nieuws

Mondriaan Fonds

2 augustus 2018

Nieuwe bijdrage kunstboekenbeurzen

 
 
Nederlandse uitgevers kunnen nu een nieuwe bijdrage aanvragen voor deelname aan een kunstboekenbeurs in het buitenland. De bijdrage kan worden gebruikt om kunst(enaars)boeken te tonen van levende beeldend kunstenaars uit Nederland of publicaties over hedendaagse beeldende kunst in Nederland uit de 21e eeuw op kunstboekenbeurzen van internationaal belang. Aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend.
Lees meer...

Hoe doen we het volgens u?

 
 
De resultaten van het klantwaarderingsonderzoek onder aanvragers van het Mondriaan Fonds, daarover schreef Birgit Donker haar laatste blog. Onderzoeksbureau Blauw Research onderzocht het hele plaatje. ‘Zo’n onderzoek laten we iedere paar jaar uitvoeren en dit blijkt voor ons én jullie, onze aanvragers, telkens weer belangrijk. Voor ons is het leerzaam. Voor de aanvragers betekent het dat we elkaar nog beter tegemoet kunnen komen doordat we gesignaleerde hindernissen waar mogelijk opruimen.’
Lees meer...

Adviseurs gezocht

 
 
Het Mondriaan Fonds zoekt per 1 januari 2019 adviseurs beeldende kunst en cultureel erfgoed. Met name generalisten erfgoed en deskundigen op het gebied van sculptuur, installatiekunst, fotografie, audiovisuele en digitale kunst worden gevraagd te solliciteren. Het fonds is daarnaast op zoek naar adviseurs met veel internationale kennis, een niet-westerse achtergrond en deskundigen van buiten de randstad. Sollicitaties kunnen worden ingediend tot en met 7 september.
Lees meer...

Aanvraagronde buitenlandateliers voor kunstenaars en bemiddelaars

 
 
Kunstenaars en bemiddelaars kunnen tot en met 10 september een aanvraag indienen voor een werkperiode in 2019 bij verschillende gastateliers in het buitenland. In deze ronde worden de volgende residencies aangeboden: Projectstudio Berlijn, Atelier Holsboer (Parijs), Delfina Foundation (Londen), Projectstudio Rome, Deltaworkers (New Orleans), CCS Bard (Annandale-on-Hudson), Cemeti – Institute for Art and Society (Yogyakarta) en MMCA Residency Changdong (Seoul). Ook kan nog tot en met 6 augustus worden aangevraagd voor een werkperiode in de Japanse keramiekregio Saga.
Lees meer...

Aanvraagrondes meerjarenprogramma’s

 
 
Musea, erfgoedinstellingen en platforms kunnen tot september een aanvraag indienen voor hun meerjarige programma’s. Musea en andere erfgoedinstellingen kunnen een aanvraag doen voor programma’s die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst en/of cultureel erfgoed (deadline: 17 september). Platforms zoals presentatie-instellingen en tijdschriften kunnen aanvragen voor programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst (deadline: 3 september).
Lees meer...

Volgende inloopspreekuur: 6 augustus

 
 
Om (potentiële) aanvragers op weg te helpen in het aanbod van bijdragemogelijkheden organiseert het Mondriaan Fonds iedere maand een inloopspreekuur. Het eerstkomende vindt plaats op maandag 6 augustus, tussen 14.00 en 16.00 uur. Geïnteresseerden kunnen binnenlopen om algemene informatie in te winnen. Het is ook mogelijk op afspraak een concreet plan te bespreken met een van de fondsmedewerkers.
Lees meer…


Bekijk de online versie
Uitschrijven
Aanpassen profiel

 

Mondriaan Fonds

Postbus 773

1000 AT Amsterdam

 

Bezoekersadres

Brouwersgracht 276

1013 HG Amsterdam

 

tel: 020 523 15 23

info@mondriaanfonds.nl
www.mondriaanfonds.nl