Overzicht incidentele aankopen

Cover publicatie Aanwinsten Cover publicatie Aanwinsten

Hier worden alle aanwinsten getoond die met een Bijdrage Incidentele Aankopen van het Mondriaan Fonds vanaf de beginjaren in 1994 tot nu hebben plaatsgevonden. Op deze manier worden de rijkdom en de verscheidenheid zichtbaar van de verwervingen met publiek geld – van verkeersvliegtuig Uiver tot videowerken van Hito Steyerl.

Deze pagina is, samen met de publicatie Aanwinsten, tegelijk schatkist en toonzaal van publiek goed. De rijkdom aan aankopen toont hoe het Mondriaan Fonds als katalysator de kwaliteit en de dynamiek in de sector bevordert. Maar bovenal bewijst het dat kunst en erfgoed kosmopolitisch en grenzeloos zijn en daarmee bijdragen aan een vrije geest en een open blik.

De publicatie Aanwinsten is hier te bestellen.