose uit verschillende tijdsperiodes krijgen en met een receptenspel zelf (fictief) medicijnen samenstellen.

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
De ontdekking van het dagelijks leven van Bosch tot Bruegel
€ 50.000
De ontdekking van het dagelijks leven van Bosch tot Bruegel belicht het begin van de genreschilderkunst, de weergave van het dagelijks leven. Zo’n veertig zestiende-eeuwse schilderijen en eenzelfde aantal prenten worden uit belangwekkende particuliere en museale collecties naar Rotterdam gehaald voor deze tentoonstelling. Het museum biedt geïntegreerd in de tentoonstelling als verdiepende laag een participatief spel aan. Er zullen daarnaast verschillende ‘kijkkasten’ te zien zijn, waarin de schilderijen in video’s tot leven komen. Er is een brede randprogrammering, een symposium, verschillende themamiddagen, een driedelige cursus en rondleidingen. In een Europees samenwerkingsverband biedt het museum daarnaast een residency aan voor een jonge groep choreografen die een artistiek onderzoek zullen doen naar onder meer de beeldtaal van de getoonde schilderijen.

Museum Tot Zover, Amsterdam
Post Mortem
€ 34.619
Museum Tot Zover ontvangt een bijdrage voor Post Mortem, een tentoonstelling over het laatste portret. De tentoonstelling belicht een collectie van postmortem foto’s uit de periode 1860-1930, en wordt ook ingezet voor het verdiepen van de website thelastimage.nl tot een online kennisplatform.

NAAM, National Archeological Antropological Memory Management, Willemstad (Curaçao)
Guera na Kòrsou?!
€ 20.000
Het NAAM ontvangt een bijdrage voor een groot project rondom de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. De rol van de Antillen in WOII is weinig bekend, ook niet bij de eigen bevolking. NAAM wil de kennis en het bewustzijn hierover vergroten. Tijdens WOII werd bijvoorbeeld een lokale militaire eenheid opgericht om de oliereserves te beschermen. Voor dit project worden mannen die aan deze eenheid hebben deelgenomen, opgespoord en hun verhalen worden onderdeel van de tentoonstelling. Daarnaast zullen er veel activiteiten worden georganiseerd, waaronder lezingen, filmvertoningen en rondleidingen. NAAM werkt samen met onder andere het Nationaal Archief en Vrienden van het Nationaal Archief.

Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden
Retourtje Marokko
€ 135.000
Het Nationaal Museum voor Wereldculturen ontvangt een bijdrage voor het project Retourtje Marokko in het Tropenmuseum Junior voor de periode oktober 2015 – maart 2018. Met het project wil Tropenmuseum Junior kinderen en hun ouders laten ervaren dat het inspirerend en verrijkend is om je open te stellen voor een ander. Ze willen andere, persoonlijke en inspirerende verhalen vertellen, zodat hedendaagse verhalen van Marokkaanse Nederlanders en Marokkanen uit Marokko tot leven komen. Het zal een interactief, educatief tentoonstellingsproject worden.

Nationaal Onderwijsmuseum, Dordrecht
Een nieuw Nationaal Onderwijsmuseum in De Holland
€ 40.000
Het Nationaal Onderwijsmuseum realiseert twee nieuwe vaste thematische museale presentaties: Over vroeger, voor later, van nu en Voor het onderwijs gemaakt. Het museum heeft in januari haar intrek genomen in gebouw De Holland in Dordrecht. De gemeente Dordrecht heeft zich hard gemaakt voor de komst van het musuem naar de stad. De onderwerpkeuze van de nieuwe presentaties gaat verder dan de klassieke schoolonderwerpen en begeeft zich met onder meer het onderwerp schoolagenda’s in de richting van schoolcultuur. In een tijd waarin de discussie gevoerd wordt of het onderwijssysteem niet te resultaatgericht is, is aandacht voor een bredere schoolomgeving essentieel.

Natura Docet Wonderryck Twente, Denekamp
Schaap met acht poten
€ 43.000
Natura Docet ontvangt een bijdrage voor de tentoonstelling Schaap met acht poten over de scheppingen van de natuur. De bezoeker reist door drie verschillende werelden; van een ruimte vol splitsende cellen naar het universum in de baarmoeder en het ei, met als eindbestemming de wereld van de pasgeborenen. In de tentoonstelling wordt de bezoeker geconfronteerd met ethische vragen over het ontstaan van leven. De tentoonstelling zal in het najaarvan 2016 overgenomen worden door Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden.

Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven, Schoonhoven
Gekroonde hoofden
€ 30.000
De tentoonstelling Gekroonde Hoofden is verspreid over twee musea: Het Zilvermuseum in Schoonhoven en Museum Rijswijk. De tentoonstellingen zijn zelfstandig maar vullen elkaar wel aan. Zij zijn in thema’s opgedeeld, waarbij er overeenkomsten zijn zoals het ontstaan en de ontwikkeling van de kroon, het Nederlands Koninklijk Huis en geschenken. De invulling van de overeenkomstige thema’s is echter verschillend. De tentoonstellingen maken gebruik van de collectie kronen uit de collectie van René Brus, een kronenspecialist en goudsmid uit Rijswijk. Het onderwerp wordt vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht en er is veel aandacht voor het gebruik van kronen uit verschillende religies en culturen. In Rijswijk ligt de concentratie op de symbolische betekenis van de kroon en in het Zilvermuseum op de toepassing van edelmetaal en de gebruikte technieken.

Nieuwe Tijdinghe, Rotterdam
Odilia’s Wereld
€ 45.350
Stichting Nieuwe Tijdinghe ontvangt een bijdrage voor Odilia’s Wereld, een interactief, transmediaal, cultuurhistorisch project waarin het publiek aan de hand van Odilia Beck, een ‘doodgewoon’ Haags meisje, kennis maakte met het dagelijks leven in de Gouden Eeuw.

Oorlogsgravenstichting, Den Haag
Ereveld Vol Leven
€ 15.000
De Oorlogsgravenstichting ontvangt een bijdrage voor Ereveld Vol Leven op Ereveld Loenen, een project waarbij verhalen over oorlogsslachtoffers zijn ingebed in een brede randprogrammering, een film en een educatief programma.

Rijksmuseum Twenthe, Enschede
Gevaar & schoonheid, Turner en de traditie van het sublieme
€ 75.000
Rijksmuseum Twenthe ontvangt een bijdrage voor het project Gevaar & schoonheid, William Turner en de traditie van het sublieme. Het is een samenwerkingsproject tussen Rijksmuseum Twenthe en Museum De Fundatie. In deze dubbeltentoonstelling wordt behalve over het belang van Turners schilderkunst ook inzicht gegeven in de ontwikkeling van de Europese schilderkunst in het algemeen. Er wordt een publieksparticipatieproject Your Turner! georganiseerd met daaraan gekoppeld een educatieprogramma.

SABARC, Saba Archaeology Center, Saba
The Saba Heritage Center
€ 23.756
SABARC ontvangt een bijdrage voor activiteiten over het preserveren van cultureel erfgoed van Saba, met jongerenactiviteiten zoals het reconstrueren van dierskeletten, fotografieworkshops, opgravingen, kampeertrips, educatie over de identificatie van bomen en een tentoonstelling over het gebruik van indigo. Ook komt er op een nieuwe vaste locatie onder meer een archeologielab, en zal digitaal onderzoeksmateriaal over de geschiedenis van Saba worden gearchiveerd. SABARC stelt in 2016-2017 ook de volgende thema’s aan de orde: ‘Saba through the Ages: Archaic Amerindian period to the Netherlands Antilles’, ‘The Spring Bay sugar boiling house’, ‘Slavery and Emancipation on Saba’, ‘The Flat Point sugar and indigo plantation’, ‘Pirates, Privateers, and Saba’ , ‘Trash Tells Tales’, ‘Saba, St. Eustatius, and St. Maarten: Colonial siblings’, ‘The hurricanes of Saba: from 1772 to Lenny’.

Schunck*, Heerlen
Toekomst van Gisteren
€ 69.354
Schunck* organiseert (in samenwerking met andere partijen) Toekomst van Gisteren, onderdeel van het Jaar van de Mijnen, een manifestatie om 50 jaar na de sluiting het verhaal van de Nederlandse mijngeschiedenis in beeld te brengen met onder andere een tentoonstelling van Werner Mantz in de mijnstreek en een groepstentoonstelling over een nieuwe generatie van de schildersgroep Amsterdamse Limburgers uit de jaren ’50. De randprogrammering bestaat onder andere uit een instagramproject voor jongeren, scholieren en (amateur)fotografen, een reeks masterclasses voor fotografieclubs en een lezing over het werk van Werner Mantz.

Schunck*, Heerlen
Mies & de erfenis van het modernisme
€ 40.000
Met de tentoonstelling Mies & De erfenis van het modernisme staat Schunck stil bij de 130e verjaardag van de architect Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969). Het project beslaat de huidige en toekomstige (gebruiks)waarde van de culturele erfenis uit de tijd van het modernisme. Aan de hand van vijf uitgekozen meesterwerken van Van der Rohe toont het renovatieprocessen en monumentenzorgconcepten. Een belangrijke invalshoek bij het discussieprogramma is de vraag: Wat is ons de erfenis van het modernisme (vooral in deze regio) waard en hoe gaan wij daarmee om? Ook worden ‘Labortafels’ georganiseerd: een verdiepend laboratorium voor het tonen van de renovatieprocessen.

Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam
Tussen Ziek en Beter – verhalen uit het Emma Kinderziekenhuis 1865-2015
€ 35.000
Stadsarchief Amsterdam ontvangt een bijdrage voor Tussen Ziek en Beter – verhalen uit het Emma Kinderziekenhuis 1865-2015, een tentoonstelling over 150 jaar zorg voor zieke kinderen in Amsterdam. De bezoekers van de tentoonstelling worden ontvangen en begeleid door peereducators, chronische zieke jongeren die werkzaam zijn bij het gespecialiseerde uitzendbureau Emma At Work.

Stedelijk Museum Alkmaar, Alkmaar
Vleiend Penseel. Caesar van Everdingen (1616-1678)
€ 40.000
Het Stedelijk Museum Alkmaar organiseert een overzichtstentoonstelling over de 17 eeuwse classicist Caesar van Everdingen, 400 jaar geleden geboren in Alkmaar. Twee schutterstukken zijn voor de tentoonstelling gerestaureerd. Doelstelling is hiermee het oeuvre van Van Everdingen voor het eerst in het geheel aan een (inter)nationaal publiek voor te stellen en zijn herwaardering als belangrijk 17e eeuws classicist een grote impuls te geven. Er worden onder andere een kinderlezing over restaureren georganiseerd, een schrijfworkshop en een schilderworkshop Stofuitdrukking door realist.

Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam
Seth Siegelaub: Beyond Conceptual Art
€ 50.000
Stedelijk Museum Amsterdam ontvangt een bijdrage voor Seth Siegelaub: Beyond Conceptual Art, een oeuvretentoonstelling van deze conceptuele kunstenaar. Beeldend kunstenaar Mario Garcia Torres zal nieuw werk maken dat binnen de expositie getoond zal worden. De Duitse kunstenaar Maria Eichhorn, die zich in haar werk verhoudt tot de economische structuren die aan de basis liggen van de kunst, wordt uitgenodigd een nieuwe aangepaste versie van haar interpretatie van het door Siegelaub ontworpen Artist’s Contract te presenteren.

Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam
A Year at the Stedelijk: Tino Sehgal: This Variation
€ 65.000
Het Stedelijk Museum Amsterdam ontvangt een bijdrage voor de performance This Variation van Tino Sehgal, als onderdeel van de tentoonstelling A Year at the Stedelijk. Het is de eerste overzichtstentoonstelling van het werk van Sehgal, een kunstenaar die zeer selectief exposeert. De tentoonstelling ontvouwt zich gedurende twaalf maanden in twaalf delen. Het live werk van deze radicale kunstenaar is 365 dagen lang, van opening tot sluiting te zien. This Variation is een van de meest grootschalige werken van Sehgal, waarbij een groep van maximaal tien performers reageert op bezoekers die een donkere ruimte betreden.

Stichting Art Zuid, Amsterdam
Artzuid 2015
€ 75.000
Stichting Art Zuid ontvangt een bijdrage voor de vierde editie van de tweejaarlijkse Internationale Sculptuurroute in Amsterdam. Samensteller is Rudi Fuchs in samenwerking met Maarten Bertheux. Een aantal kunstenaars zal de openbare ruimte opnieuw inrichten met ensembles van beelden (groene kamers), zoals ook in een museale omgeving gebeurt. Daarnaast is er uitgebreide randprogrammering met (educatieve) rondleidingen, creatieve activiteiten voor scholieren, een kinderatelier, concerten, artist talks, lezingen en poëzie.

Stichting Cimaké Foundation, Amsterdam
Hommage aan Astrid H. Roemer
€ 40.000
Stichting Cimaké Foundation organiseert een hommage aan auteur Astrid Roemer. Het project is het derde deel uit een drieluik, met eerder aandacht voor Edgar Cairo en Frank Martinus Arion). Er wordt een literaire avond opgezet, een ‘Vrouwen tribunaal’ in de rechtbank in Den Haag, een documentaire en een tentoonstelling. Negen kunstenaars zijn uitgenodigd om op het werk van Roemer te reageren: Esiri Erheriene Essi , Farhad Foroutanian, Fabrice Hünd, Iris Kensmil, Christian Nyampeta, Urok Shirhan, Wendela de Vries, Marga Weimans en Marlene Dumas.

Stichting Multimediale Cultuur, Amsterdam
Apart together? Suriname-Nederland 40 jaar later
€ 45.000
Veertig jaar na de afschaffing van de slavernij organiseert Stichting Multimediale Cultuur in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Hilversum, Museum Volkenkunde en het Tropenmuseum een samenwerkingsproject over de relatie tussen Nederland en Suriname. Beeld en Geluid toont een compilatie van beeldmateriaal, het Nationaal Museum van Wereldculturen maakt een tentoonstelling en in Paramaribo vindt in Theater Thalia een driedaags filmretrospectief plaats. Tot slot worden in het Tropenmuseum documentaires vertoond. Een selectie van beeld en geluidsfragmenten is via een speciaal kanaal van de website www.beeldengeluid.nl blijvend digitaal beschikbaar en er wordt een online catalogus ontwikkeld met audiovisueel materiaal.

SRG, Stichting Reuzengilde Oisterwijk-Moergestel-Heukelom, Oisterwijk
Internationaal Reuzenfestival 2015
€ 2.500
SRG Oisterwijk organiseert een Internationaal Reuzenfestival, waaraan reuzen uit Nederland en andere (Europese) landen deelnemen. Het betreft een optocht met met alle ‘lopende’ cultuur van de gemeente Oisterwijk zoals gildes, mirliton fanfaren en harmonieën. Ook zijn er folkloristische dansoptredens, een markt en lokale en internationale presentaties van onder meer reuzen, muziek en theatergroepen.

Stichting STRP, Eindhoven
STRP Biënnale 2015
€ 45.000
Stichting STRP ontvangt een bijdrage voor STRP Biënnale 2015, een festival waarin internationale kunst, technologie en cultuur centraal staat voor een breed publiek. Het programma bevat internationale concerten, exposities, interactieve kunst, lichtkunst, robotics, performances, experimentele muziek, film, lezingen workshops, masterclasses en educatieve programma’s.

Teylers Museum, Haarlem
Lorentz Lab
€ 125.000
Het Teylers Museum ontvangt een bijdrage voor het Lorentz Lab, een nieuwe permanent toegankelijke ruimte in het voormalige laboratorium van Lorentz. Hiermee worden de historische natuurkundige apparaten die zich in de collectie van het Teylers Museum bevinden beter toegankelijk en komen deze weer tot leven voor het publiek. Daarnaast zal de historische context inzichtelijk gemaakt worden. Een werkende elektriseermachine zal nagebouwd worden in het Lab en een getrainde rondleider/animator zal demonstraties van de apparaten verzorgen en bezoekers kunnen ook zelf experimenteren. Er zal een educatief programma zijn dat gericht is op middelbare scholieren.

Tropenmuseum, Museum Volkenkunde, Afrika Museum, Leiden
Sixties A Worldwide Happening
€ 35.000
Het Nationaal Museum van Wereldculturen ontvangt een bijdrage voor Sixties A Worldwide Happening, een tentoonstelling die duidelijk wil maken dat de bekende omwentelingen van de jaren ’60 niet op zich zelf stonden in het Westen, maar een belangrijke relatie hadden met maatschappelijke opschudding en ontwikkelingen elders in de wereld. De tentoonstelling vindt plaats in de locatie van het Tropenmuseum in Amsterdam.

Van Gogh Museum, Amsterdam
Munch : Van Gogh
€ 75.000
Het Van Gogh Museum organiseert samen met het Munch Museum in Oslo een duo-tentoonstelling met werken van Vincent van Gogh en Edvard Munch. De tentoonstelling zal de werken en uitgangspunten van beide kunstenaars vergelijken en onderzoekt de ontwikkelingen in hun stijl, visie en ambitie. Er zullen ongeveer zeventig schilderijen en dertig werken op papier te zien zijn met internationale bruiklenen, waaronder De Schreeuw van Munch. Deze werken worden aangevuld met werken van tijdgenoten. Bij de tentoonstelling zal een gezamenlijke publicatie verschijnen waarin de bevindingen van nieuw onderzoek is verwerkt. Het museum werkt met verschillende andere organisaties samen voor de randprogrammering (EYE Film Instituut, de Appel Arts Centre, De Balie/SLAA, het Dolhuys en Koninklijk Concertgebouw Orkest) en zet zich impliciet in om een groter bereik onder het Nederlandse publiek te bewerkstelligen.

Verzetsmuseum Amsterdam, Amsterdam
Eten in oorlogstijd (werktitel)
€ 45.000
Het Verzetsmuseum ontvangt een bijdrage voor de tentoonstelling Eten in Oorlogstijd, waarbij heden en verleden met elkaar verbonden worden. Kan de bezettingstijd een voorbeeld zijn voor het heden? Door aansluiting bij de hedendaagse trends, de betrokkenheid van bekende chef-koks bij de tentoonstelling en diverse onbekende aspecten van het thema, verwacht het museum met deze tentoonstelling veel nieuwe bezoekers te bereiken. Bij de tentoonstelling zal een educatief programma gemaakt worden. De tentoonstelling zal te zien zijn van najaar 2016 tot mei 2017 en wordt daarna voor overname aangeboden aan andere musea. Er zal ook een website en een publicatie ontwikkeld worden.

Bijdrage Presentaties Buitenland

Voor buitenlandse instellingen en/of kunstenaars uit Nederland om werk van kunstenaars uit Nederland te tonen en/of voor een bijdrage in de productie van nieuw werk.

Argentinië
Erwin Olaf, Amsterdam
Exhibition Erwin Olaf: el Imperio de la Ilusion (Museo Castagnino+MACRO)
€ 6.528

Erwin Olaf presenteert bestaand werk in de tentoonstelling ‘El Imperio de la Ilusion’ bij Museo Castagnino+MACRO in Rosario (Argentinië). Het betreft een reizende tentoonstelling die eerder te zien was bij MAC Santiago de Chile. Het museum heeft een nationale uitstraling en zal bijdragen aan de bekendheid van Olaf in Latijns Amerika.

