Birgit Donker directeur-bestuurder, tot juni 2012 kunstredacteur NRC Handelsblad, daarvoor onder meer hoofdredacteur van deze krant.

nevenfuncties:

  • Voorzitter Stichting Lux et Libertas, ter bescherming en behartiging van de journalistieke waarden van NRC Handelsblad
  • Lid adviesraad NTR, Kamer Kunst & Cultuur
  • Directeur Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen
  • Jurylid Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs van de Vlaamse en Nederlandse overheid