Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Namens de Nederlandse burger en in opdracht van het Ministerie van OCW draagt het Mondriaan Fonds jaarlijks bij aan bijzondere projecten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars (curatoren en critici), musea en andere erfgoedinstellingen, presentatie-instellingen, archieven, galeries en opdrachtgevers in binnen- en buitenland op die plekken waar de markt dit (nog) niet doet.

Vacature Projectmedewerker beeldende kunst & cultureel erfgoed

Per direct heeft het Mondriaan Fonds een tijdelijke plek voor één projectmedewerker voor 36 uur per week. Diens kerntaak bestaat uit het voeren van meerdere secretariaten van bijdragen gericht op beeldende kunst en cultureel erfgoed. Tot de werkzaamheden behoren onder meer het procedureel en financieel beoordelen van aanvragen, het schrijven van projectanalyses, het zorgen voor een zorgvuldige be- en afhandeling van de aanvragen en het voorbereiden en afhandelen van de vergaderingen van adviescommissies. Daarnaast onderhoudt de projectmedewerker contacten met aanvragers en met een relevant netwerk. Tevens fungeert deze als schakel tussen de adviseurs en het Mondriaan Fonds en levert een bijdrage aan het jaarverslag, effectmeting, beleidsontwikkeling en nevenactiviteiten van het fonds.

Kandidaten dienen over relevante werkervaring te beschikken en goed op de hoogte te zijn van de actuele ontwikkelingen binnen hedendaagse beeldende kunst en cultureel erfgoed. Hun gevoel voor de praktijk van beeldend kunstenaars en kunst- en erfgoedinstellingen en kennis van het actuele cultuurbeleid is sterk ontwikkeld. De beoogde projectmedewerker beschikt voorts over een afgeronde opleiding (minimaal HBO), kan helder en overtuigend redeneren, schrijft in een vlotte en toegankelijke stijl en beschikt over goede contactuele eigenschappen.

Inschaling geschiedt op basis van opleiding en werkervaring binnen schaal 9 van de BBRA.
De vacature van 36 uur per week loopt van medio juni tot en met december 2018.

Sollicitaties in de vorm van een motivatiebrief met beknopt cv kunnen uitsluitend per e-mail worden opgestuurd naar vacature@mondriaanfonds.nl t.a.v. C. Lindo en onder vermelding van ‘vacature projectmedewerker’. Solliciteren kon tot en met 24 mei 2018.

Het Mondriaan Fonds streeft ernaar de samenstelling van de personeelsbezetting een afspiegeling te laten zijn van de Nederlandse samenleving. Geïnteresseerden in deze vacature met een cultureel diverse achtergrond worden dan ook nadrukkelijk verzocht te reageren.

Inlichtingen over de functie kunt u verkrijgen via 020 5231523. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.