Australië
Biennale of Sydney
20th Biennale of Sydney (Mella Jaarsma, Maaike Schoorel)
€ 31.442
Bijdrage aan het werk dat Mella Jaarsma en Maaike Schoorel zullen maken op uitnodiging van de Biennale of Sydney. De twintigste editie van de biennale heeft onder leiding van hoofdcurator Stephanie Rosenthal als hoofdthema The future is already here it’s just not evenly distributed.

Institute of Modern Art Brisbane, Brisbane QLD 4006
The Fugitive Image (Rana Hamadeh)
€ 5.647
Institute of Modern Art Brisbane krijgt een bijdrage voor het project ‘The Fugitive Image’ (werktitel) van Rana Hamadeh. Dit betreft een grote nieuwe opdracht in co-productie met The Showroom, Londen en Nottingham Contemporary. Omdat het Mondriaan Fonds eerder aan het project bijdroeg gaat het nu alleen om presentatiekosten.

België
Contour Mechelen, Mechelen
Contour 7. A Moving Image Biennale (Sander Breure, Witte van Hulzen)
€ 4.634
Contour, Biënnale voor Bewegend Beeld in Mechelen, nodigt Sander Breure en Witte Van Hulzen uit deel te nemen aan de 7de editie onder curatorschap van Nicola Setari. Het bestaande werk ‘The Shores of an Island I only skirted’ waarin het eiland Utoya centraal staat, wordt gepresenteerd in Kazerne Dossin.

Extra City Center for Contemporary Art, Antwerpen Berchem
The Corner Show (meerdere kunstenaars uit Nederland)
€ 6.400
Extra City Center for Contemporary Art in Antwerpen selecteert uit Nederland Ferry André de la Porte, Germaine Kruip, Katja Mater, Bas Schevers en Joep van Liefland voor deelname met bestaand werk aan de groepstentoonstelling ‘The Corner Show’. Extra City staat internationaal goed bekend en het Nederlands profiel is in dit project groot.

Mu.Zee, Kunstmuseum aan Zee, Oostende
Beaufort Buiten de Grenzen (meerdere kunstenaars uit Nederland)
€ 10.147
Mu.Zee is initiator van de Beaufort Triënnale en heeft uit Nederland Domenico Mangano, Marc Manders, Falke Pisano en Marc Bijl, de laatste drie met nieuw werk, geselecteerd voor deelname aan de 5de editie getiteld Buiten de Grenzen. Met Lorenzo Benedetti als één van de vier curatoren, is de zichtbaarheid voor beeldende kunst uit Nederland groot.

Z33, Hasselt
Aluminium Cast (Anne Holtrop)
€ 20.723
Z33 in Hasselt geeft in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos Anne Holtrop opdracht voor nieuw en grootschalig werk in de openbare ruimte in een natuurgebied in de regio. Dit in het kader van het pilotproject Kunst en Natuur. Z33 heeft internationaal een goede reputatie en staat garant voor zichtbaarheid van het werk. Het werk van Holtrop bevindt zich op de grens van kunst en architectuur. Dit project zal zijn internationale positie als beeldende kunstenaar bevorderen.

MuHKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, Antwerpen
De Welvaartsstaat (Francisco Camacho Herrera)
€ 7.367
MuHKA ontvangt een bijdrage in productie en presentatie van het nieuwe (ongoing) werk ‘Fulltopia’ van Francisco Camacho Herrera in de groepstentoonstelling ‘The Welfare State’. De ambitie van MuHKA is om een wetenschappelijk onderzoeksproject institutioneel in te zetten als experiment, waarbij het museum wordt gebruikt om een ander manier van denken te stimuleren en het project te integreren in de stad.

Museumcultuur Strombeek/Gent, Strombeek Bever
A line is a line is a line (Bart Lodewijks, Marinus Boezem)
€ 8.508
Bart Lodewijks en Marinus Boezem nemen deel aan de groepstentoonstelling ‘Aline is a line is a line’ bij Museumcultuur Strombeek in Gent. Lodewijks maakt tijdens een residency van drie maanden in opdracht nieuw werk, bij Boezem gaat het om bestaand werk in een nieuwe opvoering. De tentoonstelling is een samenwerking met S.M.A.K. waar ‘The Bottom Line’ te zien is.

S.M.A.K., Stedelijk Museum voor Actuele Kunst Gent, Gent
The Bottom Line (meerdere kunstenaars uit Nederland)
€ 23.580
S.M.A.K. ontvangt een bijdrage voor deelname met bestaand werk van Erik van Lieshout, Henri Jacobs, Manon de Boer, Marc Nagtzaam en Elly Strik en deelname van Mark Manders met een nieuwe opdracht: de ontwikkeling van een utopisch atelier. Parallel aan de tentoonstelling opende bij Museumcultuur Strombeek/Gent de tentoonstelling ‘A line is a line is a line’.

STUK Kunstencentrum, Leuven
Artefact 2016: Up in the Air (meerdere kunstenaars uit Nederland)
€ 4.128
STUK is verantwoordelijk voor het jaarlijkse Artefact, een thematisch kunst, muziek en performance evenement, met in 2016 als thema: ‘Up in the Air. Poetics, Politics and economics’. Uit Nederland nemen deel: Rob Sweere, Berndnaut Smilde, Sjoerd Knibbeler, Marije Baalman en Ruben Pater.

TTT, These Things Take Time, Gent
The Servant of the Unmeasurable (Bram de Jonghe)
€ 5.814
TTTT, een jonge onafhankelijke projectruimte in het centrum van Gent wijdt een solo aan Bram de Jonghe, waarvoor hij in opdracht nieuw werk maakt. Het werk zal gemaakt worden tijdens een residentie van enkele weken, en heeft als (werk)titel ‘The servant of the unmeasurable’.

Brazilië
Associação Cultural Videobrasil, Sao Paulo
19th Contemporary Art Festival Sesc_Videobrasil (Pilar Dupont, Daniel Jacoby Kratell)
€ 1.850
Associação Cultural Videobrasil ontvangt een bijdrage voor deelname van Daniel Jacoby Kratell aan het 19th Contemporary Art Festival Sesc_Videobrasil in 2015. Het Sesc_Videobrasil festival geniet internationaal bekendheid en het festival gaat interessante internationale samenwerkingen aan. De focus op het geopolitieke zuiden is van promotionele waarde voor de internationale oriëntatie van het kunstcircuit in Nederland.

FILE, Festival Internacional de Linguagem Eletronica, São Paulo
FILE SP 2015 (Zoro Feigl, Ronald van der Meijs)
€ 9.252
FILE 2015 heeft uit Nederland Zoro Feigl en Ronald van der Meijs geselecteerd voor deelname met bestaand werk. Feigl toont ‘Detour’ en ‘Poppy Giant Flower’ en Van der Meijs ‘A Time Capsule of Life’. FILE is een groot, professioneel en gevestigd festival voor mediakunst en biedt veel internationale uitstraling en zal de internationale positie en netwerken van beide kunstenaars verstevigen.

Wendelien van Oldenborgh, Rotterdam
Brasilian Tour Bete & Deise (Wendelien van Oldenborch)
€ 3.350
Wendelien van Oldenborgh ontvangt een bijdrage voor vertoning van Bete & Deise op drie Braziliaanse podia: Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Casa do Povo in Sao Paulo en Fundacao Joaquim Nabuco in Recife. Capacete is initiatiefnemer van deze toer, die artistiek door If I Can’t Dance wordt begeleid.

Canada
ACREQ/Elektra, Montreal, Quebec
RUND FUNK EMPFANGS SAAL (Edwin van der Heide)
€ 6.485
ACREQ ontvangt een bijdrage voor de deelname van Edwin van der Heide aan de 16de editie van het internationale digitale mediakunst festival ELEKTRA, met het bestaande werk RUND FUNK EMPFANGS SAAL. Gelijktijdig met dit festival vindt ook de International Sound Arts Biennial (BIAS) en International Marketplace for Digital Arts plaats.

The Banff Centre for the Arts, Banff
TouchMe @ Banff (David Kousemaker, Tim Olden)
€ 2.215
De Walter Philips Gallery, onderdeel van de Banff Centre, toont het bestaand project TouchMe van Blendid (David Kousemaker en Tim Olden) als onderdeel van de zomertentoonstelling Séance Fiction. Banff Centre was in de vorige eeuw wereldwijd een voortrekker van nieuwe media projecten en nog steeds maakt de onbevangenheid en het experiment het centrum tot een interessante plek.

CAG, Contemporary Art Gallery Vancouver, Vancouver
Being Myself for Someone Else (Mirjam Linschooten)
€ 8.138
Mirjam Linschooten en Sameer Farooq (Ca) zijn door CAG Vancouver gevraagd in samenwerking met het Museum of Anthropology en het Native Youth Program een participatieve workshop te ontwikkelen met jonge Aboriginal Canadians met als uitkomst een installatie en een publicatie. Het project vloeit voort uit het recent gehouden forum ‘Indigenous Acts: Art and Activism Gathering’ georganiseerd door de Universiteit van British Columbia.

Le Mois de la Photo à Montréal, Montréal (Québec)
The Post Photographic Condition (Erik Kessels, Hans Eijkelboom)
€ 5.553
Erik Kessels en Hans Eijkelboom zijn uitgenodigd voor solo’s op centrale locaties in de 14de editie van Le Mois de la Photo à Montréal (International Biennial of the Contemporary Image), één van de meest relevante internationale fotofestivals. Thema is ‘The Post Photographic condition’.

Leonard & Bina Ellen Art Gallery / Concordia University, Montreal
World of Matter (Lonnie van Brummelen)
€ 1.540
De Leonard & Bina Ellen Art Gallery (The Ellen), het kunstpodium van Concordia University in Montréal Canada, ontvangt een bijdrage voor het presenteren van het ‘World of Matter’ project met ‘Episode of the Sea’ van Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan. ‘World of Matter’ is een groepstentoonstelling en kunstenaarsinitiatief, waarvan het duo mede grondleggers zijn. De universitaire context biedt nieuwe netwerken en een goede voedingsbodem voor het onderzoeksmatige project.

Western Front, Vancouver
Rana Hamadeh Solo Exhibitions: Western Front & Gallery TPW
€ 8.626
Western Front in Vancouver ontvangt een bijdrage voor de samen met TPW Gallery in Toronto opgezette solotentoonstelling met nieuw werk van Rana Hamadeh, haar eerste solopresentatie in Noord Amerika. Western Front introduceert met succes opkomende kunstenaars uit andere landen in Canada.

China
Guangzhou Triennial/Guangdong Museum of Art, Guangzhou
5th Guangzhou Triennale (meerdere kunstenaars uit Nederland)
€ 29.851
De 5th Guangzhou Triennale vraagt een bijdrage voor deelname van Praneet Soi, Job Koelewijn, Sara van der Heide en Tiong Ang. Henk Slager is co-directeur. Curatoren zijn Ute Meta Bauer, Luo Yping, Kim Hong Hee. De aanvraag betreft ook een publicatie.

Spring Workshop, Hongkong
Days Push Off Into Nights (Christina Li, Job Koelewijn)
€ 4.996
Spring Workshop, sinds 2012 een hedendaagse kunstplatform en residencyplek in Hong Kong, ontvangt een bijdrage voor deelname van kunstenaar Job Koelewijn en curator Christina Li aan de groepstentoonstelling ‘Days Push Off Into Nights’, in het kader van de langlopende serie ‘Moderation(s)’ met het Witte de With Centrum in Rotterdam.

Lard Buurman, Amsterdam
Pearl River Delta 2.0 / Da Lang Fever 2.0 (Bi City Biennale of Urbanism)
€ 5.334
Lard Buurman presenteert zijn nieuw in opdracht gemaakte installatie Da LangFever 2.0 voor de Bi City (Hong Kong en Shenzhen) Biennale of UrbanismArchitecture. De Biennale heeft als thema: Re Living the City, en richt zich zowel op architectuur als beeldende kunst, met in beide disciplines een goede vertegenwoordiging uit Nederland.

Rob Voerman, Arnhem
Shenzhen Entropy Bi City Biennale of Urbanism
€ 15.628
Rob Voerman ontvangt een bijdrage in de productie en presentatie van een installatie met randprogrammering in het kader van Collage City, één van de vijf onderdelen van de Bi City (Hong Kong en Shenzhen) Biennale of UrbanismArchitecture UABB in Shenzhen. Dit onderdeel wordt door Aaron Betsky gecureerd.

Colombia
Alberto De Michele, Amsterdam
El segundo viaje (Museo Rayo)
€ 5.875
Alberto de Michele ontvangt een bijdrage voor presentatie van zijn werk El Segundo Viaje bij Museo Rayo. De Michele zoekt de grenzen tussen kunst en criminaliteit/maffia. De context die het museum biedt is een onlosmakelijk onderdeel van dit project, en de presentatie aldaar betekent in feite de voltooiing van het project. Het project zal daarom internationaal de aandacht trekken en de vereiste internationale zichtbaarheid genereren.

Museo de Antioquia, Medellin
5th International Art Encounter of Medellín (William Engelen, Annaleen Louwes)
€ 26.475
Museo de Antioquia is verantwoordelijk voor de International Art Encounters of Medellín dat vanaf 2007 om de vier jaar gehouden wordt. Voor de derde editie is een bijdrage verstrekt voor deelname van Annaleen Louwes en William Engelen, beiden met nieuw werk in opdracht.

Cuba
Bienal de La Habana (Wifredo Lam Contemporary Art Center), Ciudad de la Habana
ELOO Organo Oriental (Antonio Jose Guzman) (Havana Biënnale)
€ 6.284
Bienal de La Habana ontvangt een bijdrage voor de productie van nieuw werk van Antonio Jose Guzman. Hij neemt met een site specifieke installatie deel aan het hoofdprogramma dat wordt gecureerd door een groep vaste curatoren van Wifredo Lam Contemporary Art Centre.

Denemarken
Museum of Contemporary Art / Museet for Samtidskunst, Roskilde
soloshow Frank Koolen
€ 6.100
Museum of Contemporary Art / Museet for Samtidskunst ontvangt een bijdrage voor de eerste soloshow van Frank Koolen in Denemarken getiteld ‘Play Hard’. Het gaat om een museumvullende site specifieke installatie (binnen en buiten) waar Koolen tevens nieuw werk voor zal maken met een bijdrage Projectinvestering Kunstenaar. Museumdirecteur Kirkhoff Eriksen heeft Koolen leren kennen tijdens de door het Mondriaan Fonds georganiseerde oriëntatiereis in 2013.

Duitsland
basis e.V., Frankfurt am Main
Searching for devices; Mirror Worlds (Martijn Hendriks)
€ 3.030
Basis e.V. ontvangt een bijdrage voor de presentatie en productie van het werk van Martijn Hendriks. Basis biedt een goede zichtbaarheid in het professionele circuit en daarmee een goede instap voor Hendriks voor de ontwikkeling van netwerken in Duitsland.

Fotofestival Mannheim Ludwigshafen Heidelberg e.V., Mannheim
[7] Places [7] Precarious Fields (meerdere kunstenaars uit Nederland)
€ 15.025
Het tweejaarlijkse Fotofestival Mannheim Ludwigshafen Heidelberg ontvangt een bijdrage voor de deelname van Melanie Bonajo, Frank van der Salm, Paolo Woods, Henk Wildschut, Ad van Denderen, Julika Rudelius aan de 7de editie, getiteld ‘[7] Places [7] Precarious Fields’. Het betreft soms nieuw werk, soms bestaand werk.

Haus der Kulturen der Welt, Berlijn
Wohnungsfrage (Lara Almarcegui)
€ 15.000
Haus der Kulturen der Welt nodigt Lara Almarcegui uit om met nieuw werk deel te nemen aan het groepsproject Wohnungsfrage. Dit project is ontwikkeld als onderdeel van het langetermijn project ‘100 Years of Now’ dat huidige sociale problemen vanuit een historisch perspectief beschouwt, in dit geval de woningnood in Berlijn.

Kunsthalle Lingen, Lingen
Solo exhibition David Jablonowski
€ 5.600
Kunsthalle Lingen ontvangt een bijdrage voor een solotentoonstelling van David Jablonowski, met werk vanaf 2013.
Kunstmuseum Bonn, Bonn

Dorothea von Stetten Art Award 2016
€ 20.000
Kunstmuseum Bonn is vanaf 1983 verantwoordelijk voor de tweejaarlijkse Dorothea von Stetten Art Award, bestemd voor jonge veelbelovende kunstenaars. Eerst ging het om kunstenaars in Duitsland, thans worden edities gewijd aan kunstenaars uit de omringende landen, in 2016 aan Nederland. De genomineerde kunstenaars zijn: Taocheng Wang, Aimée Zito Lema en Dan Walwin, die in het museum worden tentoongesteld. De winnaar wordt in juni 2016 bekend gemaakt.

Kunstpalais Erlangen, Erlangen
Save the Data! (Joep van Liefland)
€ 7.352
Kunstpalais Erlangen ontvangt een bijdrage voor de deelname van Joep van Liefland met in opdracht gemaakt nieuw werk aan de thematische groepstentoonstelling Save the data! In Erlangen werd het mp3 format ontwikkeld. De tentoonstelling richt zich op raakvlakken tussen kunst en opslagmedia. Van Liefland maakt een installatie refererend aan futuristische kunstmatige intelligentie waarmee apparaten zichzelf kunnen vernieuwen en verbeteren.

Kunstverein Nürnberg Albrecht Dürer Gesellschaft, Nürnberg
Solotentoonstellnig van Olga Balema
€ 3.885
Kunstverein Nürnberg nodigt Olga Balema uit voor een grote solotentoonstelling, haar eerste institutionele solo in Duitsland. De Kunstverein wordt internationaal erkend als een goede springplank voor jong talent.

KW Institute for Contemporary Art, Berlijn
The Matter of Critique (Renzo Martens)
€ 15.801
KW in Berlijn ontvangt een bijdrage voor de eerste institutionele solotentoonstelling The Matter of Critique van Renzo Martens en zijn Institute for Human Activities. Voor deze tentoonstelling wordt in KW een door Metahaven ontworpen IHA kantoor en agentschap opgezet. Het kantoorwerk is onderdeel van de tentoonstelling. Daarnaast is een gerelateerde programma van begeleidende activiteiten.

MMK Museum für Moderne Kunst Frankfurt am Main, Frankfurt am Main
Willem de Rooij
€ 32.096
Het MMK toont in het kader van de focus op Nederland/Vlaanderen tijdens de Buchmesse 2016, een overzichtstentoonstelling met werk van Willem de Rooij uit het afgelopen decennium. De Rooij’s werk zal gecombineerd worden met werk van andere kunstenaars uit de museumcollectie.

GfZK, Stiftung Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig, Leipzig
Travesty for Advanced Performers / Kyiv Biennale 2015 (Yael Davids)
€ 6.625

GfZK ontvangt een bijdrage voor de deelname van Yael Davids met een nieuwe performance aan het groepsproject Travesty for Advanced Performers. Daarnaast zal Davids het sculpturaal werk Mended Ceramics presenteren in The School of Kiev, Leipzig Class/Politics of Form, dat als onderdeel van de biënnale bij GfZK getoond zal worden. In het kader van de Biënnale verzorgt zij ook een workshop.

Temporary Gallery, Keulen
gerlach en koop: Choses tuées
€ 9.075
Choses Tuées, een project van gerlach en koop dat met een bijdrage van het Mondriaan Fonds geproduceerd werd voor de Appel arts centre wordt daarna getoond bij Temporary Gallery in Keulen.  Dit is de eerste solotentoonstelling van het collectief in Duitsland.

