Overzicht opdrachten

Midnight Jump
Noordereiland Tekeningen
Suffering Matters
C.o.C.A Commission 2019
Amsterdam Light Festival

Verspreid over Nederland zijn ruim honderdtachtig publiek toegankelijke kunstprojecten tot stand gekomen uit samenwerkingen tussen kunstenaars en alle denkbare opdrachtgevers; publiek of privaat. Dit platform toont de rijke oogst van opdrachtgeverschap die met een bijdrage van het Mondriaan Fonds tot stand kwam. Het kan gaan om een installatie, een beeld, videowerk, portretten of andere vormen van kunstwerken; met een permanent of tijdelijk karakter.

kaart opdrachtgeverschap

Iedereen kan met de Bijdrage Opdrachtgeverschap opdracht geven tot een nieuw werk: van culturele instellingen tot bijvoorbeeld gemeentes, woningcorporaties, ziekenhuizen, kerken, boerenbedrijven en scholen. Het Mondriaan Fonds kan maximaal vijftig procent van de projectkosten bijdragen.

Tegelijkertijd met dit (actuele) overzicht verscheen de publicatie De oogst van vier jaar opdrachtgeverschap. De publicatie is hier te bestellen.

Overzicht Opdrachten

2019

ZEEN

2018

Art7

2018

Annex

2018

Wervel

2017

Eden

2015

Kolk

2015

Pulse

2014

Reverb

2014

Kusje!

2014

ZELF!

2014

Portal

2013

Laika