nieuws

Mondriaan Fonds

29 juli 2020

Vacature: adviseurs kunst en erfgoed gezocht

 
 
Ben je of ken je een kandidaat voor het beoordelen van aanvragen? Per 1 januari zoekt het Mondriaan Fonds nieuwe adviseurs. We zoeken kunstenaars, curatoren, wetenschappers, verzamelaars, medewerkers van musea of mensen die vanuit andere interdisciplinaire vakgebieden kunnen adviseren. Deadline sollicitaties: 7 september.
Lees meer…

Toekenningen Compensatieregeling Coronacrisis Musea > 100.000 bezoekers

 
 
28 regionale musea hebben via de 'Compensatieregeling Coronacrisis Musea > 100.000 bezoekers' aanvullende compensatie toegekend gekregen voor hun inkomstenderving door covid-19. Deze regeling matcht de bijdragen van gemeenten en provincies aan deze musea. Door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is binnen het steunpakket voor cultuur (van 300 miljoen euro) budget beschikbaar gesteld om musea als vitale onderdelen in de culturele infrastructuur in stand te houden en de werkgelegenheid in de sector zoveel mogelijk te waarborgen.
Lees welke musea een bijdrage ontvangen…

Extra geld voor restauraties mobiel erfgoed

 
 
Goed nieuws: het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap trekt 1 miljoen euro extra uit voor de Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed. Hiermee kan de regeling worden voortgezet: een stimulans voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed over rail of weg, door water of lucht. Behalve aan restauratie draagt het fonds ook bij aan tentoonstellingen en andere manieren waarop de zichtbaarheid van mobiel erfgoed wordt versterkt. Hiervoor geldt de regeling Projectinvestering Instellingen.
Lees meer…

Karin Kersten penningmeester raad van toezicht Mondriaan Fonds

 
 
Karin Kersten wordt op 1 augustus 2020 penningmeester van de raad van toezicht van het Mondriaan Fonds. Kersten is hoofd Trade & Commodity Finance bij ABN AMRO. Zij volgt Annerie Vreugdenhil op, die na de maximale termijn van acht jaar het stokje overdraagt. De raad telt zeven leden. Dit zijn naast Kersten voorzitter Geneviève Lieuw, Rudi Ekkart, Hester Alberdingk Thijm, Noraly Beyer, Marga Weimans en Rune Peitersen.
Lees hier verder…

31 augustus deadline aanvragen voor gastateliers in Nederland

 
 
Ben je als kunstenaar of kunstbemiddelaar (criticus, theoreticus of curator) op zoek naar een nieuwe horizon? Op diverse bijzondere plekken in Nederland heeft het Mondriaan Fonds gastateliers voor kunstenaars en bemiddelaars. Er is één vaste plek: Het Pompgemaal in Den Helder, dichtbij de stad in een beschermd duingebied. Verder zijn er vijf extra locaties in 2021, met elk een eigen karakter: van MIR Bierumer School in Oost-Groningen tot VierVaart in Zeeland.
Kijk hier voor alle locaties en mogelijkheden...

14 september deadline aanvragen Bijdrage Tijdschriften

 
 
Tijdschriften die de actuele kunst op een inspirerende manier presenteren en de lezer meenemen in de ontwikkelingen en discussies binnen de kunst, komen in aanmerking voor een Bijdrage Tijdschriften. Het gaat zowel om gedrukte tijdschriften als online platforms.
Lees meer…

Nominatie Archeologie- en Monumententalent 2020 gestart

 
 
Tot 16 september kunnen jonge professionals werkzaam in de archeologie- en monumentensector worden voorgedragen voor het Archeologie- en Monumententalent van het jaar. Deze prijzen brengen thema’s als vernieuwing, diversiteit en verjonging in de erfgoedsector onder de aandacht. De talentprijzen worden georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Mondriaan Fonds financiert de ontwikkeltrajecten voor de winnaars en finalisten.
Lees meer…

Aankoop werkarchief vol foto’s en contactvellen Ed van der Elsken

 
 
‘Ed van der Elsken maakte het alledaagse bijzonder’, zegt Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam. Samen met het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam heeft het Rijks de nalatenschap verworven van fotograaf Ed van der Elsken (1925-1990): een oeuvre van ruim veertig jaar, dat de veranderingen in de tweede helft van de twintigste eeuw zichtbaar maakt. Beide musea gaan het werk onderzoeken, ontsluiten en digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Het Mondriaan Fonds draagt bij via de Bijdrage Incidentele Aankopen.
Lees meer…


Bekijk de online versie
Uitschrijven
Aanpassen profiel

 

Mondriaan Fonds

Postbus 773

1000 AT Amsterdam

 

Bezoekersadres

Brouwersgracht 276

1013 HG Amsterdam

 

tel: 020 523 15 23

info@mondriaanfonds.nl
www.mondriaanfonds.nl