Sandra de Boer

administratief medewerker

Sandra de Boer draagt op de projectadministratie zorg voor de ondersteuning en verwerking van aanvragen in het kader van 75 jaar vrijheid. Ook verwerkt ze aanvragen voor de Werkbijdrage Jong Talent, Projectinvestering Instellingen, de Bijdrage Beschermd Cultuurgoed en het Experimenteerreglement kunstenaarshonoraria. Eerder was zij als administratief medewerker bij het NICAM betrokken bij het Europese classificatiesysteem voor games en werkte ze bij het NIOD in Amsterdam. Ze voltooide het basisjaar van een opleiding fotografie en studeerde aan de Hogeschool voor Economische Studies in Amsterdam. s.deboer at mondriaanfonds.nl