Een Collectieve Selfie

De informatie die in deze publicaties zijn gebundeld, komen uit een schat aan cijferverzamelingen, van het Centraal Bureau voor Statistiek tot het onderzoek Ontwikkelingen Nederlandse galeries van APE/Aemuse, die ieder met een eigen invalshoek en opzet een (onder)deel van de beeldende kunstsector beschrijven.

BKNL heeft 2 verschillende bureaus alle beschikbare informatie laten verzamelen en duiden. In de eerste plaats is onderzoeker Henk Vinken (Pyrrhula Research Consultants) opnieuw gevraagd een uitgebreide analyse te maken van de beschikbare cijfers over beeldend kunstenaars, waarbij de inkomenspositie een belangrijk thema was. Onderzoeksbureau Berenschot heeft ten tweede een globaal overzicht verzorgd van beschikbare data op het gebied van onder meer instellingen, galeries, festivals en individuen.

De selfie is een initiatief van BKNL. Hierbij zijn aangesloten: Platform BK, de Kunstenbond, Kunsten ‘92, de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK), de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) en de belangenvereniging voor presentatie-instellingen De Zaak Nu. Het Mondriaan Fonds faciliteert en coördineert de bijeenkomsten.