nieuws

Mondriaan Fonds

13 januari 2020

Welkom in 2020!

 
 
Directeur Eelco van der Lingen van het Mondriaan Fonds verwelkomt de toekomst in zijn nieuwjaarsspeech. ‘Over tien jaar voelen we ons verrijkt door een breder perspectief. Interesse in de ander brengt ons als samenleving en als individu uiteindelijk veel verder. Verbreding, richting andere groepen in de samenleving, andere genres en disciplines of de regio, is uiteindelijk een investering in de breedte en rijkdom van kunst en erfgoed zelf.’
Lees meer…

Oproep erfgoedexpertise internationaal

 
 
Het Mondriaan Fonds heeft een open oproep ontwikkeld voor het stimuleren van internationale deskundigheidsbevordering en kennisdeling bij erfgoedinstellingen. De bijdrage kan gebruikt worden voor het onderzoeken van internationale best practices, het inhuren van specifieke expertise of het opzetten van internationale uitwisseling of samenwerking. Aanvraagdeadline: 9 maart 2020.
Lees meer…

Oproep voor kunstenaars met een vluchtelingverleden

 
 
Kunstenaars die als vluchteling in Nederland zijn gekomen kunnen een bijdrage aanvragen voor het ontwikkelen en presenteren van nieuw werk. Dit biedt hen de mogelijkheid een kunstenaarspraktijk in Nederland op te bouwen en bij te dragen aan een rijker kunstenlandschap. Ook krijgen zij een mentoringtraject, in samenwerking met Cultuur+Ondernemen. De bijdrage is bestemd voor kunstenaars die maximaal tien jaar in Nederland wonen. Aanvragen kan t/m 2 maart.
Lees meer…

Verkenningsreis naar Marokko

 
 
Kunstenaars en bemiddelaars kunnen t/m 10 februari een aanvraag indienen om deel te nemen aan een interdisciplinaire verkenningsreis naar Marokko van 24 t/m 28 maart 2020. Het bezoek moet de culturele samenwerking tussen Marokko en Nederland stimuleren. De verkenningsreis wordt mogelijk gemaakt door DutchCulture (initiatiefnemer), Gemeente Amsterdam, ministerie van OCW, Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie en Mondriaan Fonds.
Lees meer…

Een werkperiode bij ZERO Foundation

 
 
Bemiddelaars kunnen nog t/m 20 januari aanvragen voor een residency bij de ZERO Foundation in Düsseldorf. Dit academisch onderzoekscentrum stimuleert de dialoog tussen kunst, wetenschap en de maatschappij. Onderzoekers en curatoren kunnen voor hun onderzoek gebruik maken van het ZERO archief en het uitgebreide internationale netwerk. De werkperiode loopt van 1 augustus 2020 t/m 31 januari 2021.
Lees meer…

Interview met Monumententalent 2019 Christian Pfeiffer

 
 
‘Een waar multitalent’, noemde de jury van de Monumententalentprijs Christian Pfeiffer. Pfeiffer is beleidsmedewerker bij Erfgoedvereniging Heemschut in Amsterdam, molenaar, jeneverstoker bij Anker Weesp én raadslid in zijn woonplaats Weesp. Drijfveer: ‘Hoe houden we cultureel erfgoed onder de aandacht?’ Zijn oplossing: ‘Laat het zien en vertel er levendige verhalen over!’
Lees nu het interview…

Nieuw bij het fonds

 
 
Het team van het Mondriaan Fonds is uitgebreid met drie nieuwe medewerkers: Madelon van de Pas als hoofd communicatie, Ires Manuel als HR-manager en Rapti Miedema is gestart als nieuw hoofd bureau erfgoed en pilots. Madelon heeft hiervoor gewerkt bij BNNVARA en Rapti bij het Nationaal Museum voor Wereldculturen en bij NWO. Ires heeft als HR-manager veel ervaring opgedaan in de cultuursector.
Lees meer…


Bekijk de online versie
Uitschrijven
Aanpassen profiel

 

Mondriaan Fonds

Postbus 773

1000 AT Amsterdam

 

Bezoekersadres

Brouwersgracht 276

1013 HG Amsterdam

 

tel: 020 523 15 23

info@mondriaanfonds.nl
www.mondriaanfonds.nl