Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars (curatoren en critici), musea en andere erfgoedinstellingen, presentatie-instellingen, archieven, galeries en opdrachtgevers. Alle bijdragen hebben tot doel het stimuleren van de productie en de presentatie van relevante beeldende kunst en erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland op die plekken waar de markt dit (nog) niet doet.
Het Mondriaan Fonds heeft jaarlijks zo’n 26 miljoen euro te besteden. Het grootste deel van dit budget komt van het ministerie van OCW. Per jaar worden honderden projecten in Nederland en daarbuiten ondersteund. Daarnaast biedt het fonds stimuleringsprogramma’s voor innovatie en promotie, die aanjagen en agenderen.
Bij het Mondriaan Fonds werken 34 mensen. Bij de beoordeling van aanvragen wordt het fonds geadviseerd door 75 deskundigen. Deze worden voorgedragen door een selectiecommissie met vijf leden.
Het Mondriaan Fonds is zich er sterk van bewust dat het zijn bestaansrecht aan de burger te danken heeft en dat de samenleving via het fonds investeert in kunst en erfgoed. Deze investering zal lang niet altijd financieel gewin opleveren, maar wel in alle gevallen geestelijke winst. Ook het Mondriaan Fonds constateert dat de immateriële waarde van kunst voor de samenleving onvoldoende over het voetlicht is gebracht. Daarom wordt binnen het nieuwe beleid veel waarde gehecht aan zichtbaarheid voor het publiek, waarbij het nadrukkelijk om een passend publiek gaat dat door kunstenaars en instellingen op uiteenlopende manieren bereikt kan worden.
Waar draagt het Mondriaan Fonds aan bij?
Het Mondriaan Fonds biedt een scala aan bijdragemogelijkheden voor talentontwikkeling, praktijkverdieping en projectinvesteringen voor beeldend kunstenaars en bemiddelaars, terwijl musea en andere instellingen voor hedendaagse kunst en voor cultureel erfgoed er terecht kunnen voor projectinvesteringen, opdrachten, programmering en bijdragen aan collecties.
Het kan bijvoorbeeld gaan om een kunstenaar die nieuw werk wil ontwikkelen; een museum dat erfgoed aankoopt of dat wil samenwerken met een kunstenaar of een ander museum; een bemiddelaar die onderzoek wil doen; of een galerie die op een buitenlandse kunstbeurs kunst uit Nederland wil tonen.
Particulieren kunnen bij het fonds terecht voor opdrachten aan kunstenaars of voor de KunstKoop waarmee kunst op afbetaling kan worden gekocht bij circa 120 galeries. De rente wordt vergoed door het Mondriaan Fonds.
Met bijdragen aan opdrachten stimuleert het fonds publieke en private partijen om belangwekkende, openbaar toegankelijke beeldende kunstprojecten te realiseren.
Wat doet het Mondriaan Fonds nog meer?
Naast de financiële bijdragen die door beeldend kunstenaars en/of bemiddelaars, instellingen en opdrachtgevers aangevraagd kunnen worden, biedt het fonds activiteiten als mentoring waarbij startende kunstenaars gebruik maken van begeleiding door ervaren vakgenoten. Ook financiert en organiseert het Mondriaan Fonds de Prix de Rome; de jaarlijkse starterstentoonstelling Prospects & Concepts; de Nederlandse inzending voor de Biënnale van Venetië en de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek.
Om internationale uitwisseling te bevorderen wordt jaarlijks een oriëntatiereis georganiseerd voor bemiddelaars en kunstenaars. Buitenlandse professionals kunnen deelnemen aan het internationaal bezoekersprogramma, dat hen in staat stelt kennis te maken met de kunst in Nederland.
Ontstaan Mondriaan Fonds
Het Mondriaan Fonds is voortgekomen uit de fusie op 30 december 2011 van het Fonds BKVB en de Mondriaan Stichting. Sinds de fusie is er één loket voor individuele aanvragers en instellingen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het is daarmee voor kunstenaars en instellingen ook makkelijker geworden om gezamenlijk aan te vragen. Het maken van kunst kan zo direct worden verbonden aan de zichtbaarheid door het tonen en/of de verkoop ervan.
Presentatie beleid 2017-2020
In 2017 ging het fonds het land in om de bijdragemogelijkheden te presenteren aan instellingen, kunstenaars, bemiddelaars, opdrachtgevers en andere betrokkenen.