nieuws

Mondriaan Fonds

12 januari 2017

Nieuw jaar, nieuw beleid

 
 
De beste wensen voor 2017! Met de jaarwisseling is een nieuwe cultuurplanperiode van start gegaan en daarmee een nieuw beleid voor het Mondriaan Fonds. In haar voordracht op de nieuwjaarsreceptie belichtte Birgit Donker welke richting het fonds de komende jaren op zal gaan. ‘Kunst en cultuur zijn vrijhavens van de verbeelding. Het Mondriaan Fonds wil blijven bijdragen aan ontwikkeling; aan experiment en aan innovatie, die zo cruciaal zijn om de kwaliteit en de dynamiek van kunst en erfgoed krachtig te houden. Ook wil het stimuleren dat kunst en erfgoed zich zo betekenisvol verbinden met de rest van de samenleving.’ Bij het nieuwe beleid horen nieuwe bijdragemogelijkheden en een website, die als uitstalkast het aanbod van bijdragen en activiteiten prominent zichtbaar maakt. In de komende maanden zal het fonds verspreid over het land drie Open Huizen organiseren om in gesprek te gaan over het nieuwe beleid.

Lees meer...

Experimenteerreglement kunstenaarshonoraria

 
 
Mondriaan Fonds introduceert met ingang van 2017 een nieuwe bijdragemogelijkheid om de toepassing van de richtlijn kunstenaarshonoraria te stimuleren: het experimenteerregelement kunstenaarshonoraria. Het regelement voorziet in gedeeltelijke vergoeding voor beeldende kunstinstellingen die deze richtlijn hanteren. Het Mondriaan Fonds ondersteunt de richtlijn die is ontwikkeld op basis van praktijkonderzoek dat de afgelopen twee jaar is uitgevoerd in opdracht van BKNL.
Lees meer...

Twee instellingen ontvangen Bijdrage Collectiemobiliteit

 
 
Museum Geelvinck en het Nationaal Veiligheidsinstituut ontvingen onlangs een Bijdrage Collectiemobiliteit. Museum Geelvinck kreeg deze voor verregaande samenwerking met het Pianola Museum, waarbij de collecties worden gekoppeld en een gezamenlijke publiekspresentatie wordt gerealiseerd. Het Nationaal Veiligheidsinstituut ontving de bijdrage voor het overnemen van de historische collectie van het Rode Kruis. Een Bijdrage Collectiemobiliteit kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd voor het selecteren, afstoten en herplaatsen van collectieonderdelen.
Lees meer...

Bijdragen voor samenwerking

 
 
Acht projecten gericht op samenwerking ontvingen op het nippertje van vorig jaar een Bijdrage Samenwerking Musea. De instellingen die de bijdrage kregen zijn verspreid over Nederland, van Museum Boerhaave in Leiden tot Museum Twentsewelle in Enschede, en de samenwerkingen omvatten een wijd scala aan thema’s. De ontwikkeling van het portal Van Gogh World Wide, een pilot rond varend erfgoed en een programma rond de bijenpopulatie in Nederland bijvoorbeeld. Bekijk het Platform Samenwerking Musea voor een overzicht van alle toegekende samenwerkingen sinds 2014.
Lees meer...

Voordrachten Prix de Rome 2017

 
 
De nieuwe ronde van de Prix de Rome Beeldende Kunst is van start gegaan. Een breed samengestelde groep professionals is benaderd om als zogenoemde scouts kunstenaars voor te dragen. Kunstenaars die aan de voorwaarden voldoen kunnen ook aan de jury worden voorgedragen door derden of door zichzelf. Deze voordrachten kunnen tot 20 februari worden gedaan.
Lees meer...

Save the date: Prospects & Concepts

 
 
Van 9 t/m 12 februari organiseert het Mondriaan Fonds opnieuw de tentoonstelling Prospects & Concepts tijdens de internationale kunstbeurs Art Rotterdam in de Van Nellefabriek. Bekijk op de tentoonstelling het werk van de zesenzestig beeldend kunstenaars die in 2015 een Werkbijdrage Jong Talent ontvingen.
Lees meer...

Vooruitblik op 'Cinema Olanda' tijdens Art Rotterdam

 
 
Op 10 februari van 13:30 tot 14:30 uur blikken beeldend kunstenaar Wendelien van Oldenborgh en curator Lucy Cotter vooruit op de Nederlandse inzending voor de 57ste Biënnale van Venetië. Onder de titel ‘Cinema Olanda’ toont het Rietveldpaviljoen drie nieuwe filmwerken die aandacht schenken aan onderbelichte delen van de recente Nederlandse postkoloniale geschiedenis, die volgens Van Oldenborgh van belang zijn om mee te nemen in de ontwikkeling van een nieuw nationaal zelfbeeld. Deze Artist Talk maakt deel uit van Reflections, het lezingen- en discussieprogramma van Art Rotterdam. Meer informatie volgt binnenkort.
Lees meer...


Bekijk de online versie
Uitschrijven
Aanpassen profiel

 

Mondriaan Fonds

Postbus 773

1000 AT Amsterdam

 

Bezoekersadres

Brouwersgracht 276

1013 HG Amsterdam

 

tel: 020 523 15 23

info@mondriaanfonds.nl
www.mondriaanfonds.nl