nieuws

Mondriaan Fonds

28 juni 2019

Toekenningen werkbijdragen voor kunstinitiatieven

 
 
Drieëntwintig kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven voor beeldende kunst verspreid over Nederland ontvangen een Werkbijdrage Kunstinitiatieven. Kunstinitiatieven konden een bijdrage van 10.000 euro aanvragen, flexibel te besteden aan activiteiten in 2019-2020. De bijdragen zijn toegekend aan: Suns and Stars, Jacuzzi, Expoplu, Beeldenstorm / Daglicht, Expositieruimte 38CC, VRIZA, TANKSTATION, Wallspace, BlockC, Page Not Found, How To Show Up?, Trixie, EXbunker/EXboot, Ja Ja Ja Nee Nee Nee, Kunsthalle Amsterdam, DAK, VierVaart, Stichting Vierkwart, Video Power, Het Wilde Weten, PuntWG, Rongwrong en WALTER books.
Lees meer...

Uitgangspunten nieuw cultuurstelsel 2021-2024

 
 
Met belangstelling heeft het Mondriaan Fonds de uitgangspuntenbrief gelezen van minister Van Engelshoven voor het cultuurbeleid 2021-2024. We zijn blij met aandacht voor verbreding en vernieuwing van de culturele sector en we zijn enthousiast over de uitgesproken wens dat kunstenaars een eerlijke beloning verdienen voor hun inspanningen. Ook de nadruk op het naleven van de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit onderstreept het fonds met overtuiging. Het Mondriaan Fonds begrijpt en onderschrijft wel de zorgen die De Zaak Nu, Kunsten '92 en BKNL uitspreken in hun reacties. Ook de Museumvereniging ziet dat nieuwe investeringen soms beperkt worden of ongedaan worden gemaakt door andere budgetten die wegvallen. De komende periode gaat het Mondriaan Fonds de uitgangspunten van de minister vertalen in het nieuwe beleidskader.
Lees meer...

Alle kunstmusea doen mee

 
 
Met vier handtekeningen weer een stap dichterbij het Nieuwe Normaal; alle beeldende kunstinstellingen in Nederland trekken gezamenlijk op voor een goed honorarium voor beeldend kunstenaars. Ook het Stedelijk Museum Amsterdam (die de richtlijn sinds mei vorig jaar toepast), Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, het Gemeentemuseum Den Haag en Museum de Fundatie in Zwolle ondertekenen het convenant dat kunstenaars een vergoeding belooft als ze exposeren. In 2017 presenteerde BKNL de richtlijn kunstenaarshonoraria: een uniek initiatief van de beeldende kunstsector om te komen tot fair practice en een ‘nieuw normaal’ in de professionele contractpraktijk tussen instellingen en kunstenaars.
Lees meer...

Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden 2019

 
 
Op 1 juli 2019 vindt de Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden plaats in het Oosterpark in Amsterdam, bij Nationaal Monument Slavernijverleden. De herdenking wordt georganiseerd door het NiNsee, dat hiervoor jaarlijks een bijdrage van het Mondriaan Fonds ontvangt. De NOS zal de herdenking live uitzenden.
Lees meer...

Vacature adviseurs beeldende kunst en cultureel erfgoed

 
 
Voor het beoordelen van aanvragen zoekt het Mondriaan Fonds per 1 januari 2020 nieuwe adviseurs. Het fonds zoekt specialisten en generalisten; beeldend kunstenaars en beschouwers zoals curatoren, critici, theoretici, wetenschappers, verzamelaars en medewerkers van musea en andere instellingen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Ook mensen die vanuit andere invalshoeken en vakgebieden kunnen adviseren, worden uitgenodigd te solliciteren. De deadline is 9 september 2019.
Lees meer...

Beëindiging samenwerking ABN AMRO voor KunstKoop

 
 
Om de renteloze leningen van de KunstKoopregeling aan te kunnen bieden werkt het Mondriaan Fonds samen met ABN AMRO. De bank heeft echter besloten dat zij de samenwerking met het Mondriaan Fonds voor de KunstKoop opzegt. De regeling wijkt voor de bank steeds meer af van de overige leenproducten en past niet in het beleid dat de bank de komende jaren zal voeren. Het Mondriaan Fonds heeft gezocht naar samenwerking met een andere bank, maar tot nu toe zonder resultaat. De samenwerking met ABN AMRO eindigt per 1 april 2020.
Lees meer...


Bekijk de online versie
Uitschrijven
Aanpassen profiel

 

Mondriaan Fonds

Postbus 773

1000 AT Amsterdam

 

Bezoekersadres

Brouwersgracht 276

1013 HG Amsterdam

 

tel: 020 523 15 23

info@mondriaanfonds.nl
www.mondriaanfonds.nl