fondsmedewerkers 2019

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor kunst en erfgoed. We dragen namens het ministerie van OCW bij aan de realisatie van projecten en activiteiten van kunstenaars, curatoren en critici, musea en andere erfgoedinstellingen, presentatie-instellingen, archieven, galeries en opdrachtgevers in binnen- en buitenland.

Op dit moment heeft het Mondriaan Fonds één vacature:

Vacature jurist (gesloten)

Vacature Communicatie professional beeldende kunst internationaal (freelance) (gesloten)

Vacature lid raad van toezicht (gesloten)