Birgit Donker is als directeur-bestuurder eindverantwoordelijk voor de algemene leiding, de strategische beleidsontwikkeling en de externe contacten.

Nevenfuncties:

  • Voorzitter Stichting Lux et Libertas, ter bescherming en behartiging van de journalistieke waarden van NRC Handelsblad
  • Directeur Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen

Klik hier voor Reglement directeur-bestuurder Mondriaan Fonds.