TYSON Offspace, Keulen
The Admirer and the Admired (Dina Danish en Jean Baptiste Maître)
€ 2.940
TYSON Offspace wijdt een duotentoonstelling aan Dina Danish en Jean Baptiste Maître. Oprichter en curator Patricia Schnurr maakte kennis met het werk tijdens een residency bij PiST in Istanbul. Ojecten uit een aantal Europese en Egyptische musea worden tezamen met hun ophangsystemen, waarin de kunstenaars sculpturale elementen herkennen, getoond.

Martijn Schuppers, Groningen
Pentimenti (Museum gegenstandsfreier Kunst Cuxhaven/Ottendorf)
€ 3.850
Martijn Schuppers ontvangt een bijdrage voor een opdracht voor nieuw werk, de muurschildering Pentimenti in het Museum gegenstandsfreier Kunst.

Estland
Tallinn Art Hall Foundation, Tallinn
DOings & kNOTs (Rafael Rozendaal)
€ 3.337
Tallinn Art Hall Foundation ontvangt een bijdrage voor nieuw werk van Rafael Rozendaal. Onderdeel van de presentatie is een Haiku boek van Rozendaal.

Finland
Aboa Vetus & Ars Nova / Matti Koivurinta Foundation, Turku
Turku Biennial 2015 In Your Shoes (Gil&Moti)
€ 2.150
Aboa Vetus & Art Nova Museum in Turku is verantwoordelijk voor de Turku Biënnale, in 2015 met als thema ‘The Unexpected Guest’. De geselecteerde kunstenaars uit Finland werden ieder verzocht een buitenlandse kunstenaar voor deelname uit te nodigen. Gil & Moti nemen op voorspraak van Aulis Haraala deel met het nieuwe werk In Your Shoes. Zij werken hiervoor samen met een plaatselijke moskee.

Frankrijk
Centre Pompidou, Parijs
Expanding the field of play Nouveau Festival 2015 (Zhana Ivanova, Uta Eisenreich)
€ 5.830
Centre Pompidou ontvangt een bijdrage voor de deelname van Zhana Ivanova en Uta Eisenreich aan de 6de editie van het Nouveau Festival, dat in 2015 voor het eerst 3 maanden zal duren. Beide kunstenaars maken nieuw werk voor de groepstentoonstelling Expanding the Field of Play, over de relatie tussen kunst en spel.

Frac Champagne Ardenne, Reims
Suffragette City (Lara Schnitger)
€ 9.486
FRAC Champagne Ardenne ontvangt een bijdrage voor een tentoonstelling met nieuw werk van Lara Schnitger, getiteld Suffragette City. Het betreft een uitgebreide versie van haar werk voor Parcours bij Art Basel 2015. Curator is directeur van FRAC, Florence Derieux, die o.a. bij De Appel arts centre is opgeleid.

La Biennale de Lyon, Lyon
La Vie Moderne, 13th Biennale de Lyon (Katja Novitskova)
€ 5.500
De Biënnale van Lyon ontvangt een bijdrage voor de deelname van Katja Novitskova met nieuw in opdracht te maken werk. Het thema van deze biennale is La Vie Moderne. De biënnale biedt een uitstekend platform voor hedendaagse kunst en voor de ontwikkeling van de internationale positie en zichtbaarheid van Novitskova.

Les Rencontres d’Arles, Arles Cedex
American Neon Signs by Night and Day (Toon Michiels)
€ 3.408
Op uitnodiging van artistiek directeur Sam Sourdzé neemt Toon Michiels met de fotoserie American Neon Signs by Night and Day, uit de jaren ’70 deel aan de 46ste editie van Les Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles. Les Rencontres d’Arles behoort tot de meest gerenommeerde fotofestivals ter wereld en biedt een grote zichtbaarheid voor fotografie uit Nederland.

Griekenland
SMCA, Greek State Museum of Contemporary Art, Thessaloniki
5th Thessaloniki Biennale of Contemporary Art (Antonis Pittas)
€ 5.345
SMCA ontvangt een bijdrage voor presentatie en productie van nieuw werk van Antonis Pittas in het kader van de 5de Thessaloniki Biënnale of Contemporary Art, getiteld Old Intersections Make it New III. Zowel het museum als de biënnale garanderen internationale uitstraling voor hedendaagse beeldende kunst.

State of Concept, Athene
Through the Fog: De scripting the Present (Christian Nyampeta)
€ 1.350
State of Concept in Athene nodigt Christian Nyampete uit deel te nemen aan de groepstentoonstelling Through the Fog: Descripting the Present. Nick Aikens (Van Abbemuseum) is curator. Nyampeta borduurt in deze tentoonstelling voort op zijn inzending voor de Prix de Rome, waarvoor hij één van de vier genomineerden is.

Ierland
IMMA | Irish Museum of Modern Art, Dublin
El Lissitzky: The Artist and the State (Annie Fletcher, Rossella Biscotti)
€ 5.390
Het IMMA ontwikkelt samen met Annie Fletcher, hoofdcurator van het Van Abbemuseum, de tentoonstelling ‘WE THE PEOPLE Artists and the imagination of the State’, waarin een aantal kunstenaars, waaronder Rossella Biscotti en Annie Fletcher, gevraagd wordt met nieuw werk te reageren op het werk van El Lissitzky.

The Model, Sligo
The Model Drawing: Unforgettable Neighbourhoods (Bart Lodewijks, Danielle van Zuijlen)
€ 10.500
The Model, een hedendaags kunstcentrum, ontvangt een bijdrage voor een ‘signature’ solotentoonstelling met Bart Lodewijks, getiteld The Model Drawing: Unforgettable Neighbourhoods, waarin onder andere de resultaten van een driejarig samenwerkingsverband tussen het centrum en de kunstenaar getoond worden, aangevuld met een opdracht voor nieuw werk, een publicatie en een internationaal symposium.

Project Arts Centre, Dublin
Riddle of the Burial Grounds (Rossella Biscotti + Lara Almarcegui)
€ 7.224
Rossella Biscotti en Lara Almarcegui nemen deel aan de groepstentoonstelling Riddle of the Burial Grounds bij Project Arts Centre. Almarcequi zal nieuw werk realiseren.

India
Experimenter, Kolkata
Srinagar (Praneet Soi)
€ 6.500
Galerie Experimenter ontving een bijdrage voor de vertoning van nieuw werk van Praneet Soi, die geboren is in Kolkada en in zijn werk teruggrijpt op zijn afkomst. De tentoonstelling biedt een regionale zichtbaarheid die de ontwikkeling van zijn international positie zal bevorderen.

Indonesië
Jakarta Biennale Foundation, Pejaten Barat Jakarta Selatan
Jakarta Biennale 2015 (Galit Eilat, Bik Van der Pol, Renzo Martens)
€ 17.572
Jakarta Biennale 2015 ontvangt een bijdrage voor curator Galit Eilat en voor kunstenaars Bik Van der Pol en Renzo Martens. De kunstenaars nemen deel aan de centrale tentoonstelling. Bik van der Pol maken een heruitvoering van hun werk Turning a Blind Eye en een nieuw werk met de lokale gemeenschap van Surabaya en Renzo Martens toont Enjoy Poverty en een nieuw werk in het kader van zijn Institute of Human Activities project over palmolie op Sumatra.

Israel
The Israeli Center for Digital Art, Holon
Museutopia second chapter: Military Museums in Israel (Ilya Rabinovich)
€ 5.000
De Israeli Center for Digital Art in Holon ontvangt een bijdrage voor een soloproject van Ilya Rabinovich. In dit tweede hoofdstuk van zijn Museutopia project onderzoekt hij de rol van historische militaire musea in Israël bij de vorming van een nationale identiteit. Het center biedt een goede context voor deze aflevering van het Museutopia project.

Italië
Associazione Culturale Magnitudo, Avellino
Media Art Festival Flussi 2015 (Edwin van der Heide, Tom Verbruggen)
€ 1.400
De organisatie van het Media Art Festival Flussi ontvangt een bijdrage voor de deelname van Edwin van der Heide en Tom Verbruggen (Tok Tek) met bestaand, maar site specifiek werk. Het festival is een kleinschalig maar betekenisvol festival met een belangrijke rol in de nationale verspreiding van nieuwe mediakunst.

Fondazione La Biennale di Venezia, Venetië
All the World’s Futures (meerdere kunstenaars)
€ 16.990
De Biënnale van Venetië ontvangt voor de 56ste editie een bijdrage voor Mounira Al Sohl, Marlene Dumas, Ellen Gallagher, Abu Bakarr Mansaray, Steve McQueen, in het centrale paviljoen. Voor de internationale promotie van beeldende kunst uit Nederland en het versterken van de internationale positie van kunst uit Nederland, is de Biënnale van Venetië één van de belangrijkste podia ter wereld. Met deze selectie wordt ook het open kunstklimaat in Nederland over het voetlicht gebracht.

Pavilion of Mauritius, 56th Venice Art Biennale, Venetië
Pavilion of Mauritius at the 56th Venice Art Biennale (Bik van der Pol)
€ 7.290
Het Paviljoen van Mauritius, onderdeel van de 56ste editie van de Biënnale van Venetië, ontvangt een bijdrage voor het duo Bik van der Pol voor herproductie van het bestaande werk Little Liars en voor de productie van een nieuw werk in deze serie bronzen beelden. Het betreft de eerste officiële deelname van Mauritius aan de biënnale. De curatoren zetten een ‘artistiek dialoog’ op tussen kunstenaars uit Mauritius en Europa.

Japan
Art Front Gallery, Setouchi Triennale Tokyo Secretariat, Shibuya ku, Tokyo
Watch Tower (John Körmeling)
€ 27.100
Art Front Gallery in Tokyo, verantwoordelijk voor de Setouchi Triennale, ontvangt een bijdrage voor de productie van een ‘watch tower’ van John Körmeling. Na de Triënnale blijft het werk permanent als toeristische attractie in het landschap achter. De triënnale en de grote opdracht aan Körmeling zullen een duurzame zichtbaarheid genereren voor het werk van Körmeling als permanente ingreep in de openbare ruimte.

G/P Gallery, Tokio
Paul Kooiker Invitation Project
€ 3.767
G/P Gallery ontvangt een bijdrage voor een solotentoonstelling met de bestaande serie Nude Animal Cigar van Paul Kooiker. Daarnaast is Kooiker gevraagd als ‘highlight’ in de activiteiten gedurende de maand voor de fotografie, Tokyo Focus, waarbij hedendaagse fotografie centraal staat.

@KCUA, Kyoto City University of Arts Gallery, Kyoto
Killing time (Guido van der Werve)
€ 3.575
@KCUA toont een retrospectief van het werk van Guido van der Werve uit de laatste tien jaar. De tentoonstelling wordt begeleid door een Japans/Engelse catalogus, wat zijn werk toegankelijk zal maken voor een breder Japans publiek. Ook worden de video’s ondertiteld.

PARASOPHIA, Kyoto
Parasophia: Kyoto International Festival of Contemporary Culture 2015 (meerdere kunstenaars uit Nederland)
€ 10.756
Parasophia: Kyoto International Festival of Contemporary Culture 2015 is de eerste grootschalige tentoonstelling van hedendaagse kunst in Kyoto. De organisatie ontvangt een bijdrage voor de presentatie van bestaand werk van Aernout Mik, Joost Conijn en Hedwig Houben.

Litouwen
Contemporary Art Centre Vilnius, Vilnius
XII Baltic Triennial (Jay Tan)
€ 3.700
CAC Vilnius is verantwoordelijk voor de Baltie Triënnale, dat in 2015 zijn 12de editie ingaat. Uit Nederland neemt Jay Tan   deel, met in opdracht gemaakt nieuw werk.

Letland
RIXC Center for New Media Culture, Riga
Vertical Cinema (Sonic Acts) in WHITE NIGHT Riga and Renewable Futures
€ 13.681
RIXC Center for New Media Culture in Riga toont het project ‘Vertical Cinema’ tijdens het White Nights Festival in de historische St. Peterskerk. Vertical Cinema is een verzamelwerk van tien grootschalige films in staand formaat dat door Sonic Acts geproduceerd werd in samenwerking met Kontraste Festival, het Oostenrijkse Filmmuseum, Filmtechniek BV, Paradiso, European Space Agency, Stedelijk Museum Amsterdam en het IFFR.

Luxemburg
Casino Luxembourg, Forum d’Art Contemporain, Luxemburg
opdracht voor Plaster (Lara Almarcegui)
€ 12.592
Casino Luxembourg geeft Lara Almarcegui opdracht nieuw werk te produceren ter gelegenheid van de heropening van het gebouw na drie maanden renovatie. Het werk is een vervolg van haar serie Mineral Rights.

Mudam Luxembourg, Luxemburg
Geography of Time (Fiona Tan)
€ 15.150
Mudam ontwikkelt in samenwerking met MMK Frankfurt, Tel Aviv Museum of Art en Nasjonalmuseet Oslo de overzichtstentoonstelling The Geography of Time van Fiona Tan. Een bijdrage is verstrekt voor de vertoning daarvan in Luxemburg. Tegelijkertijd wordt elders in de stad haar nieuwe speelfilm History’s Future gescreend. De tentoonstelling wordt begeleid door een monografie.

Mexico
lleom, laboratorio de literaturas extendidas y otras materialidades, Mexico-Stad
Platforms of the Imagination: Stages of Electronic Literature Mexico 2015 (Jan Robert Leegte)
€ 1.192
lleom ontvangt een bijdrage voor de deelname van Jan Robert Leegte aan Platforms of the Imagination, eenmanifestatie over net art en over de status van elektronische literatuur in de kunst. Leegte toont bestaand werk bij twee verschillende platforms: Casa del Lago en Centro de Cultura Digital.

Nieuw Zeeland
City Gallery Wellington, Wellington
Julian Dashper and Friends (Jan van der Ploeg)
€ 2.685
Jan van der Ploeg is door City Gallery Wellington, één van de voornaamste kunstmusea in Nieuw Zeeland, uitgenodigd om een muurschildering te maken voor de groepstentoonstelling Julian Dashper and Friends, een retrospectief van de in 2009 overleden Nieuw Zeelandse kunstenaar Julian Dashper, met wie Van der Ploeg goed bevriend was. Tijdens diens leven hebben ze veelvuldig samengewerkt en geëxposeerd.

Oostenrijk
Steirischer Herbst, Graz
The Hall of Half Life (Lonnie van Brummelen, Siebren de Haan)
€ 7.910
Steirischer Herbst 2015 ontvangt een bijdrage voor de presentatie van Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan met in opdracht te maken nieuw werk. Leitmotiv voor 2015 is Back to the Future: remains, traces and other testimonies. De presentatie kan rekenen op grote belangstelling, mede door de betrokkenheid van curator Tessa Giblin.

WUK, Werkstätten und Kulterhaus/Kunsthalle Exnergasse, Wenen
A Proposal to Call (kunstenaarscollectief Read In)
€ 2.100
Kunsthalle Exnergasse nodigt het kunstenaarscollectief Read In (Annette Krauss, Laura Pardo en Sanne Oorthuizen) uit voor deelname aan de groepstentoonstelling A Proposal to Call. WUK is een bijzondere en alternatieve plek binnen het kunstcircuit van Wenen, die met een ‘grass roots’ benadering een goede toegang biedt tot de lokale gemeenschappen.

Polen
Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art, Kraków
A Million Lines (meerdere kunstenaars uit Nederland)
€ 8.825
Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art ontvangt een bijdrage voor deelname van David Bernstein, Dina Danish, Valentina Desideri, gerlach en koop, Robertas Narkus en Jay Tan aan de tentoonstelling A Million Lines als onderdeel van de XII Baltic Triënnale. Kunstenaars Bernstein, Desideri en Tan maken nieuw werk in opdracht voor deze presentatie bij Bunkier Sztuki.

Fundacja Edukacji Wizualnej | Fotofestival Lódz, Lódz
Fotofestival Lodz 2015, Kadir van Lohuizen (Via PanAm)
€ 2.300
Foundation of Visual Education in Lódz ontvangt een bijdrage voor de presentatie van het Paradox/Kadir van Lohuizen project Via PanAm The Pursuit of Happiness in de 15de editie van het Fotofestival Lódz in 2016, in aanwezigheid van Kadir van Lohuizen.

Portugal
Kunsthalle Lissabon, Lissabon
Solotentoonstelling Katja Novitskova
€ 6.550
Kunsthalle Lissabon nodigt Katja Novitskova uit voor haar eerste institutionele solotentoonstelling. Door zijn scherpe en ambitieuze programmering is Kunsthalle Lissabon een belangrijke plek voor de ontwikkeling van het hedendaagse kunstdiscours in Portugal.

Roemenië
Salonul de Proiecte Association, Boekarest
opdracht voltooiïng Portrait of an “Englishes” Collector (Nicoline van Harskamp)
€ 3.850
Salonul de Proiecte Association geeft Nicoline van Harskamp opdracht voor de post-productie van haar nieuwe film Portrait of an “Englishes” Collector. De film wordt gepresenteerd met werk van de jonge lokale kunstenaar Veda Popovic, met als doel een dialoog tussen opkomend en gevestigd te laten ontstaan.Behalve de nieuwe productie zal ook bestaand werk dat zij voor Extra City Antwerpen maakte worden getoond.

Rusland
MediaArtLab Center for Art and Culture, Moskou
Media Forum 2015 (Marnix de Nijs, Guido van der Werve)
€ 2.525
MediaArtLab Moskou ontvangt een bijdrage voor de deelname aan Media Forum 2015 door Marnix de Nijs met Exploded Views 2.0 en Guido van der Werve met Nummer 4. Media Forum wordt gehouden op één van de belangrijkste hedendaagse kunstpodia in Moskou.

Moscow Biennale Art Foundation, Moskou
The 6th Moscow Biennale of Contemporary Art (meerdere kunstenaars uit Nederland)
€ 5.047
Otto Snoek en Gabriel Lester nemen met nieuw werk deel aan de 6e Moscow Biennale of Contemporary Art, getiteld ‘How to Live Together, Acting in a Centerin a City in the Heart of the Island of Eurasia’.

Project Ground (Moscow City Galleries Moscow), Moskou
Black²: Malevich and ArtScience (meerdere kunstenaars uit Nederland)
€ 6.800
Multidisciplinair podium Project Ground krijgt een bijdrage voor de deelname van Evelina Domnitch, Dmitry Gelfand, Vladimir Grafov, Gert Jan Prins, Bas van Koolwijk en Edwin van der Heide in Black2, een tentoonstelling die het 100-jarige bestaan van het iconisch Zwarte Vierkant van Malevich memoreert.

Suriname
Kibii Foundation, Paramaribo
Moengo Festival of Visual Arts 2015
€ 30.400
Bij het Surinaamse Moengo Festival, een initiatief van Stichting Kibii van Marcel Pinas, verschuift de discipline jaarlijks tussen muziek, dans en in 2015 beeldende kunst. Aan deze editie nemen twaalf kunstenaars uit Nederland deel, de meesten doorliepen reeds een residency bij Tembe Studio, eveneens een initiatief van Pinas.

Taiwan
KMFA, Kaohsiung Museum of Fine Arts, Kaohsiung
Urban Synesthesia (Charles van Otterdijk)
€ 17.815
KMFA nodigt Charles van Otterdijk uit voor deelname met zijn bestaande project Double Center aan de groepstentoonstelling Urban Synthesis/Synesthesia.

