Lisette Smits

Geboren: 1965, Heesch
Beroep: curator en educator

“Ik vind het belangrijk een dialoog te creëren die serieus, zelfkritisch en open is. Het contact is een leerproces voor beiden.”

Over Lisette Smits
Lisette Smits (Heesch,1965) is opgeleid als kunstenaar en werkt als curator en educator. Haar werk richt zich op het onderzoek naar de rol en betekenis van kunst in een veranderende economische, technologische en sociale omgeving. De kwestie die onverminderd centraal staat binnen haar praktijk is hoe door middel van kunst een kritiek ten aanzien van het kapitalistische systeem vorm kan krijgen en welke positie de kunstenaar inneemt in de gepolitiseerde ruimte van onze neoliberale cultuur.

Lisette Smits was directeur van Casco, Office for Art, Design & Theory in Utrecht van 1995 tot 2005. Hier ontwikkelde zij een programma met nieuwe producties van context- en site specifieke projecten; lezingen, seminars en performances; en de publicatie van het magazine Casco Issues. Van 2009 tot 2013 was zij de curator van een reeks thematische groepstentoonstellingen, waaronder Depression (over kunst en kapitalisme); Madame Realism (over de vrouwelijke dandy); Deep Cuts (over muziek en geluid als ondermijnende kracht); en Specters of the Nineties dat een overzicht bracht van de experimentele culturele productie van de jaren 1990 als mogelijk ‘de laatste avant-garde’.

Als docent was zij onder meer verbonden aan de Gerrit Rietveld Academie en de Appel Curatorial Programme in Amsterdam. Momenteel is zij hoofd van het tijdelijke Master of Arts programma Master of Voice aan het Sandberg Instituut in Amsterdam.

Het onderzoek Master of Voice focust op de menselijke stem, en alle sociale, culturele en technologische gedaanten ervan, en bevraagt de prominente rol van de stem in onze postindustriële maatschappij. Als eerste uitkomst resulteert dit onderzoek in een Master of Arts opleiding waarbinnen de menselijke stem als middel en/of als medium van een artistieke praktijk centraal staat.

Symposium Voice of the Artist dat zal worden gerealiseerd in 2018. Hier staat de stem van de kunstenaar – niet in de letterlijke zin, maar in de zin van haar/ zijn positie – centraal. Het onderwerp wordt belicht vanuit een omvattend filosofisch perspectief. Het symposium presenteert lezingen en bijdragen van kunstenaars, schrijvers, filmmakers, theoretici, musici en anderen.

Lisette Smits over het mentorschap
“Het kunstenaarschap is een experimentele, artistieke, onafhankelijke positie die vorm geeft aan een ethisch en esthetisch perspectief op de wereld. Mijn aanpak van het mentorschap richt zich op het aanbieden en delen van ervaring en kennis op het gebied van kunst en theorie in brede zin, het analyseren van de artistieke positie en het geven van praktisch advies en suggesties. Mijn stijl van begeleiden is informeel, persoonlijk, kritisch, en komt voort uit gesprekken over de integratie van praktijk en theorie. Ik vind het belangrijk een dialoog te creëren die serieus, zelfkritisch en open is. Het contact is een leerproces voor beiden.”