Sebastiaan Visser. Foto: Ernst van Deursen

Sebastiaan Visser

administratief medewerker

Sebastiaan Visser is medewerker projectadministratie. Hij draagt zorg voor de ondersteuning en administratieve verwerking van aanvragen, zoals de Werkbijdrage Bewezen Talent, Opdrachtgeverschap, Projectinvestering Instellingen, Experimenteerreglement kunstenaarshonoraria en Presentatie Buitenland. Sebastiaan studeerde Media- en Cultuurwetenschappen, speciaal Film Studies. Verder is hij freelancer in communicatie en productie van (internationale) filmfestivals. s.visser at mondriaanfonds.nl