nieuws

Mondriaan Fonds

25 juni 2018

Samen sterker IV

 
 
“Het lijkt op papier zo’n simpel voornemen, een uitwisseling tussen instellingen. Maar in de praktijk vergt samenwerken hard werken. Precies daarom, omdat het van alle partijen extra inspanning vraagt, is het zo belangrijk dat we hier als samenleving in investeren. Juist die brede samenwerkingsprojecten waar het fonds aan bijdraagt, maken een echt verschil in de sector.” Lees het blog van Birgit Donker waarin zij met voorbeelden laat zien dat samenwerken sterker maakt.
Lees meer...

Langdurige samenwerking met topstuk van Caravaggio

 
 
Vorige deze week werd bekend gemaakt dat het Vaticaan heeft toegezegd een topstuk van de Italiaanse schilder Caravaggio (1571-1610) in bruikleen te geven aan Centraal Museum Utrecht. Het is voor het eerst dat het werk in Nederland te zien is. Het is een van de belangrijkste werken uit de collectie van de Vaticaanse musea en wordt daarom zelden uitgeleend. Voor de grote tentoonstelling ‘Utrecht, Caravaggio en Europa’, die te zien is vanaf 15 december, wordt een uitzondering gemaakt. Deze expositie is het resultaat van een langdurige samenwerking met de Bayerischen Staatsgemäldesammlungen in München, waarvoor het Mondriaan Fonds een Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen toekende.
Lees meer...

Fietsroute verbindt steden

 
 
De gemeenten Utrecht en Amersfoort, de provincie Utrecht en diverse musea en kunstinstellingen. Al deze partijen werkten samen voor de kunstopdracht Mondriaan ontmoet Rietveld, georganiseerd door Amersfoort in C. Boris Tellegen realiseerde een reeks van tien nieuwe beelden als onderdeel van De Stijl fietsroute, die beide steden aan elkaar koppelt. Afgelopen zondag werd het project officieel geopend met een fietstocht, waarna alle beelden permanent te zien zijn in het (stads)landschap. Het Mondriaan Fonds kende een Bijdrage Opdrachtgeverschap toe.
Lees meer...

Samenwerking voor digitale beleving

 
 
Onlangs werd een Bijdrage Samenwerking Musea toegekend aan Stichting 1568 voor de ontwikkeling van een ‘Digitale Belevingskaart Egmont en Horne, 1568 vs 2018’. Het Gemeentemuseum Jacob van Horne (Weert), Museum van de Stad Brussel en Grafschafter Museum im Schloss (Moers) werken samen met vrijwilligersorganisaties in binnen- en buitenland om de geschiedenis van de graven van Horne en Egmont en de historische en geografische context te presenteren. Via het gedeelde multimediale platform willen de musea een grotere zichtbaarheid geven aan de collecties en kennis.
Lees meer...

Dialoog tussen kunstenaar en museum

 
 
Van januari tot december 2018 toont het Bonnefantenmuseum in Maastricht een serie schilderijen van Helen Verhoeven, als resultaat van een tweejarige samenwerking. De kunstenaar verdiepte zich lange tijd in de klassieke en religieuze thema’s van de middeleeuwse kunst uit de collectie van het museum. Op grote schilderijen herinterpreteert ze de afgebeelde onderwerpen vanuit een seculier en hedendaags perspectief. Een dialoog tussen kunstenaar en museum voor verbintenis tussen heden en verleden. Het Mondriaan Fonds droeg bij met een Bijdrage Opdrachtgeverschap voor langlopende samenwerkingen.
Lees meer...

Samenwerkingen over de grens

 
 
De Vrije Universiteit Amsterdam en Museum Het Schip ontvingen onlangs een bijdrage voor internationale samenwerkingsprojecten. In Museum Het Schip opent dit najaar een tentoonstelling over de bouw- en sierkunst van Antoni Gaudí en de overeenkomst met de Amsterdamse School, in samenwerking met stichting Aurea Cultura i Art. Ook zal een expositie over de Amsterdamse School te zien zijn in Mataró, Spanje. De Vrije Universiteit Amsterdam is onderdeel van een omvangrijke samenwerking tussen Nederlandse en Italiaanse partijen. Zowel in het Amstelpark in Amsterdam als in het Appia-park in Rome werken wetenschappers, erfgoedprofessionals en kunstenaars aan een onderzoek rond landschapsontwikkeling, historische reconstructies en kunst.
Lees meer...


Bekijk de online versie
Uitschrijven
Aanpassen profiel

 

Mondriaan Fonds

Postbus 773

1000 AT Amsterdam

 

Bezoekersadres

Brouwersgracht 276

1013 HG Amsterdam

 

tel: 020 523 15 23

info@mondriaanfonds.nl
www.mondriaanfonds.nl