nieuws

Mondriaan Fonds

14 juni 2017

Cinema Olanda – een publieksprogramma in Nederland

 
 
De komende weken heeft het Nederlandse paviljoen in Venetië een dependance in Nederland. Met een multidisciplinair programma van tentoonstelling, performances, screenings en debatten worden de vragen die de tentoonstelling ‘Cinema Olanda’ oproept “thuis gebracht”. Het programma vindt plaats bij Witte de With Center for Contemporary Art in Rotterdam (17 juni-20 augustus) en het Stedelijk Museum Amsterdam (30 juni).
Lees meer…

Reacties op Cinema Olanda

 
 
Sinds de opening op 10 mei door minister Bussemaker kreeg de presentatie 'Cinema Olanda' van Wendelien van Oldenborgh en curator Lucy Cotter veel aandacht in de nationale en internationale pers. Over het belang en urgentie van de achterliggende thematiek is bij de pers overeenstemming: van "een belangwekkend onderwerp" tot "corrigeert het beeld van de befaamde Nederlandse tolerantie". Over de uitwerking zijn de reacties uiteenlopend.
Lees meer...

Birgit Donker blogt: Buitenlandse ogen

 
 
In haar nieuwste blog schrijft Birgit Donker over presentaties van kunstenaars uit Nederland in het buitenland, zoals die van Mounira Al Sohl, Yael Davids en Hans Eijkelboom op documenta 14. "Honderden buitenlandse instellingen, biënnales en andere festivals vragen jaarlijks een Bijdrage Presentatie Buitenland om werk te tonen van kunstenaars uit Nederland. Het bewijst hoeveel belangstelling daarvoor is."
Lees meer…

Open Oproep Residency Arita, Japan 2018

 
 
Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bieden in 2018 opnieuw gezamenlijk twee residency perioden aan in de Japanse keramiekregio Saga. Beeldend kunstenaars en ontwerpers worden opgeroepen om hiervoor uiterlijk 14 juli een voorstel in te dienen.
Lees meer…

Aanvraagronde tijdelijke binnenlandateliers

 
 
Kunstenaars en bemiddelaars kunnen vanaf nu een aanvraag indienen voor de Tijdelijke Binnenlandateliers. Voor 2018 worden zeven werkperiodes aangeboden bij de volgende zes ateliers: SCHUNCK*, AVL Mundo, Kunstvereniging Diepenheim, Het Vijfde Seizoen, Stichting IK en Luceberthuis. De deadline voor aanvragen is 14 juli.
Lees meer...

Mondriaan Fonds draagt bij aan jong talent

 
 
Acht kunstenaars ontvingen onlangs een Werkbijdrage Jong Talent: Verena Blok, Frank Blommestijn & Michiel van der Werf, Koen Kloosterhuis, Mike Moonen, Elejan van der Velde en Prins de Vos. De bijdrage is bestemd voor beloftevolle kunstenaars tot uiterlijk vier jaar na hun opleiding.
Lees meer…

Tentoonstellingen rond De Stijl

 
 
Honderd jaar na oprichting van De Stijl organiseren verschillende instellingen tentoonstellingen rond de kunstbeweging. Zo laat Openlucht Museum De Lakenhal op het Pieterskerkhof in Leiden zien hoe kunstenaars van nu invulling geven aan abstracte kunst; Kunsthal KAdE kijkt hoe kunstenaars na WO II onderzoek bleven doen naar de autonome kracht van kleur; en het Gemeentemuseum Den Haag richt zich op het leven en werk van Piet Mondriaan. Het Mondriaan Fonds droeg bij aan deze presentaties met een projectinvestering of een bijdrage via het experimenteerreglement kunstenaarshonoraria.
Lees meer...


Bekijk de online versie
Uitschrijven
Aanpassen profiel

 

Mondriaan Fonds

Postbus 773

1000 AT Amsterdam

 

Bezoekersadres

Brouwersgracht 276

1013 HG Amsterdam

 

tel: 020 523 15 23

info@mondriaanfonds.nl
www.mondriaanfonds.nl