Julika Rudelius

Julika Rudelius Julika Rudelius

Geboren: 1968, Keulen, Duitsland
Werkgebied: Beeldend Kunstenaar
Website: www.rudelius.org

“Ik kijk er naar uit als mentor over een langere periode bij het werkproces van een mentee betrokken te zijn, om zo elkaars onderzoek en werk te verrijken.”

“Sinds 2000 werk ik voornamelijk met video en fotografie, en toon in mijn kunst de dingen die hieruit ontstaan. Voorheen werkte ik bij uitgeverijen in Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten, en fotografeerde voor tijdschriften. Ik ben Duitse, maar woon al meer dan de helft van mijn leven buiten Duitsland.

In veel van mijn werk speel ik met mijn rol als buitenstaander. Zowel letterlijk – als Duitser in Nederland en Europeaan in de Verenigde Staten of China – maar ook als buitenstaander in verhouding tot de groepen en sociale codes die ik in mijn films centraal stel. Sinds 2005 heb ik veel videowerken gemaakt over de financiële en machtselite in het kapitalistische veld. Ik ben geïnteresseerd in waarheid, macht en de misbruik van macht. Ik zie het als een soort accelerator voor het menselijk gedrag. Het maakt dingen extremer, vergroot intimiteit en stelt verhoudingen op scherp. In veel ensceneringen voor mijn videowerk maak ik gebruik van verschillende vormen van manipulatie; zowel psychologisch als met ruimtelijke en technische vervreemdingen.

Voor mij vervult – goede – kunst een belangrijke rol in de maatschappij. Het kan beelden introduceren en verbreiden die onder alledaagse omstandigheden niet meer kunnen ontstaan. Alhoewel natuurlijk tegenwoordig de markt voor mainstream en kunst heel dichtbij elkaar liggen, en vaak beide worden onderworpen aan dezelfde invloeden en manieren van productie. Soms ziet men een werk dat alles op zijn kop zet. Dit hoeft niet dramatisch te zijn, maar kan wel een nieuwe blik op dingen werpen, dingen in een ander licht zetten. Als dat gebeurt is kunst bewonderenswaardig, wild en kan aanzetten tot verandering. Ik denk echter niet dat kunst omstandigheden direct kan veranderen. Het is eerder een langzaam en bijna onzichtbaar subtiel proces, dat aan de grondslag ligt van de verandering.

Mijn laatste grote poject heb ik in China gemaakt. Dit bestaat uit een installatie, foto’s en de video ‘Rituals’, waarin veel van mijn thematiek terugkomt. Het werk toont kapitalistische rituelen die zich manifesteren in globale gedragspatronen, waarbij stereotypes en het openbaar vertonen van intimiteit terugkerende elementen zijn.

Dankzij de aard van mijn werk, werk ik vaak in groepen. Als ik in andere landen zoals in China werk, zoek ik deze via mijn vriendenkringen of advertenties, maar deze werkverbanden zijn van korte duur. Heel soms heb ik het geluk iemand te ontmoeten die op een ander niveau werkt en mij zijn expertise, oog en oor geeft, en ook nog kijk heeft op strategische en financiële samenhang; iemand die geen vriend is en die ik niet betaal, en daardoor totaal onafhankelijk is en andere dingen in mijn werk kan zien. Meestal hebben dit soort mensen niet zo veel tijd om herhaaldelijk af te spreken. Als ik les geef probeer ik ook zo’n soort persoon voor mensen te zijn, maar vaak is daar in de opzet van de opleiding te weinig tijd voor. Ik merk dit bijvoorbeeld in mijn les over Propaganda die ik op Yale in New Haven geef. Ik kijk er daarom naar uit als mentor over een langere periode bij het werkproces van een mentee betrokken te zijn, om zo elkaars onderzoek en werk te verrijken.

Voor mijn actuele projecten en tentoonstellingen, verwijs ik jullie graag door naar mijn website: www.rudelius.org.”