nieuws

Mondriaan Fonds

12 januari 2018

Op naar een vonkend 2018!

 
 
‘Ik doe dit jaar niet aan voornemens maar aan goede inspirerende voorbeelden. Die zijn in tegenstelling tot sommige voornemens altijd realistisch want al gebeurd. Wat heeft er in het afgelopen jaar plaatsgehad dat ik absoluut wil meenemen naar 2018?’ Met haar nieuwste blog wenst Birgit Donker iedereen een vonkend kunst- en cultuurrijk 2018.
Lees meer...

Structureel extra geld voor presentatie-instellingen

 
 
Het ministerie van OCW heeft toegezegd dat het Mondriaan Fonds in de periode 2018-2020 jaarlijks een extra bedrag van 405.000 euro ontvangt voor presentatie-instellingen. Dit bedrag maakt deel uit van de tien miljoen euro extra investering in kunst en cultuur, zoals afgelopen november bekend werd gemaakt door minister Van Engelshoven. ‘Met deze extra structurele bijdrage kan het Mondriaan Fonds een sterk, divers en gespreid bestel van instellingen blijven stimuleren’, aldus Birgit Donker.
Lees meer...

Prospects & Concepts: ruimte voor experiment, verrassingen en ontdekkingen

 
 
Van 8 tot en met 11 februari organiseert het Mondriaan Fonds voor de zesde keer Prospects & Concepts tijdens Art Rotterdam in de Van Nellefabriek. Op de tentoonstelling is werk te zien van bijna tachtig beeldend kunstenaars die in 2016 een Werkbijdrage Jong Talent ontvingen. Stijn Huijts (directeur Bonnefantenmuseum) zal de tentoonstelling voor de tweede keer samenstellen. In een interview vertelt hij over zijn ervaringen bij de vorige editie. ‘De rijke pluimage is de kracht van Prospects & Concepts. Die tekent zich af in de vele posities en praktijken, en in alle mogelijke media.’
Lees meer...

Juryleden Nederlandse inzending Biënnale van Venetië bekend

 
 
De juryleden voor de Nederlandse inzending van de 58ste Biënnale van Venetië in 2019 zijn bekend. Carlos Amorales (beeldend kunstenaar, onder meer deelnemer tentoonstelling in het Nederlands paviljoen in 2003 en vorig jaar solo-expositie in Mexicaans paviljoen), Zippora Elders (curator en artistiek directeur Fort bij Vijfhuizen), Xander Karskens (directeur Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen en curator Fins paviljoen in Venetië 2017), Mirjam Westen (conservator hedendaagse kunst Museum Arnhem en jurylid Nederlandse inzending 2017) en voorzitter Birgit Donker (directeur Mondriaan Fonds) zullen een shortlist van drie tentoonstellingsplannen kiezen. Tot en met 31 januari kunnen curatoren en kunstenaars een tentoonstellingsplan indienen.
Lees meer...

Essay over het gevorderde kunstenaarschap

 
 
Deze week is het essay Oude meesters – De actualiteit van het gevorderde kunstenaarschap van Leo Delfgaauw verschenen. Het onderwerp van het essay sluit rechtstreeks aan bij een van de pijlers van het Mondriaan Fonds; met een beleid dat zich niet alleen richt op jong talent maar nadrukkelijk ook op bewezen talent. De publicatie is onderdeel van een groeiende reeks essays waarmee het fonds opinievorming wil stimuleren door beschouwingen over beeldende kunst en erfgoed te delen. De essays zijn via de website te bestellen.
Lees meer...

2018 Europees Jaar Cultuur Erfgoed

 
 
Erfgoed verbindt, Europa inspireert. Dat is het Nederlandse thema van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed in 2018. DutchCulture en Kunsten '92 geven samen met een groot aantal erfgoedorganisaties vorm aan het themajaar. Organisaties kunnen in hun programmering aanhaken bij het Europees Erfgoedjaar. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend bij het Mondriaan Fonds. Ook werd een bijdrage toegekend voor een pilot van Stichting Erfgoedlab, gericht op de realisatie van een Europese Erfgoedstem.
Lees meer…


Bekijk de online versie
Uitschrijven
Aanpassen profiel

 

Mondriaan Fonds

Postbus 773

1000 AT Amsterdam

 

Bezoekersadres

Brouwersgracht 276

1013 HG Amsterdam

 

tel: 020 523 15 23

info@mondriaanfonds.nl
www.mondriaanfonds.nl