Kunst en erfgoed zijn onlosmakelijk onderdeel van wie wij zijn. En even divers als de maatschappij waarin wij leven. Van fossiel tot video: we koesteren de waardevolle sporen uit het verleden en laten ons prikkelen door het avontuur van de hedendaagse kunst. Dynamisch, vindingrijk en veelzijdig.

Het Mondriaan Fonds stimuleert het werk van kunstenaars, tentoonstellingsmakers en critici, musea en andere kunstinstellingen. Of het nou gaat om de aankoop van een magisch zwaard uit de Bronstijd, de Nederlandse presentatie op de Biënnale van Venetië of het pionieren met internetkunst. We zorgen voor het behoud van schatten en openen de weg voor topwerken van de toekomst.

Verrijkend, schurend en verbindend: het Mondriaan Fonds is hét publieke fonds voor cultureel erfgoed en beeldende kunst. Jaarlijks dragen we 30 miljoen euro bij aan het werk van jonge talenten, bewezen kunstenaars en culturele instellingen, stimuleren we de ontwikkeling van vakkennis, maar ook opdrachten aan kunstenaars. Zo versterken we de verbintenis tussen erfgoed, kunst en samenleving in het belang van een open democratie.

Van ons allemaal, voor ons allemaal.