nieuws

Mondriaan Fonds

15 februari 2018

Succesvolle zesde editie Prospects & Concepts

 
 
‘Er is hier ruimte voor experiment, voor verrassingen en ontdekkingen. Prospects & Concepts is een avontuurlijke momentopname van een nieuwe generatie kunstenaars.’ Met die woorden opende Birgit Donker Prospects & Concepts tijdens Art Rotterdam in de Van Nellefabriek. De tentoonstelling werd in totaal door maar liefst 18.270 mensen bezocht, waaronder door minister Ingrid van Engelshoven, twaalf curatoren uit het bezoekersprogramma en de pers.
Lees meer...

Maandelijks inloopspreekuur aan de Brouwersgracht

 
 
Om iedereen op weg te helpen in het aanbod van bijdragemogelijkheden organiseert het Mondriaan Fonds elke eerste maandag van de maand een inloopspreekuur, tussen 14.00 en 16.00 uur. Het eerstkomende inloopspreekuur vindt plaats op maandag 5 maart. Geïnteresseerden kunnen zonder afspraak binnenlopen om informatie in te winnen. Het is ook mogelijk een afspraak in te plannen om een concreet plan te bespreken met een van de fondsmedewerkers.
Lees meer…

Netwerkbijeenkomst gevorderd kunstenaarschap

 
 
Op 27 maart organiseert het Mondriaan Fonds van 15.00 tot 18.00 uur een netwerkbijeenkomst voor bewezen talent bij Nest in Den Haag. Aanleiding is de presentatie van het essay ‘Oude meesters – De actualiteit van het gevorderde kunstenaarschap’ dat Leo Delfgaauw in opdracht van het fonds schreef. Tijdens de bijeenkomst zal het gesprek worden aangegaan met kunstenaars, curatoren en galeriehouders van verschillende generaties en met het publiek. Aan bod komen onderwerpen als zichtbaarheid, erkenning en overdracht.
Lees meer...

Zeventig plannen voor de Nederlandse inzending Biënnale Venetië in 2019

 
 
Kunstenaars en curatoren gaven met zeventig inzendingen ruimschoots gehoor aan de oproep van het Mondriaan Fonds om een plan in te dienen voor de Nederlandse inzending van de Biënnale van Venetië in 2019. Zestien plannen werden ingediend door kunstenaars met curatoren en 54 door curatoren met kunstenaars. Birgit Donker: ‘Een rijke oogst voorstellen. Je ziet hoeveel talent Nederland in huis heeft. En mooi dat ook kunstenaars gehoor gaven aan de oproep.’ De plannen worden beoordeeld door een deskundige en internationaal georiënteerde jury die eind februari een shortlist van maximaal drie plannen gaat samenstellen.
Lees meer…

Inhaalslag voor Willem van Genk aan weerszijden van de grens

 
 
‘Willem van Genk is de belangrijkste Nederlandse outsider-kunstenaar, een erkende grootheid, over de grens nog meer dan bij ons. De tentoonstelling die we nu voorbereiden is een inhaalslag. We ontvingen uitgerekend deze week, heel verheugend, van de Hermitage in Sint Petersburg de bevestiging dat zij meedoen aan het reizende overzicht.’ Directeur Hans Looijen van Dolhuys | museum van de geest in Haarlem vertelt over de tentoonstelling waarvoor het museum samenwerkt met verschillende internationale partners.
Lees meer...

Enquête richtlijn kunstenaarshonorarium

 
 
Een jaar geleden lanceerde BKNL de richtlijn kunstenaarshonorarium. Via een enquête worden kunstenaars en instellingen nu gevraagd wat de richtlijn oplevert in de praktijk: past u deze toe, sluit het aan bij uw praktijk en kan deze nog verbeterd worden? In de vragenlijst is ook aandacht voor het experimenteerreglement dat het Mondriaan Fonds heeft ingesteld om het gebruik van de richtlijn te stimuleren. Beeldende kunstinstellingen die de richtlijn toepassen kunnen voor honoraria aan kunstenaars een gedeeltelijke compensatie aanvragen. Deze week werd bekend dat Het Nieuwe Instituut een van de ruim honderd instellingen is die de richtlijn onderschrijven.
Lees meer...

Prix de Rome Beeldende Kunst en Architectuur

 
 
De laatste dagen van de tentoonstelling van de Prix de Rome Beeldende Kunst 2017 zijn aangebroken. Nog tot en met 25 februari is het werk van de genomineerden Melanie Bonajo, Rana Hamadeh, Saskia Noor van Imhoff en Katarina Zdjelar te zien in Kunsthal Rotterdam. Tegelijkertijd is de nieuwe ronde van de Prix de Rome Architectuur van start gegaan. Voorstellen kunnen tot uiterlijk 5 maart worden ingestuurd.
Lees meer…

Deadlines bijdragen

 
 
De deadlines van aanvraagrondes voor deze en komende maand zijn: Bijdrage Opdrachtgeverschap (26 februari), Bijdrage Meerjarenprogramma's Musea en overige Erfgoedinstellingen (5 maart), Bijdrage Publicaties (5 maart) en Bijdrage Samenwerking Musea (5 maart).
Bekijk de kalender…


Bekijk de online versie
Uitschrijven
Aanpassen profiel

 

Mondriaan Fonds

Postbus 773

1000 AT Amsterdam

 

Bezoekersadres

Brouwersgracht 276

1013 HG Amsterdam

 

tel: 020 523 15 23

info@mondriaanfonds.nl
www.mondriaanfonds.nl