nieuws

Mondriaan Fonds

8 mei 2019

Nederlands paviljoen in Venetië geopend

 
 
Zojuist heeft minister Van Engelshoven de tentoonstelling ‘The Measurement of Presence’ van Iris Kensmil, Remy Jungerman en curator Benno Tempel in het Nederlands paviljoen op de Biënnale van Venetië geopend. "Kensmil en Jungerman laten in de tentoonstelling zien dat de werkelijkheid te gecompliceerd is om in één perspectief te vatten. Om de werkelijkheid recht te doen, is er ruimte nodig voor verschillende perspectieven. I couldn’t agree more." De kunstenaars brengen in hun werk invloeden van verschillende achtergronden samen. De inspiratie die zij vinden in het 20e-eeuwse modernisme, vooral Mondriaan en De Stijl, de Russische avant-garde en kunstenaar stanley brouwn, combineren zij met elementen uit andere tradities. 'The Measurement of Presence' is voor het publiek te zien van 11 mei tot en met 24 november 2019.
Lees meer...

Documentaire ‘The Measurement of Presence’

 
 
Als introductie op de tentoonstelling heeft fotograaf en filmmaker Gerrit Schreurs in opdracht van het Mondriaan Fonds een korte documentaire gemaakt. Wie zijn de kunstenaars en wat willen ze samen met de curator over het voetlicht brengen? Wat krijgt de bezoeker van het Nederlands paviljoen in Venetië straks te zien? Schreurs volgde Iris Kensmil, Remy Jungerman en Benno Tempel bij hun voorbereidingen.
Bekijk hier de documentaire...

Publicatie

 
 
Bij de tentoonstelling verschijnt een gelijknamige catalogus onder redactie van Benno Tempel, Iris Kensmil en Remy Jungerman. Verschillende internationale kunstenaars en auteurs gaan door middel van interviews en achtergrondartikelen dieper in op het werk van de kunstenaars en de thema’s die daarin een rol spelen. Met artikelen van Jessica de Abreu, Nick Aikens, Jelle Bouwhuis, Paul Goodwin, Charl Landvreugd, Willem de Rooij, Greg Tate, Benno Tempel en Allison Young. De publicatie wordt uitgegeven door Uitgeverij Hannibal in samenwerking met het Mondriaan Fonds. Het ontwerp is van Haller Brun, het bureau dat ook verantwoordelijk is voor de huisstijl van de gehele presentatie.
Lees meer...

Publiek programma

 
 
In samenwerking met The Black Archives werd op 23 februari 2019 een bijeenkomst georganiseerd om het concept van de tentoonstelling te introduceren en het onderwerp transnationalisme te belichten. Een groep van internationale kunstenaars, schrijvers en curatoren sprak vanuit verschillende standpunten over de betekenis van het transnationale voor de artistieke praktijk in het algemeen en bij Remy Jungerman en Iris Kensmil in het bijzonder. Onderwerpen waren onder meer de diaspora en de reis die patronen afleggen, de lacunes in onze kennis van de geschiedenis, zwart feminisme en de rol van het ritueel in de hedendaagse kunst. Met Mirjam Westen, Nancy Jouwe, Paul Goodwin, Charl Landvreugd en Wayne Modest. In het najaar volgt een public program in Londen.
Bekijk hier de videoregistraties van de bijeenkomst…

Mogelijk gemaakt door…

 
 
Het Mondriaan Fonds is als opdrachtgever verantwoordelijk voor de Nederlandse inzending. Voor de 58ste editie heeft het fonds een open oproep gedaan aan curatoren en kunstenaars om een tentoonstellingsplan in te dienen. De jury selecteerde het voorstel van Benno Tempel uit zeventig voorstellen die begin 2018 werden ingediend. De juryleden voor de Nederlandse inzending in 2019 waren: Carlos Amorales (beeldend kunstenaar, onder meer deelnemer tentoonstelling in het Nederlands paviljoen in 2003 en vorig jaar solo-expositie in Mexicaans paviljoen), Zippora Elders (freelance curator en artistiek directeur Kunstfort bij Vijfhuizen), Xander Karskens (artistiek directeur Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen en curator Fins paviljoen in Venetië 2017), Mirjam Westen (conservator hedendaagse kunst Museum Arnhem en jurylid Nederlandse inzending 2017) en voorzitter Birgit Donker (toenmalig directeur Mondriaan Fonds).Bekijk de online versie
Uitschrijven
Aanpassen profiel

 

Mondriaan Fonds

Postbus 773

1000 AT Amsterdam

 

Bezoekersadres

Brouwersgracht 276

1013 HG Amsterdam

 

tel: 020 523 15 23

info@mondriaanfonds.nl
www.mondriaanfonds.nl