Voor de eeuwigheid? Over collectiebeleid in Nederland

Met de publicatie Voor de eeuwigheid? Over collectiebeleid in Nederland willen de voormalige Mondriaan Stichting en Erfgoed Nederland een bijdrage leveren aan de discussie over het collectiebeleid in Nederland. Vijfentwintig directeuren van erfgoedinstellingen, beleidsmakers en experts geven in deze publicatie hun opinie over de rol die Collectie Nederland, het publiek en collega-instellingen in hun verzamelbeleid spelen. Hoe komen collecties tot stand? Wie bepaalt wat wordt aangekocht? En wie bepaalt wat Collectie Nederland is?

Het boek Voor de eeuwigheid? daagt uit en wil debat losmaken, maar wil vooral een inspirerende bijdrage leveren aan de ambities en mogelijkheden van erfgoedbeherende instellingen en aan het ontwikkelen van een bredere visie op collectievorming in Nederland.

Redactie: Richard Hermans, Wim Hupperetz, Gitta Luiten, Taco de Neef, Marineke van der Reijden, Astrid Weij
Vormgeving: Thonik
ISBN: 978-90-5662-649-5
Prijs: 19,50

Voor de eeuwigheid? wordt uitgegeven bij NAi publishers en is verkrijgbaar bij de boekhandel of te bestellen via NAi Publishers.