nieuws

Mondriaan Fonds

27 mei 2020

Minister Van Engelshoven maakt uitwerking steunpakket voor cultuur bekend

 
 
Minister Ingrid van Engelshoven van OCW heeft vanmorgen middels een kamerbrief bekend gemaakt hoe het aanvullende steunpakket voor de culturele sector van 300 miljoen euro zal worden besteed. Het Mondriaan Fonds is zeer blij dat de minister 11,8 miljoen euro heeft vrijgemaakt voor de ondersteuning van individuele makers bij de Rijkscultuurfondsen. Hiervan wordt een bedrag van bijna 2 miljoen euro toegekend aan het Mondriaan Fonds, waarmee kunstenaars en bemiddelaars extra ondersteuning kunnen krijgen. Ook is het goed nieuws dat er via het Mondriaan Fonds geld beschikbaar wordt gesteld voor presentatie-instellingen en dat er 16 miljoen euro komt voor regionale musea.
Lees meer...

Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2020 van start

 
 
Op 30 mei start de oproep voor de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2020. Kunstcritici tot 35 jaar kunnen tot 1 september inzenden in de categorieën Essay en Recensie. Als startschot verschijnt zaterdag een artikel op de websites van De Groene Amsterdammer en KNACK, waarin hoogleraar cultuursociologie Pascal Gielen stilstaat bij kunst en cultuur tijdens de coronacrisis.
Lees meer...

Nieuwe kunst: iedereen kan opdrachtgever zijn!

 
 
Van grote stad tot kleine gemeente, bewonersvereniging of voetbalclub: iedereen kan opdrachtgever zijn en kunst in het hart van onze samenleving plaatsen. Binnen of buiten, in parkeergarage of plantsoen. Juist nu is dat extra waardevol. Kunst verbindt, geeft kleur en karakter, maar ook troost, plezier en hoop. Het Mondriaan Fonds vergoedt tot maximaal de helft van de kosten. Voorwaarde is wel dat de kunstenaar eerlijk wordt beloond. En dat het gaat om kunst die zichtbaar is voor iedereen.
Klik hier voor inspirerende voorbeelden, interviews, tips & tricks…

Professionaliseren van vrijwilligersbeleid via Open Oproep Erfgoedvrijwilligers

 
 
Voor het versterken van vrijwilligersbeleid bij erfgoedorganisaties zijn dertien aanvragen gehonoreerd, van het Hunebedcentrum tot het Van Abbemuseum. De Open Oproep Erfgoedvrijwilligers richt zich op organisaties die samen met vrijwilligers werken aan het behoud, beheer of de presentatie van (im)materieel erfgoed. Met de bijdrage kan het vrijwilligersbeleid worden geprofessionaliseerd.
Lees hier meer over de toekenningen…

Mondriaan Fonds draagt bij aan jong talent: ook nu!

 
 
Veertien startende beeldend kunstenaars kregen onlangs een Werkbijdrage Jong Talent, bedoeld voor kunstenaars met een professionele praktijk tot maximaal vier jaar. Deze bijdrage kan op elk moment van het jaar – ook nu – worden aangevraagd.
Bekijk wie de bijdrage ontvangt…

Uitstel Biënnale van Venetië

 
 
Vorige week is bekend geworden dat de 59e Biënnale van Venetië wordt uitgesteld tot 2022. Dit hangt samen met de beslissing de Architectuur Biënnale een jaar uit te stellen in verband met de coronacrisis. De beeldende kunst biënnale is nu gepland van 23 april tot 27 november 2022. De plannen van het Mondriaan Fonds om nieuw werk van Melanie Bonajo in de Chiesetta della Misericordia te presenteren blijven ongewijzigd.
Lees meer…


Bekijk de online versie
Uitschrijven
Aanpassen profiel

 

Mondriaan Fonds

Postbus 773

1000 AT Amsterdam

 

Bezoekersadres

Brouwersgracht 276

1013 HG Amsterdam

 

tel: 020 523 15 23

info@mondriaanfonds.nl
www.mondriaanfonds.nl