nieuws

Mondriaan Fonds

22 maart 2018

Jaarverslag: de oogst van 2017

 
 
Het jaarverslag van 2017 is verschenen. 'Met 220 pagina’s schetst het jaaroverzicht een voorschot op de toekomst; een grote rijkdom aan kunst en erfgoed, die we graag etaleren. Ik hoop dat de voorbeelden, interviews, beelden en andere resultaten in dit verslag verstarring doorbreken en uitnodigen samen te denken,' blogt Birgit Donker.
Lees meer...

Aankoop zeldzaam famille noire beeld door Scheepvaartmuseum

 
 
Het Scheepvaartmuseum heeft een Chinees famille noire beeld aangekocht van unieke kunsthistorische waarde en een bijzondere zeggingskracht. Het object, uit circa 1720, is van uitzonderlijke kwaliteit met een internationale betekenis. De famille noire figuur biedt de kans om de vaak overbelichte succesverhalen uit onze maritieme geschiedenis in een genuanceerder perspectief te plaatsen. De aankoop sluit aan bij het collectiebeleid van Het Scheepvaartmuseum, dat steeds meer gaat over beeldvorming over andere culturen. Het is daarmee een belangrijke toevoeging voor zowel de collectie van het museum als voor de Collectie Nederland. Het Mondriaan Fonds kende een Bijdrage Incidentele Aankopen toe.
Lees meer...

Toekenningen experimenteerreglement kunstenaarshonoraria

 
 
In de afgelopen maanden zijn tal van toekenningen gedaan binnen het experimenteerreglement voor kunstenaarshonoraria. Alleen deze maand al ontvingen twaalf instellingen een bijdrage, voor veertien tentoonstellingen, waaronder Tetem, Waterliniemuseum Fort bij Vechten, de Bewaerschole en Onomatopee. De bijdrage is bedoeld om beeldende kunstinstellingen te stimuleren de richtlijn kunstenaarshonoraria toe te passen. Zij kunnen een gedeeltelijke compensatie voor de honoraria aanvragen wanneer ze dat doen. Het reglement loopt in de huidige vorm tot eind 2018. Wat er daarna gebeurt hangt af van de evaluatie en het budget dat beschikbaar wordt gesteld.
Lees meer...

Netwerkbijeenkomst Gevorderd Kunstenaarschap

 
 
Het Mondriaan Fonds organiseert op 27 maart een netwerkbijeenkomst voor bewezen talent bij Nest in Den Haag. Aanleiding is de presentatie van een essay over het gevorderde kunstenaarschap, dat Leo Delfgaauw in opdracht van het fonds schreef. Tijdens de bijeenkomst worden gesprekken gevoerd met verschillende kunstenaars, curatoren, galeriehouders en met het publiek. Zichtbaarheid, erkenning en overdracht zijn onderwerpen die aan bod komen. Ook wordt een presentatie georganiseerd met werk van kunstenaar Woody van Amen. Toegang is gratis, aanmelden verplicht.
Lees meer...

Maandelijks inloopspreekuur aan de Brouwersgracht

 
 
Om (potentiële) aanvragers op weg te helpen in het aanbod van bijdragemogelijkheden organiseert het Mondriaan Fonds iedere maand een inloopspreekuur. Het eerstkomende vindt plaats op maandag 9 april, tussen 14.00 en 16.00 uur. Geïnteresseerden kunnen binnenlopen om algemene informatie in te winnen. Het is ook mogelijk op afspraak een concreet plan te bespreken met een van de fondsmedewerkers.
Lees meer...

Nog beter zicht op beeldende kunst

 
 
De derde versie van ‘Een collectieve selfie’ is gepubliceerd. Het onderzoek laat zien wat beschikbaar is aan cijfers en gegevens over beeldende kunst in Nederland en waar nog gaten zijn. Deze nieuwste versie bevat onder meer extra, actuele gegevens over kunstenaars, moderne kunstmusea en galeries. De informatie komt uit een schat aan cijferverzamelingen, die ieder met een eigen invalshoek en opzet een deel van de beeldende kunstsector beschrijven.
Lees meer...

Aanvragen voor opdrachtgeverschap

 
 
Verspreid over Nederland zijn inmiddels al ruim honderdtachtig publiek toegankelijke kunstprojecten tot stand gekomen uit samenwerkingen tussen kunstenaars en alle denkbare opdrachtgevers, met behulp van een Bijdrage Opdrachtgeverschap van het Mondriaan Fonds. Het online Platform Opdrachtgeverschap toont de rijke oogst. Anders dan in voorgaande jaren kunnen aanvragen voor de bijdrage nu het gehele jaar door worden ingediend, in plaats van tijdens aanvraagrondes.
Bekijk het Platform Opdrachtgeverschap…

Laatste week tien topstukken on tour

 
 
Werken van Rembrandt, Appel, Steen, Monet, Picasso en andere grote meesters zijn nog tot en met 25 maart te zien in het Bonnefantenmuseum Maastricht. Tien topstukken zijn sinds vorig jaar oktober 'on tour' naar zes musea in Nederland. De presentatie startte in het Mauritshuis en reisde vervolgens door naar het Fries Museum, Museum TwentseWelle, het Van Abbemuseum en het Kröller-Müller Museum. Alle werken zijn belangrijke aanwinsten uit de periode 1999-2016 en werden verworven met een bijdrage van de BankGiro Loterij. Ook het Mondriaan Fonds droeg bij aan verschillende aankopen.
Lees meer...


Bekijk de online versie
Uitschrijven
Aanpassen profiel

 

Mondriaan Fonds

Postbus 773

1000 AT Amsterdam

 

Bezoekersadres

Brouwersgracht 276

1013 HG Amsterdam

 

tel: 020 523 15 23

info@mondriaanfonds.nl
www.mondriaanfonds.nl