Het Mondriaan Fonds heeft op dit moment twee vacatures:

VACATURE ADVISEURS BEELDENDE KUNST EN CULTUREEL ERFGOED
VACATURE PROJECTMEDEWERKER BEELDENDE KUNST EN CULTUREEL ERFGOED

 

VACATURE ADVISEURS BEELDENDE KUNST EN CULTUREEL ERFGOED

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Aanvragen die bij het fonds binnenkomen, worden voorgelegd aan deskundige externe adviseurs die deze beoordelen en het bestuur adviseren.

Voor het beoordelen van aanvragen zoekt het fonds per 1 januari 2018 nieuwe leden voor zijn poule: beeldend kunstenaars en beschouwers zoals curatoren, critici, theoretici, wetenschappers, verzamelaars en medewerkers van musea en andere instellingen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Dit betekent niet dat adviseurs per se werkzaam moeten zijn op voornoemde vakgebieden. Ook mensen die vanuit andere invalshoeken kunnen adviseren, worden uitgenodigd te solliciteren.

Adviseurspoule
Alle adviseurs van het Mondriaan Fonds zitten in een poule waaruit verschillende vaste en flexibele adviescommissies worden samengesteld.

Bij de beoordeling van aanvragen is kwaliteit het leidend criterium en spelen de beleidsprioriteiten ontwikkeling en verbinding en de begrippen zichtbaarheid, samenwerking en opdrachtgeverschap een belangrijke rol. Klik hier voor meer informatie over het beleid van het Mondriaan Fonds, de algemene voorwaarden, de verschillende bijdragen en beoordelingscriteria.

Functieprofiel
In de verschillende commissies is een diversiteit van expertises vertegenwoordigd. Adviseurs oordelen over bijvoorbeeld aanvragen van beeldend kunstenaars, bemiddelaars, opdrachtgevers, musea, archieven en archeologische instellingen en festivals. De kandidaten moeten in staat zijn verschillende disciplines te beoordelen en over hun eigen voorkeuren heen te kijken. Bij de indeling van commissies wordt rekening gehouden met specifieke expertises. Verder worden de adviseurs geacht op de hoogte te zijn van de doelstelling van het Mondriaan Fonds en bekend te zijn met de werkwijze van de adviescommissies en deze te onderschrijven. Zie hier het protocol.

Kandidaten met veel internationale kennis, kandidaten met een niet-westerse achtergrond en kandidaten van buiten de randstad worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. Bij de samenstelling van alle adviescommissies wordt gestreefd naar een goede afspiegeling van de opbouw van de samenleving.

Beschikbare plaatsen per 1 januari 2018
Erfgoed
Op het gebied van erfgoed zoekt het Mondriaan Fonds generalisten, met goed zicht op het erfgoedveld en erfgoedbeleid en specialisten met uitgebreide kennis op een of meerdere specifieke terreinen hierbinnen, zoals natuurhistorisch erfgoed, maritiem erfgoed, moderne kunst, archieven, religieuze kunst, volkenkunde, immaterieel erfgoed.

Beeldende kunst
Op het gebied van hedendaagse beeldende kunst zoekt het Mondriaan Fonds beeldend kunstenaars en beschouwers (curatoren, critici, theoretici) en andere deskundigen op het gebied van schilderkunst, performance, (documentaire) fotografie, 3D/mixed media en nieuwe media.

Heeft u interesse ons te adviseren?
Sollicitaties indienen kan tot en met 15 september 2017 via het online sollicitatieformulier, voorzien van motivatie en (maximaal een A4) en cv (maximaal drie A4). Wij verzoeken u in uw motivatie een toelichting te geven op de volgende vragen: Waarom wilt u adviseur zijn bij het Mondriaan Fonds? Wat is uw visie op het beleid van het Mondriaan Fonds? Op welke wijze denkt u van toegevoegde waarde te zijn voor het Mondriaan Fonds?

Vergaderfrequentie: varieert van 1 x per maand tot enkele keren per jaar, afhankelijk van de expertise van de betreffende adviseur en de aard van de aanvragen.

Honorering: door middel van vacatiegeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wouter Koelman (020 5231651) of Lotte Hemelrijk (020 5231664).

 

VACATURE PROJECTMEDEWERKER BEELDENDE KUNST EN CULTUREEL ERFGOED

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Namens de Nederlandse burger en in opdracht van het ministerie van OCW draagt het Mondriaan Fonds jaarlijks bij aan bijzondere projecten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars (curatoren en critici), musea en andere erfgoedinstellingen, presentatie-instellingen, archieven, galeries en opdrachtgevers in binnen- en buitenland op die plekken waar de markt dit (nog) niet doet.

Per direct heeft het Mondriaan Fonds plek voor één projectmedewerker (m/v) voor 38 uur per week. Diens kerntaak bestaat uit het voeren van meerdere secretariaten van bijdragen gericht op beeldende kunst en cultureel erfgoed. Tot de werkzaamheden behoren onder meer het procedureel en financieel beoordelen van aanvragen, het schrijven van projectanalyses, het zorgen voor een zorgvuldige behandeling van de aanvragen en het voorbereiden en afhandelen van de vergaderingen van adviescommissies. Daarnaast onderhoudt de projectmedewerker contacten met aanvragers en met een relevant netwerk. Tevens fungeert hij/zij als schakel tussen de adviseurs en het Mondriaan Fonds en levert een bijdrage aan het jaarverslag, effectmeting, beleidsontwikkeling en nevenactiviteiten van het fonds.

Kandidaten dienen over relevante werkervaring te beschikken en goed op de hoogte te zijn van de actuele ontwikkelingen binnen hedendaagse beeldende kunst en cultureel erfgoed. Hun gevoel voor de praktijk van beeldend kunstenaars en kunst- en erfgoedinstellingen en kennis van het actuele cultuurbeleid is sterk ontwikkeld. De projectmedewerker beschikt voorts over een afgeronde opleiding (minimaal HBO), kan helder en overtuigend redeneren, schrijft in een vlotte en toegankelijke stijl en beschikt over goede contactuele eigenschappen.

Inschaling geschiedt op basis van opleiding en werkervaring binnen schaal 9 van de BBRA.

Sollicitaties in de vorm van een motivatiebrief met beknopt cv kunnen uitsluitend per e-mail worden opgestuurd naar vacature@mondriaanfonds.nl t.a.v. mevrouw C. Lindo en onder vermelding van ‘vacature projectmedewerker’. Sollicitaties die zijn binnengekomen op 21 augustus of later zullen niet in de overweging meegenomen worden. De eerste gesprekken vinden waarschijnlijk plaats in de week van 11 september.

Het Mondriaan Fonds streeft ernaar de samenstelling van de personeelsbezetting een afspiegeling te laten zijn van de Nederlandse samenleving. Geïnteresseerden in deze vacature met een cultureel diverse achtergrond worden dan ook nadrukkelijk verzocht te reageren.

Inlichtingen over de functie kunt u verkrijgen via 020 5231523. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.