directie
directeur-bestuurder
Birgit Donker / b.donker at mondriaanfonds.nl

adjunct-directeur
Christine Lindo / c.lindo at mondriaanfonds.nl

bestuurssecretaris
Sarah Malko / s.malko at mondriaanfonds.nl

projectbijdragen en meerjarige bijdragen
hoofd bureau
Wouter Koelman / w.koelman at mondriaanfonds.nl

hoofd bureau
Joost Vrieler / j.vrieler at mondriaanfonds.nl

hoofd cultureel erfgoed
Marineke van der Reijden / m.vanderreijden at mondriaanfonds.nl

senior projectmedewerkers
Douke IJsselstein / d.ijsselstein at mondriaanfonds.nl
Mayke Jongsma / m.jongsma at mondriaanfonds.nl

projectmedewerkers
Lotte Hemelrijk / l.hemelrijk at mondriaanfonds.nl
Sanne Jansen / s.jansen at mondriaanfonds.nl
Dewy Karsten Schüler / d.karstenschuler at mondriaanfonds.nl

Philip Montnor / p.montnor at mondriaanfonds.nl
Sandra Nicolai / s.nicolai at mondriaanfonds.nl
Marijn Veenhuijzen / m.veenhuijzen at mondriaanfonds.nl

interdisciplinaire projecten
contactpersoon
Lara Riga / l.riga at mondriaanfonds.nl

communicatie, innovatie en verbinding
hoofd innovatie en verbinding
Steven van Teeseling / s.vanteeseling at mondriaanfonds.nl

senior projectmedewerker relaties binnenland
Mirjam Beerman / m.beerman at mondriaanfonds.nl

senior projectmedewerker relaties buitenland
Haco de Ridder / h.deridder at mondriaanfonds.nl

senior medewerker communicatie
Caroline Soons / c.soons at mondriaanfonds.nl

redacteur communicatie
Wilma Sütö / w.suto at mondriaanfonds.nl

medewerkers communicatie
Betty Man / b.man at mondriaanfonds.nl
Carmen Muskee / c.muskee at mondriaanfonds.nl

financiën
hoofd financiën
Edgar Tepe / e.tepe at mondriaanfonds.nl

senior medewerker financiën
Bart Fuijkschot / b.fuijkschot at mondriaanfonds.nl

medewerker financiën
Zuzana Hermanova / z.hermanova at mondriaanfonds.nl

administratie
senior administratief medewerker
Jelle Nagelkerken / j.nagelkerken at mondriaanfonds.nl

administratief medewerkers
Mada Bakarbessy / m.bakarbessy at mondriaanfonds.nl
Linda-Ellen Boateng / l.boateng at mondriaanfonds.nl
Lisa van Beek / l.vanbeek at mondriaanfonds.nl
Liesbeth Enzer / l.enzer at mondriaanfonds.nl
Krystof Noteboom / k.noteboom at mondriaanfonds.nl
Florence Riel / f.riel at mondriaanfonds.nl

receptiemedewerkers
Ingrid Mokiem / i.mokiem at mondriaanfonds.nl
Bas Visser / b.visser at mondriaanfonds.nl

facilitair
coördinator facilitair
Thomas van der Zel / t.vanderzel at mondriaanfonds.nl

medewerker automatisering
Liesbeth Filius / l.filius at mondriaanfonds.nl

huismeester
Alexander van Campen / a.vancampen at mondriaanfonds.nl

medewerker interne en huishoudelijke dienst
Mohamed Azzouz