nieuws

Mondriaan Fonds

6 december 2018

Achttien presentatie-instellingen ontvangen bijdrage programma's

 
 
Tijdens de jaarlijkse aanvraagronde is aan achttien presentatie-instellingen voor hedendaagse beeldende kunst een totaalbedrag van ruim 3,2 miljoen euro toegekend. Deze instellingen, van Aruba tot Groningen, krijgen de bijdrage voor hun inspirerende programma’s van één tot maximaal drie jaar. Dit zijn: De Appel (Amsterdam), A Tale of a Tub (Rotterdam), Ateliers ’89 (Oranjestad, Aruba), DSPS/De Player (o.a. Rotterdam), Instituto Buena Bista (Willemstad, Curaçao), If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution (o.a. Amsterdam), Kunsthuis SYB (Beetsterzwaag), Nest (Den Haag), Nieuwe Vide (Haarlem), Noorderlicht (Groningen), Onomatopee (Eindhoven), Printroom (Rotterdam), Rib (Rotterdam), Showroom MAMA (Rotterdam), Sign (Groningen), Stroom (Den Haag), Vleeshal (Middelburg) en WORM (Rotterdam).
Lees meer...

Eerste vier grootschalige archeologische programma’s gehonoreerd

 
 
Onlangs zijn de eerste vier programma’s gehonoreerd van instellingen die grootschalige publieksactiviteiten ontwikkelen op het gebied van archeologie. Eind augustus ontving het Mondriaan Fonds van minister Van Engelshoven (OCW) een bedrag van 2,75 miljoen euro voor de restauratie en het zichtbaar maken van archeologische projecten. In minder dan een maand tijd ontving het Mondriaan Fonds binnen de aanvraagronde voor meerjarenprogramma’s zeven aanvragen uit de archeologische sector. Dit laat zien dat het extra archeologiebudget zeer welkom is en dat hiermee veel archeologische schatten op een eigentijdse manier toegankelijk kunnen worden gemaakt. De bijdragen werden toegekend aan programma’s van: Museum Dorestad, het Thermenmuseum, Museumpark Archeon en ArcheoHotspots.
Lees meer...

Nieuwe adviseurs benoemd

 
 
Op basis van voordracht van de selectiecommissie heeft het Mondriaan Fonds achttien nieuwe adviseurs beeldende kunst en erfgoed benoemd. Dit zijn: Femke Haijtema, Guus Sluijter, Ilias Zian, Lizzy van Leeuwen, Annemarie van Eekeren, Stijn van Genuchten, Marc Wingens, Roomyla Choenni, Milos Trakilovic, Emiel van der Pol, Judith Spijksma, Luuk Nouwen, Barbara Visser, Andrea Stultiens, Sands Murray-Wassink, Florian Weigl, Thomas Bakker en Youri Appelo. Zij versterken per 1 januari 2019 de poule van adviseurs die aanvragen beoordelen.
Lees meer...

Pitch je Plan

 
 
Vanaf nu kunnen kunstenaars die een plan willen indienen voor de Projectinvestering Kunstenaar bij wijze van pilot met video of audio aanvragen. In bijvoorbeeld een selfie-interview of animatie kan een toelichting op het werk, het werkplan of het presentatieplan worden weergegeven. Met deze pilot wil het Mondriaan Fonds het aanvraagproces toegankelijker maken. Aanvragen binnen de pilot kan tot en met mei 2019.
Lees meer...

Rubens geeft ons vleugels

 
 
Conservator Friso Lammertse van Museum Boijmans Van Beuningen stelde de tentoonstelling 'Pure Rubens' samen: het grootste overzicht van Rubens’ olieverfschetsen sinds 65 jaar. ‘Het werk komt uit alle windstreken; het is een topselectie. Door de bijdrage van het Mondriaan Fonds konden we het werk van Rubens uit onze eigen verzameling op het hoogste internationale niveau uitbreiden. Met de bruiklenen completeren we het beeld van zijn ontwikkeling, zijn thema’s en technische virtuositeit. Het is een en al dans; een beweging die zich op zaal uitstrekt met de dans, muziek en kunst van hedendaagse geestverwanten. Zij plaatsen dit oeuvre in het heden.'
Lees meer...

Verhoging vaste bijdrage Projectinvestering Kunstenaar

 
 
De vaste bijdrage van de Projectinvestering Kunstenaar wordt verhoogd van 1.700 naar 2.200 euro per maand. Deze verhoging geldt voor aanvragen die na 1 januari 2019 worden ingediend. Deze bijdrage is bestemd voor een werkperiode variërend van een tot maximaal zes maanden en kan worden gebruikt voor productiekosten, reis- en verblijfskosten en tijdsinvestering voor een project. Omdat het een vast bedrag betreft, hoeft bij deze aanvragen geen begroting te worden ingediend. In plaats van de vaste bijdrage kan bij de Projectinvestering Kunstenaar ook een flexibele bijdrage worden aangevraagd.
Lees meer...

Gesprek met curatoren Raphael Chikukwa en José Roca

 
 
Twee deelnemers aan het bezoekersprogramma van het Mondriaan Fonds nemen op vrijdag 7 december deel aan een gesprek in Witte de With Center for Contemporary Art in Rotterdam. Raphael Chikukwa (hoofdconservator van de National Gallery van Zimbabwe) en José Roca (artistiek directeur van FLORA ars + natura in Bogotá) zullen er spreken over hun programma’s en curatoriële visies. Het programma vindt plaats van 18:00 tot 19:00 uur, inloop is gratis.
Lees meer...


Bekijk de online versie
Uitschrijven
Aanpassen profiel

 

Mondriaan Fonds

Postbus 773

1000 AT Amsterdam

 

Bezoekersadres

Brouwersgracht 276

1013 HG Amsterdam

 

tel: 020 523 15 23

info@mondriaanfonds.nl
www.mondriaanfonds.nl