nieuws

Mondriaan Fonds

4 juni 2019

Nieuw: Open Oproep Digitaal Erfgoed

 
 
Hoe kunnen gedigitaliseerde erfgoedcollecties zichtbaar worden gemaakt? En hoe kan het publiek actief betrokken worden? Het Mondriaan Fonds ontvangt van het ministerie van OCW extra budget voor het publieksvriendelijk maken van gedigitaliseerde erfgoedcollecties. Het gaat om een bedrag van 580.000 euro per jaar in 2019 en 2020. Erfgoedorganisaties en/of organisaties die met hen samenwerken kunnen een bijdrage aanvragen. De deadline van de eerste aanvraagronde is 7 oktober 2019. Ook het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hebben bijdragemogelijkheden voor nieuwe gebruiksvormen van digitaal erfgoed en het bereiken van nieuwe doelgroepen.
Lees meer…

Get a Grant Event Arnhem

 
 
Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseren gezamenlijk op 13 juni 2019 een Get a Grant Event in ArtEZ hogeschool voor de kunsten Arnhem. Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst vertellen medewerkers van beide fondsen over de mogelijkheden voor kunstenaars en ontwerpers. Ook gaan kunstenaar Julius Thissen en ontwerper Julia Janssen in op hun ervaringen bij het indienen van een aanvraag en het ontvangen van een bijdrage.
Lees meer...

Lancering communicatiegids

 
 
Cultureel erfgoed en beeldende kunst zijn waardevol voor iedereen. Publiek, media en politici hierbij actief betrekken is een gemeenschappelijk belang. Met dit doel voor ogen heeft het Mondriaan Fonds een communicatiegids gemaakt, bestemd voor iedereen die een bijdrage krijgt. Door als fonds en aanvrager samen op te trekken, kunnen we het draagvlak voor cultureel erfgoed en beeldende kunst sterker maken.
Lees meer...

Aanvraagronde binnenlandateliers voor kunstenaars en bemiddelaars

 
 
Niet alleen verre oorden kunnen kunstenaars en kunstbemiddelaars inspireren of de mogelijkheid bieden hun werk te ontwikkelen of te verdiepen: ook het verblijf in eigen land kan veel opleveren. Op dit moment kunnen aanvragen worden ingediend voor verschillende binnenlandse gastateliers. De ateliers zijn: Pompgemaal Den Helder, Beeldenstorm/Daglicht & GlasLab, billytown, AGA LAB i.s.m. Steim, Residency Oosterhouw en Re-creatie Reinaerde (samen met Stimuleringsfonds Creatieve Industrie). Deadline: 15 juli 2019.
Lees meer…

Toekenningen Meerjarenprogramma’s Musea en Erfgoedinstellingen

 
 
Van Groningen tot Aardenburg, het Mondriaan Fonds heeft onlangs aan tien instellingen een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen toegekend. Zes van de toekenningen gaan naar musea die een herinrichting willen realiseren, één toekenning is voor een haalbaarheidsonderzoek naar nieuwe vormen van financiering en drie toekenningen betreffen archeologische projecten. Lees hieronder meer over de gehonoreerde plannen.
Lees meer...

Een zeldzaam wit paard in de Collectie Nederland

 
 
Een interview met conservator Saskia van Kampen-Prein over de recente aankoop van het schilderij 'Again the Gemini are in the Orchard' van Leonora Carrington door Museum Boijmans Van Beuningen. 'Dat het is gelukt, is een droom die werkelijkheid is geworden. We zijn intussen gespitst op Carringtons werk, maar dan nog is het ontzettende mazzel dat we dit sleutelwerk hebben gevonden én het konden aankopen. Dat was ondenkbaar geweest zonder steun van fondsen. Het Mondriaan Fonds heeft hierbij een voortrekkersrol gespeeld.'
Lees meer...


Bekijk de online versie
Uitschrijven
Aanpassen profiel

 

Mondriaan Fonds

Postbus 773

1000 AT Amsterdam

 

Bezoekersadres

Brouwersgracht 276

1013 HG Amsterdam

 

tel: 020 523 15 23

info@mondriaanfonds.nl
www.mondriaanfonds.nl