Mondriaan Fonds
Mondriaan Fonds
Postbus 773
1000 AT Amsterdam

bezoekadres:
Brouwersgracht 276
1013 HG Amsterdam

tel: 020 523 15 23
info@mondriaanfonds.nl
www.mondriaanfonds.nl
  twitter facebook instagram  
 
Nieuws 9 juli 2015
Mondriaan Fonds zoekt nieuwe adviseurs beeldende kunst en erfgoed
adviseurs.jpg
Voor de poule van adviseurs die de aanvragen bij het Mondriaan Fonds beoordelen, ontstaan per 2016 vacatures voor deskundigen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed, in het bijzonder op de volgende terreinen: digitale en (nieuwe) mediakunst, fotografie, audiovisuele kunst, mobiel erfgoed, volkenkunde, immaterieel erfgoed, urban culture, collectiebeleid van musea voor moderne en hedendaagse kunst inclusief vormgeving, archiefexpertise, erfgoedveiligheid, publieksbegeleiding. Solliciteren kan tot 18 september 2015.
Lees meer...
Save the date voor resultaten Opdrachtgeverschap
Virginie Dubois. Sonic Garden - Etude for Listener n2, 2015
In opdracht van het Mondriaan Fonds voerde onderzoeksbureau Urban Paradoxes een evaluatie uit van de regeling Bijdrage Opdrachtgeverschap. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de regeling extra middelen genereert voor de beeldende kunst. De uitkomsten worden op 27 augustus ’s middags gepresenteerd met een bijeenkomst voor (potentiële) opdrachtgevers en kunstenaars bij DordtYart in Dordrecht.
Lees meer...
Positieve tussenbalans Bijdrage Samenwerking Musea
Jan Hendrik Weissenbruch, De Trekvliet, 1870, olieverf op doek, 94,9 x 128,7 cm, Gemeentemuseum Den Haag
Van het Leidse inhoudelijke samenwerkingsproject Global Imaginations tot het gezamenlijk depot Kolleksjesintrum Fryslân: sinds 2013 stimuleert de Bijdrage Samenwerking Musea innovatieve samenwerkingen tussen musea. Het Mondriaan Fonds vroeg adviesbureau Berenschot een tussenbalans op te maken en de eerste resultaten van deze tijdelijke regeling in kaart te brengen. Berenschot concludeert nu dat musea de regeling waarderen om de toegankelijkheid, de brede scope en het bestrijken van relevante thema’s. Een ruime meerderheid van de musea verwacht bovendien dat de samenwerking zal leiden tot structurele partnerschappen.
Lees meer...
Resultaat eerste aanvraagronde Bijdrage Publicaties
Sanne Peper. Baptism, Mississippi River, real photo postcard (RPPC), 1907–1914
Sinds het begin van dit jaar biedt het Mondriaan Fonds weer mogelijkheden voor een bijdrage aan de productie van bijzondere publicaties van en over levende beeldend kunstenaars. Voor de eerste aanvraagronde werden 38 plannen ingediend, 14 daarvan werden gehonoreerd. De volgende deadline is 23 oktober.
Lees meer...
Bijdrage Collectieprogramma’s
Betye Saar, Sunnyland (On the Dark Side), 1998. Photo: Robert Wedemeyer; courtesy the artist and Roberts & Tilton, Culver City, California
Op 31 juli is de eerstvolgende deadline voor de Bijdrage Collectieprogramma’s voor kunstmusea die structurele aankopen van beeldende kunst en of vormgeving na 1945 willen verwerven. Birgit Donker directeur van het Mondriaan Fonds schreef het blog ‘Tante Jemima verrijkt de collectie’ om de mogelijkheden van deze bijdrage te illustreren.
Lees meer...
Netwerkbijeenkomst startende kunstenaars
Netwerkbijeenkomst Werkbijdrage Jong Talent, Paradiso 27 mei 2015
Op 27 mei jl. organiseerde het Mondriaan Fonds in samenwerking met Paradiso een netwerkbijeenkomst voor kunstenaars die de afgelopen jaren een Werkbijdrage Jong Talent ontvingen. De aftrap van de avond werd gegeven door beeldend kunstenaar Renzo Martens met een toespraak over de positie van kunst (zie videoregistratie). Tijdens de rondetafelgesprekken spraken kunstenaars, mentoren en fondsmedewerkers over thema’s die voor startende kunstenaars van belang zijn.
Lees meer...
Gehonoreerde plannen opdrachtgevers en kunstenaars
Ingmar König. Schets voor het project Plague.
Onlangs zijn twee aanvragen gehonoreerd voor een Werkbijdrage Jong Talent plus Opdrachtgever en een Werkbijdrage Bewezen Talent plus Opdrachtgever. Instellingen en andere opdrachtgevers kunnen binnen deze regeling een aanvraag doen voor een langdurige samenwerking met een startende of ervaren kunstenaar.
Lees meer...
 
Bekijk de online versie
Uitschrijven
*|REWARDS|*