Eelco van der Lingen is als directeur-bestuurder eindverantwoordelijk voor de algemene leiding, de strategische beleidsontwikkeling en de externe contacten.

Eelco van der Lingen is sinds 1 maart 2019 directeur-bestuurder van het Mondriaan Fonds. Hij is verantwoordelijk voor de algemene leiding, de strategische beleidsontwikkeling en externe contacten van het Mondriaan Fonds. Als adviseur en voorzitter van adviescommissies leerde hij het fonds eerder al kennen. Tot zijn aanstelling werkte hij als conservator moderne en hedendaagse kunst in het Fries Museum in Leeuwarden. Van 2007 tot 2017 was hij directeur en curator van presentatie-instelling Nest in Den Haag, dat hij ook oprichtte. Als gastcurator maakte hij tentoonstellingen bij het Centraal Museum in Utrecht, Museum Kranenburgh in Bergen en TENT in Rotterdam. Daarnaast was hij adviseur bij verschillende fondsen, schreef hij artikelen en was hij gastdocent en examinator op een aantal kunstacademies.

eelco at mondriaanfonds.nl

Klik hier voor Reglement directeur-bestuurder Mondriaan Fonds.