Mondriaan Fonds
Mondriaan Fonds
Postbus 773
1000 AT Amsterdam

bezoekadres:
Brouwersgracht 276
1013 HG Amsterdam

tel: 020 523 15 23
info@mondriaanfonds.nl
www.mondriaanfonds.nl
  twitter facebook instagram  
 
Nieuws 14 juli 2016
Extra geld voor zichtbaar mobiel erfgoed
bello100.jpg
Minister Bussemaker stelt 900.000 euro beschikbaar aan het Mondriaan Fonds om de zichtbaarheid te vergroten van mobiel erfgoed. Dat heeft de minister bekend gemaakt in de ‘Toonbeelden van Mobiel Erfgoed’, die ze heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Het gaat om onder meer historische (zweef)vliegtuigen, schepen, treinen en fietsen.
Lees meer...
Vacatures adviseurs beeldende kunst en erfgoed
adviseurs.jpg
Het Mondriaan Fonds zoekt per 1 januari 2017 nieuwe leden voor zijn poule van externe adviseurs met expertise op de volgende terreinen: mobiel erfgoed, digitaal erfgoed, allrounders op het gebied van erfgoed, schilderkunst of beeldhouwen/3D/mixed media. Sollicitaties kunnen worden ingestuurd tot en met 16 september.
Lees meer...
Beter zicht op Beeldende Kunst
Een collectieve selfie: beter zicht op beeldende kunst
Welke gegevens zijn beschikbaar over beeldende kunstmusea? Hoeveel presentatie-instellingen zijn er in Nederland? Langs welke kanalen verkoopt een kunstenaar zijn werk? Om antwoord te krijgen op dit soort vragen, en zicht op de vragen die nog openstaan, heeft BKNL het initiatief genomen alle beschikbare gegevens over de beeldende kunstsector in Nederland te bundelen in een publicatie.
Lees meer...
Het verschil maken
What We Have Overlooked, Museum Arnhem te gast bij Framer Framed.
Museum Arnhem is tot en met 21 augustus te gast bij Framer Framed met de tentoonstelling ‘What We Have Overlooked’. Birgit Donker bezocht de presentatie-instelling en schreef een blog over bijdragen die het verschil maken. De tentoonstelling waarin kunstenaars bijdragen aan het bevragen van de vanzelfsprekendheid van constructies, identiteiten en instituties, werd op diverse manieren door het Mondriaan Fonds ondersteund. Zo ontving Museum Arnhem een bijdrage voor zijn collectiebeleid en Framer Framed voor haar meerjarenprogramma. Presentatie-instellingen kunnen hiervoor tot 2 september een aanvraag indienen.
Lees meer...
Bemiddelaars: praktijkverdieping en projectinvestering
Omslag De navel van Daphne van Maarten Doorman
Het Mondriaan Fonds biedt diverse mogelijkheden voor bemiddelaars. Zo kan gedurende het hele jaar een Bijdrage Vrije Praktijkverdieping worden aangevraagd voor het uitvoeren van een onderzoek, of een Bijdrage Talentontwikkeling in Internationale Context voor een stage of leerplek bij een buitenlandse culturele instelling. Voor het schrijven van een artikel, essay of (manuscript voor een) publicatie kan een Projectinvestering Bemiddelaar worden ingezet, de deadline hiervoor is 9 september.
Lees meer...
 
Bekijk de online versie
Uitschrijven
*|REWARDS|*