nieuws

Mondriaan Fonds

1 november 2018

Nieuwe bijdrage voor restauratie van mobiel erfgoed

 
 
‘Mobiel erfgoed verdient een toekomst,’ blogt Birgit Donker over de nieuwe bijdrage voor restauratie en verduurzaming van mobiel erfgoed. ‘Met deze bijdrage wil het Mondriaan Fonds ervoor zorgen dat waardevol mobiel erfgoed voor de toekomst behouden blijft. Dat behoud geldt niet alleen voor de objecten maar ook voor de kennis rond restauratie, waarbij het van groot belang is dat ervaren restauratoren hun ervaring overdragen aan jongeren.’
Lees meer...

Buitenlandateliers in Berlijn en Taipei

 
 
Het Mondriaan Fonds biedt twee nieuwe buitenlandateliers aan voor kunstenaars en bemiddelaars: ZK/U (Zentrum für Kunst und Urbanistik) in Berlijn en Bamboo Curtain Studio (BCS) in New City Taipei. Doel van de ateliers is het stimuleren van de (artistieke) ontwikkeling en de praktijk van beeldend kunstenaars en bemiddelaars in het buitenland. Aanvragen voor een werkperiode in 2019 kunnen worden ingediend tot en met 3 december 2018.
Lees meer...

Get a Grant Event Utrecht

 
 
Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseren op 9 november op Hogeschool voor de Kunsten Utrecht gezamenlijk een voorlichtingsbijeenkomst voor kunstenaars en ontwerpers. Medewerkers van beide fondsen vertellen over de bijdragemogelijkheden, Guy Vording (kunstenaar en alumnus HKU) en Daniel de Bruin (ontwerper en alumnus HKU) geven tips voor het indienen van een aanvraag.
Lees meer...

Richtlijn kunstenaarshonoraria

 
 
Met het extra budget dat onlangs door het kabinet beschikbaar is gesteld, kan het Mondriaan Fonds de richtlijn voor kunstenaarshonoraria de komende twee jaar verder stimuleren. Instellingen die de richtlijn toepassen, kunnen een gedeeltelijke compensatie aanvragen voor de honoraria die zij betalen aan beeldend kunstenaars. De aanvraagprocedure hiervoor is verder vereenvoudigd, waardoor het doen van een aanvraag nog minder tijdrovend wordt. De website van de richtlijn kunstenaarshonoraria is vernieuwd en toont video’s waarin kunstenaars en directeuren van instellingen vertellen over hun ervaringen met de richtlijn.
Lees meer...

De toekomst tegemoet

 
 
‘We hebben wereldwijd onderzoek kunnen doen, wat in hoge mate te danken is aan de investeringen van het Mondriaan Fonds. De bijzondere opbrengst is dat we schilderijen uit Europa en Amerika bijeen hebben kunnen brengen en uitgerekend in de samenhang toont zich de kracht van het oeuvre. Die kracht, dat is wat we dankzij de publieke bijdrage rechtstreeks zichtbaar kunnen maken aan het publiek.’ Curator Devrim Bayar van WIELS in Brussel vertelt in een interview over de grote tentoonstelling en het boek 'René Daniëls: Fragmenten uit een onvoltooide roman', waarvoor het Mondriaan Fonds een Bijdrage Presentatie Buitenland verleende.
Lees meer…

Drie genomineerden voor prijs Jong MonumentenTalent

 
 
Kees van Leeuwen, Welmoed Wijmans en Martijn Hendriksen zijn de drie genomineerden voor de Jong MonumentenTalentprijs 2018. De winnaar wordt op 8 november tijdens het Nationaal Monumentencongres bekend gemaakt. De prijs is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingesteld om jong talent in de monumentensector in de schijnwerpers te zetten, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zorgt voor de jaarlijkse uitvoering. De winnaar krijgt door het Mondriaan Fonds een gepersonaliseerd ontwikkelingstraject aangeboden.
Lees meer...

Inloopspreekuur 5 november

 
 
Het eerstkomende inloopspreekuur van het Mondriaan Fonds is op maandag 5 november van 14.00 tot 16.00 uur, aan de Brouwersgracht 276 in Amsterdam. Medewerkers staan klaar om de mogelijkheden bij het fonds toe te lichten en te adviseren over welke bijdrage het beste past bij jouw plannen.
Lees meer...


Bekijk de online versie
Uitschrijven
Aanpassen profiel

 

Mondriaan Fonds

Postbus 773

1000 AT Amsterdam

 

Bezoekersadres

Brouwersgracht 276

1013 HG Amsterdam

 

tel: 020 523 15 23

info@mondriaanfonds.nl
www.mondriaanfonds.nl