nieuws

Mondriaan Fonds

7 maart 2019

Interview met nieuwe directeur

 
 
Eelco van der Lingen is per 1 maart begonnen als de nieuwe directeur van het Mondriaan Fonds. Maak kennis met zijn ideeën in een interview dat we begin dit jaar met hem hielden. 'Cultureel erfgoed en beeldende kunst zijn nauw aan elkaar verbonden. Ik beschouw ze als handleiding tot onszelf. Erfgoed laat zien waar we vandaan komen; beeldende kunst reflecteert op het heden en biedt ons mogelijke perspectieven voor de toekomst. Als publiek staan wij tussen beide in. De verbinding tussen die twee: dat zijn wij zelf.’
Lees meer...

Bijdragen voor jong talent

 
 
Zeven startende beeldend kunstenaars hebben onlangs een Werkbijdrage Jong Talent toegekend gekregen. Deze bijdrage is bedoeld voor veelbelovende kunstenaars tot uiterlijk vier jaar na hun opleiding en kan worden gebruikt voor alles wat te maken heeft met de ontwikkeling van nieuw werk. De kunstenaars die een bijdrage kregen zijn: Isabelle Andriessen, Valentina Gal, Lilia Luganskaia, Kevin Osepa, Wouter Paijmans, Michiel Westbeek en Johnny Theodorus Wiekhart.
Lees meer...

Wandkleden in het zonlicht

 
 
‘Een verborgen juweel’, noemt directeur Willy van Egdom de Regentenzaal van Het Bartholomeus Gasthuis. In een interview vertelt ze over de 17e-eeuwse wandkleden, die zich over drie muren in de zaal uitstrekken. Het Mondriaan Fonds kende een Bijdrage Beschermd Cultuurgoed toe voor oplossingen voor de controle van temperatuur, luchtvochtigheid en licht in de zaal. ‘Dankzij de toekenning kunnen we de tapijten tijdens rondleidingen gewoon met opengetrokken gordijnen aan iedereen laten zien.’
Lees meer…

Aanvraagronde buitenlandateliers voor kunstenaars en bemiddelaars

 
 
Kunstenaars en bemiddelaars (curatoren en critici) kunnen nog tot en met 15 april een aanvraag indienen voor een werkperiode in 2019 of 2020 bij verschillende buitenlandateliers. In deze ronde worden ateliers aangeboden in Beijing, Berlijn, Bogotá, Brussel, Kolkata, Moengo, New York, Rio de Janeiro, Tokio, Warschau en Willemstad.
Lees meer...

Bijdrage voor internationale samenwerkingsprojecten

 
 
Nederlandse erfgoedinstellingen die samenwerken met buitenlandse instellingen in onderzoeken op gezamenlijke collectiegebieden kunnen bij het Mondriaan Fonds een Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen aanvragen. De deadlines zijn: 8 april en 21 oktober. Zo ontving Museum De Lakenhal een bijdrage voor de tentoonstelling 'Jonge Rembrandt 1624-1634', onderdeel van het themajaar 'Rembrandt en de Gouden Eeuw 2019'. In samenwerking met het Ashmolean Museum in Oxford werd onderzoek gedaan naar de jonge Rembrandt, de uitkomsten hiervan worden gepresenteerd in de tentoonstelling en een publicatie.
Lees meer...

Gasten in het bezoekersprogramma

 
 
Om internationale belangstelling te wekken voor hedendaagse kunst in Nederland en de positie daarvan in het buitenland te versterken, nodigt het Mondriaan Fonds buitenlandse gasten uit in het bezoekersprogramma. Sinds 1996 namen ruim 300 personen aan dit programma deel. Ook deze maand zijn weer verschillende gasten uitgenodigd. Zo zijn François Quintin (directeur Lafayette Anticipations in Parijs) en Charles Aubin (curator Lafayette Anticipations en Performa in New York) te gast en zullen verschillende groepen curatoren uit Italië, Zuid-Afrika en Zimbabwe een bezoek aan Nederland brengen.
Lees meer...


Bekijk de online versie
Uitschrijven
Aanpassen profiel

 

Mondriaan Fonds

Postbus 773

1000 AT Amsterdam

 

Bezoekersadres

Brouwersgracht 276

1013 HG Amsterdam

 

tel: 020 523 15 23

info@mondriaanfonds.nl
www.mondriaanfonds.nl