Turkije
Istanbul Biennial (Istanbul Kültür Sanat Vakfi), Istanbul
14th Istanbul Biennial SALTWATER. A Theory of Thought Forms (Ellen Gallagher, Edgar Cleijne)
€ 21.650
Ellen Gallagher en Edgar Cleijne nemen deel aan de 14e Istanbul Biennale. Hoewel het Nederlandse profiel deze editie beduidend lager is dan bij de vorige editie, zal deelname de internationale waardering van hedendaagse kunst uit Nederland bevorderen.

Verenigde Arabische Emiraten
Ayyam Gallery, Dubai
Snakes and Ladders (Sadik Alfraji, Nat Muller)
€ 3.212
Ayyam Gallery Al Quoz ontvangt een bijdrage voor een door curator Nat Muller samengestelde solotentoonstelling van Sadik Alfraji. Snakes and Ladders is de eerste grootschalige tentoonstelling van Alfraji’s werk in de Arabische Golf en bevat nieuw werk in opdracht dat een nieuwe stilistische ontwikkeling in zijn werk vormt. De tentoonstelling valt samen met Art Dubai en de Sharjah Biennial.

Sharjah Art Foundation, Sharjah
Plate it with Silver (Babak Afrassiabi, Nasrin Tabatabai)
€ 4.816
Sharjah Art Foundation ontvangt een bijdrage voor de deelname met nieuw werk van Babak Afrassiabi en Nasrin Tabatabai (Pages) aan de 12e editie van de Sharjah Biennial. Deze biënnale neemt gestaag in belang toe en wordt gerekend tot de toonaangevende hedendaagse kunst biënnales.

Verenigd Koninkrijk
Bury Art Museum & Sculpture Centre, Bury, Greater Manchester
Auke de Vries (solotentoonstelling met opdracht)
€ 13.787
Bury Art Museum en Sculpture Centre krijgt een bijdrage voor een solotentoonstelling met werk van Auke de Vries. De tentoonstelling loopt parallel aan een opdracht voor een permanent beeld voor de de Irwell Sculpture Trail, één van de langste beeldenroutes in het Verenigd Koninkrijk.

Camden Arts Centre, Londen
Jo Baer
€ 9.931
Camden Arts Centre ontvangt een bijdrage voor een retrospectieve solotentoonstelling met werk van Jo Baer, haar eerste institutionele tentoonstelling in Engeland en de eerste sinds 1986. Centraal in deze tentoonstelling is de meest recente serie In the land of the Giants, waarbij Baer verbindingen legt tussen haar vroegere abstract minimalistische werken en de daaropvolgende figuratieve. Er verschijnt een kleine publicatie bij de tentoonstelling.

CCA Centre for Contemporary Arts Glasgow, Glasgow
A Shock of Victory (Antonis Pittas)
€ 6.400
CCA Glasgow nodigt Antonis Pittas uit nieuw werk te maken voor het groepsproject A Shock of Victory. Dit project bestaat uit een tentoonstelling, symposium en digitale publicatie en refereert aan het referendum voor Schotse onafhankelijkheid, precies een jaar na dato.

Cell Project Space, London
Burn Down (Anne de Vries)
€ 7.559
Cell Project Space in Londen nodigt Anne de Vries uit voor een solotentoonstelling, in het kader waarvan een opdracht voor nieuw werk wordt verstrekt. De titel van de tentoonstelling is Burn Down en bouwt voort op De Vries’ presentatie bij FOAM.

Cell Project Space, Londen
Minesweep (Dan Walwin)
€ 7.000
Cell Project Space in Londen ontvangt een bijdrage voor een solotentoonstelling met Dan Walwin, die daarvoor nieuw werk in opdracht zal maken met als titel Minesweep. De tentoonstelling bouwt voort op een project dat Walwin eerder bij P/////AKT realiseerde. Cell Project Space is voornemens een uitwisseling te organiseren met P////AKT.

Chisenhale Gallery, Londen
Happy Together: Collaborators Collaborating (Ahmet Ogut)
€ 19.387
Chisenhale Gallery in Londen ontvangt een bijdrage voor een retrospectief van Ahmet Ögüt met nieuw werk in opdracht. Het betreft een samenwerking met het Van Abbemuseum, waar het project ook getoond wordt.

Drawing Room, Londen
DE.FI.CIEN.CY (René Daniëls)
€ 7.308
The Drawing Room toont de samen met Arts Station Foundation in Poznan ontwikkelde groepstentoonstelling DE.FI.CIEN.CY met René Daniëls, Luc Tuymans en Andrzej Wróblewski en curator Ulrich Loock uit Berlijn.

FACT (Foundation for Art & Creative Technology), Liverpool
Labyrinth Psychotica (Jennifer Kanary Nikolova)
€ 10.320
FACT ontvangt een bijdrage voor de deelname van Jennifer Kanary Nikolova met de bestaande installatie Labyrinth Psychotica aan de groepstentoonstelling Group Therapy: Mental Distress in a Digital Age. Het werk is binnen een universitaire context totstand gekomen en de geboden zichtbaarheid bij FACT moet de opname in het beeldende kunstcircuit bevorderen.

The Mattress Factory, Pittsburgh
Factory Installed (Rob Voerman)
€ 7.200
Rob Voerman krijgt opdracht site-specific werk te maken voor de groepstentoonstelling Factory Installed bij The Mattress Factory, die voor dit project een open call uitdeed. De voorbereidende residency biedt goede internationale netwerkmogelijkheden.

Nottingham Contemporary, Nottingham
The Fugitive Image (Rana Hamadeh)
€ 11.669
Nottingham Contemporary en The Showroom krijgen een bijdrage voor de eerste grote solo-tentoonstelling van Rana Hamadeh in het Verenigd Koninkrijk. Het nieuwe werk dat Hamadeh hiervoor in opdracht maakt heeft als voorlopige titel The Fugitive Image. Beide instellingen staan internationaal goed bekend en de geboden zichtbaarheid zal de internationale positie van Ramadeh bevorderen.

The Showroom, Londen
The Fugitive Image (Rana Hamadeh)
€ 11.575
Zie Nottingham Contemporary.

Southbank Centre, Londen
British Art Show (Magali Reus)
€ 15.000
Southbank Centre, het grootste kunstcentrum van het Verenigd Koninkrijk, ontvangt een bijdrage voor een nieuwe opdracht aan Magali Reus in het kader van de 8e editie van The British Art Show (BAS8). Deze prestigieuze tentoonstelling wordt eens in de vijf jaar georganiseerd en is een reizende tentoonstelling die langs vier podia in Engeland trekt.

South London Gallery, London
We (Not I) (meerdere kunstenaars uit Nederland)
€ 3.925
South London Gallery ontvangt een bijdrage voor de deelname van Lisette Smits, Falke Pisano, Vivian Ziherl, Ellen Feiss en Maria Guggenbichler aan het zesdaags evenement WE (Not I). De internationale bijeenkomst die bestaat uit performances, experiment, debatten, screenings en een openbaar symposium zal veel input leveren op het gebied van idee en conceptontwikkeling voor toekomstige presentaties.

Verenigde Staten
Ballroom Marfa, Marfa, Texas
Äppärät (Marlie Mul)
€ 3.220
Ballroom Marfa in Marfa (Texas), afgelegen woon- en werkplek van Donald Judd, nodigt Marlie Mul uit deel te nemen aan de groepstentoonstelling Äppärät met Tom Morten als gastcurator. Marfa is in de Amerikaanse kunstwereld een begrip en een bedevaartsoord en biedt plaats aan een groot aantal kunstpodia en initiatieven, met als bekendste Ballroom Marfa.

The Gallery at REDCAT, Los Angeles
The Value of Mathematics (Falke Pisano)
€ 16.281
The Gallery at REDCAT ontvangt een bijdrage voor een opdracht voor nieuw werk in het kader van een solotentoonstelling van Falke Pisano. REDCAT is één van de meest opvallende podia in Los Angeles en deze solo zal haar internationale ontwikkeling versterken. Pisano werkt in series en dit project luidt een nieuwe serie in.
PEM, Peabody Essex Museum, Massachusetts

Theo Jansen: Dreams of the Strandbeests
€ 50.000
PEM organiseert een solotentoonstelling met de strandbeesten van Theo Jansen. ‘Strandbeest, The Dream Machines of Theo Jansen’ zal na vertoning bij PEM doorreizen naar het Chicago Cultural Center en het Exploratorium in San Francisco. Tijdens Art Basel Miami was een strandbeest te zien, als ‘opwarmer’ voor deze tentoonstelling. Dit is de eerste grote reizende tentoonstelling van de Strandbeesten in de VS.
PAMM, Pérez Art Museum Miami, Miami, FL

Speechless Speak Words (Bik Van der Pol)
€ 17.800
PAMM ontvangt een bijdrage voor een tentoonstelling van Bik Van der Pol met het nieuwe werk Speechless Speak Words. Het duo zal dit werk in opdracht maken als deelnemers aan het PAMM Researchers in Residency Program. Het museum beschikt over een internationale bereik en uitstekende reputatie.

SculptureCenter, Long Island City. New York
Solotentoonstelling Magali Reus
€ 11.800
SculptureCenter ontvangt een bijdrage voor de solotentoonstelling van Magali Reus die in samenwerking met The Hepworth Wakefield (Yorkshire) en Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Turijn) werd ontwikkeld. Het betreft Reus’ eerste grote institutionele solotentoonstelling in de VS en het project zal haar internationale positie versterken.
Solomon R. Guggenheim Museum, New York, NY

Il Cretto (Alberto Burri: The Trauma of Painting) (Petra Noordkamp)
€ 10.000
Het Solomon B. Guggenheim Museum New York ontvangt een bijdrage in de productie van een film van Petra Noordkamp over Il Cretto, een groot landgschapskunstwerk van Alberto Burri, ter herdenking van de in 1968 door een aardbeving verwoeste stad Gibellina op Sicilië. De film zal onderdeel zijn van een overzichtstentoonstelling over Burri. Het werkplan van Noordkamp sluit naadloos aan bij deze overzichtstentoonstelling en bij het oeuvre van Noordkamp.

Daan den Houter, Rotterdam
Inside the White Cube: the Gallery as Context (Arena 1 Santa Monica)
€ 1.484
Daan den Houter exposeert voor het eerst in de VS in de groepstentoonstelling Inside the White Cube: the Gallery as Context in Arena 1, een presentatieplatform in een historische hangar op de luchthaven van Sante Monica.

Yale Union, Portland
Willem Oorebeek
€ 4.000
Yale Union toont bestaand werk van Willem Oorebeek in zijn eerste institutionele tentoonstelling in de VS. Twee series staan centraal: The Vertical Club en Blackout. Yale Union heeft een goed publieksbereik en lokaal draagvlaken de samenwerkingspartners en netwerken zijn internationaal, terwijl het werk dat hier getoond wordt zich goed voegt in de Amerikaanse context.

George Korsmit, Amsterdam, Saskia Janssen, Amsterdam
Welcome Stranger for Peekskill Project 6
€ 3.486 (2x)
Saskia Janssen en George Korsmit ontvangen een dubbel-opdracht met als werktitel Welcome Stranger, in het kader van de 6e editie van het tweejaarlijkse Peekskill Project, een initiatief van Hudson Valley Center for Contemporary Art in Peekskill bij New York. De uitnodiging is deels een resultaat van hun verblijf bij ISCP in New York.

Marijn van Kreij, Amsterdam
Traces Ming Studios Boise, Idaho
€ 2.700
Marijn van Kreij ontvangt een bijdrage voor een solopresentatie met opdracht voor nieuw werk bij de in 2014 opgerichte MING Studios. Het project wordt inhoudelijk begeleid door Kerstin Winking, curatorieel adviseur bij MING en als curator verbonden aan het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam.

Zuid-Korea
Artsonje Center, Seoul
Aernout Mik (solotentoonstelling)
€ 22.200
Artsonje Center ontvangt een bijdrage voor Aernout Mik’s eerste solotentoonstelling in Zuid Korea. De expositie omvat zijn nieuwste productie Ice Cream Hill, geproduceerd in het kader van The Real DMZ Project over de gedemilitariseerde zone in het grensgebied tussen Noord en Zuid Korea. Ook ouder werk van Mik word getoond. Artsonje is een platform dat zowel in Zuid Korea als internationaal veel aanzien geniet en een groot bereik heeft.

SeMA, Seoul Museum of Art, Seoul
The 70th Anniversary of Liberation Day, NK Project (Eddo Hartmann)
€ 4.750
SeMA ontvangt een bijdrage voor de deelname van Eddo Hartmann met de bestaande fotoserie Setting the Stage (foto’s uit Pyongyang) aan het North Korea project ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding van Korea uit de Japanse bezetting tijdens WOII, en de sociale en politieke geschiedenis van de Korea’s sindsdien.

Zweden
Supermarket Art Fair, Gnesta
Supermarket Stockholm Independent Art Fair 2015 (Project Space 1646, Kunsthuis SYB, Plan B, Club Solo)
€ 12.000
Supermarket, een alternatieve kunstbeurs voor kunstenaarsinitiatieven in Stockholm, die vanaf 2007 wordt gehouden, ontvangt een bijdrage voor de deelname van vier initiatieven uit Nederland: 1646 (Den Haag), Club Solo (Breda), Plan B (Amsterdam) en Kunsthuis SYB (Beesterzwaag). Supermarket biedt een uitstekende internationale netwerkplek en daarmee een goede context voor de initiatieven voor (zelf)reflectie.

Zwitserland
Fondation Beyeler, Riehen
The Image As Burden (Marlene Dumas)
€ 20.000
Fondation Beyeler ontvangt een bijdrage in de transport- en reiskosten voor de solotentoonstelling The Image as Burden van Marlene Dumas. Het betreft een reizende tentoonstelling, eerder te zien in Stedelijk Museum Amsterdam en Tate Modern Londen. De  tentoonstelling zal samenvallen met Art Basel.

Fri Art, Kunsthalle Fribourg, Fribourg
Liz Taylor Series Retrospective 1982 2015 (Kathe Burkhart)
€ 7.900
Fri Art, Kunsthalle Fribourg ontvangt een bijdrage voor de solopresentatie van Kathe Burkhart, haar Liz Taylor Series Retrospective 1982-2015. Fri Art is in Zwitserland een relevant en interessant platform dat een goede internationale reputatie geniet. De programmering getuigt van een sterke visie en karakter.

Kunsthaus Baselland, Muttenz/Basel
Lara Almarcegui
€ 11.200
Kunsthaus Baselland ontvangt een bijdrage voor de eerste solotentoonstelling van Lara Almarcegui in Zwitserland waarvoor zij nieuw werk maakt. De tentoonstelling is tijdens Art Basel te zien, en daarmee voor een relevant publiek toegankelijk.

Bijdrage Herdenking Slavernijverleden

Voor culturele instellingen in Nederland die de jaarlijkse viering van de landelijke herdenking van de afschaffing van de slavernij in de toenmalige koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen willen organiseren. Per jaar wordt in principe een voorstel geselecteerd.

Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee), Amsterdam
€ 50.000
NiNsee organiseerde op 1 juli de officiële ceremonie van de Nationale herdenking Nederlands Slavernijverleden 2015 en een feestelijk programma met onder andere de traditionele Bigi Spikri optocht, muzikale optredens en een debatprogramma met als thema ‘De Emancipatie Voorbij’.

Bijdrage Veiligheidszorg

Voor collectiebeherende niet-rijksinstellingen voor het duurzaam verbeteren van de kwaliteit van de veiligheidszorg.

Amsterdam Museum, Amsterdam
Deelname team Beveliging aan OGRI training
€ 4.200
Het Amsterdam Museum organiseert activiteiten op het gebied van veiligheidszorg met een training voor het personeel en kennisoverdracht door samen te werken met andere musea.

Dordrechts Museum, Dordrecht
Risicoanalyse, Kennisuitwisseling en Netwerkvorming
€ 32.250
Het Dordrechts Museum actualiseert kennis en vaardigheden op het gebied van veiligheidszorg met een scholingstraject en deelt deze met andere erfgoedinstellingen in Dordrecht en de omgeving.

VBMK, Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen, Amersfoort
Risicoanalyse
€ 56.486
De VBMK zet zich in voor een goed beheer en gebruik van monumentale kerkgebouwen in Nederland en om de samenleving zoveel mogelijk bekend te maken met de multifunctionele gebruiksmogelijkheden van deze gebouwen. De VBMK ontvangt een ondersteuning voor het organiseren van risicoanalyses voor een groot aantal kerken en het agenderen van kennisbevordering.

VBMK, Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen, Amersfoort
Kennisuitwisseling, Risicoanalyse
€ 87.874
De VMBK ontvangt een aanvullende bijdrage voor de risicoanalyse van 19 aanvullende kerken.

Landelijk contact van museumconsulenten, Roermond
Pilot inzet politie in cultureel erfgoed
€ 3.000
Het Landelijk contact van museumconsulenten ontvangt een bijdrage om te onderzoeken of het interessant is om een nauwere samenwerking te hanteren tussen erfgoedinstellingen en de politie.

Bijdrage Incidentele Aankopen

Voor musea en overige erfgoedinstellingen voor het verwerven van bijzondere objecten of deelcollecties op alle collectiegebieden.

Fries Museum, Leeuwarden
Aankoop Lawrence Alma-Tadema, The Entrance to a Roman Theatre, 1866
€ 250.000
Dit monumentale schilderij van de Friese schilder Lawrence Alma-Tadema (1836-1912) wordt internationaal gezien als een topstuk en sleutelwerk binnen het oeuvre van de kunstenaar. Dankzij de aankoop kan het Fries Museum als enige in Nederland een goed overzicht geven van zijn werk. Een vergelijkbaar werk uit de vroeg-Pompejaanse /Romeinse periode was niet aanwezig in de Collectie Nederland.

Gemeentemuseum Den Haag
Aankoop Constant Nieuwenhuys Diorama II & Diorama III (New Babylon), 1962
€ 93.000
Deze twee diorama’s van Constant Nieuwenhuys (1920-2005) vormen een waardevolle aanvulling op de stukken die het museum al in bezit heeft. Met name op diens New Babylon project waarvan het museum 19 maquettes en 72 tekeningen heeft. De Diorama’s nemen een unieke plaats in binnen dit project. Het belang van New Babylon wordt internationaal erkend en fungeert als inspiratiebron voor (jonge) kunstenaars en architecten.

Gemeentemuseum Den Haag
Aankoop Plateelbakkerij De Grieksche A, Bloemenhouders, circa 1690
€ 150.000
Deze figuren met bloemenmanden in de armen zijn vervaardigd in een van de belangrijkste plateelbakkerijen van Delft: De Grieksche A (1658-1811). De vondst van een bij elkaar horend paar is uniek. De 42,5 cm hoge bloemenhouders behoren tot de internationale top van het Delfts aardewerk. De aanwinst van dit tot voorheen onbekende model bloemenhouders is een belangrijke uitbreiding en verdieping van de Collectie Nederland.

Gemeentemuseum Den Haag
Aankoop van 15 werken van de Japanse Gutaigroep 1965/67
€ 136.000
De vijftien werken, waaronder twee werken van Yagoi Kusama (1929) zijn afkomstig uit de nalatenschap van Leo Verboon, eigenaar van de toenmalige galerie Orez in Den Haag. In de geschiedenis van Gutai zijn Den Haag en deze galerie belangrijk. Door de aankoop blijven de werken bijeen binnen de Haagse context. Gutai wordt gezien als de Japanse tegenhanger van de internationale ZERO beweging, in Nederland de Nul-beweging.

