Mondriaan Fonds
Mondriaan Fonds
Postbus 773
1000 AT Amsterdam

bezoekadres:
Brouwersgracht 276
1013 HG Amsterdam

tel: 020 523 15 23
info@mondriaanfonds.nl
www.mondriaanfonds.nl
  twitter facebook instagram  
 
Nieuws 18 april 2016
Raad voor Cultuur adviseert honorariumrichtlijnen
Euromunt.jpg
De Raad voor Cultuur heeft een advies uitgebracht aan de minister ter verbetering van de arbeidsmarktpositie van kunstenaars. Aanbevolen wordt onder meer het ontwikkelen van richtlijnen voor vergoedingen voor werkzaamheden en het tonen van werk, en dat onderzocht wordt of een matchingsregeling naar Deens model ook in Nederland toegepast kan worden. BKNL heeft inmiddels twee onderzoeken gedaan waaruit naar voren kwam dat het hele veld voorstander is van een honorariumrichtlijn.
Lees meer...
KunstKoop op LUST FOR LIFE
Eva-Raeder-Jan-van-der-Ploeg-Hamid-El-Kanbouhi-Willem-Weisman
Van 21 tot en met 24 april vindt in het Machinegebouw van de Westergasfabriek de pop-up tentoonstelling LUST FOR LIFE, Painting Today plaats. We Like Art wil met deze verkooptentoonstelling laten zien hoe goed de schilderkunst er anno 2016 voorstaat. Alle kunstwerken zijn te koop met de KunstKoop van het Mondriaan Fonds: 100% kunst – 0% rente.
Lees meer...
Tafels van Vooruitgang tijdens Nationale Museumweek 2016
Nationale Museumweek, Ons echte goud
Op 23 april vindt voorafgaand aan de opening van de tentoonstelling van kunstenaar Danielle Kwaaitaal in het Drents Museum een tafelgesprek plaats over de kunst van het verzamelen. In de tentoonstelling Above & Beyond geeft Kwaaitaal ontzamelde objecten uit de collectie van het museum nieuw leven. Annabelle Birnie (directeur Drents Museum), Mark Smit (kunsthandelaar), Danielle Kwaaitaal en Birgit Donker (directeur Mondriaan Fonds) zijn tafelgasten. Het tafelgesprek maakt deel uit van de Nationale Museumweek en wordt live uitgezonden op het internetkanaal van SublimeFM.
Lees meer...
Praktijkverdieping voor kunstenaars en bemiddelaars
NiNsee, Black Achievement Month.
Gedurende het hele jaar kunnen kunstenaars en bemiddelaars een Bijdrage Vrije Praktijkverdieping aanvragen ter bevordering van artistieke ontwikkeling en cultureel ondernemerschap. De bijdrage kan bijvoorbeeld worden ingezet voor artistiek onderzoek of een andere vorm van praktijkverdieping, een werkperiode in een gastatelier of een leerperiode bij een bedrijf. Eerder ontvingen onder meer kunstenaars Richtje Reinsma en Daphne Rosenthal een bijdrage voor een onderzoeks- en werkperiode bij het Wende Museum.
Lees meer...
Mogelijkheden voor publieke en private opdrachtgevers
Werk van Hans van Bentem voor Snapshot of a larger order in de Noletloodsen. Foto: Fleur Kooiman.
Het Mondriaan Fonds biedt verschillende mogelijkheden voor publieke en private opdrachtgevers die kunstenaars een opdracht willen geven voor het maken van nieuw werk. Zo ontving het Drents Museum een Werkbijdrage Bewezen Talent plus Opdrachtgever voor een langdurige samenwerking met Danielle Kwaaitaal; de expositie die hieruit voortvloeit loopt nog tot 4 september. Ziekenhuis Rijnstate kreeg een Bijdrage Opdrachtgeverschap voor nieuw werk van Erik Odijk voor de nieuwe ziekenhuisvleugel die op 15 april werd geopend en De Ketelfactory van Nolet Distillery voor een grootschalige opdracht in het kader van de tentoonstelling Snapshot of a larger order die op 16 april werd geopend. De initiatiefnemers van deze tentoonstelling zijn geïnterviewd voor het tijdschrift Management Scope.
Lees meer...
Aanvraagronde Bijdrage Veiligheidszorg
Caroluskapel Bisdom Roermond
Collectiebeherende niet-rijksinstellingen kunnen een bijdrage aanvragen voor het duurzaam verbeteren van de kwaliteit van de veiligheidszorg. De bijdrage is bedoeld voor initiatieven waarbij de nadruk ligt op deskundigheidsbevordering en professionalisering van veiligheidszorg, zoals aanvragen op het gebied van netwerkvorming, kennisuitwisseling en risicoanalyses. De eerstvolgende deadline voor een aanvraag is 1 juli.
Lees meer...
WBT: impuls met langdurig perspectief
Informatiekaart WBT
In haar nieuwste blog richt Birgit Donker zich op de Werkbijdrage Bewezen Talent. In een enquête die het Mondriaan Fonds hield, gaf 92 procent van de respondenten aan te vinden dat deze bijdrage direct de artistiek-inhoudelijke ontwikkeling een impuls geeft. ‘De Werkbijdrage Bewezen Talent is voornamelijk belangrijk door het langdurig perspectief die het geeft’, zei een van de ondervraagden. Het indienen van een aanvraag geeft een kans op een extra impuls, met perspectief.
Lees meer...
 
Bekijk de online versie
Uitschrijven
*|REWARDS|*