nieuws

Mondriaan Fonds

5 april 2018

Waar verleden en toekomst elkaar raken

 
 
"Dit jaar zet een extra spotlicht op de schatten die we hebben, op de manier waarop we onze wereld hebben ingericht en zo ook op hoe wij zelf in onze wereld staan." Birgit Donker blogt over de evenementen en projecten die plaatsvinden in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Voor '11Fountains & De Tocht' werden bijvoorbeeld hedendaagse kunstenaars gevraagd nieuw cultureel erfgoed te maken voor de Friese Elfsteden. "Waarmee maar weer bewezen is dat het verleden dat in ons erfgoed schuilt én kunst van de toekomst naadloos in elkaar over gaan."
Lees meer...

Een aankoop met brugfunctie

 
 
Het Bonnefantenmuseum heeft het monumentale kunstwerk 'Galgenfeld' van de Duitse kunstenaar Paloma Varga Weisz aangekocht. Dit vroege werk betekende haar internationale doorbraak en vormt tevens een sleutelwerk en hoogtepunt in haar oeuvre. "De installatie vervult een onmisbare brugfunctie tussen de belangrijke deelcollecties middeleeuwse religieuze sculptuur en hedendaagse kunst van het Bonnefanten. Varga Weisz koppelt actualiteit aan Euregionaal erfgoed en past binnen onze focus van de 'verborgen canon'," aldus artistiek directeur Stijn Huijts. "We zijn dan ook zeer verheugd met de steun van het Mondriaan Fonds, waardoor het mogelijk is om dit belangrijke kunstwerk aan de museale collectie toe te voegen."
Lees meer...

Explosiegevaar in het Verzetsmuseum

 
 
Vorige week was het precies 75 jaar geleden dat de aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister plaatsvond. Het Verzetsmuseum Amsterdam presenteert daarom de interactieve tentoonstelling 'Explosiegevaar!', waarin bezoekers inzicht krijgen in de achtergronden en motieven van de zes organisatoren van de aanslag. Ook worden ze uitgenodigd persoonsbewijzen te vervalsen en te beslissen of bij een daad van verzet geweld mag worden gebruikt. Het Mondriaan Fonds kende een Projectinvestering Instellingen toe.
Lees meer...

Treinenfabriek reist op diepladers door de nacht

 
 
Museum Stoomtrein Goes-Borsele kocht vorig jaar de voormalige treinenfabriek Allan & Co uit Rotterdam. Het gebouw werd in zijn geheel gedemonteerd en herplaatst op het museumterrein in Goes, met hulp van een Bijdrage Collectiemobiliteit van het Mondriaan Fonds. "Een uitdagende klus," aldus conservator Edwin Schipper, "diepladers voor de grote wandelementen zijn bij nacht naar Goes vervoerd." Het museum toont nu de complete collectie spoorwegmaterieel in deze voormalige fabriekshal: een voor Nederland uniek ensemble.
Lees meer...

De week om musea te ontdekken

 
 
De Nationale Museumweek 2018 met het thema 'ontdek samen ons echte goud' gaat bijna van start. Nederland telt vele museumcollecties over geschiedenis, beeldende kunst, natuurhistorie, economie, wetenschap, techniek en volkenkunde. Het Mondriaan Fonds draagt op verschillende manieren bij aan de (her)vorming en presentatie van deze collecties. Zo werd een bijdrage toegekend voor de aankoop van Kakiemon plastieken door Keramiekmuseum Princessehof, voor een tentoonstelling over de Slag om Arnhem door het Airborne Museum 'Hartenstein', en voor de herinrichting van een permanente expositie in het vernieuwde Museum Boerhaave. Van 9 tot en met 15 april staan deze en andere presentaties in de schijnwerpers.
Lees meer...

Voor (internationale) samenwerkingen

 
 
Het Mondriaan Fonds draagt bij aan samenwerkingen tussen musea, erfgoedinstellingen en maatschappelijke organisaties uit Nederland en het buitenland. De Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten kan worden gebruikt voor onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden (deadlines: 9 april en 22 oktober). De Bijdrage Samenwerking Musea is er voor projecten gericht op educatie, publieksbereik, zichtbaarheid, wetenschap, digitale mogelijkheden of collectiebeleid (deadlines: 4 juni en 1 oktober). Op het Platform Samenwerking Musea staan alle samenwerkingsprojecten gebundeld waaraan het Mondriaan Fonds bijdroeg. Van de deelname van honderd musea aan MuseumTV, tot een herinrichting van MuzeeAquarium Delfzijl in samenspraak met Routebureau Groningen.
Lees meer...

Mogelijk gemaakt door…

 
 
En dit is nog maar een greep uit de mogelijkheden die het Mondriaan Fonds heeft om bij te dragen aan bijzondere projecten en activiteiten op het gebied van cultureel erfgoed. Of het nu gaat om een museum dat erfgoed voor de toekomst aankoopt of wil samenwerken met een ander museum, een organisatie die de zichtbaarheid van mobiel erfgoed wil vergroten of een eigenaar met een restauratieproject van beschermd cultuurgoed.


Bekijk de online versie
Uitschrijven
Aanpassen profiel

 

Mondriaan Fonds

Postbus 773

1000 AT Amsterdam

 

Bezoekersadres

Brouwersgracht 276

1013 HG Amsterdam

 

tel: 020 523 15 23

info@mondriaanfonds.nl
www.mondriaanfonds.nl