Kröller Müller Museum, Otterlo
Aankoop Roni Horn, Opposites of White, 2006-2007
€ 350.000
Het Kröller Müller Museum heeft uit het veelzijdige oeuvre van Roni Horn (1955) bewust gekozen voor het monumentale werk Opposites of White. Het vertegenwoordigt de essentiële thema’s van het werk van Horn. De sterke relatie met de natuur en de elemententen maakt het tot een echt “Kröller-Müllerwerk’. Eerder werd Horn alleen vertegenwoordigd in De Pont, Tilburg.

Letterkundig Museum, Den Haag
Aankoop Literaire nalatenschap Harry Mulisch
€ 30.000
De literaire nalatenschap van Harry Mulisch (1927-2010) vormt een onmiskenbare aanvulling op de nalatenschappen van schrijvers als Hermans, Reve en Haasse die al in de collectie van het Letterkundig Museum zijn vertegenwoordigd. De nalatenschap van Mulisch is van eminent belang voor de literaire Collectie Nederland. De nabestaanden leverden een substantiële bijdrage aan deze aankoop en geven toestemming voor het openbaar gebruik van de collectie.

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
Aankoop Rene Magritte, Le miroir vivant, 1928
€ 350.000
Dit intrigerende werk van René Magritte (1898-1967) stamt uit een groep van ruim veertig woord/beeld schilderijen die Magritte maakte in de beginjaren van zijn carrière. Museum Boijmans Van Beuningen heeft een internationaal belangrijke collectie surrealistische kunst, waarmee het zich ook binnen Nederland onderscheidt van andere musea. De aanwinst is niet alleen cruciaal voor het museum maar ook een aanwinst van internationaal belang voor de Collectie Nederland.

Museum Prinsenhof, Delft
Aankoop Hendrick van Cornelisz. van Vliet, Gezicht in de Nieuwe Kerk te Delft met de memorietafel van Adriaen Teding van Berkhout, 1661
€ 123.100
Dit werk is het hoogtepunt in het oeuvre van Hendrick van Vliet (1611/12-1675). Door de verfijning behoort het tot de artistieke top binnen het genre van kerkinterieurs. Hoewel vergelijkbare werken van Van Vliet vertegenwoordigd zijn in museale collecties in Nederland, is dit het enige werk dat vanuit een centraal perspectief is geschilderd en iets vertelt over de gegoede burgerij binnen een specifieke stad.

Paleis Het Loo, Apeldoorn
Aankoop Gerard van Honthorst, Portret van Amalia van Solms en Charlotte de la Trémoille als Diana en een nimf, 1633
€ 150.000
Het aankoopbeleid van Paleis Het Loo kenmerkt zich door een consequente aandacht voor kunstvoorwerpen en objecten die de hofcultuur in Nederland weerspiegelen. De aankoop van dit dubbelportret van Gerard van Honthorst (1592-1656) sluit hier goed bij aan. Door de combinatie van het cultuurhistorisch belang van de werken en de historische locatie ontstaat een ensemblewaarde.

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag
Aankoop Luxe uitgave Almanak Der Blaue Reiter (genummerd 4/50), 1912
€ 30.000
Deze aanwinst betreft een gezamenlijke aankoop van Museum Boijmans Van Beuningen, Gemeentemuseum Den Haag, Stedelijk Museum en RKD. De luxe uitgave, een uniek exemplaar, is van zeer hoge cultuurhistorische waarde. Aan de uitgave zijn twee originele hand gesigneerde houtsneden in kleur toegevoegd: Fabeltier (1912) van Franz Marc en Bogenschütze (1908/09) van Wassily Kandinsky. De almanak is een belangrijke aanvulling op de collectie expressionistische kunst binnen Nederland.

Van Gogh Museum, Amsterdam
Aankoop Edgar Degas, La lecture après le bain, circa 1878-1883
€ 250.000
Vincent van Gogh en zijn broer Theo verzamelden grafiek van impressionistische kunstenaars. Het Van Gogh Museum bouwt hierop voort door representatief en belangrijk grafisch werk van andere impressionistische kunstenaars te verwerven. De aankoop van deze prent van Edgar Degas (1834-1917) geldt als het startsein van deze ambitie. Met deze aankoop is er voor het eerst ook een zwarte monotype in Nederlands openbaar kunstbezit.

Aankoopfonds Volkenkundige Musea

Een gemeenschappelijk fonds voor aankopen door volkenkundige musea die van cruciaal belang zijn voor de Nederlandse volkenkundige collectie.

Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden
Aankoop Vessantara doek (pha yao Phra Wet)
€ 10.178
De aankoop betreft een hand beschilderde wit katoenen doek vermoedelijk uit Noordoost Thailand. De doek met een lengte van 36 meter toont circa 25 episoden uit het levensverhaal van de vrijgevige prins Vessantara. Hoewel het verhaal een grote populariteit kent in de boeddhistische wereld, is het nog nauwelijks bekend in het westen.

Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden
Aankoop Kunst, Grafiek en objecten uit collectie De Jong
€ 61.500
Het Nationaal Museum van Wereldculturen kocht 58 grafiekwerken en objecten uit de 20e en 21e eeuw uit de collectie van prof. Fred. De Jong. Moderne Islamitische beeldcultuur is een niche waarin het museum zich onderscheidt van andere musea in binnen- en buitenland. Aan de hand van de aangekochte werken kunnen belangrijke actuele verbanden gelegd worden, zoals met het Sjiïtisch erfgoed en met Mohammed in relatie tot de hedendaagse cartoons van de profeet.

Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden
Aankoop Collectie Ligers
€ 75.000
De aankoop betreft de etnografische privécollectie van Dr. Ziedonis Ligers met voorwerpen die hij tijdens zijn onderzoek in Mali (1956-1963) verzamelde en documenteerde. De collectie heeft, mede dankzij de uitgebreide documentatie, een hoog wetenschappelijke waarde die ook van belang is nu het land door de huidige politieke situatie voorlopig ontoegankelijk zal zijn voor onderzoek.

Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden
Aankoop Kalligrafie en schilderijen uit China
€ 30.000
De negentien aangekochte Chinese kalligrafieën en schilderijen uit de periode 1935-1945 zijn afkomstig uit de nalatenschap van William Acker, Amerikaans wetenschapper en specialist op het gebied van de middeleeuwse Chinese Schilderkunst. Naast de hoge esthetische waarde zijn de werken voor het museum van cruciaal belang voor verder onderzoek.

Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden
Aankoop Japanse Kamelenrollen
€ 69.450
De aankoop betreft Japanse afbeeldingen van kamelen op een rol, een schild voor opperhoofd Jacob Gruijs en een Netsuke in de vorm van een olifant. De kamelenrol en het schild lenen zich goed om over de bijzondere band tussen Nederland en Japan te vertellen. De netsuke heeft een onderwerp dat nog niet aanwezig is in de Collectie Nederland en is een aanvulling op de verzameling van vroeg negentiende eeuwse Japanse gebruiksvoorwerpen.

Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden
Aankoop Hedendaagse kunst van Helene Akouavi Amouzou
€ 10.000
Het museum kocht acht zelfportretten van de Togolese kunstenaar Hélène Akouavi Amouzou voor het Tropenmuseum aan. De foto’s zijn in het kader van het migratie vraagstuk zeer actueel en binnen het domein van het portret als fotografisch genre onderscheiden de foto’s zich door een grote mate van originaliteit. Een aantal van de foto’s wordt direct in de vaste opstelling opgenomen.

Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden
Aankoop kledingstukken en jacht visserijgereedschap van de Inuit
€ 8.000
De aankoop betreft zeer zeldzame kledingstukken, waaronder een jongensbroekje van ijsberenbont, en jachtvisserijgereedschap van de Inuït. Deze topstukken sluiten aan bij de Arctische collectie in Nederland. De aangekochte objecten zijn zeer zeldzaam en ontbraken vrijwel geheel in de Nederlandse museumcollecties.

Bijdrage Wet Behoud Cultuurbezit

Voor eigenaren en beheerders met objecten en (deel)collecties die onder bescherming van de Wet Behoud Cultuurbezit vallen.

Louis Slangen, Renkum
€ 1.597
Louis Slangen ontvangt een bijdrage voor de restauratie van een collier dat hoort bij een Mariasculptuur in O.L.V. ten Hemelopneming kerk te Renkum. Het renaissance collier zal worden hersteld naar zijn oorspronkelijke verschijningsvorm op basis van historische foto’s. Na de restauratie is het beschikbaar voor de eredienst en devotie en kunnen bezoekers ter plekke een audiotoelichting beluisteren.

Schatkamer Sint Servaas, Maastricht
€ 21.303
De Schatkamer van Sint Servaas ontvangt een bijdrage voor het reproduceren van een replica voor het borstbeeld van Sint Servaas. Het beeld wordt veelvuldig rondgedragen bij ommegangen en processies. Door hierbij een replica in te zetten, kan het proces van verval bij het origineel worden voorkomen.

Bijdrage Collectieprogramma’s

Voor kunstmusea met een aankoopprogramma.

Bonnefantenmuseum, Maastricht
€ 230.000

Centraal Museum, Utrecht
€ 300.000

Frans Hals Museum | Museum De Hallen, Haarlem
€ 100.000

Fries Museum, Leeuwarden
€ 100.000

Gemeentemuseum Den Haag, Den Haag
€ 200.000

Groninger Museum, Groningen
€ 180.000

Keramiekmuseum Het Princessehof, Delft
€ 90.000

Museum Arnhem, Arnhem
€ 120.000

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
€ 250.000

Museum De Domijnen, Sittard
€ 150.000

Rijksmuseum Twenthe, Enschede
€ 120.000

Schunck*, Heerlen
€ 50.000

Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam
€ 250.000

Stedelijk Museum ’s Hertogenbosch, ’s Hertogenbosch
€ 90.000

Stedelijk Museum Schiedam, Schiedam
€ 50.000

TextielMuseum, Tilburg
€ 150.000

Van Abbemuseum, Eindhoven
€ 300.000

Bijdrage Collectiemobiliteit

Voor musea en overige erfgoedinstellingen voor het selecteren, afstoten en herplaatsen van collectieonderdelen.

Museum Catharijneconvent, Utrecht
€ 14.400
Collectie Kerkelijk textiel
Museum Catharijneconvent start een ontzameltraject rond de collecties kerkelijk textiel, waarbij stukken worden herplaatst in religieuze of culturele instellingen en restauratieopleidingen. Als dat niet lukt, kan vernietiging onderdeel uitmaken van het selectieproces. Er wordt onder toezicht van een begeleidingscommissie gewerkt volgens de Handreiking Roerend Religieus Erfgoed, waarin is afgesproken dat religieus erfgoed niet mag worden verkocht.

Bijdrage Samenwerking Musea

Voor musea met plannen voor duurzame samenwerkingen tussen musea en/of andere maatschappelijke partijen.

Airborne Museum ‘Hartenstein’, Oosterbeek
Kennisborging en verdieping door vrijwilligersbeleid
€ 50.000
Het Informatiecentrum Slag om Arnhem, dependance van het Airborne museum, zal in 2016 worden vernieuwd en heringericht en in 2017 zal er een tweede dependance worden gerealiseerd in de Eusebius Kerk. Om het museum op drie locaties toekomstbestendig in te richten, met oog voor voldoende educatieve grondslag en aantrekkelijk voor verschillende doelgroepen, zal het niveau van professionalisering van de organisatie verder worden geoptimaliseerd. Met dit plan wil het museum het vrijwilligersbeleid professionaliseren. Omdat dit probleem bij veel musea geldt is de toezegging onder de voorwaarde dat de uitkomsten van het traject worden gedeeld.

Allard Pierson Museum, Amsterdam
DWDD Pop-Up Museum 2
€ 50.000
In het Allard Pierson Museum vindt een tweede editie van het DWDD Pop-Up museum plaats met werk uit depots van twaalf Nederlandse musea. Deelnemende musea zijn het Universiteitsmuseum Groningen, Mauritshuis, Museum Boijmans van Beuningen, Nationaal Militair Museum, Nationaal Archief, Scheepvaartmuseum, Teylersmuseum, Museum Boerhaave, Museum Volkenkunde, Tropenmuseum, Bonnefantenmuseum en Kröller-Müllermuseum. Het initiatief laat zien dat er meerdere manieren zijn om naar een collectie te kijken en dat er vanuit verschillende perspectieven met museale collecties interessante tentoonstellingen te maken zijn. De tentoonstelling draagt bij aan de naamsbekendheid van de musea in het algemeen en die van de deelnemende musea en het ontvangende museum in het bijzonder.

Amsterdam Pipe Museum, Amsterdam
Portal tabaksmusea Europa
€ 23.780
Het Amsterdam Pipe Museum (voorheen Pijpenkabinet) wil tezamen met een aantal Europese musea met tabakscollecties een digitale portal ontwikkelen om de collecties toegankelijk te maken voor specialisten en een algemeen geïnteresseerd publiek. Door de anti-tabakscampagnes sinds het laatste decennium van de vorige eeuw is het moeilijker het cultuurhistorisch belang van de collectie onder de aandacht van pers en publiek te brengen.

Centraal Museum, Utrecht
Het vuur doorgeven
€ 95.240
Het Centraal Museum ontwikkelt samen met vier Utrechtse onderwijsinstellingen: de Agatha Snellenschool (primair onderwijs), X11 school voor grafimedia (VMBO), Grafisch Lyceum Utrecht, GLU (MBO) en HKU beeldend (HBO) een doorgaande lijn van creatief onderwijs, op basis van ervaringen opgedaan met de Werkplaats-aanpak van het Centraal Museum.

Erfgoedpartners, Groningen
Het Gezicht Van Groningen
€ 100.000
Musea, borgen, kerken en Marketing Groningen slaan de handen ineen om de Groningse collecties voor het publiek zichtbaar te maken. Naast de presentatie van de belangrijkste stukken wil het digitale museum bezoekers meenemen in een virtuele omgeving die net als een museum informatie en context biedt. Deelnemende musea maken samen digitale tentoonstellingen rondom thema’s om zo meer bekendheid te krijgen en ook meer publiek te trekken voor fysiek bezoek.

EYE filmmuseum, Amsterdam
Kunst&Zoëy
€ 24.183
EYE Filmmuseum, Foam, het Cobra Museum, De Hallen, de Appel arts centre en Singer Laren hebben de handen ineengeslagen voor de productie van Kunst & Zoëy, een televisieprogramma voor AT5/RTV Noord Holland. Presentator Eddy Zoëy komt na een succesvolle eerste serie terug met een nieuwe reeks uitzendingen, waarin hij zich telkens verdiept in een tentoonstelling bij één van de instellingen. De intentie is om de zichtbaarheid voor de eigen programmering te vergroten en een kruisbestuiving te laten ontstaan met elkaars bezoekers.

Gemeentemuseum Den Haag, Den Haag
Holland op zijn mooist in de natuur én het museum
€ 50.000
Het Gemeentemuseum Den Haag werkt samen met Natuurmonumenten aan de tentoonstelling Holland op zijn mooist, waar cultuur en natuur gekoppeld worden via de schilderkunst van de Haagse School en de bijzondere natuurgebieden van Natuurmonumenten. De opkomst van de Haagse School hing samen met de toenemende waardering van de natuur in eigen land. Dat uitte zich begin twintigste eeuw in de oprichting van de Vereniging Natuurmonumenten. De samenwerking levert voor beide instellingen een meerwaarde op en past in het beleid en de strategische uitgangspunten.

Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Hooghalen
In Beelden Gevangen
€ 13.200
Nationaal Monument Kamp Amersfoort, Nationaal Monument Kamp Vught en Herinneringscentrum Kamp Westerbork zoeken gezamenlijke naar beelden van bewaking en bevrijding van de drie belangrijkste concentratiekampen in Nederland. Volgend jaar wordt het 70-jarig jubileum van de bevrijding gevierd. Bovendien zijn de laatste overlevenden van de kampen in de nadagen van hun leven, daarom dringt de noodzaak zich op om zo veel mogelijk onontdekte bronnen op te sporen. Het gevonden beeldmateriaal zal worden ingezet in de museale presentatie van de betrokken herinneringscentra, hun educatieve activiteiten, digitale presentaties en publicaties.

Het Nederlands Stripmuseum, Groningen
Willem Retour, casestudy ontwikkeling bezoekerssoftware
€ 86.600
Het Nederlands Stripmuseum ontvangt een bijdrage voor Willem Retour, een internationaal reizende tentoonstelling over het oeuvre van cartoonist / tekenaar Bernhard (Willem) Holtrop in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en een aantal bedrijven. Het project wordt ingezet als een casestudy voor wetenschappers om onderzoek te verrichten naar bezoekersgedrag.

Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam
Walvisweken
€ 35.425
Het Scheepvaartmuseum Amsterdam ontvangt een bijdrage voor de Walvisweken in 2015 en 2016, een samenwerking met het Wereld Natuur Fonds en Museum In ’t Houten Huis in De Rijp. Via de Bezoekers komen op een speelse manier meer te weten over de relatie tussen mens en natuur en het belang van schone oceanen.. Dagelijks vinden activiteiten plaats zoals rondleidingen en familiecolleges.

Huis voor de Kunsten Limburg, Roermond
Kennisnetwerk roerend religieus erfgoed Limburg
€ 252.248
Huis voor de Kunsten Limburg ontvangt een bijdrage voor Kennisnetwerk roerend religieus erfgoed Limburg, om gezamenlijk met de betrokken partijen in Limburg dit erfgoed in kaart te brengen. Door het gebruik van de database kan de kennis over het belangrijke Limburgse religieuze erfgoed gedeeld worden en betekenis krijgen in de nationale collectie.

Joods Historisch Museum, Amsterdam
Hands On! Conference, International Association of Children in Museums
€ 30.000
Het Joods Historisch Museum organiseert samen met het Rijksmuseum Hands On! Conference, International Association of Children in Museums 2015. Het betreft een conferentie voor museumprofessionals die zich bezighouden met kindereducatie in musea, kindermusea en science centers voor kinderen tot veertien jaar. Het Scheepvaartmuseum, NEMO en de Nederlandse Museumvereniging zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van de conferentie waar een dertigtal Nederlandse musea aan deelnemen.

Landelijk contact van museumconsulenten, Roermond
Vernieuwing instrumentarium gemeentelijk museumbeleid
€ 10.000
Het Landelijk Contact Museumconsulenten, samen met Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Museumvereniging, grijpt de wens tot vernieuwing van het Tripartiete Instrumentarium Gemeentelijk Museumbeleid aan om een goede dialoog tussen gemeenten en musea te ondersteunen in de vorm van een boek. Het boek zal, naast een kort overzicht van huidige wetgeving en beleid voor gemeenten en musea, praktische handvatten geven aan gemeentebestuurders en -ambtenaren en bestuurders/medewerkers van musea over bijvoorbeeld culturele/maatschappelijke waarde, netwerkpartners, publieksbereik, personeelsbeleid, eigen inkomsten/uitgaven en museale bedrijfsvoering.

