nieuws

Mondriaan Fonds

22 mei 2019

Open oproep oriëntatiereis 2019

 
 
Nog maar een paar dagen tot de deadline voor de oriëntatiereis 2019, met bestemming de Verenigde Arabische Emiraten (Dubai, Abu Dahbi en Sharjah) en Pakistan (Karachi en Lahore). Kunstenaars en kunstbemiddelaars hebben nog tot en met vrijdag 24 mei om zich aan te melden. Het programma bestaat uit bezoeken aan musea, presentatie-instellingen, galeries, artist-in-residence plekken, kunstenaars, verzamelaars en lokale sleutelfiguren in de verschillende steden.
Lees meer...

Nominatie Museum- en Monumententalent 2019 gestart

 
 
Wie zijn het Museumtalent en Monumententalent van 2019? Tot 15 juli is het mogelijk om jonge talentvolle professionals (tot 32 jaar) werkzaam in de monumenten- en museumsector te nomineren. De talentprijzen worden georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed namens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Mondriaan Fonds financiert ontwikkeltrajecten voor de winnaars en finalisten.
Lees meer…

Aanvraagronde binnenlandateliers

 
 
Kunstenaars en bemiddelaars kunnen nu een aanvraag indienen voor een werkperiode in verschillende binnenlandateliers. Het vaste atelier Het Pompgemaal (Den Helder) en de tijdelijke ateliers billytown (Den Haag), Beeldenstorm/Daglicht & GlasLab (Eindhoven/Den Bosch), AGA LAB i.s.m. Steim (Amsterdam), residency Oosterhouw (Groningen) en re-creatie, Reinaerde (Woudenberg). De deadline is 15 juli.
Lees meer...

Op weg naar het nieuwe normaal

 
 
Kunsten ’92 heeft, met ondersteuning van OCW, laten onderzoeken wat het minimaal extra kost om voor structureel gesubsidieerde instellingen in de cultuursector tot eerlijke betaling te komen. Aanleiding is de zorgwekkende arbeidsmarktsituatie van veel werkenden in deze sector. In 2017 werd al een richtlijn opgesteld voor eerlijke honoraria voor kunstenaars die inmiddels door meer dan honderd musea en kunstinstellingen is onderschreven. Om de toepassing van de richtlijn te stimuleren, heeft het Mondriaan Fonds een experimenteerreglement. In de studie van Kunsten ’92 wordt nu ook gekeken naar de situatie bij instellingen en ensembles. Bij de beeldende kunst valt vooral de positie op van de presentatie-instellingen waar experimentele kunst wordt getoond. Kleine presentatie-instellingen hebben bijvoorbeeld slechts acht procent van het personeel in vaste dienst. Uit het onderzoek blijkt gelukkig dat de knelpunten bij vele kleinere instellingen al met beperkte budgetten zijn op te lossen. Het onderzoek werd onlangs aangeboden aan minister Van Engelshoven.
Lees meer…

Interview met Charlotte Schleiffert

 
 
‘Opgelucht ademhalen en jezelf blijven ontwikkelen.’ Charlotte Schleiffert over de Werkbijdrage Bewezen Talent als ‘superbelangrijke aanvulling’: ‘ook voor kunstenaars van naam en faam kan een werkbijdrage hét houvast zijn voor continuïteit van een carrière’. Daarnaast benadrukt ze het belang van kunstenaarshonoraria, die volgens haar gelukkig de laatste jaren normaal beginnen te worden.
Lees meer…

Boijmans verwerft schilderij Leonora Carrington

 
 
Museum Boijmans Van Beuningen heeft het schilderij ‘Again the Gemini are in the Orchard’ (1947) aangekocht van de Brits-Mexicaanse kunstenaar Leonora Carrington. Het Mondriaan Fonds kende een Bijdrage Incidentele Aankopen toe. Directeur Sjarel Ex: ‘Het werk is een enorme versterking van het cluster vrouwelijke surrealisten binnen de museumcollectie en een waardevolle toevoeging op de Collectie Nederland die nog geen enkel kunstwerk van Carrington omvat.’
Lees meer…

Inloopspreekuur 3 juni

 
 
Het Mondriaan Fonds organiseert maandelijks een inloopspreekuur om iedereen op weg te helpen in het aanbod van bijdragemogelijkheden. Medewerkers staan klaar om te adviseren over welke bijdrage past bij welke plannen. Hiervoor kan vooraf een afspraak worden gemaakt, maar het is ook mogelijk gewoon binnen te komen lopen. Het eerstvolgende spreekuur is op maandag 3 juni van 14:00 tot 16:00 uur. Het daaropvolgende spreekuur zal plaatsvinden in augustus.
Lees meer…


Bekijk de online versie
Uitschrijven
Aanpassen profiel

 

Mondriaan Fonds

Postbus 773

1000 AT Amsterdam

 

Bezoekersadres

Brouwersgracht 276

1013 HG Amsterdam

 

tel: 020 523 15 23

info@mondriaanfonds.nl
www.mondriaanfonds.nl