Klik hier voor de Statuten van het Mondriaan Fonds.