Landelijk contact van museumconsulenten, Roermond
project Een klas apart
€ 17.298
Het Landelijk Contact van Museumconsulenten wil met de 31 deelnemende musea via kennisdeling ontdekken wat een aantrekkelijke balans is tussen de behoefte van het basisonderwijs met diverse en grote schoolklassen en de mogelijkheden die musea bieden. Met als doel de musea handvatten te bieden en goede voorbeelden te delen.

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
ARTtube Connect
€ 200.000
ArtTube is het eerste structurele online samenwerkingsproject van kunstmusea in het Nederlands taalgebied. Het bouwt voort op het in oktober 2009 gestarte online videokanaal van Boijmans van Beuningen. Voor musea en culturele instellingen wordt video een steeds belangrijker medium om het publiek te informeren en bij de collectie, tentoonstellingen en activiteiten te betrekken. Boijmans van Beuningen, Gemeentemuseum, De Pont, het Stedelijk Museum en het MuHKA startten dit samenwerkingsverband. Nieuwe partners zijn Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Zicht Online en VideoDock.

Museum De Lakenhal, Leiden
De Grote Kunstshow in Den Haag, Haarlem en Leiden
€ 59.100
De Grote Kunstshow werd in 2013 en 2014 op basis van de bedrijfscollectie van de Rabobank in de Stadschouwburg Amsterdam gehouden. In 2016 wordt hij in Den Haag, Haarlem en Leiden georganiseerd. Bijzonder is dat het in elk van deze steden gaat om een nauwe samenwerking tussen een museum en een theater, te weten het Gemeentemuseum Den Haag en de Koninklijke Schouwburg, het Frans Hals Museum|De Hallen Haarlem en Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem, en Museum De Lakenhal en de Leidse Schouwburg. Nieuw is dat het niet alleen om het tonen van hedendaagse kunstcollecties gaat maar ook om oude kunst en andere museumcollecties.

Museum Het Valkhof, Nijmegen
Duurzaamheid museale sector
€ 35.000
Museum Het Valkhof ontvangt een bijdrage voor Duurzaamheid museale sector, een samenwerkingsproject van onder andere Stedelijk Museum Amsterdam, Nemo Amsterdam, Hermitage / Nieuwe kerk Amsterdam, Anne Frank Huis Amsterdam, Van Gogh Museum Amsterdam, Scheepvaart Museum Amsterdam, Amsterdam Museum, Van Abbemuseum Eindhoven, Kröller-Müller Museum Otterlo en Museum de Fundatie Zwolle. Het project start met het inventariseren en samenstellen van een actielijst op basis van de BREEAM NL in use Musea credits.

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, Amsterdam
Haalbaarheidsstudie Virtuele Tour
€ 15.000
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder ontvangt een bijdrage voor een haalbaarheidsonderzoek dat bestaat uit een ontwikkelingstraject van een virtuele tour voor ouderen door het museum. Het onderzoek bestaat uit co-creatie en het testen van twee prototypes, in samenwerking met ontwerpbureau Creative Cooperative NL en Stichting Amsta, een zorginstelling voor ouderen.

Museum Opsterlân, Gorredijk
Poëtica Informatica
€ 25.000
Museum Opsterlân ontvangt een bijdrage voor Poëtica Informatica, een tentoonstelling voor en door jongeren in samenwerking met Museum Heerenveen en daarnaast met De Educatieve Studio, de Academie voor Popcultuur van de Hanze Hogeschool en de opleiding Communication and Multimedia Design van de Noordelijke Hogeschool en erfgoedinstelling Tresoar. De plannen fungeren als een pilotproject om de museale mogelijkheden voor het presenteren van het eigentijdse leven en betrekken van de eigentijdse bevolking te onderzoeken.

Museum van Loon, Amsterdam
Haalbaarheidsonderzoek samenwerking hippomobielerfgoed
€ 15.000
Met dit plan wordt onderzocht hoe door middel van samenwerking de Nationale collectie rijtuigen kan worden onderzocht op de bouwtechnische en cultuurhistorische betekenis en de mogelijkheden voor presentaties op diverse over het land verspreide locaties waardoor het een maatschappelijke waardering zal krijgen en kan worden behouden voor komende generaties. De mogelijkheden voor digitale ontsluiting worden meegenomen in het onderzoek. Museum van Loon heeft het initiatief genomen tot de haalbaarheidsstudie, vooruitlopend op een mogelijke oprichting van de Stichting Jaar van het Rijtuig.

Nationaal Glasmuseum, Leerdam
Haalbaarheidsstudie Nieuwe Materialiteit sound art
€ 15.000
Het Nationaal Glasmuseum ontvangt een bijdrage voor Nieuwe Materialiteit sound art onderzoek, een haalbaarheidsonderzoek voor een meerjarig samenwerkingsproject van vijf partners: Muziekgebouw aan ’t IJ, Sunday Morning@EKCW, Beeldenstorm, STEIM en het Nationaal Glasmuseum.

Naturalis Biodiversity Center, Leiden
Verwonderingspaspoort
€ 100.000
Naturalis in Leiden werkt met verschillende partners in Leiden aan de ontwikkeling van het Verwonder Paspoort, een online omgeving waarin basisscholieren in een digitaal paspoort virtuele stempels kunnen verzamelen. De stempels kunnen kinderen verzamelen door educatieve activiteiten te doen op school, buiten, in het museum of thuis. Naturalis werkt hiervoor samen met Museum Boerhaave, Hortus Botanicus Leiden, PABO Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden, Technolab Leiden en verschillende basisscholen. Naast het vergroten van het publieksbereik ziet het museum in deze samenwerking de kans om meer samenhang te creëren op het gebied van wetenschap en technologie in het onderwijs.

Nederlands Fotomuseum, Rotterdam
Haalbaarheidsonderzoek Pictoria
€ 13.970
Het Fotomuseum ontvangt een bijdrage voor een haalbaarheidsonderzoek voor Pictoria, een mobiel paviljoen voor fototentoonstellingen. Qua locaties wordt gedacht aan culturele festivals, podia en musea. Partners zijn op dit moment het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Unseen en Photo Breda. Initiatiefnemers van Pictoria zijn NL Architects en Johan Idema. Pictoria zou op een aantrekkelijke manier ingezet kunnen worden om collecties zichtbaarder te maken en een potentieel groter publiek te interesseren voor collecties op het gebied van fotografie.

Paleis Het Loo, Apeldoorn
Vorstelijk verbinden
€ 132.200
In het project ‘Vorstelijk verbinden’ willen Paleis Het Loo en Museum Huis Doorn samenwerken op het gebied van collecties, tentoonstellingen, bedrijfsvoering, educatie, publieksbegeleiding en publieksinformatie. De musea willen dit realiseren door via een organisch groeiproces tot een structurele vorm van samenwerking te komen. Vooral kennisdeling, collectiemobiliteit en het openstellen van wederzijdse netwerken staan daarbij centraal. Daarnaast zal de samenwerking op het vlak van de collectiemobiliteit resulteren in twee tentoonstellingen.

Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
De Romeinse Kust, pilot netwerk Provinciale archeologiedepots
€ 82.000
Het Rijksmuseum van Oudheden ontvangt een bijdrage voor De Romeinse Kust, een samenwerking met musea Huis van Hilde, Castricum, MuZee in Scheveningen en Archeologisch Museum Aardenburg, en in nauwe samenwerking met de provinciaal archeologische depots hiervan en met de Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. Doel is het opstarten van een netwerk rond Provinciale depots, gekoppeld aan verschillende musea.

Stichting Bakkerij museum De Oude Bakkerij, Medemblik
Museaal Medemblik voor morgen
€ 50.000
Het Bakkerij Museum De Oude Bakkerij ontvangt een bijdrage voor een meerjarige samenwerking voor een gezamenlijk (open) depot en een gedeelde communicatiestrategie. Zes musea zijn betrokken: het Bakkerijmuseum, het Stoommachinemuseum, Kasteel Radboud, de Bijenstal, Meelmolen De Herder met het Poorthuis en het museum Stoomtram Hoorn Medemblik.

Stichting CODART, Den Haag
Versterking virtueel platform voor museale samenwerking
€ 32.000
CODART ontvangt een bijdrage voor kwaliteitsinvestering en vernieuwing van de website www.codart.nl. In samenwerking met ruim 300 musea in meer dan 50 verschillende landen wordt deze website gevuld met nieuwsberichten, tentoonstellingspagina’s, artikelen en interviews.

Stichting Kolleksjesintrum Fryslân, Leeuwarden
Op weg naar een gemeenschappelijk Kolleksjesintrum Fryslan
€ 123.668
Het Fries Museum krijgt een bijdrage voor een samenwerking met Tresoar, Natuurmuseum Friesland, Scheepvaartmuseum Friesland en het Landbouwmuseum om samen hun museale collecties in een gemeenschappelijk depot gaan beheren. Er wordt gewerkt aan een depotconcept dat op twee hoofdgedachten stoelt: een installatie arm en energieneutraal gebouw en een vergaande samenwerking in het behoud en beheer.

Stichting Musea en Herinneringscentra ‘40-‘45, Vught
Oorlogsmusea en herinneringscentra WO2
€ 120.713
Stichting Musea en Herinneringscentra ‘40-‘45 ontvangt een bijdrage om de online zichtbaarheid van de museale collectie WO2 te vergroten. De deelnemende instellingen zijn: Aaltense musea, Airborne Museum Hartenstein, Fries Verzetsmuseum, Joods Historisch Museum, Museon, Museum Bronbeek, Nationaal Bevrijdingsmuseum, Nationaal Monument Kamp Vught, Nationaal Monument Kamp Westerbork, Oorlogsmuseum Overloon en het Verzetsmuseum Amsterdam. Deze twaalf collecties worden in samenwerking met het NIOD nader ontsloten en gezamenlijk doorzoekbaar gemaakt via de landelijke WO2 portal Netwerk Oorlogsbronnen www.oorlogsbronnen.nl.

Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties, Leiden
Leren doe je samen
€ 103.000
Naturalis Biodiversity Center, Natuurhistorisch Museum Rotterdam, Natuurmuseum Brabant, Natuurmuseum Fryslân, Natuurmuseum Nijmegen, Natuurhistorisch Museum Maastricht, Museon, Teylers Museum, Universiteitsmuseum Utrecht, Museum TwentseWelle, Natura Docet Wonderrijck Twente en twee aanpalende instellingen Ecomare en de Hortus Botanicus Leiden werken samen aan de ontwikkeling van educatieve projecten in het project Leren doe je samen.

Stichting RKD, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag
See All This
€ 94.750
Het RKD ontvangt een bijdrage voor de realisatie van het online platform, Art Unlimited, een bundeling van het aanbod van alle kunstmusea, de mogelijkheid toegangskaarten te bestellen en de bezochte tentoonstelling te beoordelen. Een webshop maakt onderdeel uit van het platform. Art Unlimited is een initiatief van het RKD waarbij inmiddels achttien musea, waaronder het Van Gogh Museum, het Gemeentemuseum Den Haag, Boijmans van Beuningen en het Stedelijk Museum Amsterdam.

Stichting Zuiderzeemuseum, Enkhuizen
Haalbaarheidsstudie Collectie Zuiderzee
€ 15.000
Het Zuiderzeemuseum ontvangt een bijdrage voor de Haalbaarheidsstudie Collectie Zuiderzee, een onderzoek naar de samenwerking van de musea uit de Zuiderzeeregio voor de (digitale) ontsluiting van hun collecties en samenwerking op het gebied van marketing en communicatie.

Tresoar, Leeuwarden
Kunst met een opdracht, kunst en gemeenschap in Friesland
€ 145.000
Tresoar ontvangt samen met vier musea in Friesland, Museum Dr8888, Museum Heerenveen, Museum Opsterlân en Museum Sorgdrager een bijdrage voor het samenwerkingsproject Kunst in Opdracht, kunst en gemeenschap Friesland, gericht op de versterking van de relatie tussen het museum, de lokale gemeenschap en kunst in de openbare ruimte.

Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen

Voor musea en erfgoedinstellingen in Nederland die internationaal willen samenwerken.
Allard Pierson Museum, Amsterdam

De Edfu connectie (Ptolemeïsche zegelafdrukken)
€ 41.000
De belangrijkste internationale collectie Ptolemeïsche zegelafdrukken wordt verdeeld beheerd door het Allard Pierson Museum en het Royal Ontario Museum. De zegels uit 2e – 1e eeuw voor Christus uit Apollinopolis Magna, het tegenwoordig Edfu, bevatten waardevolle iconografische gegevens. De bijdrage wordt verstrekt voor het digitaal en online bijeenbrengen en ontsluiten van deze collectie, onder andere met geavanceerde 3D scanningtechnologie. Hierbij wordt samengewerkt met internationale deskundigen op dit terrein.

Centraal Museum, Utrecht
De Utrechtse Caravaggisten in een internationale context
€ 15.000
Het Centraal Museum Utrecht organiseert samen met de Alte Pinakothek in München en met internationale deskundigen een tentoonstelling over de Utrechtse Caravaggisten. De nadruk ligt op de kunstenaars die daadwerkelijk in Italië zijn geweest en het werk van Caravaggio met eigen ogen zagen. Het museum ontvangt een bijdrage in de ontwikkelingskosten van dit project. Het gaat om een ambitieuze keuze van internationale partners, waarmee nieuw onderzoek wordt ondernomen dat in een tentoonstelling op beide locaties zal uitmonden, en mogelijk ook elders.

Fries Museum, Leeuwarden
Alma Tadema: houses of life, art and imagination (working title)
€ 90.000
Het Fries Museum organiseert samen met het Leighton House in Londen en Museum Belvedère in Wenen een grootscheepse tentoonstelling over Alma Tadema, wiens werk in een nieuwe context wordt geplaatst dankzij nieuw onderzoek en nieuwe inzichten, met name over het belang van het werk van Tadema in de uitbeelding van de antieke wereld in de vroeg 20ste eeuwse filmindustrie.

Museum Catharijneconvent, Utrecht
De Heksen van Bruegel
€ 60.000
Museum Catharijneconvent organiseert samen met Musea Brugge het internationale tentoonstellingsproject ‘De heksen van Bruegel’. Uitgangspunt is onderzoek dat aantoont dat het huidige wereldwijd gebruikte heksbeeld zijn oorsprong vindt in het werk van Pieter Bruegel. De tentoonstelling toont de kunsthistorische ontwikkeling van de weergave van heksen, en hoe het beeld van de heks, aanvankelijk een schrikbeeld, zich ontwikkeld heeft tot de sprookjesfiguur van nu.

Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam
Sandberg designer of the Stedelijk
€ 10.960
De tentoonstelling over Willem Sandberg wordt georganiseerd door het Stedelijk Museum Amsterdam in samenwerking met De La Warr Pavillion in Bexhill on Sea en Fraser Muggeridge Studio in London. Sandberg (1897-1984) was directeur van het Stedelijk Museum, curator en grafisch ontwerper. Het onderzoek en de tentoonstelling plaatst zijn werk in een nieuw historisch perspectief met aandacht voor de internationale invloed van Sandberg die ook tegenwoordig nog een rol speelt.

Bijdrage Kunstbeurzen

Voor galeries die op buitenlandse kunstbeurzen werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland willen tonen. In uitzonderlijke gevallen kan een bijdrage gevraagd worden voor de productie van nieuw werk voor een bijzondere presentatie op de beurs.

Een bijdrage voor een presentatie in een aparte sectie op een kunstbeurs:

Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam
€ 1.413
Galerie Ellen de Bruijne Projects ontving een bijdrage voor de productie van nieuw werk van Lara Almarcegui in het kader van het Hors les Murs programma van FIAC 2015. In de Jardin des Plantes van Musée des Geologie toonde Almarcegui het werk Rocks of Spitsbergen, waarin zij commentaar geeft op het veranderingen die het eiland ondergaat door geologische evolutie en mijnbouw.

Liste Art Fair, Basel
€ 3.302
Liste Art Fair ontving een bijdrage ontvangen voor de uitvoering van de performance ‘’Concert for Potted Plants, Animals, Females and Other Akward Beings’’ door Melanie Bonajo tijdens de openingsavond van de beurs. Ook werd de performance opgevoerd in het kader van The Performance Programme. Bonajo werd door de beurs gevraagd om deze performance te ontwikkelen samen met de Franse kunstenaar Joseph Marzolla.

Standhuur:

ARCO Madrid 2015
Galerie Akinci, Amsterdam
€ 3.500
waterside contemporary, London
€ 3.500

ARCO Madrid 2016
waterside contemporary, London
€ 3.500

The Armory Show 2016, New York
THE BREEDER, Athene
€ 3.500
Upstream Gallery, Amsterdam
€ 3.500

Art Basel 2015
Annet Gelink Gallery, Amsterdam
€ 3.500

art berlin contemporary 2015
Galerie Fons Welters, Amsterdam
€ 3.200
Rotwand, Zürich
€ 3.500
Wilfried Lentz, Rotterdam
€ 3.500
Art Brussels 2015
Boetzelaer|Nispen, Amsterdam
€ 3.500
Galerie Juliette Jongma, Amsterdam
€ 3.500
Jeanine Hofland, Amsterdam
€ 3.500
Stigter Van Doesburg, Amsterdam
€ 3.500
waterside contemporary, London
€ 3.500

Art Cologne 2015
Galerie Akinci, Amsterdam
€ 3.500
Andriesse Eyck Galerie, Amsterdam
€ 3.500
Slewe Gallery, Amsterdam
€ 3.500
Tegenboschvanvreden, Amsterdam
€ 3.500
Galerie Fons Welters, Amsterdam
€ 3.500
Galerie Martin van Zomeren, Amsterdam
€ 3.500

ARTBO 2015, Bogotá
Ellen de Bruijne PROJECTS, Amsterdam
€ 2.718

Artissima 2015, Turijn
CINNNAMON, Rotterdam
€ 2.100
Ellen de Bruijne PROJECTS, Amsterdam
€ 2.940
Ornis A. Gallery, Amsterdam
€ 3.360

FIAC Parijs
Ellen de Bruijne PROJECTS, Amsterdam
€ 3.500
Galerie Martin van Zomeren, Amsterdam
€ 3.500
Stigter Van Doesburg, Amsterdam
€ 3.500

Frieze Art Fair London
Annet Gelink Gallery, Amsterdam
€ 3.500
Experimenter, Kolkata
€ 3.500

Frieze New York 2015
Croy Nielsen, Berlin
€ 3.500

Liste 2015
Jeanine Hofland, Amsterdam
€ 3.500
Stigter Van Doesburg, Amsterdam
€ 3.500

LOOP Barcelona 2015
Dürst Britt & Mayhew, Den Haag
€ 3.120
Tegenboschvanvreden, Amsterdam
€ 3.120

Paris Photo 2015
Flatland Gallery, Amsterdam
€ 3.500
Stevenson, Cape Town
€ 3.500

Poppositions Off fair 2015, Brussel
Eightfold, Rotterdam
€ 160

PULSE 2015, New York
LivingStone Gallery, Den Haag
€ 3.500

Sunday Art Fair 2015, Londen
Jeanine Hofland. Amsterdam
€ 2.400

VOLTA 11 Basel 2015
Galerie Akinci, Amsterdam
€ 3.500

Young International Artists (YIA), Paris
Galerie Ron Mandos, Amsterdam
€ 2.050

Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen

Voor musea en erfgoedinstellingen met experimentele en voorbeeldstellende programma’s over relevante ontwikkelingen in beeldende kunst en cultureel erfgoed.

