nieuws

Mondriaan Fonds

30 augustus 2018

Extra middelen voor grootschalige archeologische projecten

 
 
Het Mondriaan Fonds ontvangt van het ministerie van OCW extra budget voor het vergroten van de toegankelijkheid van archeologie voor het bredere publiek. Om dit mogelijk te maken zijn twee bestaande bijdragemogelijkheden verruimd met initiatieven op het gebied van archeologie: de Projectinvestering Instellingen en Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen. Het gaat om een bedrag van 500.000 euro in 2018 en 750.000 euro per jaar in 2019 tot en met 2021.
Lees meer...

Vijftien initiatieven ontvangen werkbijdrage Mondriaan Fonds

 
 
Vijftien kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven verspreid over het land - van Heerlen tot Groningen - ontvangen een Werkbijdrage Kunstinitiatieven. Het gaat om een bijdrage van 10.000 euro flexibel te besteden aan activiteiten in 2018 en 2019. De gehonoreerde initiatieven kennen een experimentele praktijk en onderscheiden zich door een onafhankelijke en wendbare houding en werkwijze, die dicht bij de kunst en kunstenaars en hun publiek staat.
Lees meer...

Opdrachten in vrijheid

 
 
Zoals kunstenaar Frank Koolen zegt: ‘Een kunstenaar moet als het even kan iets toevoegen wat je niet verwacht.’ Birgit Donker laat in haar nieuwste blog zien dat opdrachten kunstenaars kunnen helpen ontwikkelen en weerlegt het misverstand dat in opdrachtverband artistieke vrijheid verloren gaat. Het Mondriaan Fonds heeft de afgelopen vijf jaar liefst 180 opdrachten mede mogelijk gemaakt en zal blijven bijdragen aan projecten van in potentie letterlijk iedereen. ‘We kijken uit naar de toekomstige aanvragen van al die opdrachtgevers die zich realiseren dat kunstenaars kunnen wat zij zelf niet vermogen.’
Lees meer...

Nieuwe adviseurs gezocht

 
 
Het Mondriaan Fonds zoekt per 1 januari 2019 adviseurs op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed ter versterking van de poule van deskundigen. Aanvragen die bij het fonds binnenkomen, worden voorgelegd aan de externe adviseurs die deze toetsen en het bestuur adviseren over het al dan niet toekennen van de gevraagde bijdrage. Sollicitaties kunnen worden ingediend tot en met 7 september 2018.
Lees meer...

Oriëntatiereis naar Zuid-Afrika en Zimbabwe van start

 
 
Aanstaande zondag vertrekt een groep kunstenaars en bemiddelaars naar Zuid-Afrika (Johannesburg & Kaapstad) en Zimbabwe (Harare & Bulawayo) voor de oriëntatiereis 2018. Het Mondriaan Fonds organiseert jaarlijks deze reis naar buitenlandse regio’s die in opkomst zijn en interessante ontdekkingskansen bieden, in samenwerking met het Vlaamse Kunstenpunt, de Danish Arts Agency en Pro Helvetia. De Nederlandse deelnemers zijn: Anke Bangma (directeur TENT), Frédérique Bergholtz (directeur If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution), Patricia Kaersenhout (kunstenaar), Florian Weigl (curator V2_, Lab for the Unstable Media), Farren van Wyk (kunstenaar) en Annet Zondervan (directeur CBK Zuidoost, Amsterdam). De reis duurt tot en met 16 september en is te volgen via een blog.
Lees meer...

Flat Finish – New York als rauwe scan

 
 
‘Over Parijs verschijnen elk jaar zeker driehonderd fotoboeken; over New York nog meer. Hoe vermijd je clichés?’ Stephan Keppel vertelt in een interview met het Mondriaan Fonds over zijn ontsnappingsroutes: ‘Flat Finish toont New York als rauwe scan. De Bijdrage Publicaties maakte belangrijke omtrekkende bewegingen mogelijk: op straat in New York, op de filmset ervan in Los Angeles en in archieven. Bij alle scans, reproducties en opnames komt de dynamiek van het printen. In de studio maak ik een nieuwe stad in inkt.’
Lees meer...

Maandag 3 september inloopspreekuur

 
 
Om (potentiële) aanvragers op weg te helpen in het aanbod van bijdragemogelijkheden organiseert het Mondriaan Fonds iedere maand een inloopspreekuur. Het eerstkomende vindt plaats op maandag 3 september, tussen 14.00 en 16.00 uur. Geïnteresseerden kunnen binnenlopen om algemene informatie in te winnen. Het is ook mogelijk op afspraak een concreet plan te bespreken met een van de fondsmedewerkers.
Lees meer...


Bekijk de online versie
Uitschrijven
Aanpassen profiel

 

Mondriaan Fonds

Postbus 773

1000 AT Amsterdam

 

Bezoekersadres

Brouwersgracht 276

1013 HG Amsterdam

 

tel: 020 523 15 23

info@mondriaanfonds.nl
www.mondriaanfonds.nl