Overzicht opdrachten

Parcours speelse kunstwerken Kinderverzet en Vriendschap
IT IS IN THE AIR
Kunstroute Rond, Rood, Staart
Kunstopdracht ter ere van 60-jarig bestaan Universiteit Twente (ontwikkelbijdrage)
Ode aan de Twijfel

Verspreid over Nederland zijn sinds 2013 ruim tweehonderd publiek toegankelijke kunstprojecten tot stand gekomen uit samenwerkingen tussen kunstenaars en alle denkbare opdrachtgevers; publiek of privaat. Dit platform toont de rijke oogst van opdrachtgeverschap die met een bijdrage van het Mondriaan Fonds tot stand kwam. Het kan gaan om een installatie, een beeld, videowerk, portretten of andere vormen van kunstwerken; met een permanent of tijdelijk karakter.

kaart opdrachtgeverschap

Iedereen kan met de Bijdrage Opdrachtgeverschap opdracht geven tot een nieuw werk: van culturele instellingen tot bijvoorbeeld gemeentes, woningcorporaties, ziekenhuizen, kerken, boerenbedrijven en scholen. Het Mondriaan Fonds kan maximaal vijftig procent van de projectkosten bijdragen.

In 2017 verscheen met dit (actuele) overzicht de publicatie De oogst van vier jaar opdrachtgeverschap. De publicatie is hier te bestellen.

Overzicht Opdrachten

2020

Mamio

2020

WEEF!

2020

Jungle

2020

DUST

2019

Volta

2019

ZEEN

2018

Art7

2018

Annex

2018

Wervel

2017

Eden

2015

Kolk

2015

Pulse

2014

Reverb

2014

Kusje!

2014

ZELF!

2014

Portal

2013

Laika