Allard Pierson Museum, Amsterdam
€ 108.000
Het Allard Pierson Museum wil experiment, reflectie en evaluatie op het gebied van digitale innovatie binnen de museummuren stimuleren en faciliteren. Het museum richt daartoe een nieuw platform op: het Digital Museum Lab. Het betreft een vaste plek in het museum waar bestaande en nieuwe pioniers in samenwerking met het publiek, relevant en duurzaam onderzoek doen naar digitale innovaties binnen de erfgoedsector.

Amsterdam Museum, Amsterdam
€ 30.000
Amsterdam Museum experimenteert met nieuwe manieren voor publieksbenadering, publieksparticipatie en cultureel ondernemerschap. Amsterdam Museum On The Move, een mobiele expositie over de geschiedenis van Amsterdam, past binnen de doelstellingen en activiteiten van het museum. Een expositie met echte museumvoorwerpen speciaal ontworpen voor niet museale gebouwen is ook in het kader van zichtbaarheid en collectiemobiliteit van belang.

Kosmopolis Utrecht, Utrecht
€ 51.254
Mapping Slavery NL maakt de sporen van het Nederlandse slavernijverleden toegankelijk voor een breed publiek. Door lokale, nationale en transnationale verbanden van slavernijgeschiedenis centraal te stellen, (digitaal) te visualiseren en voor een breed publiek toegankelijk en aantrekkelijk te maken wil Kosmopolis Utrecht een bijdrage leveren aan het (inter)nationale slavernijdebat.

Museum voor Communicatie, Den Haag
€ 90.000
Het Museum voor Communicatie heroverweegt de eigen positie en slaat een nieuwe weg in. Het museum staat aan de vooravond van een volledige transformatie naar een interactieve experience en communicatiehub, waarin op vraag gestuurde wijze de impact van communicatie op de maatschappij en de eigen wereld aan een breed publiek aan de orde wordt gesteld.

Museum Warkums Erfskip, Workum
€ 40.000
Museum Warkums Erfskip wil de geschiedenis van Workum en omstreken in beeld brengen met de ‘city experience’, een stadswandeling die de bezoeker langs alle historische plekken van Workum leidt en de verbinding legt tussen het verleden en het heden. Voor het project Vanuit de Waag, beleef je Workum! wordt samengewerkt met culturele, commerciële en toeristische partijen in en om Workum.

Natuurmuseum Fryslân, Leeuwarden
€ 90.000
Het museum ontvangt een bijdrage voor Friesland Onder Water 3.0, een interactieve ‘dark ride’, een vaartocht onder water van ongeveer 15 minuten, te realiseren in de kelderverdieping van het museum. Naast een educatieve en museale invulling moet FOW 3.0 ook een aansprekende attractie worden en onderdeel van Leeuwarden Culturele Hoofdstad.

Oorlogsmuseum Overloon, Overloon
€ 125.000
Het museum ontvangt de bijdrage voor een nieuwe vaste expositie die vanaf april 2016 te zien is. In het Oorlogsmuseum Overloon stond voorheen militair materieel centraal, in de nieuwe opstelling komen mensen centraal te staan. Op basis van de collectie en getuigenissen wordt aandacht besteed aan het gegeven dat een oorlog mensen hun veiligheid en bestaansmiddelen ontneemt. Ook wil het museum bezoekers voor dilemma’s plaatsen en de vraag voorleggen: Wat zou jij doen?

Science Center NEMO, Amsterdam
€ 150.000
Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en met gebruikmaking van nieuwe technologieën wil NEMO in de presentatie Hoe wetenschap werkt meer samenhang creëren tussen het gebodene, onder andere door wetenschaps ‘labs’ te creëren waar hands on leren en family learning centraal staan. Met deze plannen positioneert NEMO zich als een samenwerkingspartner van wetenschappelijke onderzoeksinstellingen en gaat duurzame samenwerkingsrelaties aan met het Teylers Museum en Museum Boerhaave.

Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam
€ 140.000
Het project Alle Amsterdamse Akten betreft het online toegankelijk maken van het archief van de Amsterdamse notarissen, het grootste en belangrijkste onderdeel van het Stadsarchief met de protocollen van alle notarissen die tussen 1578 en 1915 in Amsterdam werkten. Met het toegankelijk maken in samenwerking tussen burgers en studenten historisch onderzoek gefaciliteerd en een platform voor kennisdeling geboden.

STudio for Electro Instrumental Music (STEIM), Amsterdam
€ 15.000
STEIM ontvangt een bijdrage voor een haalbaarheidsonderzoek om met een groot aantal partners onder de werktitel TONE een plan te ontwikkelen voor een nieuwe culturele instelling gericht op onderzoek, collectievorming en presentatie van geluidskunst en aanverwante experimenten.

Stichting Erfgoed Stein, Stein
€ 90.000
Het nieuwe Archeologiemuseum Stein ontvangt een bijdrage voor het programmaplan Van Stein tot Stonehenge, waarbij het prehistorisch graf in Stein in een nieuwe museale setting toegankelijk wordt gemaakt voor een breed publiek en vertrekpunt is van een presentatie over 5000 jaar grafcultuur. Op basis van de uitgebreide archiefcollectie en de kennis die in jaren is opgebouwd wil het museum uitgroeien tot een expertisecentrum over de geschiedenis van de Nederlandse grafcultuur vanaf de Prehistorie tot in de vroege Middeleeuwen.

Stichting Land Art Contemporary (LACDA), Dalen
€ 12.188
LACDA ontving een bijdrage voor een haalbaarheidsonderzoek waarmee het zijn meerjarenprogramma 2015 – 2018 inhoudelijk wil ontwikkelen en uitwerken, partnerships voor de diverse programmaonderdelen zal aangaan en de financiële haalbaarheid en private financieringsmodellen van het programma zal onderzoeken.

Stichting Open Monumentendag, Amsterdam
€ 15.000
Bijdrage voor een haalbaarheidsonderzoek publieksontwikkelingsvisie en strategie. Dit moet resulteren in een Open Monumentendag nieuwe stijl. De stichting wil een professionaliseringsslag in de organisatie bewerkstelligen om de invulling van de monumentendagen meer vraaggericht (door het publiek) te laten bepalen en de relatie tussen publiek en monumenten, ook gedurende de rest van het jaar, te versterken.

Tassenmuseum Hendrikje, Amsterdam
€ 90.000
Tassenmuseum Hendrikje realiseert een nieuwe vaste presentatie waarin het de tas meer als gebruiksvoorwerp zal presenteren en de verhalen achter de voorwerpen tot leven wil laten komen. Geschiedenis, maatschappelijke ontwikkelingen, mode, persoonlijke verhalen, productietechnieken of de schoonheid van de tas worden geïntegreerd, onder andere met moderne mediale middelen zoals 3d printing, laser cutting en nieuwe, duurzame materialen.

Van Abbemuseum, Eindhoven
€ 110.000
Het Van Abbemuseum stelt dat we ons midden in een ingrijpende paradigmaverschuiving bevinden: het ontstaan van een nieuwe wereldorde, die Europese culturele instellingen dwingt zich radicaal te herbezinnen op hun positie. Met When Our Future Began onderzoekt het museum samen met (inter)nationale musea, kennisinstituten en kunstenaars de positie van het museum in de toekomst.

Van Eesterenmuseum, Amsterdam
€ 14.450
Bijdrage aan een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe opzet voor het Van Eesterenmuseum met een nieuw paviljoen, de ontwikkeling van een breder programma, het opzetten van intensieve samenwerking met andere culturele instellingen, een connectie met de collectie op straat en de start van een beeldenroute.

Wereldmuseum Rotterdam, Rotterdam
Afrika 010 en Oceanië
€ 75.000
Het Wereldmuseum hoopt met een nieuwe koers het vertrouwen in het instituut te herstellen en de collectie terug te geven aan Rotterdam en Nederland. Dat wil het museum doen door aandacht te besteden aan twee belangrijke collecties: Afrika en Oceanië. De eerste tentoonstelling Afrika 010 betreft de Afrikacollectie en gaat over onderling contact en culturele wisselwerking.

Stichting De Bastei, Nijmegen
€ 75.000
De Bastei kreeg een bijdrage voor de inrichting van het nieuwe natuur en cultuurhistorisch centrum, waarin het verhaal van de rivier de Waal, de natuur en de cultuurhistorie van Nijmegen wordt verteld met tentoonstellingen, educatieve activiteiten en toeristische arrangementen.

De Oude Kerk, Amsterdam
€ 21.796
Bijdrage aan de luisterroute, een individuele geluidswandeling door de kerk, waarin een eigenzinnige verteller, muziek, interviews, archief en omgevingsgeluiden gecombineerd worden. De bezoeker kan aan de hand van bijzondere en verborgen verhalen het gebouw ontdekken.

Museum Het Schip, Amsterdam
€ 50.000
Museum Het Schip ontving een bijdrage voor de realisatie van een nieuwe vaste presentatie over de Amsterdamse school waarbij het cultuurhistorische en het architectonische verhaal van deze bouwstijl wordt gecombineerd.

Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen

Voor presentatie-instellingen met programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst.

Casco Office for Art, Design and Theory, Utrecht
Programma 2016 – 2017
€ 400.000
Casco kreeg een bijdrage voor het programma ‘Unlearning Centers’ waarmee het kritisch reflecteert op alternatieve vormen van samenleven en kennisuitwisseling. Naast soloprojecten door kunstenaars ontwikkelt Casco eigen langdurige onderzoekstrajecten en –projecten.

Extrapool, Kulturele Nijmeegse Universele Stichting (KNUST), Nijmegen
Programma 2016 – 2017
€ 200.000
Extrapool kreeg een bijdrage voor een programma dat focust op de drie pijlers ‘sound, art & print’ (geluidskunst, beeldende en performancekunst en grafisch risodrukwerk). Het programma bestaat uit incidentele performances, concerten en in serie terugkerende projecten en thematische evenementen.

Hotel Mariakapel, Hoorn
Programma 2016
€ 65.000
Hotel Mariakapel kreeg een bijdrage voor een programma gebaseerd op (groeps)residencies. Het programma van 2016 bestaat uit zes residencies van (inter)nationale kunstenaars.

Instituto Buena Bista, Willemstad, Curacao
Programma 2016
€ 125.000
Het programma van het IBB in Willemstad kent drie pijlers: gastateliers, educatie en uitwisseling. Nieuwe elementen in het programma zijn de uitwisseling met residenties in het Caribisch gebied, de start van ‘E Fabbrica’ om terugkerende IBB’ers te helpen bij de start van hun creatieve beroepspraktijk, en de ontwikkeling van expositieruimte Esmeralda waar permanent werk van gastkunstenaars te zien zal zijn.

Kunstvereniging Diepenheim, Diepenheim
Programma 2016 – 2017
€ 250.000
Kunstvereniging Diepenheim kreeg een bijdrage voor een programma met nadruk op drie pijlers: zogenaamde ‘ruimtelijke’ kunst, buiten/landschapskunst en tekenkunst. Het programma bestaat uit jaarlijks acht tentoonstellingen die het ritme van de seizoenen volgen. Thema is ‘Melancholie van vertrek’, gebaseerd op een schilderij van de surrealistische schilder Giorgio de Chirico uit 1914.

Nieuwe Vide Artspace en Studios, Haarlem
Programma 2016
€ 80.000
Het programma van Nieuwe Vide in Haarlem heet ‘We Lost Control Again’ en gaat over de vraag hoe de mens controle kan krijgen op zijn omgeving. Het programma vertrekt vanuit het begrip ´counter culture´ en belicht tegenkrachten, correctiemechanisme en alternatieve zienswijzen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Behalve een presentatieruimte beheert Nieuwe Vide ook twintig studio’s.

Onomatopee, Eindhoven
Programma 2016
€ 95.000
Onomatopee kreeg een bijdrage voor het programma ‘Radical Aesthetics’, een serie solo-exposities, publicaties en een aantal coproducties. Elke solo-expositie bestaat uit een ruimte waar een nieuw werk getoond wordt, een ruimte met documentatie en telkens een publicatie.

P/////AKT, Amsterdam
Programma 2016
€ 45.000
P/////AKT kreeg een bijdrage voor een programma met solotentoonstellingen die zijn gekoppeld aan het jaarthema ‘Le Pense Bête’, geheugensteuntje en een referentie aan een werk van Marcel Broodthaers. Het programma bestaat uit zes solotentoonstellingen rondom subthema’s, waarbij een kunstenaar telkens gekoppeld wordt aan een reflectant en een schrijver.

Paradox, Edam
Programma 2016
€ 180.000
Bijdrage aan het programma van Paradox met nieuwe multimediale fotoprojecten met verschillende fotografen. Onderdeel van de projecten zijn fotoboeken, websites en tentoonstellingen in samenwerking met diverse partners op verschillende podia. Ook Ydoc is een programmaonderdeel dat de mogelijkheden van apps en andere digitale innovatie onderzoekt.

Stichting Ateliers ’89, Oranjestad, Aruba
Programma 2016
€ 70.000
Bijdrage aan het programma waarvoor tien residencies van internationale kunstenaars staan gepland. Zij zullen nieuw werk maken en het lesprogramma voor schoolkinderen, amateurs en professionele Arubaanse kunstenaars verzorgen. Daarnaast ontwikkelt Ateliers’89 cultuureducatieve projecten in de buitenwijken van Aruba en vindt in 2016 de vierde editie van ‘Caribbean Linked’ plaats, een actieve werkperiode voor jonge makers uit twaalf verschillende Caribische landen.

Stichting Fotodok, Utrecht
Programma 2016
€ 60.000
Fotodok kreeg een bijdrage voor een programma met focus op documentaire fotografie dat bestaat uit drie presentaties met randprogramma en educatie rondom het thema ‘Hoop, Geloof en Liefde’.

Stichting West, Den Haag
Programma 2015
€ 150.000
West programmeert vooral duo en solopresentaties en richt zich in een vierjarig traject op superhybride kunst: kunst die niet terugverwijst naar één specifieke culturele achtergrond en onderhevig is aan uiteenlopende invloeden. In het afsluitende jaar 2015 legt West de focus op het individu in de context van de samenleving, of: het individu als politiek wezen.

Stichting West, Den Haag
Programma 2016 – 2017
€ 300.000
Met het thema Urtopie onderzoekt West de maatschappelijke betekenis van beeldende kunst via vier thematische lijnen: Tijd & Plaats, Geloof & Werkelijkheid, Taal & Beeld en Privacy & Democratie. Het programma bestaat uit projecten op eigen locatie, grootschalige projecten op externe locatie, internationale projecten bij ARCO Madrid, essays en publicaties, debatten en lezingen.

Bijzondere projecten

Open oproep crossovers
Emmeline de Mooij, Amsterdam
After the Future 02
€ 10.000
Beeldend kunstenaar Emmeline de Mooij ontvangt samen met grafisch ontwerper Adriaan Mellegers een bijdrage voor een werkperiode bij Het Vijfde Seizoen in Den Dolder, een residency op het terrein van een psychiatrische instelling. De samenwerking is in het kader van het sciencefiction project After the Future 02. De aanvragers gaan hiervoor een scenario schrijven dat de basis moet vormen voor een video, een ruimtelijk werk en een publicatie.

Germaine Kruip, Amsterdam
Nieuwe Werkmethode / A Possibility of an Abstraction
€ 27.688
Germaine Kruip ontvangt een bijdrage voor de ontwikkeling van een nieuwe werkmethode, waarmee ze zich op het grensvlak tussen beeldende kunst en scenografie wil begeven.

Suze May Sho, Arnhem
Project Probe
€ 24.650
Suze May Sho ontvangt een bijdrage om het digitale platform in dialoog met diverse vertegenwoordigers uit verschillende disciplines uit te bouwen. Het oorspronkelijk voor kunstenaars ontwikkelde format blijkt voor vormgevers, architecten, theatermakers, kunsthistorici, filmmakers en architecten eveneens aantrekkelijk.

Zone2source, Amsterdam
Machine Wilderness
€ 30.000
Zone2source werkt samen met Alice Smits en Theun Karelse/Proefstation MidWest aan Machine Wilderness, een experimenteel project waarin het ontwikkelen van een interdisciplinair kennisveld centraal staat. Het uiteindelijke doel van Machine Wilderness is het ontwerpen van een Machine Wilderness Lab en een Machine WildernessZoo waarin de samenleving van machines en dieren en planten ontwikkeld en bestudeerd wordt.

Open Oproep Werkbijdrage Kunstinitiatieven

Via een open oproep konden kunstinitiatieven een bijdrage van € 10.000 aanvragen, flexibel te besteden aan activiteiten in 2015-2016.

222Lodge, Dordrecht (€ 6.000)
222Lodge organiseert avonden voor beeld en geluid: om de twee maanden worden twee kunstenaars uitgenodigd om een programma samen te stellen waarbij geen eigen werk gepresenteerd wordt. 222Lodge gaat investeren in de eigen activiteiten, vooral in de projecten TheConceptBank, CityLodges en CommandoRadio.

B32, Maastricht
B32 is een kunstenaarsinitiatief met een focus op jonge kunstenaars en werkt bewust zonder curator. Naast tien grote exposities per jaar, probeert het initiatief zoveel mogelijk zichtbaarheid te creëren voor jonge kunst via workshops, try outs voor performances en experimenten met tentoonstellingsconcepten. Het is de plek waar de kunstscene van Maastricht zich treft en in contact komt met internationale kunstenaars die tijdelijk in de regio werken. De bijdrage wordt ingezet voor verschillende projecten.

De Fabriek, Eindhoven
De Fabriek is gevestigd in een oude fabriekshal en wordt zowel inhoudelijk als praktisch geleid door professionals uit het vakgebied van kunst en design, die op vrijwillige basis exposities en manifestaties organiseren. Kunstenaars worden uitgenodigd voor een werkperiode in De Fabriek, of dienen een voorstel in waarbij de kunstenaars de vrijheid en mogelijkheid krijgen om nieuw werk te realiseren en nieuwe stappen te maken. Met de bijdrage gaat het initiatief een aantal zaken aanscherpen en verbeteren.

Studio Complex&Hangarrrrrr, Enschede
Studio Complex & Hangarrrrrr is een kunstcollectief van een groep internationale kunstenaars, gesitueerd in twee naast elkaar gelegen ateliercomplexen met kunstenaars in uiteenlopende disciplines. Het is een gezamenlijk platform voor het organiseren van culturele evenementen. Centraal in de werkwijze staan de DIY mentaliteit en samenwerking, het creëren van een efficiënte werkomgeving, opzetten en uitvoeren van festivals en samenwerkingen met gastkunstenaars, creatie van een sculptuurtuin rondom de studio en de ontwikkeling van een eigen expositieruimte.

FIBER, Amsterdam
FIBER presenteert, ondersteunt en ontwikkelt artistieke producties op het snijvlak van beeldende kunst, digitale cultuur en vernieuwende podiumkunsten. De focus ligt op mensen die vanuit een hybride achtergrond werken en hun ideeën, vaardigheden en strategieën delen. FIBER presenteert de creatieve en artistieke toepassingen van (digitale) technologie en wetenschappelijke ontwikkelingen, door artistiek onderzoek te combineren met een programmering van installatie-kunst en audivisuele performances. Met de bijdrage wil men als initiatief de werkzaamheden voortzetten en daarnaast kunnen werken aan een gezamenlijke programmering met Muziekgebouw aan ‘t IJ, het Resonate Festival in Belgrado, het collectief Cocolab in Mexico-Stad en Retune Conference in Berlijn.

