nieuws

Mondriaan Fonds

22 maart 2017

Een bijdrage voor mobiel erfgoed

 
 
Vanaf nu kunnen aanvragen worden ingediend voor de Bijdrage Mobiel Erfgoed: een bijdrage ter bevordering van de zichtbaarheid van mobiel erfgoed en de professionalisering van het veld als geheel. Het ministerie van OCW heeft hiervoor 934.000 euro beschikbaar gesteld. ‘Het op inspirerende wijze zichtbaar maken van mobiel erfgoed voor het publiek is precies wat de nieuwe mogelijkheid, die een echte stimuleringsbijdrage is, beoogt,’ schrijft Birgit Donker in haar blog.

Lees meer...

Toepassing van Richtlijn Kunstenaarshonoraria

 
 
Het Mondriaan Fonds kende een bijdrage toe voor het honorarium van fotograaf Cynthia Boll. Zij maakte in opdracht van het Watersnoodmuseum een serie foto’s voor de tentoonstelling 'Jakarta, de mensen achter de muur', die vandaag op Wereld Waterdag opent. De nieuwe tijdelijke bijdrage heeft als doel de toepassing van de Richtlijn Kunstenaarshonoraria te stimuleren en voorziet in compensatie van instellingen die deze richtlijn toepassen.

Lees meer...

Op locatie bij SCHUNCK* en Academie Minerva

 
 
Het Mondriaan Fonds organiseert dit voorjaar driemaal een open huis op locatie. De eerste twee vinden plaats op 28 maart bij SCHUNCK* in Heerlen en op 11 april bij Academie Minerva in Groningen. Tijdens de bijeenkomsten kunnen (potentiële) aanvragers en andere betrokkenen informatie opdoen over de bijdragemogelijkheden en activiteiten van het Mondriaan Fonds, kunnen ze in gesprek met fondsmedewerkers of de workshop ‘De kunst van het aanvragen’ volgen. De bijeenkomsten zijn openbaar toegankelijk.

Lees meer...

Aanwinsten voor Collectie Nederland

 
 
Twee musea hebben nieuwe werken voor hun collectie aangekocht met hulp van een bijdrage van het Mondriaan Fonds. Museum Helmond verwierf in aansluiting op een solotentoonstelling van Yinka Shonibare de installatie 'Cannonball Heaven'; Museum Prinsenhof Delft kocht op de TEFAF een zeldzaam historiestuk van Cornelis Jacobsz. Delff aan. ‘De bijdrage van het Mondriaan Fonds is doorslaggevend geweest voor de verwerving van het schilderij,’ aldus Janelle Moerman (directeur Museum Prinsenhof Delft).

Lees meer...

Samenwerking met voordekunst

 
 
Het Mondriaan Fonds en voordekunst starten met een stimuleringsbijdrage voor individuele kunstenaars en beeldende kunst en erfgoedinstellingen. Het Mondriaan Fonds draagt twintig procent van het benodigde bedrag (met een maximum van 2.000 euro) bij aan geselecteerde projecten die bij voordekunst een crowdfundcampagne zijn gestart.

Lees meer...

Lezing door bezoeker Inti Guerrero

 
 
Van 27 tot 31 maart is Inti Guerrero (onder meer de Estrellita B. Brodsky adjunct curator of Latin American Art van Tate in London) te gast in het bezoekersprogramma van het Mondriaan Fonds. Als onderdeel van zijn bezoek houdt hij op 31 maart een lezing over de mogelijkheden en beperkingen bij het cureren van tentoonstellingen die een speculatieve kunstgeschiedenis voorstellen.

Lees meer...


Bekijk de online versie
Uitschrijven
Aanpassen profiel

 

Mondriaan Fonds

Postbus 773

1000 AT Amsterdam

 

Bezoekersadres

Brouwersgracht 276

1013 HG Amsterdam

 

tel: 020 523 15 23

info@mondriaanfonds.nl
www.mondriaanfonds.nl