Fw:, Amsterdam
Fw: is een platform voor fotografie en een kleine, onafhankelijke uitgeverij van fotoboeken en presenteert werk van fotografen in magazines, tentoonstellingen,debatten, boeken, online en op beurzen. De laatste jaren is de focus komen te liggen op het maken van fotoboeken. De bijdrage zal worden gebruikt om Fw: magazine nieuw leven in te blazen en daarmee een verdiepend multi-platform gesprek over fotografie mogelijk te maken.

Greylight Projects, Heerlen
Greylight Projects is een projectruimte voor beeldende en geluidskunst en richt zich via een residencyprogramma op onderzoek, ontwikkeling en productie van kunstprojecten met een multidisciplinaire inslag en gerelateerd aan de openbare ruimte. Uitgangspunt daarbij is de ‘mentale architectuur’: welke relaties bestaan er tussen toeschouwer, kunstwerk, ruimte, context en tijd. De werkbijdrage zet Greylight Projects in om nieuwe financieringsmodellen te ontwikkelen, begeleiding van de kunstenaars te optimaliseren en de faciliteiten te verbeteren.

ACSH / De Perifeer
De Perifeer is een platform voor avontuurlijke muziek dat gelimiteerde uitgaven uitbrengt, optredens organiseert en werk wil tonen dat nieuwsgierigheid opwekt. De bijdrage is bedoeld voor de ontwikkeling van een nieuwe serie uitgaven waareen geluidsdrager de objecten een directe link hebben met live optredens.

CODE ROOD
Code Rood wil ruimte en een platform bieden aan kunstenaars om te experimenteren. Acht keer per jaar zijn het terrein en expositiegebouwen voor het publiek toegankelijk. Kunstenaars zijn dan bij hun werk aanwezig om met het publiek het gesprek aan te gaan. Het plan voor 2015 behelst acht CODE Rood zaterdagen en verdere ontwikkeling en verdieping van de activiteiten. De organisatie wil de bijdrage gebruiken om deze te realiseren en extra aandacht te kunnen besteden aan communicatiemiddelen.

Kunstverein, Amsterdam
Kunstverein is een kunstinitiatief met het organisatiemodel van een vereniging waarbij de leden contributie betalen. Het programma bestaat uit exposities in de eigen projectruimte (ook met gastcuratoren), kunstenaarspublicaties en projecten op locatie in samenwerking met derden. Kunstverein gebruikte de bijdrage om grotere internationale projecten mogelijk te maken.

Side Room, Amsterdam
Het platform The Side Room opereert vanuit een ruimte bij de Amsterdamse ‘artist run’ bierbrouwerij Butcher’s Tears en werkt samen met kunstenaars, wetenschappers, muzikanten, activisten en studenten aan korte en langere activiteiten “for intersectional feminist, queer, anti racist, anticolonial practices”. The Side Room wil het eigen onderzoek verder verdiepen en daarbij medewerkers kunnen betalen voor hun werkzaamheden.

San Serriffe, Amsterdam
(€ 6.450)
San Serriffe is een projecteruimte annex boekwinkel annex plek voor debat en discussie. Het activiteitenprogramma draait om kunst en kunstenaarspublicaties en bestaat uit artist talks, tentoonstellingen, (boek)presentaties, discussies, performances, leesgroepen en screenings die publiceren in de meest uitgebreide zin van het woord verkennen. San Serriffe wil de kwaliteit van het programma vergroten op het gebied van honoraria, randvoorwaarden en technische faciliteiten. Daarnaast wil het de communicatie verbeteren en het netwerk onder uitgevers versterken.

Rongwrong, Amsterdam
Rongwrong heeft tot doel kunst en discours in een huiselijke setting bijeen te brengen. Het wil een platform zijn voor jonge kunstenaars in een internationale context door het bijeenbrengen van een intergenerationeel samengestelde keur aan internationaal opererende kunstenaars, dichters, ontwerpers en kunsthistorici. In de eigen projectruimte worden tentoonstellingen, lezingen en debatten georganiseerd. De bijdrage zet Rongwrong in om het lopende programma Processing Affects op een hoger professioneel niveau te realiseren.

SIGN, Groningen
SIGN programmeert overwegend jonge kunstenaars, scout daarvoor in heel Nederland en richt zich op experiment en interactie met publiek. De activiteiten vinden plaats in de eigen expositieruimte en ook in de openbare ruimte, daarnaast neemt SIGN deel aan evenementen zoals de KunstVlaai. SIGN gebruikt de bijdrage om reële vergoedingen te kunnen betalen en reflectie op de projecten te bevorderen.

Stichting B.a.d., Rotterdam
B.a.d. functioneert als culturele vrijplaats en gastatelier voor kunstenaars en maakt de ontwikkeling en presentatie van nieuw werk mogelijk. Met de bijdrage wil het initiatief de modus operandi inhoudelijk verdiepen in samenwerking met experts en professionals uit verschillende velden en via publiek toegankelijke events. Daarnaast zal worden gewerkt aan een aantal specifieke projecten en presentaties.

Stichting Billytown, Den Haag
Billytown is een plek waar kunstenaars, architecten en ontwerpers samenkomen. Er worden screenings, discussies, exposities, projecten en een artist in residence programma georganiseerd. Billytown is in transitie en gaat verder als (artist run) gallery. De bijdrage zet Billytown in voor de tentoonstellingen, continuering van het AIR programma en communicatie.

Stichting FLAT, Amsterdam
FLAT initieert, produceert en presenteert hedendaagse kunstprojecten in de Amsterdamse Bijlmer en is zeer betrokken bij het sociaal leven in de buurt. De events van de gevarieerde groep betrokken kunstenaars worden georganiseerd in en rondom FLATSTATION en het FLAT AIR residency programma. De bijdrage zal gebruikt worden voor een kickstart van het initiatief, om hernieuwd invulling te geven aan FLATSTATION en het initiatief nog scherper op de kaart te zetten.

Stichting Here to Support, Amsterdam
Here To Support is een initiatief ontstaan vanuit het vluchtelingencollectief We Are Here dat uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland verenigt. Met de activiteiten wil het deze groep vluchtelingen zichtbaar, hoorbaar en weerbaar maken. Zij doet dit via de We Are Here Academy waar professionals lesgeven aan vluchtelingen en via We Are Here Cooperative, een platform dat mogelijkheden voor productie biedt. Daartoe worden samenwerkingen geïnitieerd tussen vluchtelingen en kunstenaars. De werkbijdrage zet Here To Support in voor een internationaal Forum op het drielandenpunt en We Are Here Documenting waarin fotografen, journalisten en filmmakers aan de vluchtelingen worden gekoppeld.

Stichting IK, Vlissingen
Stichting Ik is een productie en tentoonstellingsruimte. De stichting werkt met vrijwilligers en is internationaal georiënteerd. IK wil meer verbinding maken met onderwijs en wetenschap. Gedurende een jaar wil de organisatie nieuwe vormen en modellen van artistieke zelforganisaties in kaart brengen, documenteren en tonen. Hiervoor wil zij kijken naar de kunstwereld en naar andere sectoren.

Stichting PrintRoom, Rotterdam
PrintRoom is een platform voor het maken, presenteren en distribueren van kunstenaarsboeken en “artist printed matter”. PrintRoom onderzoekt hedendaagse strategieën voor onafhankelijk publiceren door middel van haar doorlopende programma van kunstenaarsgesprekken, boekpresentaties, performances, tentoonstellingen en workshops, in Rotterdam en internationaal. De bijdrage wordt gebruikt om te investeren in gespecialiseerde medewerkers die het team moeten versterken. Ook wil PrintRoom investeren in de programmering en het publieksbereik en de zichtbaarheid.

VHDG, Leeuwarden
VHDG is een kunstenaarsinitiatief dat een podium biedt aan experiment. De focus ligt daarbij op samenwerking met jonge, nationaal opererende beeldend kunstenaars in combinatie met hedendaagse Friese en internationaal werkende kunstenaars in projecten die ingaan op sociale en maatschappelijke thema’s. VHDG gebruikt de bijdrage om de lopende projecten extra kwaliteit te kunnen geven.

Whatspace, Tilburg
Whatspace is een ‘networked collective’ uit Tilburg zonder vaste, eigen ruimte. Het organiseert presentaties op verschillende locaties: van museum-achtige tentoonstellingen tot vagere, ruigere, pop-up projecten op plaatsen die nooit bedoeld waren voor tentoonstellingen. De bijdrage gebruikt Whatspace voor twee tentoonstellingen, de voortzetting van een debatreeks en de productie van een boek met alle activiteiten sinds 2008.

Bijzondere Projecten Buitenland (DCMA)

Een gezamenlijk programma van de Nederlandse cultuurfondsen dat zich richt op culturele activiteiten in een aantal landen, waaronder Zuid Korea.

Ksenia Galiaeva, Amsterdam
€ 10.000
Beeldend kunstenaar Ksenia Galieava ontvangt een bijdrage om als pre-resident de mogelijkheden te onderzoeken van een residency bij het Museum of Modern and Contemporary Art in Seoul. Galiaeva wil tijdens haar residency onderzoek doen naar de verbintenis tussen beeld en taal, kalligrafie en schilderkunst.

Melvin Moti, Rotterdam
(DCMA)
€ 3.400
Melvin Moti ontvangt een bijdrage voor een onderzoeksreis naar Zuid Korea, onder andere naar het Busan Filmfestival, om de mogelijkheden te onderzoeken voor een werkperiode waarin hij onderzoek wil doen naar de experimentele film in Korea.

Melvin Moti, Rotterdam
Residency Art Sonje, Seoul
€ 9.150
Melvin Moti ontvangt een bijdrage voor een residency periode bij het artplatform Art Sonje waarin hij onderzoek wil doen naar experimentele en modernistische films in Zuid Korea.

Bijzondere projecten

Fonds als Relatiemakelaar
De Nederlandse Opera, Amsterdam
€ 27.000
Op initiatief van De Nederlandse Opera en in samenwerking met het Mediafonds zal een redactie van jonge makers een pilot samenstellen voor het televisieprogramma Meeloper (werktitel) over kunst en samenleving, waarin een gesprek op gang wordt gebracht waarbij de kunstenaar de kans krijgt de samenleving op eigen wijze te beschouwen. Het programma wil bijdragen aan een andere of hernieuwde manier van kijken naar kunst en naar de rol van kunstenaars in de Nederlandse samenleving.

Kunsthal 45, Residu 3
€ 22.362
Kunsthal 45 in Den Helder ontvangt een bijdrage voor de groepsexpositie Residu 3 met werk van alle kunstenaars die tussen 2012 en 2015 in het gastatelier Pompgemaal Den helder hebben gewerkt. Hiermee worden de resultaten van de werkperiodes voor een breder publiek inzichtelijk gemaakt. Naar aanleiding van de tentoonstelling verschijnt ook een publicatie.

Stichting Danaë Moons, Den Haag
€ 15.000
Bijdrage aan een publicatie over leven en werk van de sinds begin 2015 vermiste kunstenaar Danaë Moons. Moons ontving in het recente verleden een Werkbijdrage Jong Talent. In 2016 zal op verschillende manieren aandacht worden besteed aan haar werk. Met de publicatie wil Stichting Danaë Moons het eigentijdse handschrift en de zoektocht van deze startende kunstenaar in beeld brengen en een plek geven in de kunstgeschiedenis.

Zichtbaarheid & Promotie
Museum De Lakenhal, Leiden
€ 1.500
Bijdrage aan de Industry Day 2015, waarbij Museum De Lakenhal haar rol als netwerkorganisatie en relatiemakelaar in de regio concretiseert. Kunstenaars uit de regio Leiden worden tijdens deze dag via lezingen en workshops geholpen bij hun artistieke en professionele ontwikkeling en zichtbaarheid in de maatschappij. Verschillende organisaties leveren hier een bijdrage aan. Via de bijdrage wordt onderzocht of een dergelijke industry day kan dienen als model voor musea elders in het land.

Pilotproject 2012
Fonds Kwadraat , Amsterdam
€ 44.000
Partnerbijdrage op gebied van skyfinanciering aan het Fonds Kwadraat (voorheen Materiaalfonds). Dit fonds biedt talentvolle kunstenaars de mogelijkheid een rentevrije lening af te sluiten voor het ontwikkelen, maken en presenteren van nieuw werk. Met de leningen wil het bijdragen aan de professionalisering en groei van de kunstsector. Door zelf te investeren vergroten kunstenaars hun economische en financiële zelfstandigheid en kan hun artistieke praktijk groeien. Het verstrekken van leningen is een duurzame manier van financieren. Een bedrag wordt uitgeleend en komt weer terug, zodat het geld telkens opnieuw en steeds voor andere projecten kan worden ingezet.

Pilotprojecten
Opdrachtgeverschap & Ontwikkeling
Museum für Moderne Kunst Frankfurt am Main
Frankfurt Bookfair 2016
€ 200.000
Het Museum für Moderne Kunst in Frankfurt ontvangt een bijdrage voor de overzichtstentoonstelling Memory and Identity van Fiona Tan in 2016, met een in opdracht te maken nieuw werk. De tentoonstelling wordt georganiseerd ter gelegenheid van het feit dat Nederland en Vlaanderen in 2016 gastland zijn op de Frankfurter Buchmesse. Bij de tentoonstelling verschijnt een uitgebreide monografie.

Samenwerking & Overdracht
sundaymorning@ekwc, Oisterwijk
Platform Werkplaatsen
€ 7.000
Bijdrage aan een nieuwe online helpdesk. Platform Werkplaatsen is ontstaan vanuit de urgentie van werkplaatsen om meer samen op te trekken, ervaring en kennis te delen en een duidelijke positie in te nemen over het belang en de betekenis van de werkplaatsen vanuit de kunst, in verbinding met techniek en educatie, wetenschap, bedrijfsleven en de samenleving. Platform Werkplaatsen maakt in eerste instantie het aanbod aan werkplaatsen zichtbaar.

Zichtbaarheid & Promotie
Exhibitionist, Rotterdam
€ 10.000
De bijdrage aan Exhibitionist is bestemd voor de doorontwikkeling van een online platform voor hedendaagse beeldende kunst en het publiek. Exhibitionist is een digitale tentoonstellingsagenda voor Nederland en Vlaanderen, dat het actuele aanbod van musea, presentatieruimten en galeries presenteert. Exhibitionist wil doorgroeien tot een kunstkritisch platform dat nieuwe vormen van kunstkritiek mogelijk maakt.

Extra Extra, Rotterdam
€ 10.000
Extra Extra is een tijdschrift en een interdisciplinair platform voor erotiek en kunst. Het podium biedt ruimte biedt aan kunstenaars, schrijvers en bemiddelaars en is gericht op een internationaal kosmopolitisch publiek. Met de ontwikkelbijdrage wordt het online gedeelte uitgebouwd en wordt een brug geslagen tussen de analoge en digitale activiteiten. Het platform onderzoekt met deze stap nieuwe vormen van representatie en in het verlengde daarvan naar nieuwe verdienmodellen voor kunst en kunstenaars. Het op een laagdrempelige manier zichtbaar maken van kunst staat daarbij centraal.

HMK, Hotel Mariakapel, Hoorn
€ 4.225
HMK heeft bij wijze van pilot een bijdrage ontvangen voor deelname aan The Others Art Fair in Turijn met een presentatie van Tjalling Quinten Mulder. Tjalling Quinten Mulder gebruikt zijn lichaam om in dialoog te gaan met traditionele materialen en productieprocessen. HMK kreeg tevens de uitnodiging van The Others om met deze presentatie deel te nemen aan de tentoonstelling EXHIBIT die tegelijkertijd met de beurs op een andere locatie in Turijn plaatsvond.

nai010 uitgevers, Rotterdam
€ 29.633
Uitgever nai010 ontvangt een bijdrage voor de Engelstalige editie van het boek Cobra. De weg naar spontaniteit. Het betreft hier een pilotproject op het gebied van internationale zichtbaarheid en promotie. In de evaluatie zal bekeken worden wat het effect is van een vertaling van bestaande publicaties over kunstenaars uit Nederland voor de zichbaarheid in het buitenland.

Stichting Patty Morgan, Amsterdam
€ 10.000
De bijdrage aan Patty Morgan is bestemd voor de ontwikkeling van een vernieuwend online platform dat op een innovatieve en toegankelijke manier zorgt voor een betere aansluiting tussen productie, presentatie en verkoop van het werk van beeldend kunstenaars voor een breed en deels nieuw publiek. Het maakt gebruik van hedendaagse technologieën en van de sociale netwerken van de gebruikers en onderzoekt nieuwe vormen van representatie van beeldende kunst en in het verlengde daarvan naar nieuwe verdienmodellen voor kunst en kunstenaars. Het op een laagdrempelige manier zichtbaar maken van kunst staat daarbij centraal.

We Like Art, Haarlem
€ 10.000
We Like Art krijgt een bijdrage voor de doorontwikkeling van een nieuw internationaal online podium voor Nederlandse kunstenaars. Doel van de stichting is de afname van kunst te stimuleren en een nieuw publiek te bereiken voor het kopen van kunst. We Like Art heeft een aanvullende bemiddelende rol en werkt samen met een groot netwerk van galeries, kunstenaars, uitgevers en musea. We Like Art zal met de bijdrage een geïntegreerd online platforn bouwen, waarin website, blog en online koopomgeving elkaar versterken.

Uitbreiding en versterking partnerschappen talentontwikkeling
Jan Van Eyck Akademie, Maastricht
€ 18.000
Toekenning voor de pilotfase van een serie masterclasses met als titel The Drive of…, die in 2015 worden georganiseerd door de Jan van Eyck Akademie in Maastricht. De serie speelt in op de veelgehoorde wens van jongere kunstenaars om voor korte tijd volledig geconcentreerd met anderen in een open context hun werk te beschouwen, betekenis te genereren en nieuw werk te laten ontstaan. De eerste masterclasses zijn ‘The Drive of Dawing’ en ‘The Drive of Filmmaking’.

Kunstpodium T, Tilburg
€ 29.400
De voortzetting van het partnerschap met Kunstpodium T past binnen de kaders van de Meester gezelregeling en het versterken van partnerschappen op gebied van talentontwikkeling. Met het project Apprentice/Master (voorheen Meester/Leerling) biedt Kunstpodium T een podium aan net afgestudeerde kunstenaars die samen met een ervaren vakgenoot komen tot een uitwisseling van kennis en ervaring. De resultaten worden getoond bij presentatie-instellingen in binnen- en buitenland en worden inzichtelijk gemaakt met een serie Meestergesprekken en De Dag voor de Jonge Kunstenaar bij Museum De Pont.

Landelijk contact van museumconsulenten, Roermond
€ 32.000
Bijdrage aan het project Kansplaatsen waarbij erfgoedtalent werkervaring wordt geboden, coaching door mentoren en extra training. Het project is een samenwerking tussen stichting Landelijk Contact Museumconsulenten  en detacheringsbureau Vriens Archeo Flex en biedt kansen aan jong of startend talent in de museum en erfgoedsector. Afgestudeerde talenten worden voor de duur van minimaal zes maanden geplaatst bij een museum of erfgoedinstelling om te werken aan een specifiek project of een vraagstelling die aansluit bij de kwaliteiten van de starters. Voor erfgoedinstellingen biedt het de mogelijkheid om overdracht te realiseren en in te spelen op de flexibilisering van de arbeidsmarkt.